ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 459

Spektral yoğunluk

Güç spektrumunun S x {\displaystyle S_{xx}} zaman serileri x {\displaystyle x} bu sinyale sebep olan frekans bilesenlerinin dağılımını tanımlar. Fourier analizine göre herhangi bir fiziksel sinyal, farklı frekanslara ayrısabilir ya da devamlı bir ...

Spektral akı yoğunluğu

Spektroskopi’de spektral akı yoğunluğu, gerçek ya da sanal bir yüzeyde elektromanyetik radyasyon ile enerjinin değisim oranını yüzey alan ve dalga boyu basına tanımlayan bir değerdir. Spektral akı yoğunluğu radyometrik bir ölçümdür. Bunun diğer ö ...

Spektral çizgi genisliği

Spektral çizgi genisliği, tayf çizgilerinin genisliğini ifade etmek için tanımlanmıstır. Örnek olarak atomların elektromanyetik yayılım tayfı, elektronik ya da akustik frekans tayfları gösterilebilir. Bir atomun yayılım tayfı oldukça dar bir çizg ...

Titresimsel spektroskopi ve izotop etkisi

Spektrumun kızılötesi bölgesi, ısının 12800 ile 10 cm-1 dalga sayılı kısmını kapsar. Hem cihaz hem de uygulama açısından infrared spektrumu; yakın, orta ve uzak infrared ısınları olmak üzere üç bölgeye ayrılır.Titresimsel spektroskopi spektrumun ...

Fraunhofer çizgileri

Fizikte Fraunhofer çizgileri ismini Alman fizikçi Joseph Von Fraunhoferdan alan tayfsal çizgiler grubudur. Çizgiler ilk olarak günesin soğurum çizgilerinin optik tayfında gözlemlenmistir.

Teleskop

Teleskop, uzaydan gelen her türlü radyasyonu alıp görüntüleyen astronomların kullandığı, bir rasathane cihazıdır. 1608 yılında Hans Lippershey tarafından icat edilmis, 1609 yılında Galileo Galilei tarafından ilk defa, gökyüzü gözlemleri yapmakta ...

Galile dürbünü

Galile dürbünü, Astronom ve Italyan fizikçisi olan Galilenin icat ettiği dürbün uzak ve yakın olmak üzere iki tane mercekten olusmustur. Galile bu dürbünü askeriyede ve denizcilikte kulanılmasının yararlı olacağını düsünmüstür. Bu dürbünün büyütm ...

Hans Lippershey

Hans Lippershey, Almanyada doğup Hollandada yasamını devam ettirmistir. Teleskobu bulan kisi olarak kabul edilir. Optik aletlerle uğrasıyordu. Ilk merceği arka arkaya koyup arkasından baktığında uzaktaki cismin yakına geldiğini gördü. Gözleyici a ...

Meridyen çemberi

Meridyen çemberi, yerel meridyenden geçen transit olarak bilenen, yıldız geçidi zamanlaması için kullanılan bir alettir, aynı anda nadir’den açısal uzaklıklarını da ölçer. Bunlar meridyende ufkun kuzey noktasından ve ufkun güney noktasından geçen ...

Mozaik aynalı teleskoplar

Mozaik aynalı teleskopların modernleri,parabolik yapıdaki bir yüzey boyunca oturtulmus küresel aynalar mozaiğinden yapılmıstır. Küresel yüzeyden kaynaklanan hata son görüntünün olusmasında önemsizdir. Çünkü aynalar küçük yüzeye sahiptir. Diskler ...

Very Large Telescope

Very Large Telescope Silinin Atacama Çölünde, 2635 metre yükseklikte Cerro Paranal dağında yerlesik bulunan ve Avrupa Güney Rasathanesi tarafından isletilen dev teleskoptur. VLT, Mapuche dilinde astronomik nesneler için kullanılan Antu, Kueyen, M ...

Yansıtmalı teleskop

Yansıtmalı teleskop, aynalı teleskop veya reflektör teleskop, ısığı bir veya birden çok dısbükey ayna düzeni ile yansıtan ve bir görüntü olusturan optik bir teleskoptur. Yansıtmalı teleskop, 17. yüzyılda kırılmalı teleskoplarda tasarımlarından ka ...

Jalon

Jalon, arazideki farklı noktaların geçici olarak saptanmasında ve engebeli arazilerde doğrultunun belirlenmesinde kullanılan bir ölçme aleti. 2-3 metre arasında uzunluğunda, 3-4 santimetre çapında silindirik bir çubuk olup, zemine kolay girmesini ...

Magellan Navigation

Magellan Navigation, Inc. tüketici ve profesyonel sınıf küresel konumlandırma sistemi alıcıları yapan bir Amerikan üreticisidir. Nantes, Fransa ve Rusya Moskovada Avrupa satıs ve mühendislik merkezleri ile, Santa Clara, Kaliforniya merkezli, Mage ...

Akısmetre

Akısmetre, gaz, sıvı ve buhar gibi akıskanlığı olan ve bir tesisat üzerinden geçen maddeleri, "birim miktar / birim zaman" cinsinden, mekanik ya da elektronik olarak ölçen cihazdır. Temel prensipte akıskanın hızını tespit etmek için tasarlanmıs ö ...

Aktigrafi

Aktigrafi, insan dinlenme / aktivite döngülerini izlemenin invazif olmayan bir yöntemidir. Kaba motor aktivitesini ölçmek için akimetri sensörü olarak da adlandırılan küçük bir aktigraf ünitesi bir hafta veya daha uzun süre giyilir. Ünite genelli ...

Altimetre

Altimetre, rakım veya irtifayı ölçmekte kullanılan bir cihaz. Radar altimetresi ve aneroid altimetre gibi farklı prensiplere göre çalısan altimetreler bulunur. Bununla birlikte altimetre sözcüğü ile genellik aneroid altimetre kastedilir. Altimetr ...

Avometre

Avometre, akım, gerilim,direnç ve kısa devre ölçebilen bir elektronik alet. Avometre sözcüğü, A mper, V olt ve O hm kelimelerinin bas harflerinden yararlanılarak olusturulmustur. Avometreler, elektrik ve elektronik sektöründe kullanılırlar, analo ...

Cetvel

Cetvel, Türk Dil Kurumunun tanımına göre; doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmıs araç, çizgilik ve liste, çizelge anlamlarına gelmektedir. Cetvelin birçok çesidi bulunur. Ancak, genel ola ...

Echo sounder

Echo sounder, ultrasonik ses dalgaları yardımıyla deniz dibi derinliğini ölçen ve dikey deniz ortamındaki cisimlerin yüzeye olan mesafesini tespit eden bir seyir yardımcı cihazıdır. Balıkçılıkta, balık sürülerinin aranmasında kullanılmaktadır. Bu ...

Elektrik ölçü aletleri duyarlılık sınıfı

Ölçü aletlerinin duyarlılık sınıfı elektrik mühendisliğinde aletin yapısı dolayısıyla okunan değerde olusabilecek hata oranıdır. Bu oran ölçü aletlerinin etiketinde belirtilir.

Elektroensefalografi

Elektroensefalografi ya da Beyin Çizgesi Yöntemi, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya da acı hissedilmez. Elektroensefalografla elde edilen kayıt da, elekt ...

Elektron multipleri

Bir elektron multipleri, gelen yüklerini çoğaltan bir vakum tüpü yapısıdır. Ikincil emisyon adı verilen bir süreçte, tek bir elektron, ikincil emisyonlu malzeme üzerine bombardımana tutulduğunda, kabaca 1 ila 3 elektron emisyonunu indükleyebilir. ...

Faraday kupası

Faraday kupası, yüklü parçacıkları vakumda yakalamak için tasarlanmıs metal bir kaptır. Elde edilen akım ölçülebilir ve kupaya çarpan iyonların veya elektronların sayısını belirlemek için kullanılabilir. Faraday kupası, 1830larda iyonları ilk teo ...

Fourier dönüsümü iyon siklotron rezonansı

Fourier dönüsümü iyon siklotron rezonansı kütle spektrometrisi, sabit bir manyetik alandaki iyonların siklotron frekansına dayalı olarak kütle-yük oranını belirlemek için kullanılan bir tür kütle analizörüdür.

Gerçek zamanlı direkt analiz

Kütle spektrometrisinde, gerçek zamanlı doğrudan analiz, atmosferik molekülleri veya dopant moleküllerini iyonize eden helyum, argon veya nitrojen gibi gazlardan elektronik veya titresimsel olarak uyarılmıs hal türleri üreten bir iyon kaynağıdır. ...

Göksel navigasyon

Göksel navigasyon, açık denizlerde ve okyanuslarda gök cisimlerinin konumlarına bakarak deniz araçlarının konumunu saptamak ve böylece rotasını belirlemek için uygulanır.

Higrometre

Higrometre havadaki nemi ölçmek için kullanılan bir araçtır. En basit higrometreler, birisinin haznesi devamlı ıslak tutulan iki termometreden olusurlar. Islak olan haznenin etrafındaki sıvının buharlasması, o termometrenin devamlı daha düsük sıc ...

Ivmeölçer

Ivmeölçer veya akselerometre, bir kütleye uygulanan ivmeyi ölçen cihazlardır. Uygulanan ivmenin ölçümünde, koordinat ivmesi bilinmesine gerek yoktur. Bunun yerine ivmeölçer, içindeki test kütlesine referans eksenindeki, kütleden kaynaklı olan uyg ...

Kalorimetre

Kalorimetre, kalorimetri biliminde kullanılan cihaza veya bir kimyasal reaksiyonda ya da fiziksel değisimde açığa çıkan ısıyı ve ısı sığasını ölçme islemine verilen isimdir. Diferansiyel taramalı kalorimetre, izotermal titrasyon kalorimetresi ve ...

Kızılötesi multifoton ayrısma

Kızılötesi çoklu foton ayrısması, genellikle orijinal molekülün yapısal analizi için gaz fazındaki molekülleri parçalamak amacıyla kütle spektrometrisinde kullanılan bir tekniktir.

Kumpas

Kumpas, hassas ölçüm aletidir. Ölçüm hassasiyetine, ölçüm sekline göre çesitleri bulunur. Derinlik kumpası, delik kumpası gibi çesitleri vardır ama tümünün ölçüm sistemleri aynıdır.

Lissajous eğrileri

Elektronikte Lissajous eğrileri iki farklı periyodik fonksiyon tarafından osiloskop ekranında olusturulan sekillerdir. Bu sekillere adını veren kisi bu fonksiyonları 1857 yılında inceleyen Fransız fizikçi Jules Antonie Lissajoustur.

Morin aleti

Morin aleti, cisimlerin serbest düsüs kanunlarını deneysel olarak doğrulamaya yarayan ve Fransız generali Morin tarafından bulunan alet. Düzgün bir dönme hareketi yapan düsey bir silindirden meydana gelir. Bu silindir üzerine bir kâğıt tabakası s ...

Parakete (aygıt)

Parakete, gemi hızını ve aldığı yolun miktarını gösteren cihaz. Gemi teknesinden elle veya sabit bir delikten sarkıtılan parakete, tekne altındaki akan suyun hızına bağlı olarak çalısır. Prensip olarak üç tür parakete vardır. Elle denize atılarak ...

Penning tuzağı

Penning tuzakları homojen bir statik manyetik alan ve mekansal olarak homojen olmayan statik elektrik alanını kullanarak yüklü parçacıkları depolayan cihazlardır. Özellikle atomaltı parçacıkların özelliklerinin hassas ölçümleri için uygundurlar. ...

Pens ampermetre

Pens ampermetre elektrik devrelerinde kullanılan bir ölçü aletidir. Alternatif akım ölçmekte kullanılır. Ancak klasik ampermetrelerden önemli bir farkı vardır. Ampermetreler devreye seri girerler. Ölçü yapmak için devreyi açıp ampermetreyi devrey ...

Pergel

Pergel, birbirine üstten eklenmis iki koldan meydana gelen, çember çizmeye ve küçük mesafeleri ölçmeye yarayan alet. Pergel, geometri sekillerinin çiziminde kullanıldığı gibi çesitli meslek dallarında da ölçü aleti olarak kullanılmaktadır. Küçük ...

PH metre

pH ölçer veya pH metre, su esaslı çözeltilerdeki hidrojen iyonu aktivitesini ölçen, asitliğini veya pH olarak ifade edilen bazikliğini gösteren bilimsel bir cihazdır. PH ölçer bir pH elektroduyla referans bir elektrot arasındaki elektrik potansiy ...

Pitot tüpü

Pito tüpü veya pitot tüpü, bir akıskanın yarattığı toplam basıncı ve buna bağlı olarak akıskanın hızını ölçen cihaz. Özellikle hava araçlarında yaygın olarak kullanılan pito tüpü, statik sistemle birlikte dinamik basıncın isarî sürate çevrilmesin ...

Polarimetre

Polarimetre, maddelerin optikçe aktifliklerini ölçen cihazdır. Polarimetre, biri sabit diğeri düsey bir düzlemde dönebilen iki kutuplayıcıdan meydana gelir. Kutuplayıcı olarak çoğunlukla kalsit kristalleri kullanılır. Bu iki kristalden birincisin ...

Pozometre

Pozometre ; poz değerini, objektifinden vizöre giren ısığın miktarını ve ısık girme süresini belirleyip ölçen düzendir. Bir SLR fotoğraf makinesinde bu ısık miktarı, haraketli ayna kalkıp obtüratör açıldığında film üzerine vuran miktardır. Pozome ...

Proton transfer tepkimesi kütle spektrometrisi

Proton transfer tepkimesi kütle spektrometrisi, bir iyon kaynağında üretilen gaz fazı hidronyum reaktif iyonlarını kullanan bir analitik kimya tekniğidir. PTR-MS, ortam havasındaki uçucu organik bilesiklerin çevrimiçi olarak izlenmesi için kullan ...

Psikrometre

Psikrometre. Saykrometre. Meteorol. Kuru termometrenin verileri ile sıvılı termometrenin verilerini karsılastırarak havanın nem durumunu saptamaya yarayan aygıt.

Sekstant

Sekstant, yerküre üzerinde bulunulan yerin enlemini belirlemek amacıyla, bir gök cismiyle ufuk düzlemi arasındaki açısal mesafeyi ölçmekte kullanılan optik seyir cihazı.

Sentil

Sentil, aralık genisliklerini ölçmeye yarayan bir alettir. Sentiller genellikle iki parça arasındaki bosluğu ölçmek için mühendislikte kullanılırlar. Farklı kalınlıklarda ve ölçüleri her bir parçası üzerine yazılmıs küçük boylarda çelik parçalard ...

Sinyal üreteci

En basit üreteç sinüs sinyali üreten üreteçtir. Üretilen sinyalin frekansı sabit olabileceği gibi manuel olarak değistirilebilir. Sinüs sinyali üreten üreteçler ses sinyali frekanslarında veya yüksek frekanslarda olabilir. Ses sinyali frekansında ...

Sofometre

Sofometre telekominikasyonda kullanılan bir gürültü ölçü aletidir. Sofometre ses yayını veya iletimi sırasında sesin üzerine binen gürültüyü parazit ölçmek amacıyla gelistirilmistir. Gerçekte sofometre efektif rms gerilim ölçen bir tür milivoltme ...

Spektrometre

Spektrometre ya da tayfölçer, elektromanyetik spektrumun belirli bir bölümü üzerinde ısığın özelliklerini ölçerek spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirlemek için kullanılan bir araçtır. Ölçülen değisken çoğunlukla ısığın yoğunluğudur ...

Samandıra (düzenek)

Samandıra genellikle kaldırma kuvveti ve üzerinde yüzerlik yeteneği olan bir cismin kullanılarak belli bir seviyeye gelindiğinde belli bir aksiyonun tetiklenmesi seklinde çalısan düzenektir. Kaynaktan gelen sıvıyı durdurma ve harekete geçirme düz ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →