ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 460

TDS metre

TDS metre, bir çözeltinin toplam çözünmüs katı maddelerini, yani çözünmüs katı parçacıkların konsantrasyonunu gösteren bir cihazdır. Çözünmüs iyonize katılar, örneğin tuzlar ve mineraller, bir çözeltinin elektriksel iletkenliğini EC arttırır. Iyo ...

Termometre

Sıcaklıkölçer ya da Termometre, sıcaklığı ölçmek için kullanılan alet. Meteorolojide Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi değisik ölçekler termometrelerde kullanılmaktadır. Gündelik kullanımdaki termometrelerin çoğu, değisen sıcaklık karsısında s ...

Vektörskop

Analog televizyon yayıncılığında renk bilgisi aydınlık sinyali üzerine bindirilmis yüksek frekanslı bir sinyal ile iletilir. PAL ve NTSC sistemlerinde bu sinyalin genliği renk doyumunu canlı renkler yüksek doyumlu, fazı ise renk türünü belirler. ...

Venturimetre

Venturi metre, akıskanların debisini ölçmekte kullanılan, iki ucu açık, kesiti ortasına doğru her iki ucundan da daralan ve ince bir tüp seklinde olan bir ölçü aletidir. Adını Italyan fizikçi Giovanni Battista Venturiden alır. Tüpün incelerek boğ ...

Denektasları

Denektası ; Bilgisayar mimarisinde bir bilesenin basarımını, o bilesen üzerinde çesitli sınamalar yaparak ölçmek için çalıstırılan bir veya bir grup bilgisayar programıdır. Denektasları ile bilgisayarın bir donanımının karakteristik bir özelliğin ...

LINPACK

LINPACK, sayısal bilgisayarlarda sayısal doğrusal cebir gerçeklestirmek için kullanılan bir yazılım kütüphanesidir. Fortranda Jack Dongarra, Jim Bunch, Cleve Moler ve Gilbert Stewart tarafından yazılmıstır ve 1970lerde ve 1980lerin basında süper ...

Temel birim

Temel birimler fiziksel büyüklükleri ölçmekte kullanılırlar ve bunlardan her biriyle diğer birim türetilebilir. Ölçüm dilinde, büyüklükler dünyadaki zaman, uzaklık, hız, enerji, momentum, kütle ağırlık) gibi ölçülebilen kavramlardır ve birimler d ...

Baud

Baud, uzak iletisim ve elektronikte kullanılıp, saniyedeki atım oranını veren ve Bd ile gösterilen birimdir. Sinyal ögelerinin saniyedeki devinimleriyle ilintilidir. Baud, bir sembol oranı birimidir, ayrıca baud oranı veya geçis derecesi olarak d ...

Darcy (birim)

Darcy ya da millidarcy kaya geçirgenliği birimi. Birim ismi Fransa mühendisi Henry Darcy onuruna verildi. SI birimleri değildir, ama petrol mühendisliği ve jeolojide yaygın olarak kullanılır. Kaya geçirgenliğinin diğer bazı tedbirler gibi, bir Da ...

Detveyt

Detveyt ton Birim;: Bir ağırlık ölçü birimidir. Ölü ağırlık anlamına gelen Ingilizce kelimeden gelir. Uluslararası deniz ticaretinde kullanılan bir ölçü birimidir. Türkçede detveyt olarak kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatınca, bir geminin t ...

Film hassasiyeti

Fotoğrafçılıkta kullanılan emülsiyonların ısığa karsı hassasiyetlerine Film hassasiyeti denir. Yüksek hassasiyete sahip filmler ile çalısıldığında az pozlama gerekirken, düsük hassasiyete sahip filmler ile çalısılırken daha uzun pozlama gerekir. ...

Oktan sayısı

Oktan sayısı, teknik anlamıyla, benzinin vuruntu kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılan bir ölçüttür. Bir yakıtın oktan sayısı, yanma kalitesinin ve özellikle de zor kosullara dayanma yeteneğinin ölçüsüdür. Araç performansının düsmesinden ...

Saniyedeki kare sayısı

Saniyelik Görüntü Sayısı ya da çerçeve oranı, saniyedeki çerçeve sayısı ve çerçeve frekansı olarak da bilinir, bir görüntüleme aygıtının ürettiği çerçeve adı verilen benzersiz sıralı görüntülerin frekansıdır.

Santimorgan

Santimorgan genetikte, genetik bağlantıyı ölçmeye yarayan genetik harita birimidir. Mayoz bölünmede genetik çesitlenmenin %1 görülme sıklığı 1 santimorgan olarak tanımlanmıstır ve bu sekilde bir kromozomdaki genlerin lokusları arasındaki mesafe b ...

Atmosfer (birim)

Deniz seviyesinde ve normal hava kosullarında atmosfer basıncı. Açık hava basıncı olarak da bilinir. Günümüzde hâlâ kullanılmakta olan eski bir birimdir ve atm sembolü ile gösterilir.

Elektromanyetik birimler

Fiziğin bütün dallarında çesitli nicelikler büyüklükler, quantity kullanılır. Bu niceliklerden bir bölümü günlük hayatta rahatlıkla algılanan kavramlardır; sürat, ağırlık, sıcaklık vb. Buna karsılık elektromanyetikte kullanılan nicelikler günlük ...

Boyut analizi

Boyut analizi fiziksel büyüklüklerin farklı çesitlerinin karısımını içeren fiziksel durumları içeren ve sıklıkla fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal bir yöntemdir.Fizikçiler ve mühendisler tarafından türevli denklemlerin ve hesapla ...

Faz uzayı

Matematik ve Fizikte, bir faz uzayı içinde bir sistemin tüm olası durumlarının temsil edildiği bir uzaydır, sistemin her olası durumuna karsılık faz uzayında bir tek nokta vardır. Mekanik sistemler için, faz uzayı genellikle konum ve momentum değ ...

Homojenlik

Genel olarak homojenlik homojen olma özelliği ya da durumu olarak ifade edilir. Ayrıca yapı boyunca düzenli yapıya sahip olan anlamına da sahiptir. Örnek olarak, her noktada aynı güce ve aynı yöne sahip olan düzenli elektrik alan her noktada aynı ...

Fiziksel nicelik

Temel nicelikler, diğer nicelikleri ifade etmede temel olan niceliklerdir. Örneğin: Zaman bir temel niceliktir. Hız, zaman ile ifade edilebilir. Bu yüzden zaman temel niceliktir. Uluslararası Birimler Sistemince belirlenen yedi temel nicelik ve k ...

Açısal momentum

Açısal momentum, herhangi bir cismin dönüs hareketine devam etme isteğinin bir göstergesidir ve bu nicelik cismin kütlesine, sekline ve hızına bağlıdır. Açısal momentum bir vektör birimidir ve cismin belirli eksenler üzerinde sahip olduğu dönüs e ...

Admittans

Admittans elektrik mühendisliğinde karmasık iletkenlik anlamına gelir. Admittans ile empedans çarpımı 1 dir. Admittans Y ile gösterilir. Birimi MKS sisteminde siemens dir. Kimi eski kitaplarda S yerine mho birimi de kullanılır. Y = 1 Z {\displays ...

Aydınlanma siddeti

Bir ısık kaynağı tarafından aydınlatılan birim yüzeye düsen ısık akısının miktarı. Birimi MKS sisteminde lüks, CGS sisteminde ise phottur.

Çözünürlük (kimya)

Çözünürlük, belli bir miktar çözünen in, belirli sartlar altında, spesifik bir çözücü içinde çözünmesidir. Çözücü akıskan solvent olarak adlandırılır ve birlikte çözelti yi olustururlar. Çözümlendirme islemi solvasyon olarak adlandırılır. Denge h ...

Elektrik akısı

Elektrik akısı, elektrik alanının akısıdır. Elektrik akısı, bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısıyla doğru orantılıdır. Çok küçük bir dA alanındaki d Φ E {\displaystyle d\Phi _{E}\,} elektrik akısı su sekilde hesaplanır: d Φ E = E ...

Elektrik yükü

Elektrik yükü veya elektriksel yük, bir maddenin parçacığının diğer bir parçacıkla yakınlastığı zaman etki veya kuvvete sebep olan fiziksel özelliktir. Bu kuvveti olusturan elektriksel yükler ikiye ayrılır:Pozitif ve Negatif olmak üzere. Pozitif ...

Elektriksel direnç ve kondüktans

Bir elektriksel iletkenin elektriksel direnci iletkene doğru olan elektrik akımına karsıdır. Bu ters niceliğe elektriksel iletkenlik denir ve elektrik akımının geçmesi kolaylasır. Elektriksel direnç sürtünmenin mekanik kavramları ile bazı kavrams ...

Empedans

Öz direnç, Öz direnç, maddenin kimyasal özelliğinden dolayı direncinin artması ya da azalmasına neden olan her maddeye özgü ayırt edici bir özelliktir. Farklı maddelerin empedansları aynı olabilir ama öz dirençleri aynı olamaz. R= Lq/Q dur. Alter ...

Eylemsizlik momenti

Eylemsizlik momenti veya atalet momenti, Dönmekte olan bir cismin, dönme hareketine karsı durmasına eylemsizlik momenti denir. Eylemsizlik momenti, toplam dönme hareket gücüne karsı direnç olusturur ve bu yüzden cisim, tam verimde dönemez.

Genlesme

Genlesme, genisleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değismesi olayıdır. Katıları, sıvıları ya da gazları olusturan tanecikler, ortalama konumları çevresinde sürekli çalkalanma halindedirler. Bu cisimlerden ...

Gerilim (elektrik)

Gerilim ya da voltaj elektronları maruz kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karsı hareket ettiren kuvvettir. Bir elektrik alanı içindeki iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak da tarif edilir: Potansiyel V = ∫ F → d s q {\displaystyle V= ...

Grup hızı

Bir dalganın grup hızı, dalga siddetinin genel sekli ile boslukta yayılan hızıdır. Örneğin, bir tasın, durgun bir su birikintisinin ortasına atıldığında ne olabileceğini düsünelim. Tas suyun yüzeyine geldiği anda, o bölgede dairesel dalgalanmalar ...

Isı sığası oranı

Termal fizik ve termodinamikte, ısı sığası oranı, adyabatik indeks ya da Poisson sabiti, sabit basınçtaki ısı sığasının sabit hacimdeki ısı sığasına oranıdır. Bazen izantropik yayılma faktörü olarak da bilinen oran ideal gazlarda γ gerçek gazlard ...

Isıl Kütle

Isıl kütle, Einstein’ın kütle enerji denkliğinden bulunulan sıcaklık akımında termal enerji denkliği olarak tanımlanır. Isıl kütle teorisi, Prof. Zeng-Yuan Guo tarafından ileri sürülmüs kütle enerji çiftliğine ait sıcaklıkla ilgili konvensiyonel ...

Isık verimi

Isık gözün algıladığı elektromanyetik ısınıma verilen isimdir. Isık gücünün toplam elektromanyetik ısınım gücüne olan oranı ise Batı dillerinde efficacy olarak adlandırılır. Bu terim dilimize ısık verimliliği ya da ısık etkinliği olarak çevrilebi ...

Isık akısı

Isık akısı bir fiziksel niceliktir ve insan gözünün algıladığı ısık gücünün miktarını ifade eder. Bu tariften de anlasıldığı gibi, ısık akısı hem ısınım yapan kaynağın gücüne hem de insan gözünün özelliğine bağlıdır. SI birimi MKS sisteminde lume ...

Isık enerjisi

Isık, bir enerji çesididir. Sabit kütleli sis­temlerde enerji yoktan var edilemez. Ancak bir biçimden diğerine dönüsebilir. Bu yüzden ısık, yalnızca enerjinin bir baska biçiminin dönüstürülmesiyle elde edilir. Elektrik enerjisi bir elektrik lamba ...

Isık siddeti

Isık siddeti bir ısık kaynağından birim katıaçı içerisinde yayılan ısık akısının bir ölçüsüdür. Isık akısı dendiği zaman, kaynaktan yayılan toplam akı, ısık siddeti dendiği zaman ise bir steradyanlık katı açı içerisindeki akı kastedilir. MKS sist ...

Iletkenlik (elektrik)

Iletkenlik elektrik mühendisliğinde kullanılan bir fiziksel büyüklüktür ve bir iletken içerisinde akımın ne kadar rahat aktığının bir göstergesidir. MKS sisteminde SI birimi Alman mühendis Ernst Werner von Siemens adına izafeten siemenstir. Birim ...

Impuls (fizik)

Impuls veya itme, bir cismin çizgisel momentumundaki değisimdir. J ile gösterilir. Cisme etki eden ortalama kuvvetle, kuvvetin etki etme süresi çarpılarak hesaplanabilir. Impuls, kuvvet vektörünün integraliyle elde edildiği için bir vektördür. SI ...

Karakteristik empedans

Karakteristik empedans, bir düzgün iletim hattında, yansımasız durumda, hat üzerinde ilerleyen gerilim dalgası ile akım dalgasının genlikleri oranı. Genellikle Z 0 {\displaystyle Z_{0}} ile gösterilir. SIda empedans birimi ohmdur. Kayıpsız iletim ...

Kütle akıs hızı

Fizik ve mühendislikte, kütle akıs hızı, bir maddenin geçtiği belirli bir yüzeyden birim zamana geçen kütle miktarıdır. SIdaki birimi, kilogram bölü saniyedir. Yaygın kullanılan sembolü m {\displaystyle {\dot {m}}} olmasına rağmen bazen μ kullanı ...

Manyetik histeresis

Demir gibi ferromanyetik bir madde, harici bir manyetik alan içerisine girdiğinde o maddeyi olusturan atomlar, kutupları aynı yöne bakacak sekilde dizilirler. Bu da maddenin mıknatıs özelliği göstermesini sebep olur. Manyetik alan ortadan kaldırı ...

Manyetik akı

Φ harfiyle gösterilen Manyetik akı, toplam manyetizmanın ölçüsüdür ve bu yönüyle elektrik yükün manyetik karsılığıdır. Manyetik akı yoğunluğu ise B harfiyle gösterilir ve birim kesit alandan geçen manyetik akı miktarının ölçüsüdür.

Manyetik alan

Mıknatıssal veya manyetik alan, bir mıknatısın mıknatıssal özelliklerini gösterebildiği alandır. Mıknatısın çevresinde olusan çizgilere de, mıknatısın o bölgede olusturduğu manyetik alan çizgileri denir. Manyetik alan çizgilerinin yönü kuzeyden g ...

Manyetik alınganlık

Elektromanyetizmada manyetik alınganlık χ m {\displaystyle \chi _{m}} uygulanan manyetik alana cevap olarak materyalde olusan manyetizasyon derecesini belirten birimsiz oran sabitidir. Manyetiklenebilirlik ise manyetik moment ve manyetik akı yoğu ...

Moment (fizik)

Fizikte moment, fiziksel niceliğin mesafe ile bilesimidir. Momentler, genellikle sabit bir referans noktasına ya da eksene göre tanımlanırlar, ilgili referans noktasından ya da ekseninden belirli bir mesafede ölçülen fiziksel nicelikleri ele alır ...

Mutlak nem

Mutlak nem, havanın hacim birimi basına içerdiği su buharının gram cinsinden kütlesine denir. En basit ifade tarzı olmasına rağmen bağıl neme nazaran daha az kullanılır. Hacmin esas alındığı bu değerlendirmede havanın içerdiği su buharı miktarı s ...

Özağırlık

Özağırlık, bir maddenin birim hacminin ağırlığına denir. Ağırlık birimi olarak genelde gr-ağırlık seçilir. O zaman özgül ağırlık birimi de gr-ağırlık/cm³ olur; bu kısaca gr/cm³ biçiminde de yazılır. γ sembolü ile gösterilir. Dünya üzerindeki suyu ...

Özdirenç

Özdirenç birim uzunluk ve kesit alana sahip bir ikletkenin elektrik akımına karsı ne ölçüde direnç gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Özdirenç iletkenin geometrik ölçülerinden bağımsız bir büyüklük olup, sadece iletkenin yapıldığı maddenin özellikleriy ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →