ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37

Askerî diktatörlük

Askerî diktatörlük, ordunun siyasi otorite üzerinde tam veya önemli bir kontrol sağladığı bir diktatörlüktür. Diktatör genellikle cuntanın bası olan üst düzey bir subaydır. Askerî diktatörlüklerin çoğu, bir darbenin önceki hükûmeti devirmesinden ...

Asırı milliyetçilik

Asırı milliyetçilik, "bir devletin veya diğerlerinin üzerindeki insanların çıkarlarını tesvik eden asırı milliyetçilik" ya da "kisinin kendi ulusuna asırı bağlılık"tır.

Atase

Atase, bir ülkenin baska bir ülkedeki diplomatik görevlerinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili olarak temsil ve bilgi toplama vazifelerini icra eden elçilik görevlisidir. Siyasal bir memur olan bu görevli, bulunduğu yabancı devletin durumu v ...

Avam Kamarası

Avam Kamarası, Birlesik Krallıkta üyeleri beser yıllık dönemler için seçimle isbasına gelen milletvekillerinden olusan alt meclistir. Kamaranın toplanma yeri, Birlesik Krallıkın üst meclisi olan Lordlar Kamarası ile aynı yer olan Westminster Sara ...

Avrupa Birliği müktesebatı

Avrupa Birliği Müktesebatı, temel Avrupa Birliği anlasmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir. Dıs iliskiler, güvenlik ve adalet, serbest dolasım, gümrük birliği, çevre koruması, eğitim ...

Avrupa Birliğinin Enerji Politikası

Tüketicilere daha ucuz enerji, daha yüksek kalitede ve kesintisiz bir hizmet sağlanması Avrupa Birliğinin enerji politikasının esas hedefini teskil etmektedir. Avrupa Birliğinin enerji politikasının hedefleri, rekabet gücü, enerji arzının güvenli ...

Avrupa Birliği’nin Sanayi Politikası

Mart 2000’de Portekiz’in baskenti Lizbon’da gerçeklesen Avrupa Konseyi toplantısındaki temel vurgulardan biri, sürdürülebilir temelde yüksek seviyede istihdam ve yasam sartları sağlamak olmustur. Bu amacın gerçeklestirilmesi ise, AB imalat sanayi ...

Avrupa bütünlesmesi

Avrupa bütünlesmesi, Avrupadaki ülkelerin politik, yasal, ekonomik ve kimi durumlarda sosyal ve kültürel olarak birbirleriyle bütünlesmesini anlatmak için kullanılan terimdir. Günümüz kosullarında Avrupa bütünlesmesi büyük ölçüde Avrupa Birliği v ...

Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi

Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi, NATO üyesi olmayan Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile NATO ülkeleri arasındaki iliskileri gelistirmek için olusturulan ve bir NATO kurumu olan çok taraflı bir forum. 1 Ocak 1997de kuruldu.

Azınlık

Azınlık ya da Ekalliyet, sosyolojik olarak bir devlette sayısal bakımdan az olan, basat olmayan ve çoğunluktan farklı niteliklere sahip olan gruplar olarak tanımlanmaktadır. Ne var ki hukuki olarak azınlıklar hakkında üzerinde anlasılmıs ortak bi ...

Azınlık hükûmeti

Azınlık hükûmeti, parlamenter sistemde meclis çoğunluğu olmayan partinin veya partilerin olusturduğu hükûmeti ifade eder. Hükûmetin meclis çoğunluğu bulunmadığı için diğer partiler tarafından desteklenmesi ve güvenoyu alması sarttır.

Bağımsızlık

Bağımsızlık veya istiklâl, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandasları veya nüfusu tarafından erkince yönetilebilmesidir. Yani egemenlik haklarının baskası bir milletin veya bir devletin elinde olmamasıdır.

Bağısçı yorgunluğu

Bağısçı yorgunluğu, daha önceden bağıs yapmıs olmasına rağmen bireylerin artık yardım kuruluslarına bağıs yapmama eğilimi göstermesi olarak ifade edilmektedir. Bir baska deyisle kamunun duygudaslık kurma yetisinin körelmesi olarak izah edilebilir ...

Bakan

Bakan, müstakil bir bakanlık veya bir devlet bakanlığı adı altındaki kamu teskilatının basındaki, siyasi sorumluluğa sahip yöneticidir. Bakanlar yürüttükleri isleri hükûmet lideri adına yürütür.

Bakanlar kurulu

Bakanlar kurulu veya kabine, demokratik devletlerde hükûmet baskanının ve tüm bakanların bir araya gelerek hükûmetin siyasi anlamda hareket tarzına karar verdikleri ve genel politikalarını belirledikleri kuruldur. Bakanlar kurulunun aldığı kararl ...

Bask milliyetçiliği

Bask milliyetçiliği, Baskların millet olduğunu ileri süren ve Bask kültürel birliğini savunan bir milliyetçilik türüdür. Son yıllarda, Bask milliyetçiliği, ayrılıkçı hareketler ile sıkı sıkıya bağlanmıstır. Bask milliyetçiliği, 2 devlet içerisind ...

Basarısız devlet

Basarısız devlet, siyasal yapının egemen devletin yükümlülüklerini yerine getiremez hâle gelmesi durumunu ifade etmektedir. Devletin bu islevlerini düzgün bir sekilde yerine getirse bile mesruiyetini yitirmesi nedeniyle de basarısız devlet konumu ...

Basbakan

Basbakan, bir ülkedeki yürütme organı kurulun baskanına verilen ad. Hukuksal olarak cumhurbaskanı ve meclis baskanından sonra ülkedeki en yetkili kisidir. Her ülkede basbakan olmaz. Basbakanlar görevlerine seçimle gelir. Belçika, Danimarka, Japon ...

Baskonsolos

Türkiye Cumhuriyetinin baskonsolosları Dısisleri Bakanlığı kariyer memurları arasından tayin edilir. Dısisleri Bakanlığının Kurulus ve Görevleri Hakkında 07.07.2010 tarih ve 6004 sayılı Kanunun 12. maddesi "Birinci Sınıf Baskonsolos" ve "Baskonso ...

Batı dünyası

Batı dünyası, Batı medeniyeti ya da kısaca Batı, dünyanın diğer medeniyetlerine kıyasla Avrupa ve Kuzey Amerikayı kastetmek için kullanılan siyasal kavram. Soğuk Savas esnasında Batı kavramı Batı Bloku olarak Avrupadaki ve Kuzey Amerikadaki komün ...

Belediye baskanı

Belediye baskanı, dünyanın çesitli ülkelerinde yer alan belediye kurumlarının en yüksek kademedeki yöneticisi ve tüzel kisiliğinin temsilcisidir. Çoğu ülkelerde belediye baskanları seçimle görev basına gelirler. Ama tayinle isbasına gelen belediy ...

Belediye meclisi

Belediye, belde halkının yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan, üyeleri yerel seçimle is basına gelen, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu kurumudur. Belediye meclisi belediyenin en üst düzey karar organı olup üye sayı ...

Belediye meclisi üyesi

Belediye meclisi üyesi, Ingiliz hukuku üzerinde kurulmus olan ve birçok ülkede belediye meclisi veya encümen üyesi olan kisidir. Terim itibarı ile bu kisi bir ilçe veya ildeki meclise seçilen yüksek rütbeli bir üyeyi belirtirken, üyeler tarafında ...

Biltmore Konferansı

Biltmore Konferansı ya da yaygın kullanımı ile Biltmore Programı 1942 yılında Siyonizm hareketinin 6-11 Mayıs tarihleri arasında New Yorkta bulunan Biltmore otelinde gerçeklestirdiği olağanüstü konferanstır. Bu konferansta alınan kararlar ise Bil ...

Bir Ikiye Bölünür

Bir Ikiye Bölünür Çince: 一分为二), 1964yılında Çinde ortaya çıkan ideolojik tartısma ve politik slogan. Kavram, Vladimir Leninin Felsefe Defterleri adlı kitabı köken alır.

Birinci dünya ülkesi

Birinci dünya ülkesi, Soğuk Savasta ABD ile ittifak kurmus devletler için kullanılır. Birinci dünya ülkeleri demokratik ve kapitalisttir. Soğuk Savasın bitmesiyle birinci dünya ülkesinin anlamı komünist olmayan tüm gelismis ülkeleri kapsadı. Tüm ...

Birlesmis Milletler Genel Kurulunun 68/262 sayılı kararı

Birlesmis Milletler Genel Kurulunun 68/262 sayılı kararı, Birlesmis Milletler Genel Kurulu tarafından Rusyanın Kırımı ilhakı nedeniyle 27 Mart 2014te kabul edilen ve "Ukraynanın toprak bütünlüğü" baslığını tasıyan karar. 100 üye ülkenin destekled ...

Birliğin Durumu

Birliğin Durumu, Amerika Birlesik Devletleri baskanı tarafından görev süresinin ilk yılı dısında ABD Kongresinin ortak oturumunda yapılan bir konusmadır. Birliğin Durumu yalnızca ulusun durumuyla ilgili değil, aynı zamanda baskanın yasama gündemi ...

Bolivarcılık

Bolivarcılık, basta Venezuelada olmak üzere Güney Amerikada revaçta olan bir dizi siyasi öğretidir. Isim 19. yüzyılda Güney Amerikanın büyük bölümünde bağımsızlık mücadelesine öncülük etmis olan Venezuelalı general Simón Bolívarın adından gelir. ...

Böl ve yönet

Böl ve yönet politikası, rakiplerini bölerek ya da onları bölünmüs vaziyette tutarak zayıf durumda bırakmak isteyen devletlerin izledikleri yoldur. Bu, çesitli devlet, bölge veya millete hükmetmek amacıyla yapılan bir bölmedir. 19. yüzyılda sömür ...

Bölgesel politika

Bölgesel politika, değisik bölgeler arasındaki ekonomik ve farklılıkların ve fırsat esitliklerinin azaltılması için hükümetler ve devletler üstü örgütlerin uyguladıkları politikaların tamamı.

Burjuva sosyalizmi

Burjuva sosyalizmi veya muhafazakâr sosyalizm, komünizmin kuramsal kurucuları olan Karl Marx ve Friedrich Engelsin sıkça kullandığı siyasal terim. Marksist görüse göre burjuva sosyalizmi, mevcut burjuva sınıf iliskilerinin mevcut devletlerdeki da ...

Bush Doktrini

Bush Doktrini, 44. Amerika Birlesik Devletleri baskanı George W. Bush tarafından ortaya konan çesitli dıs politika ilkelerini içeren doktrindir. 11 Eylül saldırılarından sonra gelistirilen ve 20 Eylül 2002 tarihinde The National Security Strategy ...

Bürokrat

Bürokrat, bir devlet kurumunda çalısan üst düzey yöneticidir. Siyasetçilerden farklı olarak seçim yoluyla değil, atama yoluyla göreve gelirler. En yüksek dereceli bürokratlar; müstesarlar, büyükelçiler, konsoloslar, valiler, ataseler, kaymakamlar ...

Büyükelçi

Büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir ya da yalnızca sefir, bir ülkenin baska bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomattır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandası oldukları ülkenin devlet baskanını temsil eder. Kadın büyük ...

Cenevre Konferansı (1954)

Cenevre Konferansı, Isviçrenin Cenevre kentinde 26 Nisan-21 Temmuz 1954 tarihleri arasında gerçeklesen konferans. Konferansın iki amacı vardı. Bunlardan birincisi, Koreyi birlestirmek için bir yol bulmaya çalısmaktı. Ikincisi ise Hindiçinde barıs ...

Cunta

Cunta, yönetime kuvvet kullanarak el koyan askerî ya da siyasi grup. Cunta kendi basına sadece belirli bir komite veyahut idari kurulun yönetimi anlamında kullanılırken, eğer cunta yönetimi askerî bir karaktere sahipse, yani komite veya kurul ord ...

Çift meclislilik

Çift meclislilik ya da bikameralizm, iki yasama organı ya da parlamentonun bulunduğu yönetim seklidir. Türkiyede bu yönetim sekli iki askeri darbe arasındaki dönemde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak uygulanmıstır. Günümüzde ABD ve Bir ...

Çin Halk Cumhuriyeti Dısisleri Bakanlığı

Çin Halk Cumhuriyeti Dısisleri Bakanlığı, Çin Hükûmetine bağlı, Çinin dıs iliskileriyle ilgili islerin yürütülmesi için sorumlu devlet bakanlığıdır. Bakanlığın merkezi Çinin baskenti Pekindedir ve Dısisleri Bakanının önderliği altında islerini yü ...

Çin Komünist Partisi Politbürosu

Çin Komünist Partisi Merkez Politbürosu veya Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politika Bürosu 1927den önce Çin Komünist Partisini yöneten ve sayıları 19 ile 25 arasında değisen kisilerden olusan bir gruptu. Diğer komünist partilerin tersine p ...

Çin Rüyası

Çin Rüyası, Çin siyasetinde 2013 yılından sonra popüler olan, Çin değerleri ile sosyalizmin hedefleri doğrultusunda Çin Komünist Partisinin görüslerini yansıtan terim. Çin siyaseti kapsamında bu ifade gazeteciler, resmi hükûmet yetkilileri, çesit ...

Çoğunluk hükûmeti

Çoğunluk hükûmeti bir parlamenter sistemde meclisteki veya yasama organındaki koltukların mutlak çoğunluğunu elinde bulunduran partinin kurduğu hükûmettir. Bu durum, yasamada en çok koltuğa sahip olan partinin kurduğu azınlık hükûmetinin zıddıdır ...

Çoğunlukçu demokrasi

Çoğunlukçu demokrasi veya mutlak demokrasi çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak olduğu demokrasi çesididir. Yasalar, azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı gibi etmenler çoğulcu demokraside alınan kararları sınırlandırırken ço ...

Çokuluslu devlet

Çokuluslu devlet, iki veya daha fazla ulustan olusan bir egemen devlettir. Nüfusun büyük kısmını tek bir ulusun olusturduğu ulus devletlerin zıttıdır. Ulus tanımına bağlı olarak, çokuluslu bir devlet çokkültürlü veya çokdilli olabilmektedir. Günü ...

DHondt sistemi

DHondt sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor DHondt tarafından 1878de tasarlanmıs nispi temsil sistemidir. Türkiye’de 1961’den bu yana –1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dısında– bütün milletvekili gen ...

Dağlık Karabağ Cumhuriyetindeki siyasi partiler listesi

Dağlık Karabağ Cumhuriyetindeki siyasi partiler listesi, Dağlık Karabağ Cumhuriyetindeki siyasi partilerin listelendiği maddedir. Dağlık Karabağda çok partili sistem benimsenmektedir. Çok sayıda siyasi parti bulunup çoğu kez tek basına iktidara g ...

Dar bölge sistemi

Dar bölge sistemi, ülkenin parlamentodaki sandalye sayısı kadar bölgeye bölünmesi ve her bölgeden bir adayın seçilmesi esasına dayanan seçim sistemidir. Bir diğer seçim sistemi olan Daraltılmıs Bölge Sistemiyle karıstırılmamalıdır. Bu sistemde da ...

Demagoji

Demagoji ; halkın isteklerine, ön yargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayısıdır. Yunanca demos ve agogos kelimelerinin birlesiminden türemistir. Genellikle üstün bir hitabet ve propaganda yeteneği gerektirir. Çoğun ...

Demarsi

Demarsi, siyasi görevlilerin daha büyük bir aday havuzundan rastgele olarak seçilmesidir. Sistem, tüm yetkili ve ilgili tarafların kamu görevini yürütmek için esit sansa sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda hizipçiliği de asgariy ...

Demoklesin kılıcı

Demoklesin kılıcı, genellikle siyasetçilerin kullandığı bir deyimdir. Efsaneye göre; Siraküza Kralı Dionysos, kral olmanın çok rahat ve güzel olduğunu savunan Demoklese ders vermek için onu yemeğe davet eder. Onu ince bir sicimle tavana bağlanmıs ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →