ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 328

Silifkespor

Silifkespor, ilk olarak Içel Polisgücü ismiyle kurulan spor kulübüdür. Ilk kez 1992-93 sezonunda 3. Ligde oynamaya basladı. Aynı sezon 4. grupta birlikte oynadığı daha sonra ismini Silifke Belediyespor olarak değistiren Silifkespor ile farklı tak ...

Sinekkale

Sinekkale öreni Mersin ilinde bir villa rustikadır. Villa rustika Roma ve Bizans Imparatorluğu dönemlerinde büyük toprak sahiplerinin ikamet ettiği kırsal alandaki konutlara verilen addır. Sinekkale villa rustikasında lento üzerindeki Olba Tapına ...

Seytanderesi

Seytanderesi Mersin ilinde düzensiz rejimli küçük bir akarsudur. Seytanderesi’nin kaynağı Toros Dağları üzerinde Uğuralanı mevkiinde tarihi Olba kenti dolaylarındadır. Bu bölgede akarsuyun yatağı yer kurumustur. Daha güneyde dağlar arasında akan ...

Publius Valerius Laevinus

Publius Valerius Laevinus M.Ö. 280deki Heraclea Muharebesinde Roma kuvvetleri komutanıydı ve Epirli Pirus tarafından mağlup edildi. Plutarkhosun Pirusun yasamı adlı kitabında yazdığına göre Gaius Fabricius Luscinus bu savas hakkında, Romalıları y ...

Alasehir Belediyespor

1984-1985 sezonunda Alasehirspor adıyla 3. Lige yükselen kulüp, tarihinde ilk kez profesyonel liglerde mücadele etmeye basladı. 1984-1988 ve 1990-1993 yılları arasında toplamda 7 sezon boyunca 3. Ligde mücadele etti. Kulüp, 1992-1993 sezonu sonun ...

Baruk Kitabı

Baruk kitabı, bazı Hristiyan geleneklerinde Kutsal Kitapın bir parçası olarak görülen döterokanonik metin. Yazıtın Yahudilikte ve Protestanlığın çoğu biçiminde, Ahidin bir parçası olmadığı düsünülür. Kitap, Baruk 1:1de ismi geçen, Yeremyanın kâti ...

Gojoseon

Gojoseon, antik bir Kore devletiydi. Samguk Yusa 1281 ve diğer ortaçağdan kalma Kore kitaplarında Gojoseonun MÖ 2333 yılında Dangun tarafından kurulduğunu ve cennetten inildiğini belirmektedir. Her ne kadar gerçeği destekleyen bir kanıt bulunmama ...

Wiman Joseon

Wiman Joseon eski Kore tarihinin Gojoseon döneminin bir parçasıydı. Wimanın Gojoseon Kralı Jundan tahtı ele geçirmesiyle basladı ve Wimanın torunu olan Kral Ugeonun ölümüyle sona erdi. Arkeolojik veriler dısında, Kore tarihinin bu dönemindeki ana ...

III. Farhad

III. Farhad, IÖ 70-57 arasında Part Imparatorluğu yöneticisi. Farhad, tahta oturduğunda Romalı komutan Lucius Licinius Lucullus, Mezopotamya ile Iran boyuncaki devletleri egemenliği altına almıs bulunan Büyük Tigran üzerine saldırıya hazırlanırke ...

Lucius Vorenus

Lucius Vorenus, Jül Sezarın yazılarında belirttiği Roma lejyonuna bağlı Onbirinci Claudian lejyonundaki iki askerder birisidir. Bahsettiği diğer asker ise Titus Pullodur.

Baekje

Baekje güneybatı Korede kurulmus bir krallıktır. Koguryo ve Silla ile birlikte Korenin 3 krallığından birisiydi. Budizm, Konfüçyüsçülük ve Kore samanizmine ev sahipliği yapmıstır.

Seküler ruhban sınıfı

Seküler ruhban sınıfı, Hristiyanlıkta kesisler sınıfından olmayan ya da dinî kuruluslara bağlı bulunmayan piskoposluk bölgesi lâik din görevlileri olarak da bilinen din adamı ve diyakozlar.

Mecdelli Meryem

Mecdelli Meryem veya Magdalalı Meryem, Yeni Ahite göre Isanın takipçilerinden biri. Markos ve Yuhanna Incillerine göre, öldükten ve gömüldükten sonra dirilen Isayı ilk gören kisidir. 22 Temmuz, Hristiyanlıkta Azize Mecdelli Meryem Günü dür. Mecde ...

Bocca della Verità

Bocca della Verità Romadaki Santa Maria in Cosmedin kilisesinin revakına yerlestirilmis olan, mermer üzerine insan yüzü seklinde yapılmıs bir kabartmadır. Kabartmanın 1. yüzyıla ait Antik Roma çesmelerinden birinin parçası ya da bir lağım kapağı ...

Asar Kalesi

Asar Kalesi ; Yenice, Çanakkale sınırları içerisinde bulunan ve Kral Handrianus tarafından yaptırıldığı söylenen karakol, av ve sayfiye kalesidir. Ilçe merkezinin güney kısmındaki Kireçtepe mevkiinde bulunan kalıntılar Agonya ovasına hakim bir ko ...

Bab Sarki

Bab Sarki, ayrıca Günes Kapısı olarak da bilinir, Modern adı sehrin doğu tarafındaki konumundan gelir. Kapı aynı zamanda kendisini çevreleyen Hristiyan mahallesine de adını verir. Kapının büyük cephesi 1960larda yeniden insa edildi. Halen ayakta ...

Meryem Ana Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi ya da bilinen diğer adıyla Mor Yakup Kilisesi, Diyarbakırın Sur ilçesinde yer alan tarihî bir kilisedir. Kilise, Ortodoks Süryanilere aittir. 3. yüzyılda yapıldığına inanılan kilise günümüze dek birkaç kez yanmıs, yıkılmıs ve ...

Menas

Aziz Menas, 3. yüzyılda Mısırda doğan bir Hristiyan aziz. Diocletianus döneminde sürdürülen Hristiyan katliamları sonucu öldürülmüstür. Hristiyan Ikonografisinde tipik olarak develer ile birlikte tasvir edilen Menasın gömüldüğü sehir, geç antik ç ...

Heliodoros

Emesalı Heliodoros 3. yüzyılın ikinci yarısında yasamıs olan Sofist. Daha önceleri tarihçi Socrates Scholasticusun ifadelerine dayanılarak Thesseliadaki Trikka piskoposuyla aynı kisi olduğu sanılıyordu. Kendi ifadesine göre Emesada yasayan bir Fe ...

Isagoci

Isagoge Porfirios tarafından Yunanca yazılan ve Boethius tarafından Latinceye çevrilen Aristotelesin kategorilerine giris niteliği tasıyordu. Onun ölümünden sonra en az bin yıl boyunca mantık üzerine standart ders kitabıydı. Tüm antik yorumcular ...

Burç Manastırı

Mardinde bulunan, Süryani Ortodoks Kilisesine bağlı, Mor Mihail Kilisesi ni içinde bulunduran manastırdır. 4. yüzyılda insa edilmistir. Kilise girisinin karsısında, içinde üç mezar bulunan bir mekan yer alır. Bu mezarlar Mor Mihayel, Mor Mihayel’ ...

Çabukauri Bazilikası

Çabukauri Bazilikası Doğu Gürcistanın Kaheti bölgesinde yer alan, harabe durumda bir Hristiyan kilisesidir. Nekresi tarihi yerlesim bölgesinde, Nekresi manastır kompleksinin yaklasık 1.5 kilometre kuzeybatısında konumlanmıstır. 4 veya 5. yüzyıla ...

San Lorenzo Bazilikası (Milan)

San Lorenzo Bazilikası, Italyanın kuzeyinde Milan sehrinde bulunan bir bazilikadır. Roma döneminde insa edildiği bilinen bazilika zaman içerisinde çesitli kereler yeniden insa edilmistir. Orta Çağdan kalma Ticino kapısına yakın olan kilise Milanı ...

Surp Garabet Manastırı

Surp Garapet Manastırı Türkiyenin Mus ilinin yaklasık 30 km kuzeybatısındaki tarihi Taron bölgesinde bulunan bir Ermeni manastırı. Surp Garabet "Kutsal Müjdeci demektir" ve Vaftizci Yahyaya isaret eder Yahyanın kalıntılarının 4. yüzyılın basında ...

Tsilkani Katedrali

Tsilkani Meryem Ana Katedrali, Doğu Gürcistanın Mtsheta-Mtianeti bölgesindeki Mtsheta Belediyesinin Tsilkani köyünde konumlanmıs bir Gürcü Ortodoks kilisesidir. Aslen 4. yüzyılda insa edilen kilisenin, Orta Çağda sürekli biçimi değistirilmistir. ...

Yakup Kuyusu

Yakup Kuyusu ya da Yakupun Kuyusu, dini geleneklerde Yakup ile iliskilendirilen ve yaklasık iki milenyumluk bir geçmisi bulunan, sert kayaya oyulmus derin bir kuyudur. Incildeki Shechemin bulunduğu düsünülen Tell Balata arkeolojik alanına yakın b ...

Boppard Kalesi

Boppard Kalesi Roma Imparatorluğunun geç dönemlerinde Ren nehri kıyısındaki Boppard sehrinde kurulmus askeri bir kaledir. Kalenin surları günümüze çok iyi sartlarda ulasabilmistir.

Konstantin takı

Konstantin takı, Romada,I. Konstantinin Milvian Köprüsündeki Maxentiusa karsı 312 yılında kazandığı zafer adına dikilen üç kapısı bulunan bir zafer kemeridir.

Isauria

Isauria, Vetus, Isaura Nova, Tris-Maden ve Leontopolis isimleri Lycaonia ya da Eski Yunanda Iconium nın bir kenti olarak bilinmektedir. Isauralı halk enerjik ve yağmacı bir halk olarak bilinir. Isauranın Kralı Philiph düsmemek için birçok savunma ...

Bidanalı Konon

Bidanalı Konon, Doğu Ortodoks Kilisesince aziz kabul edilen, Erken Hristiyanlık döneminde Isauriada yasamıs bir hristiyan sehidi.

Bolnisi Sioni

Bolnisi Sioni veya Bolnisi Sioni Katedrali Gürcistanın Bolnisi ilinin Bolnisi köyünde bulunan bir Gürcü Ortodoks bazilikasıdır. Katedral 478 ve 493 yılları arasında insa edilmistir. Gürcistandaki mevcut kiliseler arasında en eskisidir. Piskopos D ...

Eutyches

Eutyches Bizanslı bir piresbiter ve monofizitizm düsüncesinin destekçisi. Eutyches, Isanın doğasında insanlık tabiatına ait hiçbir unsur kalmadığını, zira bu unsurun tanrısal tabiat tarafından absorbe edildiği düsüncesini savunmaktaydı. Düsüncele ...

Susalı Abda

Susalı Abda Sasani kralı I. Yezdigirt döneminde öldürülen, Hristiyan inancına göre din sehiti ve aziz.

Angilas

Angilastan ilk kez 556 yılında Lazikadaki taksiarh olarak bahsedilmistir. Unvanı sadece Yunancada kaydedilmistir. Latince unvanı ise Komis olabilir. Kendisiyle ilgili ilk kez Fasis Kusatmasında Maurilerden olusan bir tagmayı yönettiği yazmaktadır ...

Ieroklis (Sinekdimosun yazarı)

Hierocles veya Hierokles 6. yüzyılın Bizanslı coğrafyacılarından olan ve Bizans Imparatorluğunun idari bölümlerinin ve sehirlerinin her birinin listesini içeren Sinekdimosun yazarı olarak atfedilen kisidir. Eserin 535 yılından önce I. Justinianus ...

Nabed

Nabed veya Nabedes I. Hüsrev döneminde Sasani askeri komutanlığını yapmıstır. Lazika Savasında etkin rol oynamıstır. Nabedden ilk kez Nusaybindeki Romalı kusatmasında bahsedilmistir. Nabed, 543 yılında Ermenistandaki büyük Bizans isgalini yenilgi ...

Nahoragan

Nahoragan, Bizanslı tarihçiler tarafından kaydedilmis Sasani Imparatorluğu komutanıydı. Mihr-Mihroenun ölümünden sonra Lazikadaki savasların komutanlığını yapmıstır. Nahoraganın komutayı ele aldığı dönemde, Bizanslı generaller Lazika kralı II. Gu ...

Bedesten (Lefkosa)

Bedesten, Lefkosanın kuzeyinde, Selimiye Camiinin hemen yanında yer alan tarihi bir yapıdır. Yapının bin yıldan uzun bir geçmisi vardır. Aslen 6. yüzyıl civarında arazisine bir kilise yapılmıs, bunun yerine daha büyük bir kilise olarak günümüzdek ...

Dmanisi Sioni Katedrali

Dmanisi Theotokos Katedrali, yaygın olarak bilinen adıyla Dmanisi Sioni Kilisesi Güney Gürcistanın Kvemo Kartli bölgesindeki Dmanisi Tarihi Sit Alanının kalbinde yer alan bir Erken Orta Çağ bazilikasıdır. Kilise, üç bölümlü nefe, belirgin sekilde ...

Dodo Kilisesi

Dodo Boynuzu ayrıca bilinen adıyla Dodo Kilisesi, Davit Gareca manastır kompleksinde bulunan tarihi ve mimari bir anıttır. Kilise, Doğu Gürcistanın Kaheti bölgesindeki Gareca Dağının yarı çöl yamaçlarında konumlanmıstır.

Dzveli Gavazi Kilisesi

Dzveli Gavazi Meryem Ana Kilisesi Doğu Gürcistanın Kaheti bölgesindeki bir Erken Orta Çağ Hristiyan kilisesidir. Kilise, kubbenin kilise salonunun merkezinin üstüne yerlestirildiği bir tetrakonkhos tasarımına sahiptir. Dzveli Gavazinin tam olarak ...

Gantiadi Kilisesi

Gantiadi Kilisesi Gagra rayonunun Gantiadi köyünde bulunan 6. yüzyıl yapımı üç apsisli bir bazilikadır. MS 543 yılında insa edilen kilise, 8-10. yüzyıllar arasında birkaç kez değisime uğradı. 1576da Osmanlılı isgalciler tarafından kısmen tahrip e ...

Hirsa Manastırı

Hirsa Aziz Stephen Manastırı Doğu Gürcistanın Kaheti bölgesindeki bir Gürcü Ortodoks manastırıdır. Manastırın temelinin, 6. yüzyılda yasamıs On Üç Süryani Babadan biri olan kesis Stephena dayandığı düsünülmektedir. Kubbeli bir kilise olan mevcut ...

Martkopi Manastırı

Martkopi Ilah Manastırı Gürcistanın baskenti Tiflisin 25 km doğusundaki Martkopi köyünde yer alan bir Gürcü Ortodoks manastırıdır. Manastırın tarihi, 6. yüzyıldaki stilit çalısmalarına dayanmaktadır ve On Üç Süryani Babadan biri olan Aziz Anton i ...

Monza Katedrali

Monza Katedrali, Italyanın kuzeyinde yer alan Monzada bulunan katedral. Monza Katedrali, Milan Piskoposluğunun bir parçası olduğu için aslında bir katedral olarak kabul edilmez, ancak mitre ve yüzük dahil olmak üzere belirli piskoposluk kıyafetle ...

Ninotsminda Katedrali

Ninotsminda Katedrali, Gürcü mimarisinin gelisimi için oldukça önemlidir. Mtshetadaki Cvari Manastırının öncülü olan katedral, dört apsis formunun gelistirilmesi için bir model olarak görev yapmıstır. Günümüzde yıkık durumda olan katedralden sade ...

Soreti Manastırı

Soreti Manastırı Güney Gürcistanın Samtshe-Cavaheti bölgesindeki Aspindza belediyesinde konumlanmıs, tas vadide yer alan bir Orta Çağ Hristiyan manastırıdır. Birkaç yapıdan olusan manastırdaki ana kilise, Aziz Yorgiye adanmıstır. Ana kilise, 6–7. ...

Urbnisi Katedrali

Urbnisi Ilk Sehit Aziz Stephen Katedrali, yaygın olarak bilinen adıyla Urbnisi Sioni Kilisesi, Doğu Gürcistanın Sida Kartli bölgesindeki Urbnisi köyünde konumlanmıs bir Gürcü Ortodoks katedralidir. Ilk kez 6. yüzyılda insa edilmis olan kilise, 10 ...

Romana (Jordanes)

Romana, 6. yüzyılda Jordanes tarafından yazılmıs Latince kitaptır. Yaratılıstan MS 552de Kral Teyaya karsı Narsesin elde ettiği zafere kadar en dikkat çekici olayların kısa bir özetidir. Eser birçok farklı baslık altında yayınlandı: De Regnorum a ...