ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 499

Borel-Cantelli lemması

Olasılık kuramında Borel–Cantelli önermesi olay dizilerine iliskin bir savdır. Ölçü kuramının bir sonucu olan önerme Émile Borel ve Francesco Paolo Cantelliye adanmıstır.

Cauchy-Schwarz esitsizliği

Cauchy-Schwarz esitsizliği Matematik bilimi teorisinde önemli bir esitsizlik olup, çok önemli matematiksel uygulamalarda da kullanılmaktadır. Bunlar arasında vektörlere uygulanan lineer cebirde, sonsuz seriler ve çarpımların entegrasyonu uygulanm ...

Çebisevin esitsizliği

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında Çebisevin esitsizliği veya Bienaymé-Çebisevin esitsizliği özellikle olasılık ve daha nadiren gerçek veri setleri için bir teori sonucu olarak kullanılır. Bu esitsizliğin önemi herhangi bir örneklem v ...

Galton kutusu

Galton kutusu ünlü Ingiliz istatistikçisi Francis Galton tarafından hazırlanmıs bir deney/öğretim aletidir ve amacı hatalar kuralı ve normal dağılım konularını pratik olarak göstermektir. Galton bu alete alaycı bir ifade ile quincunx adını vermis ...

Kolmogorov aksiyomları

Olasılık teorisinde Kolmogorov aksiyomları, temel üç aksiyomdur. Belirli bir E olayı için P olasılığı varken matematik notasyonla P {\displaystyle P} olarak ifade edilirken Kolmogorov aksiyomlarını tatmin etmesi temeline bağlanmıstır. Bu aksiyoml ...

Kosullu olasılık

Kosullu olasılık kavramı, bir olayın gerçeklesme olasılığının hesaplanmasında ek bilginin kullanılmasına olanak tanır. Örneğin bir kisinin iki çocuğu olduğunu düsünürsek, her ikisinin de kız olma olasılığı 1/4 olur. Ancak birinin kız olduğunu önc ...

Neredeyse kesin

Olasılık kuramında bir olayın meydana gelme olasılığı 1 ise bu olay neredeyse kesin olarak gerçeklesir. Kavramın ölçü kuramındaki "neredeyse her yerde" söz öbeği ile kosut olduğu düsünülmektedir. Neredeyse kesin ve kesinlikle her ne kadar basit o ...

Normallestirme sabiti

Normallestirme sabiti, olasılık kuramı ve matematiğin diğer çesitli alanlarında ortaya çıkar. Örneğin normal dağılımın normallestirme sabitini hesaplamak için Gauss integrali kullanılabilir.

Olay (olasılık teorisi)

Olasılık kuramında olay, kendisine bir olasılık değeri atanan sonuç kümesine verilen addır. Örnek uzayın sonlu olması durumunda bu kümenin herhangi bir altkümesi bir olay olusturmaktadır. Ne var ki, bu yaklasım örnek uzayın sonsuza uzandığı durum ...

Toplam beklenti yasası

Toplam beklenti yasası, olasılık kuramında, yinelemeli beklenti yasası, kule kuralı, düzlestirme teoremi gibi çesitli isimlerine de rastlanan öneri. Bu oneriye gore: Eğer X ; E| X | < ∞ kosulunu sağlayan yani entegrallenebilir bir rassal değis ...

Toplam olasılık yasası

Olasılık kuramı içinde, toplam olasılık yasası söyle ifade edilir: A için önsel marjinal olasılık, A nın sonsal kosullu olasılığının beklenen değerine esittir Yani herhangi bir rassal değisken olan N için Pr A = E } olur. Burada Pr A ∣ N {\displa ...

Varyasyon katsayısı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında varyasyon katsayısı bir olasılık dağılımı için bir normalize edilmis istatistiksel yayılma ölçüsüdür. Standart sapma, yani σ {\displaystyle \ \sigma },nin ortalamaya yani μ {\displaystyle \ \mu } deg ...

Graham sayısı

Graham sayısı, adını Ronald Grahamdan alan, Ramsey teorisindeki problemlerin çözümü için üst sınır getiren büyük sayıdır. Martin Gardner, Kasım 1977de Matematiksel Oyunlar bölümünün Bilimsel Amerikan kısmında bu sayıyı açıkladığında popülaritesi ...

Abc sanısı

abc sanısı sayılar teorisindeki bir sanı yani konjektürdür. 1985te Joseph Oesterlé ve David Masser tarafından ortaya atılmıstır. Biri diğer ikisinin toplamı seklinde ifade edilen üç tam sayının özellikleri üzerine kurulmustur. Problemi çözmek içi ...

Collatz sanısı

Collatz sanısı, 1den büyük tüm doğal sayıların 1e indirebildiğini anlatan bir konjektür. Ancak daha kesinlesememistir. Çünkü; 2 68 ≈ 2.951×10 20. sayısına kadar olan sayılar, ancak kanıtlanabildi. Bu sayı ve daha yüksekleri ise daha hala matemati ...

Çarpımsal basamak

Sayılar kuramında, verili a tamsayısının pozitif ve 1den büyük bir n tam sayısına göre çarpımsal basamağı, mod n de a k yı 1 yapan en küçük ve pozitif k tam sayısıdır. Örneğin mod 5te 2nin çarpımsal basamağı 4tür; mod 39da 2nin çarpımsal basamağı ...

Faktöriyel

Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem isareti konulmus sayıya verilen isim, daha genel olan Gama fonksiyonunun tam sayılarla sınırlanmıs özel bir durumudur. 1den baslayarak belirli bir sayma sayısına kadar olan sayıların çarpımına o sayının faktö ...

Kaprekar sabiti

Hint matematikçi Kaprekar tarafından tanımlanan, dört basamaklı sayılara en fazla yedi kez asağıdaki islemler uygulandığında ortaya çıkan sabit 6174 sayısı. Islemler, tüm basamakları aynı sayıdan olusmayan 2222 gibi - ilk adımda sıfır sonucunu ve ...

Kare (cebir)

Cebirde bir sayının karesi o sayının kendisiyle çarpılması sonucu elde edilen sayıdır. Karesi alınan x sayısı x ² biçiminde yazılır. x bir pozitif gerçel sayı ise x ² değeri, ayrıt uzunluğu x olan bir karenin alanına esittir. Bir sayının karesi t ...

Küp (cebir)

Diğer kullanımlar için Küp Aritmetikte ve cebirde n sayısının küpü, o sayının üçüncü kuvvetidir. Yani kendisi ile 3 kere çarpılmasıdır: n 3 = n × n × n. Ayrıca, kendisinin karesi ile çarpımıdır: n 3 = n × n 2. Küp ayrıca, kenar uzunluğu n olan bi ...

Mükemmel kuvvet

Matematikte mükemmel kuvvet, bir pozitif tam sayının pozitif kuvvetinin olusturduğu tam sayıdır. Daha açık bir ifade ile, doğal sayılarda, m > 1 ve k > 1 için m k = n esitliğindeki n mükemmel kuvvettir. Bu durumda n, mükemmel k. kuvvet olar ...

Skewes sayısı

Sayılar teorisinde, Skewes sayısı, birkaç çok büyük sayıdan biridir. Güney Afrikalı matematikçi Stanley Skewes tarafından bulunan ve en küçük x doğal sayılarının üst sınırlarını belirleyen söyle bir ifadedir: π x > li ⁡ x, {\displaystyle \pi x ...

Totient

Totient sayılar teorisinde, bir tam sayının o sayıdan daha küçük ve o sayı ile aralarında asal olan sayma sayı sayısını belirten fonksiyondur. Genellikle Euler Totient ya da Eulerin Totienti olarak adlandırılan Totient, Isviçreli matematikçi Leon ...

Susan Moller Okin

1979da Batı siyasi felsefesindeki kadın algılarının tarihini ayrıntılarıyla anlattığı" Batı Siyasi Düsüncesinde Kadınlar” adlı eserini yayınladı. 1989da yayınlanan" Adalet, Toplumsal Cinsiyet ve Aile” adlı kitabı, çağdas adalet teorilerinin elest ...

Anarko-kapitalizm

Anarko kapitalizm özel mülkiyet hakkına, iktidar müdahalesinin reddine ve temel toplumsal etkilesim mekanizması olarak rekabete dayalı serbest piyasanın savunusuna dayanan siyasal düsüncedir. Anarko kapitalizm, özel mülkiyeti su sartlarda mesru g ...

Voluntarizm

Voluntarizm ya da iradecilik, istenççilik veya gönüllülük, insanlar arasındaki tüm iliskilerin gönüllülük esasına dayanması gerektiğini savunan liberteryen siyasi görüstür. Çoğu kez esanlamlı olarak anarko-kapitalizm kavramı da kullanılır. Volunt ...

Atatürkçülük

Atatürkçülük veya Kemalizm, Türkiye Cumhuriyetinin sekülerizm ve Türk milliyetçiliği üzerine temellenmis kurucu ideolojisidir. Atatürkçü ideolojinin temellerini, Atatürkün düsünce ve uygulamalarıyla ortaya koyduğu amaçlar, ilkeler ve gerçeklestir ...

Atam izindeyiz

Atam izindeyiz, Atatürkçüler arasında yaygınlasmıs bir slogandır. Ilk örneklerinden biri Aziz Nesinin ilk kez 1982de yayımlanmıs Azizname adlı eserindeki bir siirin baslığı olarak görülebilir. Slogan genellikle, Türkiyenin Orta Doğuya ve kimi zam ...

Atatürkçülük ve Marksizm

Marksizm ve Atatürkçülük veya Marksizm ve Kemalizm, Marksizm ve Atatürkçülük akımlarının karsılıklı iliskileri, kosutlukları ve karsıtlıkları ile ilgilenir.

Atatürk milliyetçiliği

Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasasının 88. maddesinde ve Atatürk Ilkelerinde de belirtilmis olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran milliyetperverlik anlayısıdır. Bu yönden ...

Mustafa Kemalin askerleriyiz

Mustafa Kemalin askerleriyiz ", 2010lu yıllarda yaygınlasan bir slogandır. Iddialara göre, ilk kez kullanan Turgut Özakmandır. Gezi Parkı olaylarında kullanılan slogan, tartısmalara neden olmustur. Eylemlerde sloganla "Mustafa Keserin askerleriyi ...

Yurtta sulh, cihanda sulh

Yurtta sulh, cihanda sulh ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931de seçim dolayısıyla millete beyannamesinde dile getirilmistir: "Cumhuriyet Halk Fırkasının müstakar umumî siyasetini su kısa cümle açıkça ifadeye kâfidir zannederim ...

Avustralya Parlamentosu

Avustralya Parlamentosu Avustralya hükûmeti ve meclisinin yasama ve yürütme hizmetlerini gerçeklestirdiği binadır. Çift meclisli bir yapıya sahip olup Birlesik Krallıkın yönetim tarzı olan Westminsteri örnek almıstır. Ancak kurulurken ABD Kongres ...

Parlamento Binası, Kanberra

Parlamento Binası, Avustralya Parlamentosunun toplandığı yapıdır. Avustralya’nın baskenti olan Kanberrada yer almaktadır. 9 Mayıs 1988 tarihinde Kraliçe II. Elizabeth tarafından resmen açılmıstır. Maliyeti 1.1 milyar doları asan bu yapı döneminde ...

Altın Safak (Yunanistan)

Altın Safak, Yunanistanda bulunan asırı sağ görüslü siyasi parti. Parti; Yunanistanda göçmenlere karsı yaptığı eylemlerle tanınmaktadır. Marksizm ve neoliberalizm karsıtıdır. 7 Kasım 2010da yapılan yerel seçimlerde parti Atina belediyesinde oylar ...

Nasyonal Sosyalist Kurtulus Cephesi

Nasyonal Sosyalist Kurtulus Cephesi ilk olarak 1969 yılında Amerikan Nazi Partisinin gençlik kanadı olarak kurulmustur. 1974 yılında, Joseph Tommasinin Amerikan Nazi Partisi lideri Matt Koehl tarafından kovulmasından sonra ayrı bir Neo-Nazi örgüt ...

Bireyci anarsizm

Bireyci anarsizm, farklı geleneklerden olusan bireyci anarsizm bireysel bilincin ve bireysel çıkarın, herhangi bir kolektif organ ya da kamu otoritesi tarafından engellenmemesi gerektiğine inanır. Bireyci anarsizm, sosyal, sosyalist, kollektivist ...

Biricik ve Mülkiyeti

Biricik ve Mülkiyeti, Max Stirner`in felsefi çalısması. 1844 yılında basılmıstır. Max Stirner bu kitabında, içinde yer aldığı Genç Hegelciler grubunun üzerinde yoğun bir etki bırakan Hegel`in yöntemini kullanarak Genç Hegelciler`i, özellikle Feue ...

Dünya Hizmet Kurumu

Dünya Hizmet Kurumu, 1954te kurulmus kâr amacı gütmeyen, "dünya vatandaslığı", "dünya hukuku" ve Dünya hükûmetini tanıtmayı ve öğretmeyi amaç edinen kurulustur. Dünya pasaportu satmakla tanınmıstır.

Dünya Ticaret Örgütü

Dünya Ticaret Örgütü, çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. WTO, hükûmetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır ve toplu görüsmeler ve müzakereler yoluy ...

Esitlikçilik

Esitlikçilik veya egaliteryanizm bir ya da tüm canlı varlıklar için belirli kategorilerde esitlik talebinde bulunan düsünce biçimidir. Çağdas bağlamda özellikle ırk, etnisite, cinsiyet ve cinsel yönelim bağlamında esitliğe dair vurgular içerir. B ...

LGBT sosyal hareketleri

LGBT sosyal hareketleri, cinsel azınlık|cinsel ve cinsiyet azınlıklarının toplum tarafından kabul edilmelerine dair birbiri ile iliskili amaçlar paylasırlar. Lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender kisiler ve LGBTlerin hak arayısını destekleyenle ...

Rastafaryanizm

Rastafarianizm, Etiyopyanın son imparatoru olan Haile Selassieyi Tanrının dünyadaki yansıması olarak gören dinin ve bu dine bağlı olarak ortaya çıkmıs olan inanıs ve düsünce biçiminin adıdır. Marcus Garvey de bu dinin peygamberi olarak görülür. B ...

Pragmatizm

Pragmatizm, felsefede; uygulayıcılık, uygulamacılık, pragmacılık, fiîliyye, faydacılık, yararcılık gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçlara yönelik düsünme temelleri üzerine kurulmus olan felsefi akımdır. William James tarafından popüler ...

Siyasi ideolojiler listesi

Pananarsizm Escinsel anarsizm Radonism Otonomizm Ulusal anarsizm Mahnovsçina Post-sol anarsi Bilgi anarsizmi

Eski Sol

Eski Sol, 1960lar ve 1970lerde ortaya çıkan Yeni Solcu Marksistlerden klasik 1930lar döneminin Batılı Leninist, Troçkist ve Stalinistlerini ayırt etmek için kullanılan bir terimdir. Yeni Sol, Marksist-Leninist Yeni Komünist Hareketten kaynaklanan ...

Hristiyan demokrasi

Hristiyan demokrasi, merkez sağ bir ideolojidir. Bu ideoloji, ülke içinde "Hristiyanlık ilkelerinin" uygulamasına dayalıdır. Kamu içinde Hristiyan ahlakı, geleneği ve adetlerinin, modern ve demokratik bir biçimde uygulanmasını savunmaktadır. Hris ...

Hristiyan sol

Hristiyan sol, büyük ölçüde sosyal adalet görüslerini benimseyen ve bir sosyal müjde uygulayan bir dizi orta-sol ve sol- Hristiyan siyasi ve sosyal hareketleridir. Uluslararası politik düsüncedeki doğal çesitlilik göz önüne alındığında, terimin f ...

Hristiyancılık

Hristiyancılık, Katoliklik, Protestanlık, vb. gibi mezheplerin çesitli biçimlerinde Hristiyanlıktan ayırt edilmek üzere, dünyevi gücün pesinde kosmak için siyasi bir sistem haline getirilmis belirli Hristiyan doktrinleri anlamına gelir. Dini ve t ...

Sol milliyetçilik

Sol milliyetçilik, esitliğe, halk egemenliğine ve self determinasyona dayalı bir milliyetçilik akımıdır. Kökleri Fransız Devrimindeki jakobenizme dayanır. Sol milliyetçilik anti emperyalizmi benimser. Sol milliyetçilik, etnik milliyetçiliği ve fa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →