ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192

Tasoz Muharebesi

Tasoz Muharebesi Bizans Imparatorluğunun filoları ile yeni kurulan Girit Emirliği arasında Ekim 829da gerçeklesen çatısmadır. Giritli Araplar büyük bir zafer kazandılar: Oi meta Theofanin, neredeyse tüm imparatorluk filosunun kaybedildiğini kayde ...

835

tarihi bilinmeyen Eylül - Ahmed bin Tolun, Tolunoğlu Hükümdarı ö. 884 Huang Chao, Çinin Qi Hanedanının kurucusu ve tek imparatoru olan tuz tüccarı ve ayaklanmacı ö. 884 II. Lothar, Lotharingiya Kralı ö. 869

Maride Kalesi

Maride Kalesi, Córdobanın Kuzeybatısındaki Mérida kentinde bulunan, yapımı 835 yılında tamamlanmıs Emevi kalesi. II. Abdurrahman tarafından Méridayı korumak için yaptırılmıstır. Emevî mimarisinin günümüze ulasan sınırlı örnekleri içerisinde yer a ...

840

tarihi bilinmeyen 19 Ocak - III. Mihail, Amorian Phrygian hanedanının üçüncü ve son üyesi olarak Bizans imparatoru ö. 867 Eudokia Ingerina, Bizans Imparatoriçesi ö. 882

843

Verdun Antlasması ile Karolenj Imparatorluğu, Dindar Ludwigin üç oğlu arasında paylasıldı. Bu antlasma sonrasında Doğu, Batı ve Orta Frank Krallıkları kuruldu. Batı Frank Krallığı zamanla Fransanın, Doğu Frank Krallığı Kutsal Roma Cermen Imparato ...

Mauropotamos Muharebesi

Mauropotamos Muharebesi, 844 yılında Abbasi Halifeliği ve Bizans Imparatorluğu arasında, Mauropotamosta yapıldı. Önceki yıl Girit Emirliğini kurtarmak için Bizansın basarısız girisiminden sonra, Abbasiler Küçük Asyaya bir baskın baslattı. Bizans ...

850

Imparator Seiwa, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 56. imparatoru ö. 878 Ahmed bin Sehl el-Belhî, Iranlı Müslüman coğrafyacı, matematikçi, hekim ve psikolog ö. 934

Dimyatın Yağmalanması (853)

Dimyatın Yağmalanması, 22-24 Mayıs 853te Nil Deltasındaki liman kenti Dimyata Bizans donanması tarafından yapılan basarılı bir baskındır. O sırada garnizonu bulunmayan sehir yağmalandı. Hem çok sayıda esir verdi, hem de Girit Emirliğine yönelik b ...

Konstantinopolis Kusatması (860)

diğer kusatmalar için Konstantinopolis kusatmalarına bakınız Rus-Bizans Savası Bizans ve Batı Avrupa kaynaklarında kaydedilen Ruslarca yapılan sadece büyük bir askeri seferdi. Olayların aldığı yere bakıs hesap değisikliği çağdas ve daha sonraki k ...

Faruriyyahın ele geçirilmesi

Faruriyyahın ele geçirilmesi, 862de Abbasi Halifeliği tarafından Bizans Imparatorluğuna karsı yürütülen bir askerî harekâttı. El-Muntasirin kısa halifeliği sırasında planlanan, Türk general Wasif tarafından komuta edildi ve Güney Anadoludaki Biza ...

Lalakaon Muharebesi

Lalakaon Muharebesi veya Poson veya Porson σωνος), Bizans Imparatorluğu ile Paphlagoniada isgalci bir Arap ordusu arasında 863te yapıldı. Bizans ordusuna Imparator III. Mihailin dayısı Petronas önderlik ediyordu, ancak Arap kaynaklar da Imparator ...

Dubrovnik Kusatması (866-868)

Dubrovnik Kusatması ya da Ragusa Kusatması, Ağlebîler ve Bari Emirliği tarafından Ragusa sehrinin 866 yılında denizden kusatılması ile baslayan, ancak 868de Bizans filosunun yaklasmasıyla kaldırılan, on bes ay devam eden bir kusatmadır. Kusatmanı ...

Dördüncü Konstantinopolis Konsili (Katolik Kilisesi)

Dördüncü Konstantinopolis Konsili, 5 Ekim 869 ile 28 Subat 870 tarihleri arasında Konstantinopoliste gerçeklesen sekizinci Katolik Kilisesi Ekümenik konsilidir. 102 kardinal, 3 papa temsilcisi ve 4 patrik katılmıstır. Konsil, Ekim 869 ile Subat 8 ...

870

I. Romanos, tahtı damadı VII. Konstantinosla paylasan ve gerçek iktidarı elinde tutan Bizans imparatoru ö. 948 Fârâbî, ünlü filozof ve bilim adamı, aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyen ö. 950 / 951

Bathys Ryax Muharebesi

Bathys Ryax Muharebesi, 872 veya 878de Paulicianlar ile Bizans Imparatorluğu arasında gerçeklesmistir. Paulicianlar - Bizans devletinin zulmüne uğrayan - Bizansın doğu sınırındaki Tephrikeda ayrı bir beylik kuran ve Abbasi Halifeliğinin sınır böl ...

873

31 Temmuz - Ubeydullâh el-Mehdî, Fâtımîler Devletinin kurucusu ve ilk Ismâilî imamı ö. 934 tarihi bilinmeyen Ebül Hasan Esarî, Esarilik itikadi mezhebinin kurucusu ö. 935

Kefalonya Muharebesi

Kefalonya Muharebesi, Yunanistanın batı kıyıları açıklarında, Kefalonya yakınlarında Ağlebî ile Bizans filoları arasında yapılan bir deniz çatısmasıdır. Muharebe, büyük bir Bizans zaferiyle sona erdi ve Orta Çağda gece boyunca gerçeklesen nadir d ...

Nea Ekklisia

Nea Ekklisia, Bizans Imparatoru I. Basileios tarafından 876 ile 880 yılları arasında Konstantinopoliste insa ettirilmis bir kilisedir. Bizans basketinde 6. yüzyılda insa edilen Aya Sofyadan sonra insa edilmis ilk anıtsal kilisedir. Bizans mimaris ...

Stelai Muharebesi

Stelai Muharebesi, Güney Italya Yarımadasının açıklarında, Ağlebî ile Bizans filoları arasında yapılan bir deniz çatısmasıdır. Savas büyük bir Bizans zaferidir. Gerçeklestiği yer tartısmalıdır, dolayısıyla modern literatürde Birinci Milazzo Muhar ...

Bizans-Bulgar Savası (894-896)

Bizans-Bulgar Savası Ticaret savası olarak da adlandırılan, VI. Leonun Bulgar pazarını Konstantinopolisten Selanike tasıması kararıyla Bulgar tüccarlarının giderleri büyük ölçüde artması nedeniyle, Bulgar Imparatorluğu ile Bizans Imparatorluğu ar ...

Bulgarofigon Muharebesi

Bulgarofigon Muharebesi 896 yazında, Bizans Imparatorluğu ile Birinci Bulgar Imparatorluğu arasında, Bulgarofigon kasabası yakınlarında gerçeklesen çatısmadır. Sonuç, 894-896 ticaret savasında Bulgar zaferini belirlenmesi ve Bizans ordusunun imha ...

901

18 Subat - Sabit bin Kurre, Arap matematikçi ve gökbilimci d. 821 1 Subat - II. Antonios, Rum Ortodoks patriği 12 Nisan - Eudokia Baïana, Bizans Imparatoru VI. Leonun üçüncü karısı 10 Kasım - Parisli Adelaide, Batı Fransa Krallığının kralı Kekeme ...

Selanikin Yağmalanması (904)

Selanikin Yağmalanması Sarazen korsanlar tarafından 904 yılında Selanik sehrinin yağmalanmasıdır. 10. yüzyılda Bizans Imparatorluğunun yasadığı en kötü felaketlerden biridir. Ilk hedefi Konstantinopolis olan, Islam dinine dönmüs Yunan olan Trablu ...

Bizans-Rus Antlasması (907)

Ilk Vakayiname ye göre, 907 yılında Olegin Konstantinopolise saldırısının sonucu olarak imzalanan ilk Bizans-Rus Antlasması. Bilim insanları genellikle bu belgeyi 911 Rus-Bizans Anlasmasının ön hazırlığı olarak kabul ederler. Antlasmanın metni, K ...

Konstantinopolis Kusatması (907)

diğer savaslar için Konstantinopolis kusatmaları ve Rus-Bizans Savasları na bakınız Rus-Bizans Savası 907, Birincil tarihte Kievli Oleg ismi ile birlestirilir. Vakayiname, Rusların Bizans Imparatorluğu na karsı düzenlediği çok basarılı bir askerî ...

Pressburg Muharebesi

Pressburg Muharebesi, ya da Pozsony Savası. 4-6 Temmuz 907 senesinde gerçeklesen Pressburg muharebesi üç gün sürmüstür. Margrave Luitpold liderliğindeki Bavyera birliklerinden olusan Doğu Frank kuvvetlerinin Macar Orduları tarafından bozguna uğra ...

Bizans-Rus Antlasması (911)

Bizans-Rus Antlasması, 10. yüzyılda Bizans Imparatorluğu ile Kiev Rusları arasında yapılan en kapsamlı ve ayrıntılı antlasmadır. Öncesinde 907 ön antlasması vardır. Eski Rus Hukukunun en eski yazılı kaynağıdır. Ilk Vakayiname ye dahil edilen belg ...

Achelous Muharebesi (917)

Acheloos ya da Achelous Muharebesi, ayrıca Anchialus Muharebesi olarak da bilinir, 20 Ağustos 917 günü, Bulgaristanın Karadeniz sahiline yanında, Tuthom kalesine yakın Achelous nehrinde Bulgar ve Bizans kuvvetleri arasında gerçeklesmistir. Bulgar ...

Katasyrtai Muharebesi

Katasyrtai Muharebesi 917 sonbaharında, Bizansın baskenti Konstantinopolise yakın Katasyrtai köyünün yakınında Acheloustaki çarpıcı Bulgar zaferinden kısa bir süre sonra gerçeklesen çatısmadır. Sonuç mutlak bir Bulgar zaferidir.

Pegae Muharebesi

Pegae Muharebesi 11 ile 18 Mart 921 tarihleri arasında Bizans Imparatorluğunun baskenti Konstantinopolisin civarında, 913-927 Savası sırasında, Bulgar Imparatorluğu kuvvetleri ile Bizanslılar arasında gerçeklesmis çatısmadır. Muharebe, Balıklı Me ...

Konstantinopolis Muharebesi (922)

Konstantinopolis Muharebesi, Haziran 922de Bizans Imparatorluğunun baskenti Konstantinopolisin civarında, 913-927 Savası sırasında, Bulgar Imparatorluğu kuvvetleri ile Bizanslılar arasında gerçeklesmis çatısmadır. Yazın, Konstantinopolisin civarı ...

939

Hugh Capet, Capet Hanedanı mensubu ilk Fransa Kralı ö. 996 II. Romanos, Bizans imparatoru ö. 963 20 Kasım - Imparator Taizong, Çinin Song Hanedanının ikinci imparatoru ö. 997 tarihi bilinmeyen

945

I. Mieszko, Polonya kralı ö. 992 Ramiro Garcés, Pamplona prensi, ilk Viguera kralı ö. 981 Siczi, Iranlı müslüman astronom ve matematik bilgini ö. 1020

Bizans-Rus Antlasması (945)

Bizans-Rus Antlasması, 940ların baslarında Kiev Ruslarının Konstantinopolise karsı gerçeklestirdikleri deniz seferinin sonucu Bizans Imparatoru VII. Konstantinos ile Kiev Büyük Knezi I. Igor arasında 944 ya da 945 yılında imzalanan antlasmadır. H ...

946 Baekdu Dağı patlaması

946 Baekdu Dağı patlaması veya Milenyum patlaması ya da Tianchi patlaması, kayda geçen büyük patlamalardan biridir ve Volkan Patlama Indeksi-7 olarak sınıfladırılmıstır. Patlama sonucu, Çinde kısa bir iklim değisikliği meydana gelmistir. Patlama ...

950

tarihi bilinmeyen I. Yaropolk, Kiev Büyük Knezi ö. 980 Kızıl Erik, Norveçli kâsif ö. 1003 12 Haziran - Imparator Reizei, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 63. imparatoru ö. 1011

Maras Muharebesi (953)

Maras Muharebesi, Maras yakınlarında, Bardas Fokas komutasındaki Bizans Imparatorluğu güçleri ile Bizanslıların 10. yüzyılın ortalarında en önemli düsmanlarından biri olan Hamdanilerin Halep Emiri Seyfüd Devle arasında yapıldı. Araplar, sayıca az ...

Andrassos Muharebesi

Andrassos veya Adrassos Muharebesi, 8 Kasım 960 tarihinde Leo Fokas liderliğindeki Bizanslılar ile emir Seyfüd Devle komutasındaki Hamdanilerin Halep Emirliği kuvvetleri arasında, Toros Dağları üzerinde tanımlanamayan bir dağ geçidinde yapılan bi ...

Taormina Kusatması (962)

Kusatma Kelbi kuzenleri Ahmed ibn el-Hasan el-Kalbi ve al-Hasan ibn Ammar tarafından yönetildi ve 962 Noel Günü sehrin düsüsüne kadar otuz hafta sürdü. 1.570 yerli kisi nüfusun yaklasık beste biri Fatımi halifesi Muize köle olarak gitti; kasabanı ...

965

Ibn-i Heysem, Arap fizikçi, matematikçi ve filozof ö. 1038 / 1040 11 Haziran - II. Hisâm, iki kez Kurtuba halifesi olan Endülüs Emevi Devleti hükümdarı ö. 1013 tarihi bilinmeyen

Rometta Kusatması

Rometta Kusatması, Sicilyanın fethini tamamlamak için Fâtımîler adına kuzeydoğu Sicilyadaki Bizans sehri Romettanın Kelbiler tarafından kusatılmasıydı.

Polonyanın Hristiyanlasması

Polonyanın Hristiyanlasması Polonyaya Hristiyanlığın tanıtımı ve basarılı bir sekilde yayılmasına denir. Sürecin uyarıcı gücü Polonyanın Vaftizi olarak da anılan Leh devletinin ilk hükümdarı I. Mieszko ve maiyetinin vaftiz olması olayı olmustur. ...

967

I. Bolesław Chrobry, Polonya dükü ö. 1025 V. Louis, Fransa kralı ö. 987 7 Aralık - Ebu Said-i Ebu’l-Hayr, Horasanlı mutasavvıf, sair ö. 1049 tarihi bilinmeyen

Antakya Kusatması (968-969)

Antakya Kusatması Bizans Imparatorluğunun Antakyayı yeniden ele geçirmek amacıyla Hamdanilere karsı baslattığı kusatmadır. Bizans Imparatoru II. Nikiforos, Suriyede bir yıl süren yağmalardan sonra kıs için Konstantinopolise dönmeye karar verdi. A ...

Bizans Imparatorluğunun Bulgaristanı fethi

y. 970ten 1018e kadar, Birinci Bulgar Imparatorluğu ile Bizans Imparatorluğu arasındaki bir dizi çatısmadır, Bulgaristanın Bizanslılar tarafından kademeli olarak yeniden fethedilmesine yol açtı ve böylece 7. yüzyıl Slav istilalarından bu yana ilk ...

970

Serif er-Radî, Sii âlim ve Nehсül Belâga adlı kitabın yazarı olan Arap edebiyatinin yazarı ve sairi ö. 1015 Leif Ericson, Izlandalı kâsif ve Amerikaya ayak basan ilk Avrupalı ö.1020 I. Yaroslav, Kiev büyük knezi ö. 1054

972

27 Mart - II. Robert, Fransa kralı ö. 1031 Abdussamed Babek, Kürt Islam bilgini ve sair ö. 1019 / 1020 V. Gregorius, papa ö. 999 tarihi bilinmeyen

Trajan Boğazı Muharebesi

Trajan Boğazı Muharebesi 986 yılında Bizans ve Bulgar kuvvetleri arasında bir savastı. Bulgaristanın Sofya vilayetinde günümüzde aynı adı tasıyan Trayanovi Vrata geçitinde gerçeklesti. Bizanslıların Imparator II. Basileios döneminde aldığı en büy ...

989

Timbuktuda Sankore Üniversitesi kuruldu. Halley kuyruklu yıldızı, Dünyanın yakınından geçti önceki: 912 ; sonraki: 1066. Istanbulda büyük bir deprem meydana geldi.

Orontes Muharebesi

Orontes Muharebesi, 15 Eylül 994te Bizanslılar ile Mihail Burtzes komutasındaki Hamdani müttefikleri arasında Samın Fâtımî veziri Türk general Mançutekinin güçlerine karsı yapıldı. Savas Fâtımî zaferiyle sonuçlandı.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →