★ Free online encyclopedia. Did you know? page 377

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Istanbul, Sarıyerde bulunan bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir. Evyap ailesi tarafından, Evyapın kurucusu Mehmet Rıfat Evyapın vasiyeti üzerine yapılmıstır. Okul, Millî Eğitim Bakanlığı ta ...

Mithatpasa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mithatpasa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Izmirin Konak ilçesinde bulunan tarihi 1867ye kadar uzanan ve ilk olarak 1868-1869 öğretim yılında hizmete sunulan bir okuldur. Ilk açıldığında ismi Izmir Islahhanesi olan okul ayrıca Izmirin ilk ıslah ...

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi, Istanbul’un Fatih ilçesinde, kurulusu 1868’e dayanan tarihi bir meslek okuludur. Okulun bünyesine 1968 yılında Sultanhamet Teknik Lisesi, 1990 yılında Anadolu Teknik Lisesi katılmıstır, bu üç okuldan kısaca" Su ...

Yerbenzeri gezegen

Yerbenzeri gezegen terimi, yapısının büyük bölümü silikat kayalardan olusmus gezegenleri tanımlar. Bir yerbenzeri gezegen, helyum, hidrojen ve suyun birbirinden farklı fazlarının karısımlarından olusan, katı bir yüzeye sahip olmayan gaz devlerind ...

Çekirdeksiz gezegen

Sara Seager ve Linda Elkins-Tantonun 2008 tarihli bir gazetesine göre, muhtemelen çürük olmayan bir gezegenin olusabileceği iki yol vardır. Birincisinde, gezegen, tüm metalik demirin silikat mineral kristallerine bağlandığı çakıllı göktasına benz ...

Akuaponik

Akuaponik, geleneksel akuakültür ile hidroponiğin birlesmesi ile sürdürülebilir gıda üretim sistemi alternatiflerindendir. Akuakültürde zamanla suyun kirliliği balık için zararlı düzeye gelir. Bu su, hidroponik sistemde yetisen ürünlere, sistemi ...

Hidroponik

Hidroponik, toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri kullanarak bitki yetistirme yöntemidir. Hidrokültürün bir alt kümesidir. Kara bitkileri mineral besin solüsyonunda veya perlit, çakıl, mineral yün, genisletilmis kil ve hindistan ce ...

Pirimidin

Pirimidin, genellikle nükleik asitlerde, ayrıca bazı koenzimler ile vitaminlerde bulunan azotlu aromatik bazların genel adı. En basit pirimidin yapısı C 4 H 4 N 2 dir ve biyoloji açısından son derece ilgi çekici olan pirimidinler, bu ana yapının ...

Needleman-Wunsch algoritması

Needleman-Wunsch algoritması biyoinformatikte, protein veya nükleotit dizilerini hizalamak için kullanılanılan bir algoritmadır. Saul B. Needleman ve Christian D. Wunsch tarafından gelistirilmis olup, 1970te yayınlanmıstır. Algoritma, temel olara ...

Önmaymunlar

Önmaymunlar ya da prosimiyenler, modern zoolojide artık kabul edilmeyen bir sınıflandırmaya göre maymunlar takımının bir alt takımı. Makileri, lorisleri, galagoları, ayayları ve tarsiyerleri kapsar. Bu sınıflandırmaya göre insansıların ve maymunl ...

Pelikozorlar

Pelikozorlar, yalnızca bazal veya ilkel Geç Paleozoyik sinapsidlerinden olusan ve bazen "memeli benzeri sürüngenler" olarak adlandırılan gayri resmi bir gruptur. Therapsidler ve onların soyundan gelenler hariç tüm sinapsidleri kapsarlar. Daha gel ...

Yaprakarıları

Yaprakarıları, karıncalar, arılar ve yaban arıları ile birlikte Zar kanatlılar takımındaki Symphyta alt takımının böcekleridir. Yaprakarıları özellikle, bilinen yaklasık 7.000 tür içeren en büyük üst aile olan Tenthredinoidea üst ailesi ile ilisk ...

Greig sendromu

Greig sendromu kalıtsal bir sendromdur. Kafatası ve el parmaklarının birbirlerine yapısık olmasıyla karakterizedir.

Kromozom 1 (insan)

1. Kromozom, karyotiplemede ilk olarak yer alan, insan kromozomları içindeki en büyük kromozomdur. Insanlarda normalde diğer tüm otozomal kromozomlarda olduğu gibi, iki çift halide bulunur. Yaklasık 246 milyon nükleotid baz çifti tasır. Insan top ...

Kromozom 4 (insan)

Kromozom 4, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 4. olanıdır. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 186 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %6 ve %6.5ine sahiptir. Kromozom 4 muhtemelen 700 ile 1.100 arasında gen içermektedir.

Kromozom 5 (insan)

Kromozom 5, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 5. olanıdır. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 181 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %6sına sahiptir. Kromozom 5 muhtemelen 900 ile 1.300 arasında gen içermektedir.

Kromozom 6 (insan)

Kromozom 6, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 6. olanıdır. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. Yaklasık olarak 170 milyon baz çifti ve toplam hücre DNAsının %5.5 ya da %6sına sahiptir. Kromozom 6, muhtemelen 1.100 ile 1.600 arasın ...

Kromozom 7 (insan)

Kromozom 7, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 7. olanıdır. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 158 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %5 ya da %5.5ine sahiptir. Kromozom 7 muhtemelen 1.000 ile 1.400 arasında gen içermektedir.

Kromozom 8 (insan)

Kromozom 8, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 8. olanıdır. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 146 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %4.5 ya da %5ine sahiptir. Kromozom 8, muhtemelen 700 ile 1.000 arasında gen içermektedir.

Kromozom 9 (insan)

Kromozom 9, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 9. olanıdır. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 136 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %4 ya da %4.5ine sahiptir. Kromozom 9, muhtemelen 800 ile 1.200 arasında gen içermektedir.

Kromozom 10 (insan)

Kromozom 10, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onuncusudur. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 135 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %4 ya da %4.5ine sahiptir. Kromozom 10, muhtemelen 800 ile 1.200 arasınd ...

Kromozom 11 (insan)

Kromozom 11, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından on birincisidir. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 134.5 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının 4% ya da 4.5%ine sahiptir. Kromozom 11, muhtemelen 1.300 ile 1.700 ...

Kromozom 12 (insan)

Kromozom 12, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onikincisidir. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 132 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %4 ya da %4.5ine sahiptir. Kromozom 12, muhtemelen 1.000 ile 1.300 ara ...

Kromozom 15 (insan)

Kromozom 15, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onbesincisidir. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 100 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %3 ya da %3.5ine sahiptir. Kromozom 15, muhtemelen 700 ile 900 arasın ...

Kromozom 16 (insan)

Kromozom 16, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onaltıncısıdır. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 90 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %3üne sahiptir. Kromozom 16, muhtemelen 850 ile 1.200 arasında gen içe ...

Kromozom 17 (insan)

Kromozom 17, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onyedincisidir. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 81 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %2.5 ya da %3üne sahiptir. Kromozom 17, muhtemelen 1.200 ile 1.500 ara ...

Kromozom 18

Kromozom 18, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onsekizincisidir. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 76 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %2.5ine sahiptir. Kromozom 18, muhtemelen 300 ile 400 arasında gen i ...

Kromozom 19 (insan)

Kromozom 19, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından ondokuzuncusudur. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 63 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %2 ya da %2.5ine sahiptir. Kromozom 19, muhtemelen 1.300 ile 1.700 a ...

Kromozom 20 (insan)

Kromozom 20, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından yirmincisidir. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 63 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %2 ya da %2.5ine sahiptir. Kromozom 20, muhtemelen 600 ile 800 arasında ...

Kromozom 21 (insan)

Kromozom 21, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından yirmibirincisidir. Insanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 47 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNAsının %1.5ine sahiptir. Kromozom 21, muhtemelen 200 ile 400 arasında gen ...

Kromozom 22 (insan)

Kromozom 22, insan genomunda toplamda 23, otozom olaraksa 22 adet bulunan kromozom çiftlerinden biridir. Normal insan genomundaki tüm otozomlar için geçerli olduğu gibi, kromozom 22 de iki kopya halinde bulunur. Ikinci en küçük insan kromozomu ol ...

Yumurta (hücre)

Yumurta, disinin çoğalma hücresidir. Yumurta her hücre gibi çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından olusur. Yeni doğmus bir kız bebeğin yumurtalıklarında çok sayıda olgunlasmamıs yumurta hücresi bulunur. Ergenlik çağından sonra, her ay yumurtalıkl ...

Alveolinella

Alveolinella, Miyosenden günümüze kadar yasayan çok sünebilen fusiformlardır. Aveolinella Foraminiferlerin Miliolina alt takımının üyesidir ve gözeneksiz porselen kavkı yapısına sahiptir. Alveolinella 10 ila 80 metre derinlikte genellikle milyoli ...

Siyanobakteri

Siyanobakteriler Cyanobacteria enerjilerini fotosentez yolu ile elde eden bir bakteri dalıdır. Ismi bakterinin renginden gelir. Yunanca: κυανός kyanós, mavi demektir) Denizdeki nitrojen çevriminin önemli bir bileseni ve okyanusun pek çok yerinde ...

Spirulina

Spirulina, bir filamentöz siyanobakteri cinsi olan Arthrospira türlerinin kurutulmus kütlesine verilen isim. Besin takviyesi olarak pazarlanan maddenin eskiden Arthrospira ile beraber sınıflandırılmıs Spirulina cinsi bakteriler ile bir bağlantısı ...

Stromatolitler

Stromatolitler, özellikle daha çok mavi-yesil algler olarak bilinen siyanobakteri gibi mikroorganizmaların biyofilmlerinin tortu tanelerinin bir araya gelip yapısması, birikmesi ve donması ile sığ sularda olusan genisleme eğilimli katmanlı yapıla ...

Proteobakteriler

Proteobakteriler bakterilerin ana gruplarından birini meydana getirirler. Çesitli hastalık etmenleri ve pek çok baska ünlü cinsler bu gruba dahildir. Bazıları kendi baslarına yasar, aralarında azot fiksasyonundan sorumlu pek çok bakteri türü vard ...

Arthrobacter psychrolactophilus

Arthrobacter psychrolactophilus ABDde topraktan izole edilmis bir psikrotrofik bakteri türü. Arthrobacter psychrolactophilus, amilaz üretebilmektedir.

Iknotakson dinozorlar listesi

Ichnotakson dinozorlar listesi, ichnogenera grubunda yer alan dinozorların kapsamlı bir listesidir. Sıralamaya Aves sınıfı ve argo terimler dahil edilmemistir. Bu listede genel olarak kabul görmüs ichnogenera grubu yer aldığı gibi simdi geçersiz ...

Insanda saç biti istilası

Saç biti istilası adlarıyla da bilinir) kafa derisinde ve saçlarda bas biti tarafından olusturulan enfeksiyonlardır. Bit ısırmaları nedeniyle kasıntı oldukça yaygındır. Bit kisinin saçında yasamaya baslamasının ardından kasıntı altı hafta sonra b ...

Alt âlem

Alt âlem, taksonomide âlemin altında yer alan bilimsel sınıflandırma taksonu. Alt âlemin üstünde âlem, altında, üst sube ya da subeler yer alır. Âlemin üstünde ise varsa üst âlem yer alır. Taksonlar belirli sistematik kurallara göre sıralanmıslar ...

Sube

Sube Eki: -phyta Carl Linnaeusnin 1707-1778 daha sonra latincelestirilmistir: Carolus von Linnaeus 1735 yılında 11 sayfadan olusan Systema Naturae isimli eserinde öncülüğünü yaptığı Taksonomi bilimine göre daha sonraları gelistirilmis olan Sınıf- ...

Sınıf (biyoloji)

Sınıf, Eki: -opsida Carl von Linnénin 1707-1778 daha sonra latincelestirilmistir: Carolus Linnaeus 1735 yılında 11 sayfadan olusan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerdendir. Linné canlıları 5 taksonomik kategori içine y ...

Familya

Familya, ortak özellikleri aynı olan yakın cinslerin topluluğu. Familya isimleri kendisine dahil olan bir cins adından yola çıkarılarak sonuna -aceae ya da -ae ilave edilerek belirlenir. Türkçe isimlendirme Türkçe cins adı ve "gil" eki birlestiri ...

Oymak (biyoloji)

Oymak, familya ile cins arasında yer alan taksonomik grup. Aralarında büyük taksonomik farklar olan veya birçok türün birbirleriyle kesin çizgilerle ayrılmadığı durumlarda sınıflandırmayı kolaylastırmak için kullanılır. Bazen yeterli olmadığı dur ...

Alt familya

Alt familya, Carl Linnenin 1735 yılında 11 sayfadan olusan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yer almamasına rağmen, daha sonradan gelistirilmis ve hâlen kullanılan kategorilerden familyanın alt katergorisidir. Lin ...

Cins

Cins, birbirine benzeyen ve ortak birçok karakterleri olan türler topluluğu. Taksonomideki en önemli sınıflandırma basamaklarından biridir. Cins isimleri unominal olmak zorundadır. Her zaman büyük hafle baslar ve italik yazılır. Bazen türler aras ...

Stereogram

Stereogram, iki boyutlu ve düz görüntü veya görüntülerden olusturulmus derinliği olan bir göz yanılgısıdır. Aslında stereogram, stereoskop kullanılarak görülebilen bir çift stereo görüntüdür. Diğer çesit stereogramlar anaglif ve otostereogram içe ...

Alev makinesi

Alev makinesi veya lav silahı, yangın çıkarmak amacıyla tasarlanmıs ve alev akısını çok uzun bir süre mekanik olarak kontrol edebilen cihaza verilen isimdir. Bu makineler I. Dünya Savası sırasında kullanılmasının ardından yaygın sekilde kullanılm ...

Nötron saçılması

Nötron saçılması, maddedeki nötronların düzensiz bir sekilde dağılmasıdır. Doğal olarak fiziksel yollarla olusabildiği gibi, insan yapımı deneysel tekniklerin sonucunda da gözlemlenebilir. Clifford Shull ve Bertram N. Brockhouse tarafından bulunm ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →