★ Free online encyclopedia. Did you know? page 253

Deoteria

Deoteria, Fransız Kraliçelerine yaverlik etmistir. Ilk defa I. Theudebertin emri altında çalısmıstır. Döterya Auvergnenin kralları Sidonius Apollinaris, Aziz Avitus ve Imparator Avitusa bağlı yasamıstır. Septimaniada yasadı. 533 yılında bölgesi i ...

Fianna

Fianna: Fèinne, Iskoçça telaffuz, Irlanda mitolojisinde küçük, yarı bağımsız savasçı gruplar. Fiannaíocht adı verilen hikâyelerde Fionn mac Cumhaillın önderliğinde atıldıkları maceraları anlatılan topluluğun tarihî kökenini Erken Orta Çağ Irlanda ...

Andregoto Galíndez

Andregoto Galíndez, Aragon kontesidir ve Pamplona kraliçesidir, I. García Sánchezin kuzenidir ve ilk karısıdır.

Mesta

El Honrado Consejo de la Mesta, ya da daha sonraki adıyla Mesta, León ve Kastilyanın tüm çobanlarının bir araya gelmesi ve ulusal bir dernekte yaylacılık sürülerinin düzenlenmesi amacıyla X. Alfonso tarafından 1273te kurulmustur. Bunun için çoban ...

Mozarap Riti

Mozarap Riti ya da Vizigot Riti, Katolik Kilisesinin Iber Yarımadasında gelisen ayin ve litürji biçimidir. Günümüzde hala nadiren Ispanyanın bazı bölgelerinde uygulanmaktadır. 711 yılında Ispanyanın Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi sonrasın ...

Teresa Ramírez

Teresa Ramírez, León prensesidir ve Pamplona kraliçesidir, Pamplona kralı I. García Sánchezın ikinci karısıdır.

Orta Çağda Polonya tarihi

Bu zaman diliminde Polonya tarihi, 5. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan bir binyılyı kapsar.Genellikle Batı Roma Imparatorluğunun yıkılısından sonraki döneme tekabül eder.

Avusturya-Macaristanın Bosna-Herseki isgali

Avusturya-Macaristanın Bosna-Herseki isgali, Berlin Kongresinin ardından 29 Temmuz-20 Ekim 1878 tarihleri arasında Avusturya-Macaristan Imparatorluğuın Osmanlı Imparatorluğu yönetimindeki Bosna vilayetini isgal etmesidir.

Osmanlı döneminde Bulgaristan

Osmanlı döneminde Bulgaristan tarihi, Osmanlı Imparatorluğunun, 14. yüzyılın sonlarında Ikinci Bulgar Imparatorluğunun dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan daha küçük krallıkların fethinden baslayıp, 1878de Bulgaristanın bağımsızlığına kadar yaklas ...

Dmanisi 5 kafatası

Kafatası 5 veya D4500 olarak da bilinen Dmanisi kafatası, Gürcistanın Dmanisi kentinde bulunan ve erken Homo erectus olarak sınıflandırılan bes kafatasından biridir. Ekim 2013te bir yayımlanan bir makaleye göre, yaklasık 1.8 milyon yasında olduğu ...

Roma egemenliği döneminde Iskoçya

Roma egemenliği döneminde Iskoçya, günümüzde Iskoçya olarak bilinen bölgenin Roma Imparatorluğu hâkimiyeti altındaki tarihî dönemi anlatır. Romalılar tarafından Kaledonya olarak anılan bölgeye ilk Roma birlikleri MS 71 yılında gelmis ve Britanyad ...

Cebel-i Lübnan Sancağı

Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı veya Cebel-i Lübnan Sancağı Osmanlı Devletine bağlı özerk bir idari birimi. 1861de Suriyede Hristiyan-Müslüman çatısmasından sonra Avrupa devletlerinin isteği üzerine kurulmustur. Hristiyan valiler tarafından yönetil ...

Osmanlı döneminde Mısır

Osmanlı döneminde Mısır tarihi, Mısır tarihinin 16. yüzyıldan 20. yüzyılın baslarına kadar Osmanlı Imparatorluğunun egemenliği altında veya müttefikliğindeki iki ana dönemini kapsamaktadır.

Osmanlı döneminde Sudan

Osmanlı döneminde Sudan tarihi, Sudan tarihinin 19. yüzyılda Osmanlı Imparatorluğunun özerk devleti olan Mısır Hidivliğinin yönetimi altındaki dönemi kapsamaktadır. Dönem, Kavalalı Mehmed Ali Pasanın Sudanı fethine basladığı 1820den 1885te Hartum ...

Beni Kelb

Benî Kelb, Büyük bir Arap kabilesidir. Aslen Yemen menseli olan Kelbliler Suriye bölgesinde Dûmetülcendel, Tedmür, Sava ve Semâve civarında oturuyorlardı. Kabilenin baslıca kolları Benî Adî, Benî Züheyr, Benî Uleym, Benî Cenâb b. Hubel, Benî Abdu ...

Beni Kilab

Kilâb b. Rebîâ ya da Benî Kilâb b. Rebîâ, Arapça: بنو كلاب بن ربيعة) Büyük bir Arap kabilesidir. Basra-Mekke yolu üzerinde Dâriye ve Rebeze koruluklarının Medine taraflarında yayılmıslardır. 630 yılında Mekkenin Fethinden sonra Kilâb bin Rebîanın ...

Beni Tay

Benî Tay, Büyük bir Arap kabilesidir. Adını Tay bin Üded bin Zeydden alır, Kahtanilerin Kehlan koluna mensupturlar. Tay kabilesinin büyük bir kısmı Hristiyanlığı benimsedi. Daha sonraki yıllarda büyük kısmı Müslüman olan kabilenin Salebe kolunun ...

Bizans Yunanistanı

Yunan yarımadası, MÖ 146 tarihinde bir Roma protectorate oldu ve Ege Adaları, MÖ 133 tarihinde bu bölgeye eklendi. Atina ve diğer Yunan sehirleri MÖ 88 tarihinde isyan ettiler ve yarımada Roma generali Sulla tarafından sert bir sekilde bastırıldı ...

Osmanlı Yunanistanı

Tekirdağ, Bolayır, Kesan, Malkara, Çorlu ve Lüleburgazı alarak, Çatalca ve Silivriye dek ulasan Osmanlı orduları Bizansın kalbinin, Konstantinopolisin diğer devletlerle bağlantısını tamamen kesmis, hem Asyadan hem de Avrupadan Osmanlı Devleti, Bi ...

Dedeağaç Sancağı

Dedeağaç Sancağı veya 1878-1884 yılları arasında Dimetoka Sancağı, Osmanlı Imparatorluğunun sancaklarından biriydi. Sancağın merkezi Dedeağaç idi.

Drama Sancağı

Drama Sancağı, 1846 yılında Tanzimat Fermanı ile birlikte basta Serez Sancağı olmak çevresindeki sancaklardan alınan topraklar ile kurulmustur. Sancak basta Selanik Eyaleti daha sonra da Selanik Vilayetine bağlı olmustur. 1867-69 ve 1872-73 yılla ...

Kavala Sancağı

Kavala 1383 yılında Serezin alınmasından sonra Osmanlı Imparatorluğu hakimiyetine geçmistir. 15. yüzyılda bölge gümüs madenleri ile tahıl ve ipek üretimi ile bilinmekteydi. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk yarısında sancak Rumeli Eyaletine bağlıydı ...

Sir-Dor Medresesi

Olçin Kabilesi mensubu, Astrahan Hanedanı Veziri ve Semerkand-Buhara Hanlığı Hakimi, Yalangtus Bahadır tarafından XVII. asırda tam Uluğ Bey Medresesinin karsısında Registan Meydanında 1619–1636 tarihleri arasında insa ettirilmistir.

Tilla-Kari Medresesi

Tillâ-Kârî Medresesi Semerkandın Registan Meydanında Sir-Dor Medresesinin insaatının tamamlanmasından on yıl sonra binâ edilen "Altın-Kaplamalı Medrese".

Bir Varmıs Bir Yokmus: Kasif

Il était une fois. les Explorateurs Albert Barillénin yönetmenliğini yaptığı 1996 yapımı Fransız animasyon televizyon dizisidir.

Çoktav Toprağı

Çoktav Toprağı, Oklahoma Turizm ve Rekreasyon Departmanının Güneydoğu Oklahoma için resmi turizm atamasıdır. Adı, daha önce Kiamiçi Toprağı idi, ta ki merkezi burada bulunan Çoktav Toprağı onuruna değistirilene kadar. Çoktav Toprağının mevcut tan ...

Inuit halkları

Inuit halkları, Arktik bölgede, Alaska, Kanada ve Grönlandda yasayan Eskimoların ayrıldığı iki ana koldan biri. Diğer kol Yupik halklarıdır. Kültürel ve siyasi açıdan üç ana gruba ayrılırlar: Inyupikler ya da Alaska Inuitleri. Doğu kanada Inuitle ...

Inuitler

Inuitler ya da Kanada Inuitleri, Kanadanın Kuzey Kanada denen bölümünde yasayan Inuit kolundan Eskimo halklarının ortak adı. Alaska Yerli Dil Merkezine göre 30.500 kisilik nüfustan 24.500 kadarı anadillerini konusabiliyor. Diline göre: Doğu Kanad ...

Kambriyen dönem

Kambriyen dönem, Paleozoik zamanın ilk alt bölümü olarak Kambriyen kayaç sistemlerinin olustuğu ve içinde en eski fosilleri tasıyan jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 545 milyon yıl önce baslayıp, yine günümüzden 495 milyon yıl önce sona erdiği ...

Ordovisyen

Ordovisyen Dönem, Paleozoik zamanın ikinci alt bölümü olarak Ordovisyen kayaç sistemlerinin olustuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 495 milyon yıl önce baslayıp 471 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir. Kambriyende büyük çoğunluğu güney ...

Silüryen

Silüryen Dönem, Paleozoik zamanın üçüncü alt bölümü olarak Silüryen kayaç sistemlerinin olustuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 440 milyon yıl önce baslayıp 417 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir. Daha önceki dönemlerde de olduğu gibi ...

Devoniyen

Devoniyen Dönem, Paleozoik zamanın dördüncü alt bölümü olarak Devoniyen kayaç sistemlerinin olustuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 417 milyon yıl önce baslayıp 354 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.

Karbonifer

Karbonifer Dönem, Paleozoik zamanın besinci alt bölümü olarak Karbonifer kayaç sistemlerinin olustuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 354 milyon yıl önce baslayıp 292 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir. Sözcük olarak Karbonifer," karbo ...

Permiyen

Permiyen Dönem, Paleozoik zamanın altıncı alt bölümü olarak Permiyen kayaç sistemlerinin olustuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 292 milyon yıl önce baslayıp 251 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.

Hersiniyen orojenezi

Hersiniyen orojenezi, Paleozoik devrin ikinci yarısını olusturan Karbonifer ve Permiyen boyunca, Lavrasya ile Gondvana arasında çarpısma ile olusan orojenez dönemidir. Birinci jeolojik zamandaki Kaledoniyen Orojenezi ve üçüncü jeolojik zamanda ol ...

Triyas Devri

Trias Devri, Mezozoik Zamanın birinci alt bölümü olan jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 251 milyon yıl önce baslayıp 205 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.

Jura Devri

Jura, Mezozoik zamanın Triastan sonra gelen, yani ikinci dönemidir. 205.1 milyon yıl önce ve 142 milyon yıl önce arasıdır. Jurassic, adını o döneme ait kireçtası tabakalarının ilk belirlendiği Avrupa Alplerindeki Jura Dağlarından almıstır. Jurass ...

Radikal Cumhuriyetçiler

Radikal Cumhuriyetçiler, 1854-1877 yılları arasında ABD’deki Cumhuriyetçi Parti içindeki bir gruptur. Özellikle 1865 yılında sona eren Amerikan Iç Savası’nın ardından eski Amerika Konfedere Devletlerine bağlı eyaletlerde yürütülen yeniden yapılan ...

Elektronik müzik

Elektronik müzik, elektronik aletler yardımıyla yapılan müzik türüdür. Elektronik aletler düsük kuvvetli sistemlerdir ve transistör, tümlesik devre gibi parçalar kullanırlar. Bu tanıma göre, elektromekanik anlamda ses üreten enstrümanlarla elektr ...

Folk metal

Folk metal, 1990lı yıllarda Avrupada gelismeye baslayan bir heavy metal alttarzıdır. Halk anlamına gelen "folk" sözcüğünden de anlasılacağı gibi bu tarz, heavy metal ile halk müziği ezgilerinin bir sentezidir. Yöresel çalgıların kullanıldığı bu t ...

Pacorus (Lazika kralı)

Pacorus, 2. yüzyılda yasamıs bir Lazika kralıydı. Historia Augusta adlı eserde, Pacorusun, Roma imparatoru Antoninus Pius tarafından kral olarak atandığı yazar. Bu eserin muhtemelen 4. yüzyılda, Iberya kralı Farasmanesin Romaya yaptığı bir ziyare ...

Antiochia ad Pyramum

Antiochia ad Pyramum Anadoluda Kilikyadaki Pyramos Nehrinin yanında yer almıs antik kenttir. Magarsanın yerine insa edilmistir. Sehrin kalıntıları, Adananın Karatas ilçesinden birkaç kilometre uzakta, Karatas yarımadasında yer almaktadır. Ceyhanı ...

Atreus

Atreus, Miken Kralı. Zeusun oğlu Tantalosun torunu. Pelops ile Hippodameia’nın oğludur. Thyestes ile Nikippe’nin kardesidir. Kleola ile evliliğinden Pleisthenes doğdu. Aradan zaman geçtikten sonra, Atreus dul kalan gelini Aerope ile evlendi. Bu i ...

Cebelisemaan

Cebel-i Semaan, Suriyenin kuzey batısında Halep Ilinde bulunan bir bölgedir. Halep sehrinin 20 kilometre batısında bulunmaktadır. Aynı zamanda orada bulunan kuzeyden güneye devam dağ silsilesinin adıdır. Ortalama yüksekliği 500-600 metredir, güne ...

Orta Dünya Tarihi

Orta Dünya Tarihi, Ingiliz fantastik kurgu yazarı J. R. R. Tolkienin yazdığı notlar Christopher Tolkien tarafından incelenerek 1983-1996 diliminde 12 kitap halinde yayımlanan bir seridir. Serideki kimi bilgiler, daha önceden yayımlanmıs Orta Düny ...

Beren ve Lúthienin Hikâyesi

Beren ve Lúthienin Hikâyesi, J. R. R. Tolkienin birçok eserinde bahsedilen, ölümlü insan Beren ile ölümsüz elf bakiresi Lúthienin askı ve maceraları ile ilgili hikâye. Orta Dünyanın Ilk çağında, Tolkienin en ünlü eseri Yüzüklerin Efendisi kitabın ...

Arda Tarihi

J. R. R. Tolkienin hayalî Orta Dünya evreninde, hayalî kainat Eänın tarihi Ainurun Ardaya inmesi ile baslar. Sonrasında, Eänın sekillendirilmesi ve Ainulindalede icra edilen müziğin varlığa büründürülmesi asamaları gelir. Bu zamanlar, Valar Yılla ...

Birinci Çağ

J. R. R. Tolkienin eserlerine konu ettiği hayalî Orta Dünya evreninin tarihi, gerçek Dünya tarihinin kadim kökeni olarak kurgulanmıstır. Tolkien evreninde, Birinci Çağ ya da tam adıyla Ilúvatarın Çocuklarının Birinci Çağı, Silmarillionda anlatıla ...

Ikinci Çağ

Ikinci Çağ veya Günesin Ikinci Çağı, J. R. R. Tolkienin hayalî evreni Orta Dünyada bir zaman dilimidir. Kurgusal Orta Dünya Tarihide, aslında gerçek Dünyanın tarihinin kadim zamanları ima edilmistir. Ikinci Çağ, Manwenin habercisi Eönwenin komuta ...

Üçüncü Çağ

Üçüncü Çağ, J. R. R. Tolkienin Orta Dünya evreninde bir zaman dilimidir. Orta Dünya tarihi, gerçek Dünya tarihinin kadim zamanları olarak kurgulanmıstır. Üçüncü Çağ, Númenorun Düsüsünden sonra kurulan Insanların ve Elflerin Son Ittifakı tarafında ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →