ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 455

Kinder, Küche, Kirche

Kinder, Küche, Kirche, Türkçesi "Çocuk, Mutfak, Kilise" olan bir Alman slogandır. Bu slogan 1945ten önceki bir Alman ailesine mensup bir kadının ideal modelini belirtir.

Lebensborn

Lebensborn e.V., Nazi ırk temizliğine ve sağlık ideolojisine dayanan "ırksal olarak saf ve sağlıklı" olarak sınıflandırılan kisilerin abartılı iliskiler yoluyla "Aryan" çocukların doğum oranlarını yükseltmek amacıyla Nazi Almanyasında SS tarafınd ...

Apateizm

Apateizm, tanrıumursamazlık, pragmatik ateizm ; herhangi bir ilaha olan inanca veya inançsızlığa karsı ilgisizliktir. Apateizm tanrı varlığına veya yokluğuna yönelik bir tutumu tanımladığından hem teizmde, hem ateizmde görülebilir. Apateistler ay ...

George Santayana

George Santayana 16 Aralık 1863te Madridde dünyaya geldi. 9 yasındayken ailesiyle birlikte Amerika Birlesik Devletlerine göç etti. 1886 yılında Harvard Üniversitesinden mezun olan Santayana, bunun ardından eğitim hayatına iki yıl süresince Berlin ...

Pragmatik etik

Pragmatik etik, normatif felsefi etik teorisidir. John Dewey gibi etik pragmatistler, bazı toplumların bilimde ilerleme kaydettikleri durumda ahlaki olarak da ilerlediğine inanmaktadır. Bilim insanları, bir hipotezin gerçeği ile ilgili arastırma ...

Jacques-André Naigeon

Ressamlık ve heykeltıraslık deneyimlerinden sonra kendisine Encyclopédie de çalısmaya yardım edecek olan Denis Diderot ile arkadas olur ve sıkı bir dostluk kurar.

Bilginin Islamlasması

Bilginin Islamlasması ifadesi, 20. yüzyılın sonlarından bu yana çağdas Islam felsefesinde Islam ile moderniteyi uzlastırmaya yönelik girisimlere atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Özellikle bilimsel yöntemi Islam ahlakıyla uyumlu bir sekilde ...

Orta Çağ Islam dünyasında coğrafya

Islam dünyasında 10. yüzyılda baslayan bilimsel uyanısın etkilerinin yoğun olarak görüldüğü alanlardan birisi de coğrafyadır. Yeryüzünü ve burada yasayan milletleri tanıma hevesi ilk dönem coğrafya hareketlerini baslattı. Bunda Kuranın yeryüzünün ...

Deizm

Deizm veya yaradancılık, din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın bireyin akıl ve gözlem yoluyla Tanrıya olan inancını esas alan bir felsefi görüstür. Deizm felsefesi doğal dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını olusturduğu; dinsel bilgiy ...

Mezhepsizlik

Mezhepsizlik, kisi veya kurulusun herhangi bir dini mezhepe bağlı olmamasını tanımlar. Terim Jainizm, Bahâîlik, Zerdüstlük, Üniteryen Üniversalizm, Neopaganizm, Hıristiyanlık, Islam, Yahudilik, Hinduizm, Budizm ve Vika için kullanılmıstır. Mezhep ...

Mbuti mitolojisi

Mbuti mitolojisi, Mbuti halkının mitolojisidir. Bambuti panteonunun en önemli tanrısı, gökkusağı gibi görünen iki yılandan yapılmıs bir yayı kullanan bir av tanrısı olan Khonvoumdur. Her gün batımından sonra Khonvoum yıldızların parçalarını topla ...

Temporal lob epilepsisi

Temporal lob epilepsisi ya da kısaca TLE, yetiskin bireyde sıklıkla görülen dirençli durumdaki epilepsi sendromunun adıdır. Bu sendromun bireylerde tanımlanması sonrasında rezektif cerrahi basarısı ameliyat sonrasında yeni bellek anormalliklerini ...

Baade Penceresi

Baade Penceresi, Dünyadan görüs hattı boyunca yıldızlararası "toz"un nispeten düsük miktarda bulunduğu gökyüzündeki bir bölgedir. Bu bölge, normalde Samanyolunun gökada merkezi tarafından gizlenmis olan alanda, bu yönde gözlemlenebilir bir "pence ...

Boltzmann beyni

Boltzmann beyni, kaos halinde rastgele dalgalanmalar sonucu ortaya çıkan ve farkındalığa erismis bir varlık hipotezidir. Bu hipotez bilinen evrenin rastgele dalgalanma sonucu yükseldiği düsüncesini öne süren fizikçi Ludwig Boltzmanna ithafen adla ...

Büyük Birlesik Teori

Büyük Birlesik Teori, parçacık fiziğinde; elektromanyetik, zayıf ve kuvvetli etkilesimleri tek bir güç haline getirebilecek bir modeldir. Tanımlanan bu etkilesim daha büyük ölçüdeki bir simetri ve sonuç olarak daha fazla kuvvet tasıyıcıları ile k ...

De Sitter değismez özel görelilik

Matematiksel fizikte, de Sitter değismeyen özel görelilik kurgusal bir fikirdir. Bu fikir uzayzaman simetri gruplarının belirsiz dikey de Sitter uzay SO gruplarıdır. Genel görelilik standart teoride de Sitter uzay bir kozmolojik sabit ya da sürdü ...

Enflasyon (kozmoloji)

Fiziksel kozmolojide kozmik enflasyon, kozmolojik enflasyon veya sadece enflasyon, erken evrendeki uzayın üstsel genislemesiyle ilgili bir teoridir. Enflasyona maruz kalınan çağ büyük patlamadan 10 −36 saniye sonra 10 −33 ile 10 −32 saniyeleri ar ...

Göksel küreler

Göksel küreler, Plato, Eudoxus, Aristo, Batlamyus, Kopernik ve diğerleri tarafından gelistirilen kozmolojik modellerin temel unsurlarıydı. Bu kozmolojik modellerde, sabit yıldızların ve gezegenlerin görünen hareketleri, sanki kürelere yerlestiril ...

Karanlık enerji

Karanlık enerji ; fiziksel evrenbilimde, astronomide, astrofizikte ve gök mekaniğinde, evreni sürekli genislettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklastırdığı varsayılan bir enerji türüdür. Bilinen fizik kurallarına göre, herhangi bir sekilde ha ...

Kozmik Mikrodalga Arka Plan Isımasının Kesfi

Kozmik mikrodalga arka plan ısımasının kesfi modern fiziksel kozmolojide büyük bir ilerlemeyi teskil eder. Kozmik arka plan ısıması Andrew McKellar tarafından 1941de 2.3 K efektif sıcaklıkta W. S. Adams tarafından gözlemlenen CN soğurma çizgileri ...

Kozmogoni

Kozmogoni veya kozmogeni evrenin kökeninin arastırması veya evrenin kökeni ile ilgili teori. Türk Dil Kurumu kozmogoni yi söyle tanımlamıstır: "Evren doğumu." Kozmogoni sözcüğü Türkçeye, Fransızca cosmogonie sözcüğünden geçmistir, bu sözcüğün ise ...

Sıfır Enerjili Evren Teorisi

Sıfır Enerjili Evren Teorisine göre evrenin total enerjisi tam olarak sıfırdır. Maddenin pozitif olan enerjisi tam olarak kütleçekimin negatif enerjisine esittir. Bu iki enerji birbirini götürür. Bu durumda evrenin total enerjisi sıfır kabul edeb ...

Sicim kozmolojisi

Sicim kozmolojisi, ilk kozmolojinin sorularını sicim kuramındaki esitlikleri uygulayarak çözmeye çalısan yeni bir alandır.Çalısmaların bağlantılı bölgesi brane kozmolojisidir. Bu yaklasım sicim kuramının sisme kozmolojik modelinden türetilebilir, ...

Standart Model ötesi fizik

Standart Model ötesin fizik, ile Standart modeldeki kütlenin kökeni, güçlü CP problemi, nötrino salınımı, baryon asimetrisi ve karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası gibi kuramsal olarak gelistirilmis olayların açıklanmaya çalısılması kasted ...

Bloch spektrumu

Bloch spektrumu kuramsal fiziğin kuantum mekaniği alanında, çesitli enerji spektra varsayımlarını isaret eden bir konsepttir. H {\displaystyle H} tek boyutlu Schrödinger denklemi operatörü olsun: H = − d 2 d x 2 + U α {\displaystyle H=-{\frac {d^ ...

Breit denklemi

Breit denklemi, Gregory Breit tarafından 1929da Dirac denklemine dayalı olarak türetilmis kökler kuralının ilk kuralına göre iki ya da daha fazla kütleli spini -1/2 olan parçacıkların elektromanyetizma açısından etkilesimini tanımlayan rölativist ...

Çift yarık deneyi

Young deneyi olarak da bilinen çift-yarık deneyi, ısığın dalga özelliği sergilediğini gösterir. Fotoelektrik etkisi ısığın dalga özelliğinin yanı sıra parçacık özelliği de sergilediğini gösterir. Deneyin basit versiyonunda lazer ısını gibi bağdas ...

Çokluevren

Çokluevren, birbirinden farklı, gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamı. Teleskop ile gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklasık 93 milyar ısık yılı genisliğindedir. Ancak bu evren, hipotezsel çoklu evrenin çok küçük bir kısmına tekabül ed ...

Dalga fonksiyonu

Kantum fiziğinde dalga fonksiyonu izole bir kuantum sistemindeki kuantum durumunu betimler. Dalga fonksiyonu karmasık değerli bir olasılık genliğidir ve sistem üzerindeki olası ölçümlerin olasılıklarının bulunmasını sağlar. Dalga fonksiyonu için ...

Elektron kabuğu

Elektron kabuğu, elektronların, atom çekirdeği çevresinde takip ettiği bir yörünge olarak düsünülebilir. Her bir kabuk belli bir sayıda elektron barındırabilir, her kabuk belli bir enerji aralığına sahiptir ve daha dıs bir kabuğa elektron ekleneb ...

Elitzur-Vaidman bomba testi

Fizikte kuantum mekaniğinde Elitzur–Vaidman bomba testi problemi ilk olarak Avshalom Elitzur ve Lev Veidman tarafından 1993te önerilen bir teorik deneydir. Gerçek bir deney Anton Zeilinger, Paul Kwiat, Harald Weinfurter, and Thomas Herzog From th ...

Etkilesimsiz ölçüm

Erkilesimsiz ölçüm ler fizikte ölçüm cihazı ile ölçülen cisim arasında herhangi bir etkilesim olmaksızın pozisyon ya da durumunu belirlemek için yapılan kuantum ölçümleridir. Örnekleri Renninger negative-sonuç deneyi, Elitzur–Vaidman bomba testi ...

Kuantum mekaniğine giris

Kuantum mekaniği madde ve atomların ve atom içindeki parçacıklar ölçeğinde enerji ile etkilesimlerinin davranısını açıklayan bilimsel ilkeler organıdır: Bu makaleye teknik olmayan konuların tanıtımında ulasabilirsiniz. Klasik fizik astronomik cis ...

Hamilton islemcisi

Kuantum mekaniğinde hamilton islemcisi, kinetik enerjilerin toplamına ve sistemdeki tüm parçacıklar için potansiyel enerjilere karsılık gelen bir islemci. Genellikle H, Ȟ veya Ĥ ile gösterilir. Spektrumu, bir sistemin toplam enerjisini ölçerken o ...

Kuantum kaos

Kuantum kaos, kaotik klasik dinamik sistemler içinde nasıl çalıstığı ile ilgili fiziğin bir bransıdır ve kuantum teorinin terimleri içinde tanıtılabilir. Kuantum kaosun cevap aradığı temel soru: "kuantum mekanik ve klasik kaos arasında iliskilili ...

Kuantum dolanıklık

Dolanıklık kuantum mekaniğine özgü bir olgudur. Kuantum fiziğine göre iki benzer parçacık birbiri ile eszamanlılığa sahiptir. Bu parçacıklar ayrı yerlerde birbirlerinden çok uzak mesafelerde olsalar dahi birinde olan bir durum diğerini de aynı se ...

Kuantum makinesi

Bir kuantum makinesi kuantum mekaniğinin kolektif hareket yasalarını taklit eden insan yapımı bir cihazdır.Schrödingerin kedisi düsünce deneyi tarafından vurgulandığı gibi makroskobik nesnelerin kuantum mekaniğin yasalarını taklit edilebileceği f ...

Matris mekaniği

Matris mekaniği, 1925 yılında Werner Heisenberg, Max Born ve Pascual Jordan tarafından olusturulan kuantum mekaniğinin bir formülasyonudur. Matris mekaniği kuantum mekaniğinin ilk kavramsal olarak özerk ve mantıksal olarak tutarlı formülasyonuydu ...

Moyal braket

Fizikte, Moyal braket i faz-uzay yıldızlı çarpımına uygun normalize antisimetrizasyondur Moyal Braketi José Enrique Moyal tarafından hakkında 1940 yılında gelistirilmistir,ama Moyal sadece Paul Dirac ile uzun bir tartısmadan sonra 1949 yılında ya ...

Olasılık genliği

Kuantum mekaniğinde olasılık genliği, sistemlerin davranısını tanımlamakta kullanılan karmasık bir sayıdır. Bu miktarın karesi olan modül bir olasılık veya olasılık yoğunluğunu temsil eder. Ilk olarak Max Born tarafından önerilen bir bağlantı ola ...

Sanal zaman

Sanal zaman ya da hayalî zaman bir kozmolojik olgu olup, genel görelilik kuramınca normal zamana dik açıda varlığını sürdüren matematiksel bir yöntemdir. Stephen Hawkingin Kara delikler ve bebek evrenler kitabında genis yer bulur. Genel ve özel g ...

Stimule edilmis Raman adiyabatik geçidi

Stimule edilmis Raman adiyabatik geçidi, en az iki ahenkli elektromanyetik atma yoluyla iki uygun kuantum durumu arasında nüfus nakline izin verir.Bu ısık atmaları üç katlı Ʌ atomu veya çok-katlı sistemlerin geçislerini güder.

Kuantum tünelleme

Kuantum tüneli, parçacığın bariyer boyunca olan kuantum mekaniğini ifade eder. Bu, Günes gibi yıldızlar dizisinde meydana gelen nükleer birlesmeler gibi birçok fiziksel olayda önemli bir rol oynar. Tünel diyotu, kuantum bilgisayarı ve taramalı tü ...

Uyumluluk (fizik)

Fizikte iki dalga kaynağı eğer sabit bir faz farkları varsa ve esit frekansa sahip ise mükemmel bir uyuma sahiptir. Bu dalgaların sabit girisime olanak veren ideal bir özelliğidir. Asla olusmayacak durumları sınırlayan ve dalga fiziğinin anlasılm ...

Atomun vektör modeli

Fizikte, kısmen kuantum mekaniğinde, atomun vektör modeli atom modelinin açısal momentum cinsinden tanımıdır. Bu, birden çok elektronlu atomların Rutherford-Bohr-Sommerfeld atom modelinin bir genisletmesi olarak kabul edilebilir.

Bellin Uzay Gemisi Paradoksu

Bellin uzay gemisi paradoksu özel görelilikte bir düsünce deneyidir. Bu deney ilk olarak E. Dewan ve M. Beran tarafından 1959 yılında tasarlanmıstır ve J. S. Bell gelistirilmis halini deneye dahil edince genis ölçüde tanınır hale gelmistir. Hassa ...

Kütle çekimsel tekillik

Kütleçekimsel tekillik ya da uzay-zaman tekilliği koordinat sistemine bağlı olmayan gökcisminin yerçekimi alanının sonsuz olarak ölçüldüğü konum olarak tanımlanır. Bu nicelikler, maddenin yoğunluğunun da dahil olduğu uzay-zaman eğriliklerinin ska ...

Mpemba etkisi

Mpemba etkisi, bazı özel kosullarda, "sıcak" suyun "soğuk" sudan daha hızlı donmasıdır. Olay ismini, iddiayı tekrar gündeme getiren, Tanzanyalı Erasto B. Mpembadan almaktadır. Mpemba, olayı ilk 1963te lise öğrencisi iken sıcak dondurmanin donması ...

Takyonik antitelefon

Bir takyonik antitelefon kisinin kendi geçmisine sinyalleri göndermek için kullanılır olabilir teorik fizik varsayımsal bir cihazdır. 1907 yılında Albert Einstein bir araç olarak "geçmise telgraf" ısıktan daha hızlı ısık sinyalleri 1910 yılında E ...

Ergodik kuramı

Fizik ve termodinamikte, ergodik kuramı, uzun bir zaman periyodunda, bir sistemin aynı enerji ile mikro istasyonların faz uzayının bir bölümünde geçirdiği zamanın, bu bölgenin hacmiyle orantılı olduğunu, yani, erisilebilir tüm mikrostatların uzun ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →