★ Free online encyclopedia. Did you know? page 342

Texize

Texize 1940lı yıllarda, endüstriyel temizleyicileri tekstil üretimine satan bir kimyasal sirkettir. Aynı zamanda 1946 yılında Greenville, Güney Karolinada James M. Henderson tarafından kurulan Henderson Reklam Ajansının ilk hesaplarından biriydi. ...

The Village (stüdyo)

The Village, Los Angelesta bulunan bir kayıt stüdyosu. 1920lerde Masonlar tarafından bir Mason tapınağı olarak insa edildi. 1960lara dek bu sekilde kaldı ve Maharishi Mahesh Yogi tarafından transendental meditasyon merkezi olarak kullanıldı. Bina ...

Learjet 31

Learjet 31, ikisi mürettebat olmak üzere 8-10 kisilik, çift motorlu, yüksek hızlı is jetidir. Learjet firması tarafından Learjet 28in yerini alması için üretilmistir.

Lockheed Martin KC-130

Lockheed Martin KC-130, havada yakıt ikmali amacıyla değistirilmis C-130 Hercules nakliye hava aracın uzak menzilli tanker sürümü bir ailesinin temel tanımlamasıdır. KC-130J, toplam 79dan 48i iletilmis olan ABD Deniz Piyade Kolordusu tarafından i ...

Logariastis

Logariastēs 11. yüzyılın baslarından itibaren Bizans Imparatorluğunda harcamaların kontrolü ile görevli bir tür mali memurdur. Makam, ilk kez 1012 yılında onaylandı ve Logothetis tu geniku, chartoularios tou vestiariou ve sakellarios gibi hem mer ...

Sakellarios

Sakellarios Idari ve mali görevlerle görevlendirilmis bir yetkilidir. Bu unvan Bizans Imparatorluğunda çesitli islevlerle kullanılmıs ve Doğu Ortodoks Kilisesinde kullanımda kalmıstır.

Tulan Kağan

"Tulan Kağan ya da Tou-lan Kağan": dōulán kěhàn,: tu-lan ko-han, tu˥lɑn˩ kʰɑ˥ɣɑn˩˥,阿史那雍虞閭/阿史那雍虞闾, āshǐnà yōngyúlǘ, āshǐnà yōngyúlǘ, a-shih-na yung-yü-lü) 588-600 yılları arasında kağanlık yapan Doğu Göktürk Kağanlığı hükümdarıdır. Bag ...

Hasselblad

Victor Hasselblad AB, Isveçin Göteborg sehrinde bulunan Isveçli bir orta formatlı kamera, fotoğraf ekipmanı ve görüntü tarayıcı üreticisidir. Sirket baslangıçta bel seviyesinde vizör kullanan klasik analog orta format kameralarıyla tanındı. Hasse ...

Yusuf Kadir Han

Yusuf Kadir Han veya Yusuf Kadır Han, 1026da Karahanlı Devletinin tahtına oturan Karahanlı hükümdar. Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmemekle birlikte, 1032de Kasgarda ölmüstür. Yusuf Kadir Han, Islamı benimseyen ilk Türk hükümdarı olan Saltuk Bu ...

Moğol istilaları

Moğol istilaları ve fetihleri, 13üncü yüzyılda baslayıp 14üncü yüzyılda sonlanan, sonlanana dek Avrasyanın büyük bir bölümünü kaplayan ve genis Moğol Imparatorluğunu yaratan bir dizi istilalar ve fetihler zinciri. Tarihçiler, Moğol istilalarını i ...

Moğolların Vietnam seferleri

Moğolların Vietnam seferleri, Yuan Hanedanının imparatoru Kubilay Han tarafından günümüzdeki Vietnam topraklarındaki Dai Vietde hüküm süren Trần Hanedanına ve günümüzdeki Kamboçya topraklarındaki Champa Krallığına karsı düzenlenmis olan askeri se ...

Iskender Pasa (Özi beylerbeyi)

Leh-Osmanlı memur Iskender Pasa için bakınız Iskender Pasa Osmanlı Kumandanı ve Özinin beylerbeyidir. 1620 yılındaki Cecora Savasında Iskender pasa Lehistan-Litvanya Birliğine karsı Osmanlı ordusu ile Eflak birliklerini yöneterek galip geldi.

Konur Alp

Konur Alp, Osmanlı Devletinin kurulusunda hizmeti geçen ilk Türk kumandanlarındandır. Konur, halk dilinde esmer, açık kestane renginde olan demektir. Osman Gazi ve Orhan Gazinin yakın silah arkadaslarından olan Konuralp, Sakarya civarında fetihle ...

Samsa Çavus

Samsa Çavus, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazinin silah arkadası, Osmanlı Devletinin kurulusunda hizmeti geçmis sahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavus unvanını kullanan ilk kisidir. Ertuğrul Gazi ile birlikte, ...

Mihaloğlu Ali Bey (Razi Ali Bey)

Yıldırım Bayezidin lalalığınıda yapan Akıncı komutanı Mihaloğlu Ali Bey Razi Ali Bey I.Kosova Savasına katılıp önemli basarılar gösterdi. Yıldırım Bayezid Al-amir-i l-kabir. maliku l-ğuzât va l-mucöhidin diyerek tanımladığı Mihaloğlu Ali Bey’e, I ...

Mihaloğlu Firuz Bey

1391de Tuna ırmağının kuzey kıyısına geçen ilk akıncı komutanıdır. Amcası Mihaloğlu Mehmed Beyin sehit olduğu Sehzade Mustafa Küçük Mustafa isyanında Rumelide bulunan Firuz Bey, babası Hızır Bey ile birlikte Eflak sınırını ve Silistire kalesini m ...

Harbiye Nezâreti

Harbiye Nazırlığı veya Harbiye Nezareti, Osmanlı Devletinde savas islerine bakmakla görevli bakanlığın adıydı. Bütün Osmanlı ordusu günümüzde yerini Millî Savunma Bakanlığına bırakmıs olan bu bakanlığa bağlıydı. Harbiye Nazırlığı 1908 yılında II. ...

Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti

Erkan-i Harbiye-i Umumiye Reisliği, Osmanlı Imparatorluğunda 1880-1922 yılları arasında, görev ve sorumluluk bakımından 1880-1908 yılları arasında Seraskerlik makamına, 1908-1922 yılları arası da Harbiye Nazırlığına bağlı olan ve Harbiye Nazırınd ...

Sancak (idari birim)

Sancak, Osmanlı Imparatorluğu’nun idari yapılanmasına dair bir terim olan sancak, Osmanlı Devletinde bir bölge veya gelir getiren has anlamına gelir.

Çatalca Sancağı

Çatalca Sancağı, Osmanlı Imparatorluğu Sancağı. 1877 yılında bağımsız Sancak oldu ve Istanbul’a bağlanmıstır. Kazâları, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri idi.

Içel Sancağı

Karamanoğulları Beyliğinin "Içel" veya "Içil" diye tabir ettiği, Osmanlıların "Içel Sancağı" olarak adlandırdıkları bölge, en dar sekliyle bugünkü Selinti, Anamur, Bozyazı, Gilindire, Gülnar, Ermenek, Basyayla, Sarıveliler, Mut, ve Silifke ilçele ...

Izmit Sancağı

Izmit Sancağı, Koca Ili Sancağı veya Izmit Mutasarrıflığı, Ikinci Abdülhamid devrinde bağımsız sancak.

Kozan Sancağı

Kozan Sancağı, ilk olarak 1519-1540 yılları arasında Osmanlı Tahrir Defterlerinde kayıt altında gözükmüstür. 1700lü yıllarından basından itibaren 1865 yılına kadar bölgede Kozanoğulları Türkmen beyleri hüküm sürmüstür. Ilk olarak Feke kazasının B ...

Kudüs Sancağı

Kudüs Sancağı asıl adı Kudüs-i Serif Mutassarıflığı, 1872 yılında özel yönetim statüsü ile kurulan, 1874 yılında Sam Vilayetinden ayrılan, Kudüs ile birlikte, Gazze, Yafa, Halilü’l Rahman, Beytülrahim, Birüssebi kentlerini kapsayan müstakil sanca ...

Has Yunus Bey

Has Yunus Bey Osmanlı denizcisi ve kara gücü komutanı. 1453 - 1456 döneminde Osmanlı kaptan-ı deryası görevi ile nispeten yeni kurulan Osmanlı donanması komutanlığı yapmıstır. Ümeradan olup 1454te kaptan-ı derya olarak tayin edilmistir. Bu görevd ...

Saruca Pasa (denizci)

I. Murad döneminde sancakbeyi olmustur. Sonra yükselerek Anadolu Beylerbeyi görevi verilmistir. Vezir rütbesi verildi. I. Muratın Karamanoğlu ile yaptığı savas sırasında Osmanlı ordusunun sağ koluna komuta etmistir. 1390da I. Beyazid tarafından G ...

Osmanlı Imparatorluğu demografisi

Bu madde Osmanlı Imparatorluğunun, nüfus yoğunluğunu, etnik gruplarını, eğitim seviyesini, dinsel bağlarını ve nüfusun diğer yönlerini içeren demografisidir. Osmanlıda nüfus sayımı 19. yüzyılda basladı. Önceki dönemler için büyüklük ve nüfus dağı ...

Goa

Goa, Hindistanın batı kıyısında il. Bombayın 400 km güneyinde yer alır. Yönetim merkezi Panajidir. Maharashtra ve Karnataka eyaletleriyle çevrili 3.702 km²lik bir alanı kaplar.

Veyselli Kaya Kabartmaları

Veyselli Kaya Kabartmaları Mersin ilinin Erdemli ilçesi kırsalında yer alan bir grup kaya kabartmasıdır. Kabartmalar Veyselli ve Yeniyurt köyleri arasında ve 36°38′06″K 34°06′36″D koordinatlarındadır. Kabartmalar Erdemliye 27, Mersine 63 kilometr ...

II. Süleyman (Afsar)

Mir Seyid Muhammed Marasi, daha çok II.Süleyman adıyla bilinir. 1749dan 1750ye kadar Iranın bazı bölgelerinde kısa bir süre hükümdar olmayı basaran bir Safevi hükümdar. Meshed de Imam Rıza türbesi nin islerinden sorumluydu. Genç Sahruh Ekim 1748d ...

Fars Eyaleti

Fars Eyaleti, Iranın 31 eyaletinden birisidir. Iranın kültür baskenti olarak bilinen eyalet, ülkenin güneyinde bulunur ve yönetim merkezi Siraz kentidir. Kuzeyden Isfahan, doğudan Yezd ve Kirman eyaletleri, güneyden Hürmüzgan ve batısından Busehr ...

Epemiye, Suriye

Epemiye / Efemiyye ya da Kalat el-Mudik / Madik, Asi Nehrinin sağ yakasında yer alan Selevkos Imparatorluğu Krallarının hazinelerini barındıran eskiden "Fermeki" olarak anılan, daha sonra I. Selevkos Nikator tarafından tahkim edilerek Baktriyalı ...

Sovyetler Birliği demografisi

Toplam is gücü: 152.300.000 1989 Organize is gücü: Isçilerin %98i sendika üyesidir, tüm sendikalar, Bir Tüm-Birlik Sendikalar Merkezi Konseyi AUCCTU içinde örgütlenmekte ve çalısmalarını Komünist Partinin rehberliği altında sürdürmektedir.

Vikiproje: Sovyetler Birliği/Is Birliği Projesi/Ödüllü Is Birliği Projesi 1

Vikiproje:Sovyetler Birliği is birliği projesi: Rusya ve SSCB konulu 250 maddenin olusturulması Bu is birliği projesi, 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü UTC ile saat 00:01 de baslayacak ve 14 Eylül 2017 Cumartesi günü UTC ile saat 23:59 da bitecektir.

Vikiproje: Sovyetler Birliği/Is Birliği Projesi/Ödüllü Is Birliği Projesi 2

Vikiproje:Sovyetler Birliği is birliği projesi: Sovyetler Birliğinde Kürtler konulu 50 maddenin olusturulması Bu is birliği projesi, 16 Kasım 2017 Persembe günü UTC ile saat 00:01 de baslayacak ve 1 Aralık 2017 Cuma günü UTC ile saat 23:59 da bit ...

Vikiproje: Sovyetler Birliği/Is Birliği Projesi/Ödüllü Is Birliği Projesi 3

Vikiproje:Sovyetler Birliği is birliği projesi: Sovyetler Birliği konulu 100 maddenin olusturulması Bu is birliği projesi, 18 Aralık 2017 Pazartesi günü UTC ile saat 00:01 de baslayacak ve 4 Subat 2018 Pazar günü UTC ile saat 23:59 da bitecektir.

Karadeniz Ekonomik Isbirliği

Karadeniz Ekonomik Isbirliği Örgütü 25 Haziran 1992 tarihinde Istanbulda düzenlenen zirvede imzalanan anlașma ile kurulan ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik is birliğini amaçlayan uluslararası kurulustur.

Sebnem Incesu

Sebnem Incesu, Türk büyükelçi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Iliskiler Bölümünden 1991 yılında mezun olmus aynı yıl Dısisleri Bakanlığına girmistir. 2001-2005 yıllarında UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde ...

Alman Afrika Kolordusu

Alman Afrika Kolordusu, II. Dünya Savasında Kuzey Afrika Cephesine yollanan Nazi Almanyasının Wehrmachta bağlı Heer ve Luftwaffe birliklerinden olusan askerî birimlerinden birinin adı. Erwin Johannes Eugen Rommelin komutası altında, Kuzey Afrikad ...

Kastamonu Vilayeti

Kastamonu Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. 1864 yılında kabul edilen Teskil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile Kastamonu Eyaletinin kaldırılmasıyla yine aynen Kastamonu idari merkezinde kurulmustur. Vilayetin ilk valisi Iskodralı Mustafa Pasadır.

Plantagenet Hanedanı

Plantagenetler, sonradan Normandiya Düklüğünü 1144-1204 ve 1415-1450 yılları arasında, Ingiltere Krallığını 1154-1485, Kudüs Krallığını 1131-1205 ve Akitanya Düklüğünü 1153-1453 yönetmislerdir.

Abhazya demografisi

Bu sayfa nüfus yoğunluğu, etnik köken, eğitim düzeyi, sağlık, sosyoekonomik statü, dini aidiyetleri ve nüfusun diğer yönleri dahil olmak üzere, Abhazya nüfusunun demografik özellikleri ile ilgilidir. Abhazya demografisi Gürcistan ile 1992-1993 yı ...

I. Tomanbay

Adil Tumanbay tam ismiyle Malik Àdil Sayfeddin Tumanbay 1501de bir komployla Memlûk Sultanı Esref Canbulatın yerine geçen ve 1501de yüz günlük bir dönem için saltanat süren Çerkes kökenli Burci Hanedanından Memlûk hükümdarı. Adil Tumanbay Sultan ...

II. Ahmed (Memlûk sultanı)

Muzaffer Ahmed tam ismiyle Melik Muzaffer Ahmed bin Muavyed Seyh 1421de ölen babası Muavyed Seyhin yerine daha bebek iken çok kısa bir dönem için ismen saltanat süren Çerkes kökenli Burci Hanedanından Memluk hükümdarı. Babası olan Sultan Muavyed ...

Temürboğa

Temürboğa ya da tam künyesiyle el-Meliküz-Zâhir Temürboğa, Aralık 1467den 30 Ocak 1468e kadar çok kısa bir dönem için saltanat süren Burcî Memlûklerden Memlûk Devleti hükümdarı. Temürboğa Arnavut asıllı olduğu için Rumî lakabını tasımaktaydı. 10 ...

Yelbay

Yelbay ya da tam künyesiyle el-Meliküz-Zâhir Seyfeddin Yelbay Inalî el-Muayyadî 10 Ekim 1467de ölen Memluk Sultanı Hoskademin yerine geçen ve 1467-1468de çok kısa bir dönem için saltanat süren Çerkes kökenli Burcî Memlûklerden Memlûk Devleti hükü ...

Bükres Insaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi

Bükres Insaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi, Bükrestaki bir yüksek öğretim kurumudur. Üniversite insaat mühendisliği, çevre mühendisliği, tesis mühendisliği, jeodezik mühendislik ve insaat için makine mühendisliği alanlarında uzman yetistirmek ...

Bükres Politeknik Üniversitesi

Bükres Politeknik Üniversitesi Romanyanın Devlet üniversitesidir. 1818 elda Bükreste kurulmustur. Selanik Aristotle Üniversitesi ardından ülkenin yükseköğrenim ikinci büyük kurumudur.

Muntenya

Muntenya olarak da bilinir) batısında Tuna nehri, güney ve doğusunda Karpat Dağları ve Boğdan ve Olt Nehri arasında yer almaktadır. Eflak ve Boğdan arasındaki geleneksel sınırları Milcov ve Siret nehirlerinin arasına kuruldu.

Trastámara Hanedanı

Trastámara Hanedanı, Ispanyol bir kraliyet hanedanıdır ve ilk olarak 1369da Kastilyada hüküm sürmüs ve ardından yönetimlerini Aragon, Navarre ve Napoliye genisletmislerdir. Trastámara ailesi, Aragon ile askeri mücadele dönemi boyunca hüküm Kastil ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →