ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 427

Türkiyede iller bazında kisi basına düsen yıllık millî gelir

Asağıdaki tablo Türkiyede il bazında yıllık kisi basına düsen millî geliri ABD doları cinsinden göstermektedir. Bu tablo, 2001 TÜIK raporunda yer alan illerin Türkiye ekonomisine katkı payları göz önünde bulundurularak satınalma gücü paritesine g ...

Ülkelerin kisi basına saatlik GSYIH’ya (SAGP) göre sıralanısı

Saatlik kisi basına GSYIH, bir ülkenin üretkenliğinin göstergesi kabul edilir. Asağıdaki listede, dünya ülkeleri saatlik kisi basına GSYIH’larına göre sıralanmıstır. Bu değer, bir ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin o yıl ...

Kuzey Amerika ülkeleri listesi

Kuzey Amerika, yüzölçümü bakımından Asya ve Afrikadan sonra dünyanın en büyük üçüncü, nüfus bakımından ise Asya, Afrika ve Avrupadan sonra en büyük dördüncü kıtasıdır. Yaklasık 24.247.039 km 2 lik alanı ile dünya topraklarının %16.3ini kapsamakta ...

Küresel Rekabet Endeksi

Küresel Rekabet Endeksi dünya ülkelerinin, rekabetçilik puanlarına göre sıralanmıs bir listesidir. Ülkelerin rekabetçilik puanları Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl tekrar edilen kapsamlı bir çalısma ile ölçülür. Dünya Ekonomik Forumu, yıl ...

N-11

N-11 ; Banglades, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Iran, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Türkiye ve Vietnamdan olusan yatırım bankası Goldman Sachs tarafından BRICle birlikte dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma potansiyeli tasıdı ...

Değisik dillerde ülke adları (R-Z)

Dünyada çoğu ülkenin farklı dillerde farklı isimleri vardır. Bazı ülkelerin politik nedenlerden dolayı zaman içinde isimleride değismis olabilir. Bu makale uluslar, ülkeler ve özerk devletler için bilinen tüm isimleri vermeyi amaçlamaktadır. Ülke ...

Savunma harcamalarına göre ülkeler listesi

Ülkelere göre savunma harcamaları listesi, mevcut en son bilgiler kullanılarak yıllık olarak olusturulan bir listedir. Bu bilgilerden bazıları Amerika Birlesik Devletleri Merkezi Istihbarat Teskilatının World Factbook tan edinilmistir. Bazı ülkel ...

Silahlı kuvvetleri olmayan ülkeler listesi

Bu liste silahlı kuvvetleri olmayan ülkeler listesidir. "Ülke" ifadesi bağımsız devlet anlamında kullanılmıstır. Bu listede sadece egemen devletler bulunur, savunması baska bir ülkenin sorumluluğunda ya da alternatif bir ordusu olan bağımlı bölge ...

Sosyalist ülkeler listesi

Sosyalist ülkeler 30 Aralık 1922de Sovyetler Birliğinin kurulmasıyla baslar. 1924 yılında dünyanın ikinci sosyalist ülkesi oӀan Moğolistan Halk Cumhuriyeti kuruldu. 2. Dünya Savasından sonra Doğu Avrupa ve Asyada sosyalist ülkeler kurulmaya basla ...

Soykırım Sözlesmesine taraf ülkeler listesi

Soykırım Sözlesmesine taraf ülkeler listesi, soykırım eylemlerini engellemek ve cezalandırmak için uyulan bu uluslararası anlasmayı imzalamıs, onamıs ya da sözlesmeye imzasız taraf olmus devletleri kapsamaktadır. 11 Aralık 1948 tarihinde imzaya a ...

Tanınmayan veya sınırlı sekilde tanınan devletler listesi

Bu tanınmayan veya kısmen tanınmayan devletler listesi çağdas siyasi ve iktisadi coğrafya üzerindeki yönetimler hakkında genel bir bakıs sağlaması için, egemen devletlerin uluslararası teamül hukuku çerçevesinde tanınma durumunu ve tüm dünya üzer ...

Kisi basına sigara tüketimine göre ülkeler listesi

Bu Bir yılda kisi basına tütün sigarası tüketiminin ülkelere göre listesi dır. Sigara 1.1 milyar üzerinde kisi tarafından kullanılmaktadır. Gelismis uluslarda sigara tüketim oranı yatay seyrederken veya azalırkan, gelisen ülkelerde tütün tüketimi ...

Uluslararası telefon kodları listesi

Ülkelerin kod isimleri ile telefon kodları asağıdaki listede bulunmaktadır. Uluslararası aramalarda, bulunulan ülkeye göre "00" veya "011" gibi ön numaralar aranmaktadır. Asağıda ise bunların yerine "+" kullanılmıstır. Türkiyeden yurt dısı aramal ...

Ülkelere göre internet kullanıcısı sayısı listesi

Asağıda, 2016 yılı itibarıyla ülkelere göre internet kullanıcısı sayısı sıralanabilir bir liste olarak verilmistir. Internet kullanıcıları, cep telefonları da dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan son 12 ayda internete giren kisiler olarak tanı ...

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi

Bu madde Ülkelere göre ithalat rakamları listesi farklı kaynakların sonuçlarını içermektedir. The World Factbooka Göre Ithalat Rakamları Listesi, Amerika Birlesik Devletleri merkezli Merkezi Haber Alma Teskilatı CIAnın dünya ülkeleri hakkında top ...

Ülkelere göre kisi basına düsen kahve tüketimi

Bu, 2008e göre yıllık kisi basına kahve tüketiminin ülkeler listesi sıralamasıdır. 2008 verisi elde edilmediğinde, ya 2007 ya da 2006 kullanılır: Yemen Yemen0.3 kg Kenya Kenya0.1 kg Irak 0.0 kg 2006 verisi Israil Israil3.8 kg 2006 data Bahamalar ...

Ülkelere göre sehirler listesi

Asağıda Birlesmis Milletler tarafından bağımsız, egemen bir ülke olarak kabul edilen ve Birlesmis Milletlerde üyeliği bulunan 193 ülke ile egemen bir devlet olarak kabul edilen ancak BMde üyeliği bulunmayan Vatikan dahil toplam 194 ülkenin sehirl ...

Ülkelere göre yasam kalitesi sıralaması

"The Economist Intelligence Unit" tarafından hazırlanan ve 2013 yılını kapsayan yasam kalitesi endeksinde ülkelerdeki bireylerin yasamlarını etkileyebilecek çesitli faktörler göz önüne alınmıstır.

Yolsuzluk Algısı Endeksi

Yolsuzluk Algısı Endeksi, 1995 yılından bu yana Uluslararası Seffaflık Örgütü tarafından her yıl yayımlanan bir rapor. Raporda konunun uzmanlarının görüsleri ve kamuoyu arastırmaları sonucunda ülkelerdeki yolsuzluk algısı tespit edilir ve ülkeler ...

Güney Koredeki ilçeler listesi

Güney Koredeki tüm ilçelerin listesi: Cheongwon Ilçesinin 1 Temmuz 2014te feshedilmesinden ve Cheongju tarafından konsolide edilmesinden bu yana Güney Korede 82 ilçe bulunmaktadır.

Hollandada posta kodları

Hollandadaki posta kodları, belediyeler tarafından üretilen verilere yönelik olarak PostNL tarafından atanır. Hollandada posta kodları, dört rakam, bir bosluk ve iki harften olusur. Bu, posta kodunu 1234 AB biçiminde var olmasını sağlar. Rakamlar ...

Osmanlı eyaletleri listesi

Osmanlı eyaletleri ve Osmanlı beylerbeylikleri listesi, Osmanlı Devletinde 250den fazla eyalet vardır. 5 tane özerk bölge vardır. 1864te kabul edilen Teskil-i Vilayet Nizamnamesi ile tüm eyaletler vilayete çevrilmistir.

Ülkelere göre özerk bölgeler listesi

Ülkelere göre düzenlenen bu özerk bölgeler listesi, dünyanın çesitli yerlerinde bulunan özerk bölgelere dair genel bir bakıs sunar. Özerk bir bölge, bir ülkenin belirli bir derecede özerkliği olan veya bir dıs otoriteden özgürlüğü olan bir bölges ...

Ahlâkçılar listesi

Ahlâkçılar listesi, konuları dısındaki otoriteler tarafından etik konusuna büyük katkıları olduğu öne sürülen kisileri bir araya getiren bir listedir. Bu kisiler, kısmen dînî veya politik kisiliklerdirler. Listedeki her kisi, etik çalısmaları ya ...

Filozoflar kronolojisi

Ferekidis 600 M.Ö. Heraklitos MÖ 535? - 475 Lukretius 99-55 MÖ Konfüçyüs 551-479 MÖ Thales 625-545 MÖ Iskenderiyeli Hypatia 370-415 M.S. Knidoslu Eudoxus 395-337 M.Ö. Epictetus 55-135 M.S. Hipokrat 460-370 MÖ Apuleius 124-170 M.S. St. Augustinus ...

Islam filozofları kronolojisi

Molla Abdülvacid?-1434 Ibn-i Haldun 1332-1406 Seyid Serif Curcânî 1340- 1413 Haydar Amuli 1319-1385 Tacuddin Kurdi?-1350 Ibn Kesir 1301-1373 Aksemseddin 1389-1459

Hiperbolik fonksiyonların integralleri

Asağıdaki liste hiperbolik fonksiyonların integrallerini içermektedir. Integral fonksiyonlarının tüm bir listesi için lütfen Integral tablosu sayfasına bakınız. c sabiti sıfırdan farklı varsayılmıstır. ∫ sinh ⁡ c x d x = 1 c cosh ⁡ c x {\displays ...

Integral tablosu

Integral, Matematikteki temel islemlerden biridir. Asağıdaki tabloda en çok bilinen integrallerin hesaplanısını bulacaksınız. C harfi integral sabitini belirtmek için kullanılmıstır. Asağıdaki formüller i niteliğindedir.

Rasyonel fonksiyonların integralleri

Asağıdaki liste rasyonel fonksiyonların integrallerini vermektedir ∫ a x + b n d x = a x + b n + 1 a n + 1 n ≠ − 1 for {\displaystyle \int ax+b^{n}dx={\frac {ax+b^{n+1}}{an+1}}\qquad {\text{}}n\neq -1{\text{for}}\,\!} ∫ d x a x + b = 1 a ln ⁡ | a ...

Üstel fonksiyonların integralleri

Asağıdaki liste üstel fonksiyonların integrallerini içermektedir. Integral fonksiyonlarının tüm bir listesi için lütfen Integral tablosu sayfasına bakınız. ∫ e c x d x = 1 c e c x {\displaystyle \int e^{cx}\;\mathrm {d} x={\frac {1}{c}}e^{cx}} ∫ ...

TV Guides 100 Greatest Episodes of All-Time

100 Greatest Episodes of All-Time ve Top 100 Episodes of All Time) TV Guide dergisinin hazırladığı ABDde yayınlamıs en iyi 100 televizyon programı bölümünün listesi. Derginin bu konuda iki liste hazırladı, ilk liste 28 Haziran 1997de Nick at Nite ...

En çok beğenilen Facebook sayfaları listesi

Bu liste, Facebook sosyal medya platformunda en fazla takipçi sayısına sahip ilk 30 hesabı içeriyor. Ekim 2018 itibarıyla en çok takip edilen sayfa, 213 milyondan fazla takipçisi olan Facebookun kendi sayfasıdır. En çok takip edilen ikinci sayfa, ...

En çok beğenilen TikTok videoları listesi

Bu liste, video paylasım sosyal ağ hizmeti TikTokta yayınlanan, en çok beğenilen 25 videoyu içerir. Kasım 2020 itibarıyla platformda en çok sevilen video, Bella Poarchın Ingiliz rapçi Millie Bnin "Soph Aspin Send" adlı sarkısına uyarladığı dudak ...

En çok dinlenmeye sahip Spotify hesapları listesi

Bu liste, ses akısı platformu Spotifyda en çok dinlenen sanatçıları içerir. Subat 2021 itibarıyla, The Weeknd Spotifyda en çok aylık dinleyiciye ve Ed Sheeran en çok takipçiye sahiptir. Spotify, 2013ten bu yana, Drake tarafından üç kez rekor kırm ...

En çok izlenmeye sahip YouTube kanalları listesi

Bu makalede, YouTube video platformu üzerinde en çok görüntülenen elli kanal listelenmektedir. En çok görüntülenen YouTube kanalı, Bollywood müziği ile bilinen bir Hint plak sirketi olan T-Seriesdir. T-Series, 16 Subat 2017de en çok görüntülenen ...

En çok takipçisi olan Instagram hesapları listesi

Bu liste, fotoğraf ve video paylasım sosyal platformu Instagramda en fazla takipçiye sahip ilk 50 hesabı içerir. Ağustos 2020 itibarıyla en çok ºtakip edilen kisi 270 milyondan fazla takipçisi olan futbolcu Cristiano Ronaldo ve en çok takip edile ...

En çok takipçisi olan TikTok hesapları listesi

Bu liste, daha sonra musical.ly ile birlestirilen sosyal medya platformu TikTokta en fazla takipçi sayısına sahip ilk 50 hesabı içeriyor. Platformda en çok takip edilen kisi Mayıs 2020 itibarıyla 59.0 milyondan fazla takipçisi olan Charli DAmelio ...

En çok takipçisi olan Twitter hesapları listesi

Asağıdaki liste Twitter sosyal medya platformunda en fazla takipçi sayısına sahip ilk 50 hesabı içeriyor. Eski ABD baskanı Barack Obama 128 milyon takipçisi ile listenin basındadır.

En çok beğeni alan Instagram gönderileri listesi

Bu liste, fotoğraf ve video paylasım sosyal platformu Instagramda en çok beğeni alan ilk 20 gönderiyi içermektedir. Instagramdaki en çok beğeni alan gönderi, 54 milyon beğeni ile Instagram yumurtası fotoğrafıdır. Yumurta aynı zamanda herhangi bir ...

Spotifyda en çok dinlenen sarkılar listesi

Spotifyda en çok dinlenen sarkılar listesi Spotify üzerinde en çok dinlenen 50 sarkıyı gösterir. Aralık 2016 itibarıyla 1 milyar dinlenme sayısını sadece tek bir sarkı astı: Drake ile WizKid ve Kyla düeti "One Dance" Dinlenme sayısının bu kadar a ...

En çok abonesi olan YouTube kanalları listesi

Bu makalede, YouTube video platformu üzerinde en çok abonesi olan elli kanal listelenmistir. Kullanıcılara abone olma yetkisi Ekim 2005te tanıtıldı ve web sitesi Nisan 2006da "En çok abone olunan üyelerin" listesini yayınlamaya basladı. Listenin ...

Afganistan hükümdarları listesi

18. yüzyıldan önce bugünkü Afganistan toprakları bölünmüs durumdaydı ve büyük kısmı Delhi Sultanlığı tarafından yönetiliyordu. Batıdaki Herat bölgesi Irandaki Safevî Devletinin, kuzeydeki Mezar-ı Serif bölgesi ise Buhara Hanlığının yönetimindeydi ...

Almanya hükümdarları listesi

Almanya hükümdarları listesi, 843de Frank Imparatorluğunun bölünmesinden 1918de Alman Imparatorluğunun çöküsüne kadar Orta Avrupada bulunan Alman topraklarında hüküm süren hükümdarların bir listesidir. 1806da Alman Ulusunun Kutsal Roma Imparatorl ...

Altın Orda hanlar listesi

Altın Orda hanların listesi ve Cuci ulusunun soyağacı yer almaktadır. Batunun sülalesi 0.Cuci: 1225 - 1227 1.Batu: 1235 - 1241 2.Sertak: 1255 - 1256 3.Ulakçı: 1256 - 1257 4.Berke: 1257 - 1266 Nogay: 1261 - 1299 5.Mengü Temür: darugaçlık; 1266 - 1 ...

Anadolu Selçuklu sultanları listesi

II. Gıyaseddin Mesud ikinci defa 1284-1293 I. Izzeddin Keykavus 1211-1220 II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1237-1246 Sahinsah 1107-1116 II. Gıyaseddin Mesud 1282-1284 II. Izzeddin Keykavus 1246-1260 II. Alaeddin Keykubad 1249-1257 I. Gıyaseddin Keyhüsrev ...

Arnavut hükümdarlar listesi

I. Charles 1272-1285 II. Charles 1285-1294 II. Charles; 1365 yılında, Arnavutluk halkı adına bütün yetkisini oğlu II. Philipe teslim etmistir. II. Philips; Arnavutluk Krallığının lordu gibi hüküm sürmüstür.

Artuklu beyleri listesi

Artuklu Beyliği 1102-1409 yılları arasında Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde hüküm süren bu Türkmen beyliği Sökmen Beye dayanan Sökmenoğulları ve Ilgazi Beye dayanan Ilgazioğulları olarak iki hanedana ayrılmıslardır. Sökmenoğulları Hasanke ...

Astrahan hanları listesi

Altın Orda Devletinin çökmeye baslamasıyla 1466 yılında ortaya çıkan bu hanlık 1557 yılına dek varlığını sürdürmüs, anılan tarihte Rusya tarafından ilhak edilince son han da tahttan inmek zorunda kalmıstır. Hanların listesi hüküm sürdükleri yılla ...

Asur kralları listesi

Bu sayfa ilk zamanlardan itibaren Asur Krallarını listelemektedir. Kayıp tarihler için Babil kronolojisi ile senkronize olarak hazırlanmıstır. Krallar için asağıda verilen tarihlerde MÖ 14. ile MÖ 11. arasındaki hükümdarlık süreleri sorunludur, t ...

Avusturya hükümdarları listesi

Avusturya, 1246ya kadar Babenberg Hanedanı ve 1282den 1918e kadar Habsburg Hanedanı tarafından yönetildi. Bu listede Avusturyanın lord, kral ve arsidüklerinin listesi yer almaktadır.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →