ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 462

Göktürk-3

Göktürk-3, Aselsan ve TÜBITAK Uzay Teknolojileri Arastırma Enstitüsü desteğiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.S. ana yükleniciliği altında gelistirilecek sentetik açıklıklı radar yer gözlem uydusu olup, Millî Savunma Bakanlığı için gelistirile ...

Landsat 7

Landsat 7, USGS ve NASA tarafından gelistirilen bir yer gözlem uydusudur. Uydu, Landsat programı kapsamında gelistirilmis olup ana hedefi, uydu fotoğraflarının küresel arsivini yenilemek, güncel ve bulutsuz görüntüler sunmaktır. Program, USGS tar ...

Resurs DK

Resurs-DK, Resurs-DK No.1, yüksek çözünürlüklü görüntüleri iletme yeteneği olan bir ticari yer gözlem uydusudur. Uzay aracı NTs OMZ ve Rus Isler Yer Izleme Arastırma Merkezi tarafından isletilmektedir. Uydu neredeyse gerçek zamanlı olarak yüksek ...

Topex poseidon

TOPEX / Poseidon, ABD uzay ajansı NASA; ve Fransız uzay ajansı olan CNES, okyanus yüzeyi topografyasını haritalamak için, 10 Ağustos 1992de piyasaya sürülen ilk büyük osinografik arastırma uydusudur. TOPEX / Poseidon, önceden elde edilmesi imkâns ...

Rubén Ruiz Ibárruri

Rubén Ruiz Ibárruri Ispanyol ve Sovyet asker. Hem Ispanya Iç Savasına hem de Ikinci Dünya Savasına katılmıstır. Kendisine verilen Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı ve iki Kızıl Bayrak Nisanı ile en üst seviyedeki Sovyet askerî nisanlarına layık ...

Gaz yasaları

Gaz yasaları, gazlardaki termodinamik sıcaklık, basınç ve hacim aralarındaki iliskileri açıklayan bir takım kanundur. Rönesansın geç dönemleriyle 19. yüzyıl arasındaki dönemde bulunmus birkaç yasadan olusur.

Amagat yasası

Amagat yasası ya da kısmi hacimler yasası, ideal gazların karısımını açıklayan gaz yasalarından biridir. Bu yasaya göre; bir gaz karısımının hacmi, karısımı olusturan gazların aynı kosullarda ayrı kaplayacakları hacimlerin toplamına esittir. Fran ...

Avogadro yasası

Avogadro yasası, Amedeo Avogadronun 1811de bulduğu bir gaz yasasıdır. Bu yasa, esit hacimdeki gazların; esit sıcaklık ve esit basınçta aynı sayıda parçacık ya da molekül sayısına sahip olduğunu öne sürer. Buna göre, belirli bir hacimdeki gazın bu ...

Boyle yasası

Boyle yasası, gaz yasalarından biridir. 1662de Irlandalı doğa filozofu Robert Boyle tarafından ilk defa basılmıstır. Yasa, Richard Towneley ve Henry Power tarafından Boyleın önüne getirilmis ve Boyle da deneyleri yapıp sonuçları basmıstır. Robert ...

Charles yasası

Charles yasası, gaz yasalarından biridir. Bu yasaya göre, sabit basınçta, herhangi bir miktardaki ideal gazın hacminin azalıp çoğalması, aynı oranda sıcaklığının da azalıp çoğalmasını etkiler. Yasa, ilk defa, Joseph Louis Gay-Lussac tarafından 18 ...

Gay-Lussac yasası

Gay-Lussac yasası, Fransız kimyacı Joseph Louis Gay-Lussacın adıyla anılır. Gay-Lussaca mal edilen, iki tane gaz yasası vardır. Ikisi de aynı isimle anılırlar.En ünlü deneyi gazlarla yaptığı sıcaklık değisiminin inciler üzerindeki basınç değisimi ...

Ideal gaz yasası

Ideal gaz yasası, sadece teoride olan ideal gazların durumları hakkında denklemler sağlayan bir yasadır. Bir miktar gazın durumu; basıncı, hacmi ve sıcaklığına göre belli olur. Bu denklem asağıdaki gibidir: p V = n R T {\displaystyle \ pV=nRT} V ...

Baryon sayısı

Baryon sayısı veya baryon numarası, parçacık fiziğinde bir sistemin kesinlikle korunan toplam kuantum sayısıdır. Tanımlanması B = 1 3 n q − n q ¯, {\displaystyle B={\frac {1}{3}}\leftn_{\text{q}}-n_{\bar {\text{q}}}\right,} seklinde yapılırken bu ...

CP ihlali

Parçacık fiziğinde, Yük-Parite ihlali, kabul edilen YP-simetrisinin bir ihlalidir: Y-simetrisinin ve P-simetrisinin birlesimi. YP-simetrisi, bir parçacık antiparçacığı ile değis-tokus edildiğinde ve uzaysal koordinatları ters çevrildiğinde fizik ...

Kütlenin korunumu yasası

|Lomonosov"-Lavoisier kanunu olarak da adlandırılan, kapalı bir sistemde var olan çevrimler ve islemler ne olursa olsun, kütlenin sabit kalacağını belirten kanundur. Denk bir ifadeyle açıklamak gerekirse kütlenin durumu yeniden düzenlenebilir fak ...

Simetri (fizik)

Fizikte esbakısım, herhangi bir gözlenebilir büyüklük düsünüldüğünde belirli dönüsümler altında sistemin bazı özelliklerin değismeyisini anlatır. Bir fizik siteminin esbakısımı sistemin fizik veya matematik ile ilgili gözlemlenebilir veya içsel, ...

Yük korunumu

Fizikte yük korunumu, izole bir sistemdeki toplam elektrik yükünün asla değismemesi prensibi. Net elektrik yükü miktarı, pozitif yükün miktarı eksi evrendeki negatif yükün miktarı her zaman korunur. Fiziksel koruma kanunu olarak kabul edilen yük ...

Ağırlıksızlık

Ağırlıksızlık ya da ağırlığın yokluğu aslında dısarıdan uygulanan kuvvetler, genellikle yerden koltuktan yataktan vb. uygulanan temas gerektiren kuvvetler, sonucu olusan baskı ve gerilmenin yokluğudur. Sezgilere aykırı bir sekilde düzgün kütleçek ...

Antimaddenin kütleçekimsel etkilesimi

Antimaddenin maddeyle ya da antimadde yle olan kütleçekimsel etkilesimi kesin olarak gözlemlenmemistir. Fizikçiler arasında antimaddenin maddeyi ve antimaddeyi, iki maddenin birbirini çekme oranıyla aynı oranda çekeceğinde fikirbirliği vardır ve ...

Astronomik çekisme

Astronomik çekisme popüler bilim kitapları yazarı Isaac Asimov tarafından gelistirilmis bir kavramdır ve Günes sistemindeki uydular üzerindeki gezegen ve Günes etkisini karsılastırmak amacıyla kullanılır. Uzaydaki bütün nesneler diğer nesnelerin ...

Azaltılmıs kütle

Azaltılmıs kütle, astrofizikte karsılıklı etkilesim halinde olan nesnelerin ivmesini hesaplamak için kullanılan bir kavramdır. μ = m 1 ⋅ m 2 m 1 + m 2 {\displaystyle \mu ={\frac {m_{1}\cdot m_{2}}{m_{1}+m_{2}}}} Burada m 1 ve m 2 nesnelerin kütle ...

Blackett etkisi

Yerçekimi manyetizması olarak da bilinen Blackett etkisi, yüklü, dönen bir cisim tarafından manyetik alanın varsayımsal olarak üretilmesidir. Bu etki gözlemlenmemistir.

Dört kutuplu

Bir kuadrupol veya dört kutuplu genellikle daha karmasık bir yapının çesitli düzenlemelerini yansıtan çok kutuplu genislemenin bir parçasıdır. Örnekle açıklamak gerekirse, kuadrupol elektrik yükü, elektrik akımı ya da ideal formunda bulunan çekim ...

Düsen cisim denklemleri

Birtakım dinamik denklemler, normal sartlar altında yerçekimi kuvvetinin etkisiyle hareket etmekte olan cisimlerin doğrultularını tanımlamaktadır. Örneğin; Newtonun genel yerçekimi yasası, F = mg. Bu varsayım dünya yüzeyinden kısa mesafede düsmek ...

Hiper kütle çekimi

Hiper kütleçekimi, kütleçekim kuvvetinin Dünyanın yüzeyindeki kütleçekim kuvvetinden daha büyük olma durumu olarak tanımlanır ve bir gauss dan daha fazla olarak ifade edilir. Hiper kütleçekimi durumu hava çarpısmaları ve uzay uçuslarındaki insan ...

Kütle çekimsel potansiyel

Klasik mekanikte, bir yerdeki yerçekimi potansiyeli is bölü birim ağırlığa esittir. Sabit bir referans noktası için bir nesnenin yerçekimi kuvveti tarafından olusan hareketidir. Yük rolü oynayan bir ağırlığın elektrik potansiyeline benzerdir. Ref ...

Kütleçekim ivmesi

Kütleçekimi ivmesi, bir cismin kütleçekimi etkisiyle sahip olduğu ivmedir. Gök cisimlerinin yörüngesinde ve yüzeyinde tüm cisimler bu ivme ile düserler.Örneğin, yerçekimi için bu ivmenin Paristeki değeri tam olarak 9.80665 m/s² metre bölü saniyek ...

Pioneer anomalisi

Pioneer anomalisi veya Pioneer etkisi, Günes Sisteminin dısında kendi yörüngelerinin üzerinde Pioneer 10 ve Pioneer 11 uzay araçlarının, 20 astronomik birim yol kat ettikten sonra tahmin edilen ivmesinden sapmasıyla gözlemlenmistir. Belirgin anom ...

Termodinamik kanunları

Termodinamik yasaları, termodinamiğin temelini olusturan dört yasa. Termodinamik proseslerdeki ısı ve is transferlerinin yapısını tanımlar. Termodinamik yasaları, çok genel bir geçerliliğe sahiptir ve karsılıklı etkilesimlerin ayrıntılarına veya ...

Termodinamiğin sıfırıncı kuramı

Termodinamiğin sıfırıncı kanunu söyle ifade edilir: Eğer iki termodinamik sistemin her biri üçüncü ile termal bir dengedeyse o zaman bu üçü birbiriyle termal denge içerisindedir. Iki sistem ısı geçirgen bir duvar aracılığı ile bağlantılı ise ve z ...

Termodinamiğin üçüncü kanunu

Termodinamikin üçüncü yasası bazen mutlak sıfır sıcaklığında dengede olan sistemlerin özelliklerine iliskin’ olarak su sekilde tanımlanır: Bir ideal kristalin entropisi, mutlak sıfır kelvinde, tam olarak sıfıra esittir.” Yani -273.15 santigrat de ...

Bergmann kuralı

Bergmann kuralı genis dağılımı olan taksonomik kladlarda daha büyük popülasyonların ve türlerin daha soğuk ortamlarda, daha küçük olanların ise daha sıcak ortamlarda bulunduğunu belirten bir biyolojik kuraldır. Her ne kadar ilk olarak bir cins iç ...

Çift taraflı Onsager bağıntıları

Termodinamikte, çift taraflı Onsager bağıntıları, termodinamik sistemlerde termodinamik denge kavramının var olduğu yerlerde denge dısındaki akıslar ve kuvvetler arasındaki belirli oranların esitliğini ifade eder. Çesitli fiziksel sistemlerde far ...

Dulong-Petit Yasası

Dulong-Petit Yasası, bir termodinamik yasası olup, 1819 yılında Fransız fizikçiler Pierre Louis Dulong ve Alexis Thérèse Petit tarafından, bir kristalin molar özgül ısısı olarak ifade edilmistir. Bu iki bilim insanı, deneysel yöntemle, bir dizi m ...

Esbölüsüm teoremi

Klasik istatistik fizikte esbölüsüm teoremi bir sistemin ortalama enerjisi ile sıcaklığı arasında iliski kuran genel bir teoremdir. Esbölüsüm teoremi ayrıca esbölüsüm yasası, enerjinin esbölüsümü veya basitçe esbölüsüm olarak da bilinir. Esbölüsü ...

Vajinal kanama

Vajinal kanama, vajinadan çıkan herhangi bir kan akısını tanımlamak için kullanılan terim. Kanamanın kaynağı vajina duvarında olabilir ancak genellikle rahimde olmaktadır. Çoğu zaman kanama âdet döngüsü çerçevesinde gerçeklesirken, hormonal veya ...

Âdet izni

Âdet izni kadınlara âdet oldukları takdirde verilen ücretli veya ücretsiz izin hakkıdır. Bu izin genellikle Asyada bulunan, Japonya, Tayvan, Endonezya ve Güney Kore gibi ülkelerde görülmektedir. Bu uygulama batı toplumlarında kadınların zayıf ve ...

Anovülasyon

Anovülasyon, yumurtalıkların âdet döngüsü sırasında bir oosit salmaması durumunu tanımlayan terim. Bu nedenle, yumurtlama gerçeklesmez. Ancak bu durum her adet döngüsünde yumurtlamayan bir kadının mutlaka menopoza girdiği anlamına gelmemektedir. ...

Anovülatör döngü

Insanlarda adet veya hamileliğin takip ettiği foliküler faz, yumurtlama ve luteal fazdan olusan normal bir adet döngüsü tipik olarak 4 hafta 28 gün, 24-35 gün aralığında uzunluğunda olmasına rağmen, anovülatör döngülerde döngü uzunlukları farklıl ...

Endometriosis

Endometriozis, dölyatağı mukozasındaki epitelyum dokusundan kopup ayrılan hücrelerin dölyatağından çok az uzağında meydana getirdiği benign dokudur. Rahim dısındaki bölgelerde iyi huylu tümör adlı olusumlara dönüsmektedir. Bu olusumlar ağrıya, kı ...

Hipotalamus-hipofiz-gonad aksı

Hipotalamus-hipofiz-gonad aksı hipotalamus, hipofiz bezi ve gonadal bezlerin arasındaki etkilesimi ifade eder. Bu bezler genellikle birlikte islev gösterdiğinden, fizyologlar ve endokrinologlar bunlardan tek bir sistem olarak bahsetmeyi uygun ve ...

Menars

Menars ; "ay" + Grekçe: ἀρχή ; "baslangıç"), disi insanlarda görülen ilk âdet döngüsünü tanımlar. Terim sosyal ve bilimsel açıdan, kadınlarda doğurganlığın basladığını göstermesinden ötürü, ergenlik döneminin en önemli olaylarından biri olarak ka ...

Menopoz

Menopoz, kadınlarda âdet kanamalarının ve dolayısıyla üremenin sona ermesi. Menopoz zaman "hayatın değisimi" olarak algılansa da bu tarif, negatif bir anlam tasır ve yerinde değildir. Zira menopoz esnasında fiziksel, zihinsel ve cinsel değisiklik ...

Hilal

Hilal, iki dairenin iç içe girmesi fakat dairelerin merkezlerinde çakısmaması durumunda olusan sekildir. Gökbilimde Dünya-Ay doğrusuyla Dünya-Günes doğrusunun aynı hizaya gelmesi durumunda Ayın Günes ısığına yönelik kısmı C harfi sekline bürünür ...

Boyuna dalga

Boyuna dalgalar içerisinde ortam yerdeğistirmesinin giden dalgayla aynı veya zıt yönde olduğu dalgalardır. Mekanik boyuna dalgalara ortamda ilerlerken kompresyon ve seyreltme ürettikleri için bunlara kompresyon dalgası veya basınç dalgası da deni ...

Compton dalga boyu

Compton dalgaboyu bir parçacığın kuantum mekaniği özelliğidir. Compton dalgaboyu Arthur Compton tarafından elektronların foton saçılması olayı izah edilirken gösterilmistir. Bir parçacığın Compton dalga boyu; enerjisi parçacığın durgun kütle ener ...

Dalga denklemi

Dalga denklemi fizikte çok önemli yere sahip bir kısmi diferansiyel denklemdir. Bu denklemin çözümlerinden, ses, ısık ve su dalgalarının hareketlerini betimleyen fiziksel nicelikler çıkar. Kullanım alanı, akustik, akıskanlar mekaniği ve elektroma ...

Dalga (fizik)

Dalga, bir fizik terimi olarak uzayda ve maddede yayılan ve enerjinin tasınmasına yol açan titresime denir. Dalga hareketi, orta parçaların yer değisimi sıklıkla olmadan, yani çok az ya da hiç kütle tasınımı olmadan, enerjiyi bir yerden baska bir ...

Enine dalga

Enine dalga, enerji transferi doğrultusuna dik olarak, titresim hareketi yaparak ilerleyen bir dalga türüdür. Eğer enine dalga pozitif x-yönünde hareket ediyorsa dalganın titresimleri asağı ve yukarı sekilde y-z düzleminde hareket ediyordur. Isık ...

Faz açısı

Vektör ve fazörlerde faz açısı terimi, kutupsal koordinat sisteminin açısal bileseni temsil eder. Vektörün miktarı için A ∠ θ, {\displaystyle A\angle \!\ \theta,} gösterimindeki A ve faz açısı olan θ, açısal sembol olarak adlandırılır. Dalga gibi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →