ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 501

Çek Koridoru

Çek Koridoru, I. Dünya Savası sonrası 1919 Paris Barıs Konferansında önerilen bir tekliftir. Öneride Yugoslavya Krallığı ve Çekoslovakyayı birbirine bağlayacak bir koridor açılması planlanmıstır. Çek-Yugoslav Toprak Koridoru olarak da adlandırıla ...

Yugoslavizm

Yugoslavizm Yugoslavya Krallığı döneminde bir Slav birlestirmeciliği olarak düsünülen, ardından kurulan Yugoslavya SFCde sosyalist vatanseverlik anlamına getirilen terim.

Parlamento

Ingilterede krallar, devletin islerini görüsmek ve özellikle yeni bir vergi koymak istedikleri zaman, devlet erkânından baska, halk tarafından da mebuslar seçilmesini emreder ve bunları bir meclis hâlinde toplarlardı. Meseleler görüsüldükten sonr ...

Senato

Senato, bazı ülkelerde yasama organının bir parçası olarak görev yapan kurumdur. Senatolar genellikle çift meclisli ülkelerde bulunur ve daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir. Senatoların asil üyelerine Senatör denir. Dünya tarihindeki ...

Popülizm

Popülizm, halk yağcılığı veya halk çıkarcılığı, toplumdaki seçkin bir tabaka tarafından halkın çıkarlarının bastırıldığını ve engellediğini varsayan ve devlet organlarının bu seçkin tabakanın etkisinden çıkarılıp halkın yararına ve toplum olarak ...

Gracchus

Gracchus kardesler, Antik Romada pleb sınıfına mensup bir aileden gelen kardeslerin adıdır. Tarihe "Gracchus kardesler" olarak geçen Tiberius ve Gaius sosyal reform uğruna öldürülmüslerdir. Tiberius Roma Senatosu mensuplarınca sistemi Romanın alt ...

Populares

Populares Roma Cumhuriyetinin sonlarına doğru Halk Meclislerini kullanarak Roma Senatosunun gücünü ve nüfuzunu kırmayı amaçlayan, aristokratlardan olusan politik klik. Muhafazakâr Optimates kliği tarafından muhalefet edilmislerdir. Populares mens ...

Asgari ücret

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan isçilere ödenebilecek en düsük seviyedir; isçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya baslamıstır. ...

Dini sosyalizm

Dini sosyalizm, dini temellere dayanan bir sosyalizm türüdür. Bu fikri savunanlar kendi dinlerinin sosyalizme yakın bir felsefede gittiğini savunur. Dini sosyalizmin birkaç türü: Islami sosyalizm, Hristiyan sosyalizmi, Yahudi sosyalizmi ya da Yah ...

Sosyalist piyasa ekonomisi

Sosyalist piyasa ekonomisi, Çin Halk Cumhuriyetinde uygulanan ekonomik model. Deng Siaopingin getirdiği ekonomik reformlardan ortaya çıkan açık piyasa ekonomisi çerçevisinde ekonominin büyük oranda Kamu Iktisadi Tesebbüslerinden olusmasına dayanı ...

Sovyet (konsey)

Sovyet, Çarlık Rusyasında 1905 Devrimi sırasında kurulan ve Ekim Devriminden sonra Sovyetler Birliğinin siyasal temelini olusturan konseyler. Ilk Sovyet, 1905 yazında Rus Devrimi sırasında Ivanovo – Voznozenskde 70.000 grevci isçi tarafından seçi ...

Türkçülük

Türkçülük, Türkizm, Pan-Türkizm, tüm Türk halkının kültürel ve politik birliğini amaçlayan; 1880lerde Osmanlı Imparatorluğunda ve o zamanlar Rus Imparatorluğunun bir parçası olan Azerbaycanda yasayan Türk aydınlarının yaygınlastırdığı harekettir.

16 Büyük Türk Devleti

16 Büyük Türk Devleti, Türk milliyetçiliği kavramıdır. Kavram, 1969da haritacı Akib Özbek tarafından ortaya atılmıs ve 1980lerde Kenan Evren yönetiminde yaygınlasmıstır. Kendisinden önce Cumhurbaskanlığı Forsundaki 16 yıldız Türklerin Anadoluda k ...

Çınaraltı (dergi)

Çınaraltı, 1941-1948 yılları arasında yayımlanmıs haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi. Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından çıkarılan dergi bazı aralıklarla 9 Ağustos 1941- 9 Haziran 1948 tarihleri arasında toplam olarak 161 sayı y ...

Türkçülük Günü

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gün. Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli durusmasından sonra yasanan "Ankara Nümayisi"ni anmak am ...

Kızıl Elma

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düsünüldükçe uzaklasan ancak uzaklastığı oranda cazibesi artan ülküler veya düsleri simgeleyen bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin ve Türk yayılmacılığının önemli ...

Köycüler Cemiyeti

Köycüler Cemiyeti, Türk Ocağının bazı üyeleri tarafından Mart 1919da Halide Edip Hanım baskanlığında kurulmus bir dernektir. Hareketin fiili önderi Resid Galip Bey’dir. Ocağın I. Dünya Savası yıllarında bir" edebi salon” haline geldiği düsüncesin ...

Küçük Mecmua

Küçük Mecmua, Ziya Gökalp tarafından 1922-1923 yıllarında yayımlanan haftalık fikir, edebiyat ve siyaset dergisi. Diyarbekirde nesredilen derginin toplam otuz üç sayısı çıktı. Ilk sayısı 5 Haziran 1922de, son sayısı 18 Mart 1923te yayımlandı. Küç ...

Türk Derneği

Türk Derneği, II. Mesrutiyet’in ilanından sonra Istanbul’da kurulmus bir dernektir. Osmanlı Imparatorluğunda ilk milliyetçi kurulus olarak kabul edilir. 25 Aralık 1908de kurulan derneğin kurucuları arasında Necib Asım Bey Yazıksız, Ahmet Mithat E ...

Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeslik ve Isbirliği Kurultayı

Türk devlet ve toplulukları arasındaki dostluk, kardeslik ve is birliğinin gelistirilmesi amacıyla, 1993ten beri düzenlenen Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeslik ve Isbirliği Kurultayı, kısaca Türk Kurultayı. Türk Isbirliği ve Kalkınma I ...

Türk Ocakları

Türk Ocakları, Türkçülük düsüncesi etrafında Istanbul merkezli olarak 1912de kurulan ve 1931de Cumhuriyet Halk Fırkasına devredilene dek bu yönde faaliyetlerde bulunan cemiyet. Osmanlı Imparatorluğunda II. Mesrutiyet döneminde iyiden iye görünür ...

Türk Yurdu

Türk Yurdu, 1911 yılından beri yayını aralıklarla devam eden milliyetçi fikir dergisidir. Günümüzde Türk Ocakları Genel Merkezi aylık yayın organı olarak Ankarada yayımlanmaktadır. Türk Yurdu Cemiyetinin fikirlerini yaymak üzere 30 Kasım 1911de I ...

Türk Yurdu Cemiyeti

Türk Yurdu Cemiyeti 31 Ağustos 1911de Türk milliyetçiliği etrafında kurulan cemiyet. Türk Derneği sonrasında kurulmus bir cemiyettir ve kurucuları arasında Mehmet Emin, Ahmed Hikmet, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali, Akçuraoğlu Yusuf ve Akil Muhtar ...

Türkçülüğün Esasları

Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalpin 1923 yılında yayımladığı, Türk milliyetçiliğinin tüm fikir ve tekliflerini bir sistem bütünlüğü içinde ortaya koyan, yazarın değisik zamanlarda yazmıs olduğu denemelerden derlediği sosyolojik kitap. Türk milliy ...

Türklesmek, Islamlasmak, Muasırlasmak

Türklesmek, Islamlasmak, Muasırlasmak, Ziya Gökalpin Balkan Savaslarından sonra çesitli mecralarda yayımladığı düsünce yazılarını içeren 1918de yayımlanmıs kitap. Yazarın 1913-1914 yıllarında Türk Yurdu ve Islam mecmualarında Türklesmek, Islâmlas ...

Ulusal Parti (Türkiye)

16 Mart 2010da kuruldu. 2011 Türkiye genel seçimlerinde, Istanbul 3. Bölgeden Cafer Özsoy, Izmir 1. Bölgeden Tuncer Sümer, Balıkesirden Serap Yesiltuna ve Mersinden Hasan Pektekinin bağımsız adaylıklarını destekledi. Bağımsız adaylar ortak seçim ...

Ülkücülük

1991de MHPnin Doğru Yol Partisi DYP-Sosyaldemokrat Halkçı Parti SHP koalisyon hükûmetini desteklemesiyle Ülkücü Hareket içinde Islamcı düsüncelere sahip olan bir kısım ülkücü, yollarını ayırmıstır. Sovyetler Birliğinin dağılması ve "komünizm tehl ...

9 Isık Doktrini

9 Isık Doktrini, Alparslan Türkes tarafından Millî Doktrin Dokuz Isık adıyla ortaya konulan ülkücülüğün ana ilkeleridir. 9 Isık doktrini, 1965te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMPnin, 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi MHPni ...

Alperen Ocakları

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanısma Vakfı ya da kısaca Alperen Ocakları, kimi zaman Alperenler olarak anılan gençlik yapılanmasıdır. Muhsin Yazıcıoğlunun kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisine BBP yakınlığı ile bilinen, amacını Ilay-ı Kel ...

Rüzgâr Birliği

Rüzgâr Birliği veya Rüzgâr Grubu, Karabağ Savası sırasında Alparslan Türkesin talimatıyla, Yusuf Ziya Arpacık komutasında Turancılık fikrini bütün Türk Cumhuriyetlerine yayacak ve Azerbaycanda yeni ordunun çekirdeğini olusturacak gönüllü ülkücüle ...

Zorunlu askerlik

Zorunlu askerlik, bazı ülkelerde, ülke kanunlarına göre belli bir yasa gelen erkek yükümlü oldukları, süresi kanunlarla belirlenen devlet hizmeti.

Amele taburu

Amele taburları çesitli ülkeler tarafından uygulanmıs ordu içi geri hizmet birimleri. Diğer askeri taburlarla benzerlik gösterse de uygulamaların verdiği sonuç bu taburlara alınan askerlerin ve bu askerlere uygulanan muamelenin farklı olduğunu gö ...

Bireysel psikoloji

Bireysel psikoloji, Alfred Adler tarafından gelistirilen, psikanalizden ayrı olarak daha çok toplumsallık ve bütünlüğe önem veren psikolojik kuram. Yasamın özünde saklı olan gelisme, çaba harcama, is görme eğilimiyle kendini açığa vuran gizemsel ...

Alfred Adler

Alfred Adler, bireysel psikoloji ekolünün kurucusu, Yahudi kökenli Avusturyalı psikiyatrist. Derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan biridir. Alfred Adler, 7 Subat 1870 yılında Rudolfsheim-Fünfhaus’da bir kasaba olan Mariahilfer Straße’de Y ...

Nörokonstrüktivizm

Nörokonstrüktivizm, gen-gen etkilesiminin, gen-çevre etkilesiminin ve en önemlisi beynin kendini asamalı olarak ontogeni ile nasıl sekillendirdiği açıklayan ve gelisimsel zaman içinde kademeli olarak nasıl uzmanlastığı konusunda çalısan bir beyin ...

Psikanaliz

Psikanaliz Sigmund Freudun çalısmaları üzerine kurulmus bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir. Bir psikoterapi tekniği olarak psikanaliz, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdısı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalı ...

Direnç (Psikoloji)

Psikolojide direnç, egonun dıs bir kaynaktan tehdit edildiğinde bilinçsiz sekilde savunmaya geçme durumu için kullanılır, Psikanalitik teorinin kurucusu Sigmund Freud, kendi direnç konseptini seans sırasında birden gelisen aksi davranıs olarak ni ...

Güncel nevroz

Güncel nevroz, diğer adıyla aktüel nevroz; Sigmund Freudun çocuklukta değil durumlarda yasanan çatısmaların yol açtığını ileri sürdüğü nevroz çesitidir. Psikonevrozlardan ayrılır.

Kelime çağrısım testi

Kelime çağrısım testi, ilk kez Charles Darwinin kuzeni Sir Francis Galton tarafından kullanılan ve deneğe yüksek sesle bir dizi kelime söylenerek kelimenin söylendiği anda aklına gelen ilk kelimeyi belirtmesi istenerek yanıtlanmasını sağlayan tes ...

Psikanalizin Bunalımı

Psikanalizin Bunalımı, Erich Frommun 1923 - 1969 yıllarında Freud, Marx ve Sosyal Psikoloji üzerine yazdığı makalelerinden olusan kitabıdır. Erich Fromm, Marx ve Freud un görüsleri arasındaki iliskileri, kafa bulandırıcı ve amatörce tartısmaların ...

Serbest çağrısım

Serbest çağrısım, danısanın, terapi amacını, uygunluğunu ve bağlantısını düsünmeden, aklına gelen düsünceleri, imgeleri ve düsünümleri, paylasarak terapiste veri sağlayan ve terapi için taban olusturan, temelde bilinçaltı çağrısımlarla yürüyen bi ...

Serol Teber

Serol Teber, Türk psikiyatr ve radyo programcısıdır. Haydarpasa Lisesini bitirdi. Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuduktan sonra Nöro-Psikiyatri Kliniğinde uzmanlık eğitimi aldı. Almanyadaki çesitli kliniklerde psikiyatr olarak görev yapt ...

Uyuklama evresi

Latent dönem, erken çocukluk cinselliği olgusunun son evresidir; fallik dönemin bitiminden ergenliğin baslamasına dek sürer. Oedipus kompleksinin sona ermesiyle baslayan süre içinde çocuktaki cinselliğin gelisiminde duraksamalar yasanır; belirgin ...

Yas ve Melankoli

Yas ve Melankoli, psikanalizin kurucusu Sigmund Freudun 1917 tarihli bir makalesidir. Freud makalede yas ve melankolinin kayba verilen tepki açısından farklılastığını savunur. Yasta, kisi belirli bir sevgi nesnesini kaybetmenin kederiyle bas etme ...

Hong Kong üzerindeki egemenliğin devri

Hong Kong üzerindeki egemenlik, 1 Temmuz 1997 tarihinde Birlesik Krallıktan Çine devredildi. Bu olay, Hong Kongdaki Britanya yönetiminin sonunu isaretlemesinin yanı sıra yaygın olarak Britanya Imparatorluğunun sonu olarak sayılır. Britanyanın Hon ...

Tayvanın siyasi durumu

Tayvanın siyasal durumu, Çin Iç Savası’nın sonucu olarak Çin ile Çin Cumhuriyeti arasında ortaya çıkan çatısma ile ilgilidir. Bu çatısma Tayvan adası, Tayvan’a ait olan adalar ve tarihi olarak Fujian, Guangdong ve Hainan eyaletlerine ait olan ada ...

Antony Garrett Lisi

Antony Garrett Lisi, Amerikalı teorik fizik uzmanıdır. Aynı zamanda doğa sporlarına, özellikle de sörfe olan ilgisi ile de tanınır. Lisi, herhangi bir akademik unvanı olmadan bağımsız bir arastırmacı olarak çalısma yapmaktadır. Lisi "An Exception ...

Brian Greene

Brian Randolph Greene), Amerikalı teorik fizikçi ve sicim kuramcısı. 1996dan beri Columbia Üniversitesinde profesördür, 2008de kurduklarından beri Dünya Bilim Festivalinde yöneticidir. Calibu-yau sekilleri ile alakalı olarak ayna simetrisi üzerin ...

Boris Çirikov

Boris Valerianovich Chirikov, Sovyet ve Rus fizikçi. Hamiltonian Kaosu teorisinin kurucusu ve kuantum kaos teorisinin öncü destekçilerindendir. 1959’da, rezonansların çakısması için tahmin veren ve Hamiltonian dinamik sistemlerinde integrallenebi ...

David Pines

David Pines fizik profesörüydü. Institute for Complex Adaptive Matter ve International Institute for Complex Adaptive Matterın kurucu baskanıydı. Pines, California Üniversitesi, Daviste seçkin fizik profesörü, University of Illinois at Urbana-Cha ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →