ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 500

Kulüp mal

Kulüp mal, ilk kez James M. Buchanan tarafından tanımlanan, pozitif dıssallığı olan ve sadece belirli bir grubun üyelerinin faydalanması için üretilen mal veya hizmettir. Bu tür mallarda, aynı mal ve hizmeti talep edenler bir araya gelerek söz ko ...

Kapitalizm

Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla isletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Serbest piyasa ekonomisi olarak 16. yüzyılda çıkmıstır. Kapitalizmin merkezindeki özellikler özel mülkiyet, sermaye birikimi, ü ...

Darwinin Kabusu

Darwin’in Kabusu 2004 yapımı bir Hubert Sauper belgesel filmidir. Has adı Darwin’s Nightmare dir. Film, 2006 yılında En Iyi Belgesel Film dalında Akademi Ödüllerine aday gösterildi.

Bütün ülkelerin isçileri, birlesin!

Bütün ülkelerin isçileri, birlesin!, özgün Almanca hâli Proletarier aller Länder, vereinigt euch! olan Komünist Manifesto kaynaklı ünlü sosyalist slogan. Ayrıca sloganın farklı bir biçimi de Marxın mezar tasında kazılıdır. Her ne kadar çoğu dile ...

Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi

Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi, TKPnin pek çok üyesinin ve Nâzım Hikmet, Vala Nurettin, Nail Çakırhan, Ismail Bilen gibi pek çok Türk aydının eğitim gördüğü eğitim kurumu.

Ekonomik belirlenimcilik

Ekonomik belirlenimcilik ya da ekonomizm, insanlık tarihinde sadece iktisadi yapının politikaya yön verdiğini söyleyen teori. Karl Marxın görüsleriyle iliskilendirilir, ama birçok Marksist düsünür buna katılmaz ve Engelsin sözüne atıfta bulunur: ...

Enternasyonal

Müzik ile ilgili bu madde Enternasyonal adlı sosyalist mars hakkındadır, tarihi örgüt için Birinci Enternasyonale bakınız. Enternasyonal Fransızca: LInternationale, Rusça: Интернационал, orijinali Fransızca olan ve birçok dile çevirilen sarkı, ma ...

Komünist rejimler altındaki katliamlar

Yirminci yüzyılda komünist rejimler altında katliamlar yapılmıstır. Tahmin etmekte kullanılan yönteme göre katliamlarda ölenlerin sayısı oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Akademik arastırmalar tek bir toplum içinde katliamların nedeni üz ...

Komünist sembolizm

Komünist sembolizm, komünizmin kullandığı semboller ve genel olarak komünizmi temsil ettiği düsünülen öğelerin toplamına verilen isimdir. Komünist sembolizm genellikle bir ülkenin sanayi isçilerini ve/veya çiftçilerini temsil eden semboller barın ...

Nghe Tinh Ayaklanması

Nghe tinh Ayaklanması, 1930-1931 yılları arasında Annam Komünist Partisi, Çinhindi Komünist Ligi, Çinhindi Komünist Partisi ve Vietnam Komünist Partisinin düzenlediği ayaklanmadır. Amaç sömürgeci Fransızların ülkede koymus olduğu ağır vergilerin, ...

Orak ve çekiç

Orak ve çekiç, komünizmin simgesidir. Bir orağın çekiç üzerine çapraz olarak yatırılması ile olusur. Bu iki simge çiftçileri ve proletaryayı sembolize eder. Bu iki simge bir araya getirilerek çiftçilerin ve isçilerin birliği sembolize edilir. En ...

Ulusal komünizm

Ulusal komünizm veya diğer adıyla Galiyevizm, 1917 Bolsevik Devriminde etkin bir rol oynayan Sultan Galiyevin ideolojisidir. Temel felsefesi milliyetçilik, vatanseverlik, Türkçülük-Turancılık ve sosyalizmdir. Müslümanlara yönelik sosyalist propag ...

Volksstimme

Volksstimme Avusturya Komünist Partisinin eski yayın organı. Günlük Österreichische Volksstimme gazetesi ilk sayısının yayınlandığı 5 Ağustos 1945 tarihinden itibaren Avusturya Komünist Partisinin merkez yayın organıydı. 22 Subat 1957den itibaren ...

Avrupada liberalizm

Konu hakkında daha genel ve kapsamlı bilgi için Liberalizm baslığına bakınız. Genel olarak, Avrupada liberalizm kisisel özgürlükler ile anayasal olarak sınırlandırılmıs ve demoratik olarak sorumlu bir devlet geleneğini destekleyen bir siyasi hare ...

Fırsat esitliği

Fırsat esitliği, kisilerin hayata es imkanlarla baslaması ve mevcut fırsatlara herkesin esit derecede sahip olması gerektiğini belirten, Amerikan ve Fransız devrimlerinin de temel yapısı olan esitlik türü. Herkesin esit kosullarda basladığı bir s ...

Kültürel liberalizm

Kültürel liberalizm, liberalizmin en çok önem verdiği ilkelerden biri olan "kisinin bireysel özgürlüğe ve haklara sahip olması" düsüncesinden ortaya çıkmıs düsünce biçimi. Kültürel liberalizm, bir ülke sınırları içerisinde; her milletin kendi dil ...

Piyasa liberalizmi

Piyasa liberalizmi, iki farklı anlamda kullanılır. Özellikle Amerika Birlesik Devletlerinde terim sıkça klasik liberalizm ile esanlamlı kullanılır, bu açıdan pazar liberalizmi; kisisel özgürlük, insan hakları ile serbest piyasa ekonomisini birles ...

Yesil liberalizm

Yesil liberalizm veya doğa özgürlükçülüğü, doğaya karsı insan müdahalesine karsı çıkan, liberalizmin özgürlükçü görüsünün içerisinde doğanın da bulunması gerektiğine inanan siyasi ideolojidir. Yesil liberaller, dünyanın kendi içinde bir doğal sis ...

Ekonomik esitsizlik

Ekonomik esitsizlik bir gruptaki bireylerin, bir popülasyonu olusturan grupların ya da ülkelerin arasındaki ekonomik refah seviyesinde farklılıklar bulunması durumunu tanımlar. Ekonomik esitsizlik ifadesi gelir esitsizliği, servet esitsizliği, ya ...

Serbest piyasa

Serbest piyasa, ürünün fiyatının alıcı ve satıcının karsılıklı olarak anlasmasıyla belirlendiği, arz ve talebine hükûmet tarafından müdahale yapılmayan bir piyasadır. Fakat, her ne kadar serbest piyasa, hükûmetin arz, talep veya fiyatlar üzerine ...

Sivil liberteryenizm

Sivil liberteryenizm, bireyin yasamı ve seçimlerine yönelik her türlü baskı, kısıtlama veya ayrımcılığa karsı bireysel hak ve özgürlüklerin üstünlüğünü vurgulayan siyasi düsünce türüdür. Sivil liberteryenizm esasen tam bir ideoloji değildir, daha ...

Maoculuk

Maoculuk ya da Maoizm, adını Mao Zedongdan alan, kapitalizmin Avrupadaki gibi bir gelisme seyri izlemediği Uzak Doğu toplumlarına özgü Marksizmin pratiği olarak ifade edilebilir. Maoizm, taraftarlarına göre, Marksizm-Leninizm siyaset biliminin 3. ...

Maoist Komünist Partisi

Maoist Komünist Partisi ya da kısaca MKP ; Türkiyede faaliyet gösteren Maoist ideolojiye sahip, yasa dısı, silahlı komünist parti. Örgütün amacı Türkiyede Maoist ilkelere bağlı sosyalist bir devrim yapmaktır. Bu amaçla basta Tunceli olmak üzere ç ...

Naksalit

Naksalit veya Naksal, Hindistanda faaliyet yürüten, genellikle Hindistan Komünist Partisi ile iliskili olan komünist gerillalara verilen isim. Naksal terimi, adını hareketin basladığı Batı Bengalda yer alan Naksalbari köyünden alır.

Naksalit-Maoist isyanı

Naksalit–Maoist isyanı, Hindistan Komünist Partisi ve Halk Gerilla Kurtulus Ordusu önderliğindeki birçok Komünist partinin Hindistanda "isçi ve köylü bir hükümetin kurulmasını" amaçlamaktadır. Ülkenin yaklasık %77si yoksul olması bu hareketi güçl ...

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist, 24 Nisan 1972de Ibrahim Kaypakkaya ve arkadasları tarafından kurulan yasa dısı komünist parti. Partinin siyasi düsünceleri doğrultusunda askeri kolu Türkiye Isçi Köylü Kurtulus Ordusu ve gençlik örgütü ...

Marksizm

Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüsü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değisim teorisi, Karl Marxın ve Friedrich Engelsin çal ...

1844 Elyazmaları

1844 Ekonomik ve Felsefi Elyazmaları Karl Marx tarafından 1844 yılı Nisan ve Ağustos ayları arasında yazılmıs bir dizi nottur. Hayatta olduğu süre içerisinde yayımlanmayan bu notlar ilk kez 1932 yılında Sovyetler Birliğindeki arastırmacılar taraf ...

Abbilder

Abbilder Nesnelerin ansal tasarımı anlamına gelir. Marksçılğın kurucuları arasında yer alan Friedrich Engels imge manasındaki bu Almanca terimi çok önemsemistir. Çünkü düsünceciler ve örneğin Karl Eugen Dühring gibi sözde özdekçiler arastırmaları ...

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni Friedrich Engelsin 1884 yılında yazdığı ve devletin kökenini ve insanlık tarihinin ilk dönemlerini incelediği kitabı. Çalısma büyük oranda Lewis Henry Morganın Eski Toplum isimli eserine dayanıyordu. Mo ...

Antikapitalist Parti

Antikapitalist Parti, DSIPten kopan Isçi Demokrasisi grubunun bölünmesinin ardından, savas karsıtı hareketin yükseldiği dönemde Antikapitalist adıyla çalısmalarına devam eden bir gruptur. Ardından devrimci partinin önemini vurgulayarak, partilesm ...

Asya tipi üretim tarzı

Asya tipi üretim tarzı, Karl Marx tarafından 1850lerde gelistirilmis, Asya toplumlarında merkezî sehirlerde yasayan despot yönetici sınıfın, köylerde yasayan genellikle farklılasmamıs ve büyük oranda otarsik toplulukların sermaye fazlasını direkt ...

Batı Marksizmi

Batı Marksizmi, ilk olarak genel anlamda Perry Andersonun Batı Marksizmi Üzerine Düsünceler kitabında bahsettiği anlamda, 19. yüzyıldan ve 20. yüzyıla Marksizmin Batıdaki hikâyesinden olusur. Bu anlamda Marksın eserinden bugüne kadarki gelisimi, ...

Diyalektik materyalizm

Diyalektik Materyalizm, materyalizmin Karl Marx tarafından yorumlanmıs biçimi, Marksist felsefenin adlandırılma biçimi ya da Marksizmin felsefi öğretisidir. Marx ve Engelsin öncülük ettiği, ancak Marxtan çok -sistematik bir felsefe olarak- Engels ...

Marksist edebiyat teorisi

Marksist edebiyat kuramı, temelini Marksist felsefe ve politika akımlarından alan ve edebiyat elestirisine ekonomik, politik ve tarihsel açıdan bakmayı savunan bir düsünce sistemidir.

Feuerbach Üzerine Tezler

Feuerbach Üzerine Tezler, Karl Marx`ın 1845`de yazdığı on bir kısa felsefi nottur. Marx, Genç Hegelciler arasında bulunan Ludwig Feuerbach elestirisinin taslağını çizer. Ama çalısma zaman Genç Hegelciler`in yanında felsefi idealizmin elestirisine ...

Genç Marx

Genç Marx, genel Marksizm değerlendirmelerinde Karl Marxın entelektüel gelisiminin iki ayrı bölümlemeye tabi tutulmasının bir sonucu olarak ortaya konulan adlandırmadır. Buna göre, Genç Marx, bir anlamda Marksist düsüncenin baslangıç dönemini yan ...

Grundrisse

Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie Alman filozof Karl Marx`ın 1858`de uzun el yazmalarını topladığı çalısma, kısaca Grundrisse olarak bilinir. Bu eser 1939 yılına kadar basılmadan kalmıstır. farklı konuları isleyen çalısma altı baslık ...

Isçi sınıfı

Isçi sınıfı, sosyolojide ve gündelik konusma dilinde kullanılan terim. Marksist terminolojide proletarya kavramıyla karsılık bulur. Isçi sınıfı, Marksizmden farklı olarak, sınıfın sadece üretim araçlarıyla olan iliskisini kastetmez, terimi sarf e ...

Kapital, Cilt 1

Kapital Cilt 1, Karl Marx tarafından 1867 yılında yazılmıs, kapitalist üretim biçiminin ekonomik yasalarının, sosyalist üretim biçiminin öncüsü olduğunu ve sınıf mücadelesinin kapitalist toplumsal üretimden köken aldığını ortaya koymak amacıyla s ...

Kültür endüstrisi

Frankfurt Okulunun, özellikle Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno tarafından gelistirilen ve kullanılan ve Okulun genel yaklasımını ifade ana kavramlardan birisi kültür endüstrisi. Okul’un özgül Marksizm anlayıslarını açıkça gösterir bu kavramlas ...

Post-Marksizm

Post-Marksizm in iki iliskili fakat farklı kullanımı vardır. Ilk olarak, Post-Marksizm Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliğinde komünizmin çöküsü sonrasında ortaya çıkan duruma isaret edebilir. 1960ların sonlarında komünizmin Sovyet paradigmasının zay ...

Proletarya

Proletarya alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kisilere proleter denir. Ilk olarak oğullarından baska malı olmayan insanları tanımlamak için kullanılan asağılayıcı bir kelime iken, Karl Marx`tan sonra isçi sınıfın ...

Varolusçu Marksizm

Varolusçu Marksizm asıl olarak Jean-Paul Sartreın varolusçuluk felsefesi ile Marksizm arasındaki kurduğu bağlantıdan ileri gelir ve onun ontolojik alanda kurduğu özgürlük fikrinin somut temeller üzerine oturtulması olarak özetlenir. Ayrıca fenome ...

Yahudi Sorunu Üzerine

Yahudi Sorunu Üzerine 1843 sonbaharında Karl Marx tarafından yazılan makale. Daha sonra tarihsel materyalizm olarak adlandırılacak tarihi materyalist biçimde kavramlastırma yolundaki ilk çabaları bu makalede görülür. Marx bu çalısmasına, Genç Heg ...

Yanlıs bilinç

Yanlıs bilinç, kapitalist toplumda var olan yapı ve materyallerin proletaryayı aldattığını söyleyen Marksist görüs. Bu yapı ve materyallerin olusturduğu yöntem sınıflar arasındaki gerçek güç iliskilerine ihanet eder, proletarya gerçekten bulunduğ ...

Yöntem Arastırmaları

Yöntem Arastırmaları, Jean Paul Sartreın 1960 yılında Diyalektik Aklın Elestirisi adıyla yayımlanan büyük yapıtına ön metin olarak yarattığı bir çalısmadır. Ilk biçimi 1957de bir Polonya dergisinde yayımlanmak üzere yazılmıs olmasına rağmen, bazı ...

Ulusal Bolsevizm

Ulusal Bolsevizm veya Nasyonal Bolsevizm,destekçileri Nazboller Fasizm ve Bolsevizmin unsurlarını birlestiren politik bir hareket ve ideolojidir. Almanyadaki Ulusal Bolsevizmin önemli savunucuları arasında Ernst Niekisch 1889–1967, Heinrich Laufe ...

Karl Radek

Karl Bernhardoviç Radek, Sovyet siyaset adamı ve gazetecidir. I. Dünya Savası öncesinde Polonya ve Almanyadaki sosyal demokratik eylemlerde ön plana çıkmıs, 1917 Rus Devrimi sonrası ise önemli bir sosyalist liderdir.

Nasyonal Bolsevik Parti

Nasyonal Bolsevik Parti, Rusyada 1993-2007 yıllarında "Nasyonal Bolsevizm" programı ile faaliyette bulunmus siyasi parti. Resmi yayın organı olan Limonka gazetesinin ismi parti liderinin soyadının yanı sıra Rusçada bir el bombasına verilen addan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →