ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401

Yüzey plazmonu

Yüzey plazmonları, yalıtkanlık sabitinin isaret değistirdiği iki yüzey arasında uyarılabilen delokalize elektron salınımlarıdır; bunlara örnek olarak görünür ısıkta dielektrik ve metaller arası yüzeyler verilebilir. Plazmonlar plazma salınımların ...

Ayna nöron

Ayna nöron, bir canlının herhangi bir hareketi kendisi yaptığında ve aynı hareketi yapan birini gözlemlediği durumların her ikisinde de ateslenen nöronlar için kullanılan terimdir. Bu nöronlar, gözlemci sanki karsısındakinin hareketini kendisi ya ...

Beyin kitle indeksi

Beyin kitle indeksi, belirli büyüklükteki bir hayvanın mevcut beyin kütlesi ile tahmini beyin kütlesinin oranını ifade eden beynin kapasitesidir. Aynı zamanda hayvan zekâsının kabaca tahmin edilmesi hipotezidir. Bu, alometrik etkilerin hesaba kat ...

Beyin-bilgisayar arayüzü

Beyin-bilgisayar arayüzü veya zihin-makine arayüzü veya beyin-makine arayüzü, beyin ile dıs bir cihaz arasındaki doğrudan iletisim yoludur. Beyin-bilgisayar arayüzü genellikle insanoğlunun bilissel veya duyusal motor fonksiyonlarına yardımcı olma ...

Beyin-vücut kütlesi oranı

Beyin vücut kütle oranı, beyin ağırlığının vücut ağırlığına oranıdır. Her ne kadar çoğu durumlarda hatalı olsa bile aynı zamanda hayvan zekâsının kabaca tahmin edilmesi hipetezinde kullanılır. Beynin kapasitesinin daha karmasık ölçümü için kullan ...

Bölünmüs beyin

Bölünmüs beyin ya da bilinen adıyla kallosal sendrom, beynin iki yarı küresini birbirine bağlayan korpus kallosum kesildiğinde ortaya çıkan bir tür kopukluk sendromu. Bu sendrom beynin yarı küreleri arasındaki bağlantıyı bozarak veya bu bağlantıy ...

Islevsel sinir sistemi görüntüleme

Islevsel sinir sitemi görüntüleme genellikle belirli beyin bölgeleri ve belirli zihinsel fonksiyonların aktivitesi arasındaki iliskiyi anlamak için ve bu amaçla beyin fonksiyonlarını ölçmek için nörogörüntüleme teknolojisinin kullanılmasıdır. Önc ...

Nörodejenerasyon

Nörodejenerasyon, nöronların ölümü de dahil olmak üzere nöronların ilerleyen yapı veya fonksiyon kaybıdır. Nörodejeneratif süreçlerin bir sonucu olarak amiyotrofik lateral skleroz, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, ölümcül ailesel uykusuz ...

Nörofizik

Nörofizik, sinir sistemi hakkında moleküler düzeyde bilgi edinmek için fiziksel tekniklerin gelistirilmesi ve kullanılmasıyla ilgilenen biyofizik dalıdır. Nörofizik, sinir sistemini incelemek için deneysel biyofizik yaklasım ve yöntemlerini uygul ...

Nörojenez

Nörogenez ya da nörojenez, sinir kök hücrelerinden, sinir sistemi hücrelerinin yani nöron ların üretilme sürecidir. Süngerler ve placozoalar haricinde tüm hayvan türlerinde görülür. Nörogenez embriyonik gelisim sırasında en yüksek aktiviteyi göst ...

Nöropazarlama

Nöropazarlama, nörobilim ve pazarlama ana bilim dallarındaki yöntem ve uygulamaların disiplinlerarası bir yaklasımla pazarlama alanında kullanılmasını ifade etmektedir. Nöropazarlama, literatürde pazarlamanın alt dallarından biri olarak geçmekle ...

Psikofizik

Psikofizik nicelik bakımından, fiziksel uyaranın ve etkilediği algı ve hislerin arasındaki iliskiyi inceler. Psikofizik, "uyarıcı ile algının arasındaki iliskinin bilimsel çalısmasıdır ya da tam olarak "anlayıs sürecinin, öznenin deneyimlerinin v ...

RapidMiner

RapidMiner makine öğrenmesi, veri madenciliği, metin madenciliği, tahmin edici analiz ve is analizi amaçlarına yönelik olarak gelistirilmis bir yazılım platformudur. Yazılım aynı isme sahip firma tarafından üretilmistir. Yazılım genel olarak is v ...

Sinir sistemi

Sinir sistemi veya sinir ağı, canlıların içsel ve dıssal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi isleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasları ...

Sinirbilim

Sinirbilim, sinir sistemini inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Nöronların ve nöral devrelerin temel özelliklerini anlamayı hedefleyen bu bilim dalı, bu amaçla fizyoloji, anatomi, moleküler biyoloji, gelisim biyolojisi, sitoloji, matema ...

Vazopressin

Vasopressin, ve Antidiüretik Hormon olarak da bilinen Arginin Vasopressin, insan dahil olmak üzere memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan bir hormondur. Vasopressinin birincil görevi, böbreklerden su geri emilimini arttırmaktır. Vasopressin, pept ...

George Wald

George Wald, Yahudi kökenli Amerikalı bilim insanı. Retina pigmentleri üzerine yaptığı çalısmalarıyla bilinir. 1967 yılında Haldan Keffer Hartline ve Ragnar Granit ile birlikte Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü kazanmıstır.

Hücresel Yapay Sinir Ağları

Hücresel Yapay Sinir Ağları, hücrelerden meydana gelmis ve her bir hücre en yakınındaki hücre ile etkilesim ve komsuluk iliskisi içerisinde bulunan dinamik Yapay Sinir Ağ modelidir. HYSA, ilk olarak 1988 yılında Leon Chua ve Lin Yang tarafından o ...

Makine zekâsı

Makine Zekâsı Kavramı, anlam olarak Yapay zekâ kavramına yakın olsa da, aslında daha çok II. Dünya Savasının sonlarından masa üstü bilgisayarların yaygınlasmasına kadar geçen sürede daha çok kullanılmıstır diyebiliriz. 1970 li yıllarda, Apple, Xe ...

Pozitif geri bildirim

Pozitif geri bildirim, küçük bir bozukluğun etkilerini siddetlendiren bir geri bildirim döngüsünde meydana gelen süreçtir. Yani, bir pertürbasyonun bir sistem üzerindeki etkileri, pertürbasyonun büyüklüğündeki bir artısı içerir. Yani A, B den dah ...

Servo motor

Servo, herhangi bir mekanizmanın isleyisini hatayı algılayarak yan bir geri besleme düzeneğinin yardımıyla denetleyen ve hatayı gideren otomatik aygıttır. Robot teknolojisinde en çok kullanılan motor çesididir. Bu sistemler mekanik olabileceği gi ...

Siber

Siber terimi sibernetik kökeninden gelmektedir. Sibernetik kelimesi, ilk olarak 1948 yılında Norbert Wienerin "Sibernetik" adlı kitabında "hayvanlarda ve makinelerde kontrol ve iletisim" olarak tanımlanmıstır. Siber kelimesi ise Türkçe sözlüklerd ...

Yapay sinir ağları

Yapay sinir ağları, insan beyninin bilgi isleme tekniğinden esinlenerek gelistirilmis bir bilgi islem teknolojisidir. YSA ile basit biyolojik sinir sisteminin çalısma sekli taklit edilir. Yani biyolojik nöron hücrelerinin ve bu hücrelerin birbirl ...

Sıklık dağılımı

Tek değiskenli sıklık dağılımları, görülen her değerin tekrarının miktara göre sıralamasını ifade eder. Bir Sıklık Dağılımı bize özet veri gruplamanın karsılıklı olarak özel sınıflara bölündüğünü ve bir sınıfta meydana gelen sayıyı gösterir. Düze ...

Öneri sistemi

Öneri sistemi ya da tavsiye sistemi bir kullanıcının bir öğeye vereceği değerlendirme ya da tercih miktarının öngörülmesini hedefleyen bir bilgi filtreleme sistemidir. Önerici sistemler son yıllarda fazlaca yaygınlasmıs ve birçok farklı uygulamad ...

Uygulamalı fizik

Uygulamalı fizik, belirli bir teknolojik veya pratik kullanım için tasarlanmıs fizik. Genellikle fizikle mühendislik arasındaki bağlantı olarak düsünülür. "Uygulamalı" sözcüğü, arastırmacıların motivasyonu ve tutumu ile isten etkilenebilecek tekn ...

Biyofizik

Biyofizik, biyolojik olayları incelemek için fizikte geleneksel olarak kullanılan yaklasım ve yöntemleri uygulayan disiplinler arası bir bilimdir. Biyofizik, moleküler seviyeden organizma ve popülasyon seviyesine kadar tüm biyolojik organizasyon ...

Dalga kılavuzu

Dalga kılavuzu, elektromanyetik veya ses dalgalarının tasındığı ve yönlendirildiği yapılardır. Optik bölgedeki EM dalgalara tam iç yansıma prensibine bağlı kılavuzluk eden optik lifler yaygın olarak kullanılan dalga kılavuzlarındandır.

Fizik mühendisliği

Fizik mühendisliği nin konusu, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkilesimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüstürülmesi ile ilgilidir. Burada etkilesimi söz konusu olan iki temel unsur; 1 - Materyal ortam malzem ...

Manyetik rezonans terapisi

Manyetik rezonans terapisi, fiziksel manyetik titresim prensibine dayanan bir tedavi yöntemidir. Belirli hücrelerde ve dokularda iyilesme sürecini baslatmak amacıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar çalısmalardan elde edilen sonuçlar tekniğin etkil ...

Medikal fizik

Medikal fizik genellikle fizik konularının, teorilerinin ve metodlarının sağlık ve ilaç sektöründe kullanılmasına dayanır. Hastanelerde çalısan fizikçilere medikal fizikçi denmektedir. Medikal fizikçiler genellikle özel sağlık görevlerinde doktor ...

Yapay zekâ

Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çesitli faaliyetleri zeki canlılara benzer sekilde yerine getirme kabiliyeti. Ingilizce artificial intelligence kavramının akronimi olan AI sözcüğü de bilisimde sıklıkla kulla ...

AI Challenge

AI Challenge bir uluslararası yapay zeka programlama yarısmasıdır. Waterloo Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Kulübü tarafından düzenlenmistir. Ilk yılında yalnızca Waterloo Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıktı. 2010 yılında, yarısma Google ...

AlphaGo

AlphaGo Google DeepMind tarafından gelistirilen Go oyununu oynayan bir program. Ekim 2015te, 19x19luk tahtada profesyonel bir go oyuncusunu avantaj verilmeden yenen ilk bilgisayar programı oldu. Bu galibiyetten sonra Mart ayında Lee Sedol ile 5 m ...

Bilgi-tabanlı sistem

Bilgi-tabanlı sistem, bir bilgi tabanının gelistirilmesi ve/veya sorgulanması için kullanılan bir program olarak tanımlanabilir. Belli bir konuyla ilgili bilgi tabanı referanslarının ve yapay zekânın yardımıyla insanın problem çözme becerisini ta ...

CAPTCHA

CAPTCHA Carnegie Mellon School of Computer Science tarafından gelistirilen bir projedir. Projenin amacı bilgisayar ile insanların davranıslarının ayırt edilmesidir ve daha çok bu ayrımı yapmanın en zor olduğu web ortamında kullanılmaktadır. CAPTC ...

Celia (yazılım)

Celia, Huawei tarafından gelistirilmis yapay zeka destekli bir sanal asistandır.Android tabanlı EMUI arayüzlü ile akıllı telefonlarda kullanılmaya baslanmıstır. ABD-Çin Ticaret Savasında sonucunda yapılan yaptırımlarla Google Hizmetlerini kullana ...

GPT-3

Generative Pre-trained Transformer 3 kısaca GPT-3, insanların yazdığı metinlere benzer içerik üretmek için derin öğrenmeyi kullanan özbağlanımlı dil modelidir. GPT-n serisindeki üçüncü nesil dil tahmin modeli olan GPT-3, San Francisco merkezli ya ...

Loebner Ödülleri

Hugh Loebner tarafından finanse edilen Loebner Ödülleri, her yıl yapay zekâ diyalog sistemi yazılımları arasında paylastırılmaktadır. Bu yarısma Turing testi kriterleri dikkate alınarak aslına uygun bir sekilde yapılmaktadır.

Mycroft (yazılım)

Mycroft, Linux için ücretsiz bir sanal asistandır. Doğal dil isleme teknolojisi kullanan Mycroftun kodları önceden copyleft olarak lisanslanmıs daha sonradan permissive lisansına çevrilmistir.

ReCAPTCHA

reCAPTCHA ağ sayfalarının güvenliği için otomatik tanınması zor yazıların insan emeğiyle bilgisayar ortamında taranıp sayısallastırılmasını sağlayan bir uygulamadır. 16 Eylül 2009 tarihinde Google tarafından satın alınmıstır. Arsivlerin sayısal o ...

Teknolojik tekillik

Singularity veya teknolojik tekillik, gelecekte yapay zekanın insan zekasının ötesine geçerek, medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde değistireceğine inanılan hipotezsel nokta. Böyle bir zeka, insanlığın tasavvur edebileceğinden daha üs ...

Tümevarımlı mantık programlama

Tümevarımlı mantık programlama bilginin mantık programlama ile ifade edildiği bir makine öğrenmesi yöntemidir. Mantıksal olgulardan olusan artalan bilgisi ve gözlemler kümesini içeren bir veritabanı verildiğinde, ILP sistemi tüm olumlu gözlemleri ...

Yapay zekâya yönelik programlama dilleri listesi

Lisp lambada hesap tabanlı bilgisayar programları için pratik matematik notasyonudur. Bağlı listeler Lisp in ana veri yapılarından biridir ve Lisp kaynak kodu kendisi için kendisi listelerin üzerinde yapılmıstır. Sonuç olarak, programcılara yeni ...

Altı sigma

Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla isletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyilestirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi. Altı sigma ...

ARDL sınır testi

ARDL Sınır Testi veya gecikmesi dağıtılmıs otoregresif sınır testi, Mohammad Hashem Pesaran ve Yongcheol Shin tarafından 2001 yılında gelistirilen test, seviyelerinde durağan olmayan en az iki serinin durağan bir bilesimi olduğunu ifade eden esbü ...

Ayrık seçim

Ayrık seçim veya kesikli seçim, ekonomide, isgücü piyasasına girme veya girmeme, veya ulasım yöntemleri arasında seçim gibi, iki veya daha fazla ayrık alternatifler arasındaki seçimleri içeren problemler. Tüketilen her ürünün sürekli bir değilen ...

Bir VAR(p)nin genel matris gösterimi

Her y i {\displaystyle y_{i}} bir k x 1 vektör ve her A i {\displaystyle A_{i}} k x k matris olmak üzere: y t = c + A 1 y t − 1 + A 2 y t − 2 + ⋯ + A p y t − p + e t, {\displaystyle y_{t}=c+A_{1}y_{t-1}+A_{2}y_{t-2}+\cdots +A_{p}y_{t-p}+e_{t},}

Birim kök

Zaman serisi modellerinde, otoregresif bir ekonometrik modelde y t = a + b y t − 1 + ε t {\displaystyle y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon _{t}} denklemi için | b | ≥ 1 {\displaystyle |b|\geq 1} ise birim kök ün varlığından söz edilir. Bu denklemde y t ...

Delta metodu

Delta metodu istatistikte, bir asimtotik normal istatistiki tahmin edicinin fonksiyonu için bu tahmin edicinin sınırlayıcı varyans bilgisi kullanılarak yaklasık bir olasılık dağılımı türetme metodudur. Delta metodu merkezi limit teoreminin genell ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →