ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 494

Âbide Mutahhara Hatun

Mevlânâ Rûminin Sultan Veledden olan torunu, Germiyanoğlu Süleyman Sahın esi, Yıldırım Bayezidin üçüncü esi olan Devletsah Hatunun annesidir. Annesi Fatma Hatundur. Hızır ve Ilyas adında iki çocuğu daha vardır.

Balıklı Tekkesi

Balıklı Tekkesi, Kütahyanın Balıklı Mahallesinde bulunan 14. yüzyıl eseri tekke. Bu bina sekil itibarıyla Kütahyadaki binaların en eskilerinden olup aynı sehirdeki Takkeciler Camii ile yakın zamanda yapılmıstır. Sonradan tekke yapılmıstır. 1750de ...

Bekir Sıtkı Pasa Medresesi

Bekir Sıtkı Pasa Medresesi, 1819 senesi sonunda Anadolu Eyaleti Valisi Bekir Sıtkı Pasa tarafından Kütahya Çukur Mahallede Hancı zâde Çarsısı içerisinde yaptırılan medrese. Aynı mahalde bir Kadîrî Tekkesi ve kahvehane arasında bir de mescit bina ...

Can Mirza Pasa

Can Mirza Pasa, Osmanlı devlet adamı. 1657 senesinde Anadolu valisi oldu. Köprülü Mehmed Pasanın aleyhtarı olarak Osmanlı Devletine isyan eden Abaza Hasan Pasaya katıldı ve 300 kadar askeri Kütahya halkı tarafından katledildi. Bu sırada hükûmet t ...

Celaleddin Ergun Çelebi

Mevlana Muhammed Celaleddin-i Ruminin 2. göbekten torunudur. Yani Muhammed Celaleddin-i Ruminin büyük oğlu Sultan Veledin kızı Âbide Mutahhara Hatunun torunu olması sebebiyle soyu Mevlânâya dayanır. Babası Ilyas Pasa, annesi Âbide Melek Hatun, de ...

Çukur Çesme Camii

Çukur Çesme Camii, Kütahyanın Börekçiler Mahallesinde bulunan 16. yüzyıl eseri cami. Ilk cami 1550 yılında kethüdalık görevi yapan Tahsin isminde biri tarafından yaptırılmıstır. Evvelce ahsap iken 1967 yılında halkta toplanan yardımlarla Gümüsköy ...

Demirtaspasa Camii

Timurtaspasa Camii, Kütahyada cami. Küçük Bedesten yakınında yer almaktadır. Sarı Timurtas Pasa tarafından Kütahya muhafızlığı sırasında 1389da yaptırılmıstır. 1672 senesinde Kütahyayı ziyaret etmis olan Evliya Çelebi, caminin cemaatinin çok olup ...

Hacı Ilyas Pasa

Hacı Ilyas Pasa, Osmanlı devlet adamı. Aslen Balıkesirlidir. Karesi bölgesinde bas gösteren suhte ve celali isyanlarını bastırarak ün kazanmıstır. 1623de Anadolu Beylerbeyi olmustur. Hafız Ahmed Pasa nın yanında Iran seferine katıldı. 1626da Rume ...

Hadım Ibrahim Pasa

Hadım Ibrahim Pasa, Anadolu ve Rumeli beylerbeyliği ile Kubbealtı vezirliği görevlerinde bulunmus Osmanlı devlet adamı. Yavuz Sultan Selimin en küçük kızı Fatma Sultanın üçüncü ve son esidir.

Hatuniye Camii, Kütahya

Hatuniye Camii, Kütahyanın Mecidiye Mahallesinde bulunan 15. yüzyıl eseri cami. Caminin kitabesi 1650-1651 senesini gösteriyorsa da bu tarih tamir ve minaresinin yapıldığı tarihtir. Balıklı Tekkesi Seyhi Muslihiddin Efendinin kız kardesi Rabia Ha ...

Kaditler Camii

Kaditler Camii, Kütahyanın Cemalettin Mahallesinde bulunan Osmanlı eseri cami. Cami, ismini altında bulunan kuru kafalardan almaktadır. 1835 yılında tek katlı olarak yaptırılmıs, 1847de Sehreküstü Mahallesi ahalisinden Hacı Abdil bin Mehmed taraf ...

Kale-i Bala Camii

Kale-i Bâlâ Camii, Kütahya Kalesinin içerisinde bulunan cami. 1377de yapılmıs olup Germiyanoğlu Süleyman Sah zamanına aittir. Cami birçok defa tamir gördüğünden ilk yapıdaki mimari özelliğini kaybettiği düsünülmektedir. Caminin güney doğusunda kü ...

Karagöz Ahmet Pasa Camii

Karagöz Ahmed Pasa Camii, Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Pasanın Sahkulu isyanında sehit olmasından sonra vasiyeti üzerine esi Sah-ı Devran binti Abdullah tarafından 1511 yılında yaptırılmıstır. Caminin doğu kapısı yanındaki pencere kemer oymas ...

Koca Abdi Pasa

Koca Abdi Pasa, Osmanlı devlet adamı. Pasazâde Ali Pasanın oğludur. 1774te Anadolu valisi oldu. 1776da Kütahya ahalisinin sikayetleri üzerine Diyarbekir valiliğine nakledildi ve yerine Aydın muhassılı Hazinedar Ali Pasa Anadolu valisi atandı. 178 ...

Koca Halil Pasa

Koca Halil Pasa, Osmanlı devlet adamı. 1667senesinde Anadolu Beylerbeyi olduktan sonra kısa bir süre sonra Rumeliye nakledildi. 1689da Mora muhafızlığından Macaristana serasker olarak tayin edilmistir.

Kör Hasan Pasa

Kör Hasan Pasa, Osmanlı devlet adamı. 1654te Seydi Ahmed Pasanın zulmüne binaen onun yerine tayin edilmistir. 1656da ikinci defa Anadolu valisi olmustur. Ekim 1657de Istanbul Kaymakamlığına getirilmistir.

Kör Hüseyin Pasa

Kör Hüseyin Pasa, 17. yüzyıl Osmanlı devlet adamı. Aslen Abhazdır. 1675te Anadolu Eyalet valisi oldu, 1676da bu vazifeden ayrıldı. 1676-1681 Osmanlı-Rus Savası sırasında Çehrin Kalesi’nin zaptında Ibrâhim Pasa ile Selim Girayın görevlerinden alın ...

Küpecik

Küpecik, Kütahyada Ramazan aylarında gerçeklestirilen folklorik bir olaydır. Kütahya’da uzun bir zamandan beri devam edegeln bir oyundur ve çocuklar tarafından Ramazan ayında oynanır.

Kütahya Ali Pasa Camii

Seyyid Ali Pasa Camii, Kütahyada Anadolu Eyaleti Valisi olarak bulunan Kürt Ali Pasa tarafından medresesi ile beraber 1796da yaptırılmıstır. Ilk yapılısında cami ile birlikte on iki hücreli bir medrese ile sıbyan mektebinin bulunduğu ve geçirdiği ...

Kütahya Hükûmet Konağı

Kütahya Hükûmet Konağı, 1907 M. 1325 H. tarihinde Kütahya Mutasarrıfı olan Giritli Ahmed Fuad Pasa tarafından kârgir olarak yaptırılmıstır. Restore edilerek Adalet Sarayı olarak kullanılmaktadır. Konak daha önce bu alanda bulunan Germiyanoğulları ...

Kütahya Kalesi

Kütahya Kalesi, Kütahya sehrinde Bizanslılardan kalma kale. Bizans imparatorları sehre hakim yüksek ve sarp bir tepe üzerine sato yaptırarak buraları burçlarla tahkim etmisler ve satoyu iki kat sur içerisine almıslardır. Kütahya Kalesi, mavi ve k ...

Kütahya Meydan Camii

Arslan Bey Camii, Kütahyanın Meydan Mahallesinde bulunan 15. yüzyıl eseri cami. Caminin kitabesi yoktur. Evliya Çelebi camiyi "Bey Camii" olarak ismlendirmistir. Camiyi Osmanlı ümerasından Bicaroğlu Arslan Bey yaptırmıstır. Arslan Bey, Çelebi Meh ...

Kütahya Muvakkithanesi

Muvakkithaneyi 1831 senesinde Kütahya mütesellimi kapıcı bası rütbesinde olan Halil Kâmilî Ağa yaptırmıs ve bir sene sonra da vakfiyesini tanzim ettirmistir. Muvakkithâne insa edilirken Halil Kâmilî Ağa muvakkithâneye asılmak üzere bir kisinin ar ...

Kütahya Ulu Camii

Kütahya’da bulunan tek padisah camidir. Vakfa Sultan Bayezid Yıldırım Han Camii Serifi olarak kayıtlıdır. 48x26 m. ebadında Kütahya’nın en büyük camisidir. Sehzade Yıldırm Bayezid Germiyan beyi Süleyman Sah’ın kızı Devletsah Hatun ile evlendiğind ...

Kütahya Yesil Cami

Kütahyada Eski Hükûmet Konağı civarında olan bu camiyi ilk olarak 1689dan önce Kütahya mütesellimi Receb Ağa ahsap olarak yaptırmıstır. Daha sonra mescit harap olduğundan, vakfı olmamasından dolayı 1749 ve 1752 senelerinde Anadolu Eyaleti Valisi ...

Kütahyalı Hacı Ali Pasa

Kütahyalı Seyyid Hacı Ali Pasa, Osmanlı devlet adamı. Kütahyalıdır. Babası Hacı Mirzade Hacı Mustafa Ağadır. Abdurrahman Nureddin Pasanın babası, Münir Nurettin Selçukun dedesidir. Kapıcıbası rütbesiyle mütesellimlik ederek yetistikten sonra 1843 ...

Kütahyalı Hüseyin Pasa

Babasının ismi Hamza, dedesinin ismi Abdullahtır. Esi Rabia Hanımdır. Bacanağı Mühürdarzâde Hafız Hüsnü Efendi, kız kardesi Hafize Hanımdır. Kendisinin evladı olmamıstır, kız kardesinden yeğenleri vardır.

Malkoçoğlu ailesi

Malkoçoğulları, adı Malkoç Bey olan ve I. Murad döneminden itibaren özellikle Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmıs bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır. Malkoçoğulları 14. - 15. ve 16. yüzyıllarda etkin ol ...

Mehmed Cemil Pasa

Resitpasazade Mehmet Cemil Pasa, Osmanlı devlet adamı. Abdülaziz devrinde kısa süre Hariciye Nazırlığı yapmıstır. Tanzimat Devri’nin ünlü devlet adamı Koca Mustafa Resid Pasa’nın oğludur.

Kütahya Mevlevîhânesi

Kütahya Mevlevîhânesi, veya Erguniye Mevlevîhânesi Kütahya ilinin Merkez ilçesine bağlı Börekçiler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Mevlevî tarıkatı dergâhı.

Molla Bey Camii

Molla Bey Camii, Kütahyanın Pirler Mahallesinde bulunan Osmanlı devri eseri cami. Kütahya esrafından Müfti zade Ibrahim Ethem Bey tarafından 1855te yaptırılmıstır. Ibrahim Ethem Bey camiyi esi Esma Hanım için, kütüphaneyi babası Abdurrahman Efend ...

Rıdvan Pasa (Anadolu Beylerbeyi)

Rıdvan Pasa, Osmanlı devlet adamı. Enderûndan yetisti. Has Odadan 16 Ekim 1640de hazine-i hümayûn kethüdası oldu. Aralık 1651de Karahisar pâyesiyle emekli oldu. 1655te Kehleli Ahmed Pasaya halef olarak Anadolu Beylerbeyine getirildi. Hakkında sik ...

Rüstem Pasa Medresesi (Kütahya)

Rüstem Pasa Medresesi, Kütahyanın Balıklı Mahallesinde bulunan 16. yüzyıl eseri medrese. 1550 senesinde Rüstem Pasa tarafından yaptırılmıstır. 2005-2006 yıllarında restore edilmistir.

Saadettin Camii

Saadettin Camii, Kütahyanın Pirler Mahallesinde bulunan cami. Vakfiyelerde Seâdet Camii olarak geçse de son tamir kitabesinde "Saadettin Camii" olarak yazıldığından dolayı bu isimle anılır. Caminin bulunduğu yerde ilk olarak Hezâr Dînârînin bir m ...

Seyyid Mustafa Pasa

Seyyid Mustafa Pasa, Osmanlı devlet adamı. 1802 senesinde rikâbı hümayûn kaymakamı olmustur. Seyyid Mustafa Pasaya Anadolu Eyaleti arpalık olarak verilmis ve mütesellimliğinde bulunan Nasuhoğlu Nasuhun hastalığına binaen yerine Germiyanzâde Hacı ...

Silahdar Ibrahim Pasa

Silahdar Ibrahim Pasa, Osmanlı devlet adamı. Aslen Ahıskalı olup Enderûndan yetismistir. Ekim 1767de Erzurum valisi oldu. Kırım tarihinin en sorunlu döneminde Kırım seraskeri tayin edildi. Daha sonra 1769da Anadolu Beylerbeyi oldu. Subat 1771de i ...

Tas Vakfiye

Tas Vakfiye, Kütahyada Ulu Cami karsısındaki Çini Müzesinde bulunan; II. Yakub Han Çelebi tarafından 1411de yazdırılan kitabedir. Uzunluğu 3.30 metre, genisliği 2.10 metre, 34 satırdır. Ancak alt tarafı toprak altında kalmıs ve bozulmus olduğu iç ...