ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 502

Haim Harari

Haim Harari, özellikle parçacık fiziği üzerine ve diğer alanlarda yaptığı çalısmalar ile tanınan Israilli kuramsal fizikçidir.

William Hamilton (matematikçi)

Sir William Rowan Hamilton MRIA Irlandalı bir matematikçi, Trinity College Dublinde Andrews Astronomi Profesörü ve Irlanda Kraliyet Gökbilimcisiydi. Fizik için hem saf matematik hem de matematik alanında çalıstı. Optik, klasik mekanik ve cebire ö ...

Hantaro Nagaoka

Nagaoka, 19 Ağustos 1865te Japonyanın Nagazaki kentinde doğdu ve Tokyo Üniversitesinde eğitim gördü. 1887de fizik bölümünden mezun olduktan sonra Nagaoka, konuk bir Iskoç fizikçi Cargill Gilston Knott ile manyetizmanın erken sorunları, yani sıvı ...

Michio Kaku

Michio Kaku, City College of New York’ta teorik fizik alanında Henry Semat Profesörü unvanına sahip Japon kökenli Amerikalı teorik fizikçi. Bilimin popülerlesmesi ve insanlara ulasması için çalısmaktadır. Fizik ve benzeri konular üzerine birçok k ...

Theodor Kaluza

Theodor Franz Eduard Kaluza, Alman matematikçi ve fizikçidir. 5 boyutlu uzayda alan denklemleri içeren Kaluza-Klein teorisi ile tanınmıstır. Onun düsüncesine göre temel kuvvetler, algıladığımız boyutlara yenilerini ekleyerek anlasılabilir ve çözü ...

Walter Greiner

Walter Greiner Alman teorik fizikçisi. Ilgi alanları atom fiziği, ağır iyon fiziği, nükleer fizik, temel parçacık fiziğidir. Teorik fizik alanındaki kitap dizisiyle, özellikle Almanyada ve aynı zamanda tüm dünyada tanınır.

Bes boyutlu uzay

Bes boyutlu uzay fikri matematikte sıklıkla ortaya çıkan ve mesru bir yapı olan bir soyutlamadır. Bir sekilde içinde yasadığımız ve gerçek evrende olup olmadığı hala tartısılan bes boyutlu uzay, astrofizik ve parçacık fiziğinin de kapsadığı ve fi ...

Iki boyutlu uzay

Iki boyutlu uzay ya da kısaca 2D, içinde yasadığımız evrenin düzlemsel yansımasının geometrik modelidir. 2 boyutlu olan varlıklar sadece genislik ve yükseklikten olusan düzlemsel bir yüzeye sahiptirler ve derinlikleri yoktur.

Serbestlik derecesi (fizik ve kimya)

Diğer bilimler için serbestlik derecesi üzerindeki bilgiler için, bakın serbestlik derecesi: Serbestlik derecesi, parametrelerin arasındaki bağımlığı açıklayan bir genel terimdir ve böylece parametre sayısının sonsuz olmayıp parametrelerin sayılm ...

Devre analizi

Devre analizi bir elektrik devresinde bulunan bütün düğüm voltajlarını ve kollardaki akımları bulmak için tercih edilen bir yöntemdir. Bu devre analizi terimi lineer devre analizi anlamındaydı. Bununla birlikte lineer olmayan devreler de analiz e ...

Kirchhoff kanunları

Kirchhoff yasaları karmasık devrelerin analizinde kullanılan, elektrik yükünün ve enerjisinin korunumuna dayalı, ilk kez 1845 yılında Gustav Kirchhoff tarafından tanımlanan iki esitliktir.

Seri ve paralel devreler

Seri ve paralel devreler elektrik mühendisliğinde devre elemanlarının bağlanıs sekillerini ifade eder. Seri devrelerde devre elemanları aynı hat üzerinde her elemanın çıkısı bir sonrakinin girisine bağlanacak sekildedir. Bütün elemanlar üzerinde ...

Atlas (topoloji)

"atlas"ın diğer kullanımları için, bakınız Atlas. matematik te özellikle de topolojide,bir atlas ın kullandığı bir manifold tek tarifi,manifoldun bireysel bölgeler tanımı kabaca konusmayla kartlar bireysel bir atlası olusturur. Eğer manifold düny ...

Vektör alanı

Yöney alan, Öklid uzayının seçilen bir alt kümesinin her bir noktasında yöneyin belirlenmesidir. Düzlemdeki bir yöney alanı, her biri düzlemdeki bir noktaya ilisik, yönü ve büyüklüğü olan oklar topluluğu olarak düsünülebilir. Yöney alanları genel ...

Ayrık Fourier dönüsümü

{ x k } k = 1 N {\displaystyle \{x_{k}\}_{k=1}^{N}} seklinde bir dizi verilmis olsun. Bu dizinin Ayrık Fourier dönüsümü c k = ∑ j = 1 N x k w N j − 1 k − 1, k = 1, …, N {\displaystyle c_{k}=\sum _{j=1}^{N}x_{k}w_{N}^{j-1k-1}\quad,k=1,\ldots,N} ve ...

Fraksiyonel fourier dönüsümü

Matematikte, harmonik analiz alanında, kesirli Fourier dönüsümü Fourier dönüsümüne genellestirilecek doğrusal dönüsümlerin bir ailesidir. Bu nedenle, -zaman ve frekans- arasında bir ara etki alanı için bir islev dönüstürebilir - Fourier dönüsünde ...

Laplace dönüsümü

Matematikte, Laplace dönüsümü sınır değer problemi dahil diferansiyel denklemleri çözmekte ve olasılık teorisinde mühendislik alanında zamandan bağımsız doğrusal sistemleri modellemekte kullanılan bir dönüsümdür. Genel anlamda bir fonksiyonun tan ...

Otokorelasyon

Otokorelasyon, ya da öz ilinti, bir sinyalin farklı zamanlardaki değerleri arasındaki korelasyonudur. Baska bir deyisle, gözlemlenen değerler arasındaki benzerliğin, zamansal gecikmenin bir fonksiyonu olarak ifadesidir. Otokorelasyon analizi tekr ...

Periyodik fonksiyon

Periyodik fonksiyon, matematikte belli zaman aralığıyla kendini tekrar eden olguları ifade eden fonksiyonlara verilen isimdir. Trigonometrik fonksiyonlar en tipik periyodik fonksiyonlardır. Bununla birlikte, diğer periyodik fonksiyonlar da trigon ...

Son değer teoremi

Matematiksel analizde son değer teoremi, frekans domeni ile ilgili bir ifadenin zaman domenindeki davranısının sonsuza yakınsak zamandaki karsılığı olan bir teoremdir. Bir son değer teoremi, frekans domeni ifadesine bir sınır koyarak doğrudan hes ...

Durgun kütle

Değismez kütle, durgun kütle, gerçek kütle, tam kütle ya da sınır sistemleri durumunda basitce kütle, bir objenin veya Lorentz dönüsümlerine göre tüm referans çerçevelerinde aynı olan objelerin sisteminin toplam enerji ve momentum karakteridir. E ...

Ehrenfest paradoksu

Ehrenfest paradoksu, görelilik teorisinde" biçimi bozulmaz” bir diskin dönme hareketini ele almaktadır. Paul Ehrenfest tarafından 1909 yılında özel görelelik kapsamında Born Biçimi Bozulmazlığı kavramıyla iliskilendirdiği özgün formülasyonunda, k ...

Kara delik

Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel olusumun ve ısınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile ...

Poincaré grubu

Fizikte ve matematikte, Poincaré grubu,Henri Poincaré adına ithaf edilmistir,Minkowski uzayzamanın izometri grubudur."Uzay ve zaman"ı Ilk kez Minkowski 1908de derste kullanılmıstır.

Isıktan hızlı hareket

Astronomide, ısıktan hızlı hareket bazı radyo galaksilerin, kuasarların ve yakın zamanda bazı galaktik kaynaklarda denilen mikrokuasarlarda görülen görünüste ısıktan daha hızlı hareket olduğudur Bu kaynakların hepsi yüksek hızlarda kütlesinin fır ...

Diferansiyel operatörü

Matematikte bir diferansiyel operatör, bir operatörün bir fonksiyonu olarak tanımlanan türev operatörü. Öncelikle gösterim olarak, türevi bir islevi kabul eden ve baska bir islevi döndüren soyut bir islem olarak düsünmek yararlıdır.

Kuantum alan teorisi

Kuantum Alan Teorisi, hareketli parçacık sistemlerinin kuantizasyonuyla ilgilenen parçacık mekaniğiyle benzer olarak, alanların hareketli sistemlerine parçacık mekaniğinin uygulamasıdır.

Anormal manyetik dipol moment

Kuantum elektrodinamiğinde bir parçacığın anormal manyetik momenti, döngülerle beraber Feynman diyagramları ile ifade edilen kuantum mekaniğinin, o parçanın manyetik momentine etkilerinin bir katkısıdır. Ağaç düzeyinde Feynman diyagramlarına klas ...

Asimptotik özgürlük

Parçacık fiziği, asimptotik özgürlük enerji ölçeği yükseldikçe ve ilgili uzunluk ölçeği azaldıkça iki parçacık arası bağın asimptotik olarak zayıf olmasına sebebiyet veren ayar teorilerinin özelliklerinden biridir. Asimptotik özgürlük kuantum ren ...

Çiftlenim sabiti

Fizikte çiftlenim sabiti, bir etkilesimde kuvvetin siddetini belirleyen sabit veya islevdir. Çiftlenim sabiti g veya α {\displaystyle \alpha } ile gösterilir. Etkilesimin yapısına göre sabit olduğu durumlar olabildiği gibi herhangi bir değiskenin ...

Feynman ölçeklendirmesi

Feynman parametrizasyonları bir veya daha fazla döngüler ile Feynman diyagramlarından kaynaklanan döngü integrali değerlendirmek için bir tekniktir. Ancak, bazen saf matematik alanlarında entegrasyonu yararlıdır Richard Feynman sunu gözlemistir: ...

GIM mekanizması

Kuantum alan teorisinde, Glashow–Iliopoulos–Maiani mekanizması veya kısaltılmıs adıyla GIM mekanizması, çesni değistiren yüksüz akımların bir halka için bastırıldığı mekanizmadır. Mekanizma Sheldon Glashow, Yannis Iliopulos ve Luciano Maiani tara ...

Higgs bozonu

Higgs bozonu ; Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından Standart Modeldeki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüs, spini 0 olan parçacık. H veya h olarak kısaltılır. Ar ...

Higgs mekanizması

Higgs mekanizması, parçacık fiziğinde ayar bozonlarının kütle özelliklerinin üretim mekanizmasını açıklaması açısından önemlidir. Standart Model SM de W+, W-, ve Z bozonları Higgs mekanizması sayesinde, tüm bosluğu dolduran Higgs alanıyla etkiles ...

Lamb kayması

Lamb kayması, adını Willis Lambden alan, hidrojen atomunun kuantum elektrodinamiğindeki 2 S 1/2 ve 2 P 1/2 enerji düzeyleri arasındaki küçük farklılıktır. Dirac denklemine göre, 2 S 1/2 ve 2 P 1/2 orbitalleri aynı enerjiye sahip olmalıdır. Ancak, ...

Landau kutbu

Landau Kutbu veya diğer adıyla Moskova Sıfırı olarak bilinen, kuantum alan kuramının sonsuz olduğu bağlasım sabitindeki momentum ölçeğidir. Bu olasılık Lev Landau ve meslektasları tarafından belirtilmistir. Bu bağlasım sabiti, yeniden boylandırım ...

Majorana fermiyonu

Majorana fermiyonu veya diğer adıyla majorana parçacığı, kendi karsıt parçacığına sahip olan fermiondur. 1937 tarihinde Ettore Majorana tarafından hipotez edilmistir. Isimlendirme bazen fermionların kendi karsıt parçacığı olmadığını savunan Dirac ...

Öz enerji

Öz enerji, teorik fizikte bir parçacığın kendi yapısındaki değisiklikler sonucu sahip olduğu enerjidir. Parçacık ve kendi sistemindeki etkilesimler nedeniyle bu enerji, parçacığın toplam enerjisine ya da etkin kütlesine katkı sağlar.

Sanal parçacık

Fizikte sanal parçacık sıradan parçacıkların özelliklerini sergileyen fakat sınırlı bir süreliğine var olan geçici dalgalanma olarak tanımlanır. Sanal parçacık kavramı sıradan parçacıklar arasındaki etkilesimi sanal parçacıklar arasındaki değis t ...

Schwinger parametrizasyonu

Schwinger parametrizasyonu, bir veya daha fazla döngülü Feynman diyagramlarında ortaya çıkan döngü integrallerinin analizi için bir tekniktir. 1 A n = 1 n − 1! ∫ 0 ∞ d u n − 1 e − u A {\displaystyle {\frac {1}{A^{n}}}={\frac {1}{n-1!}}\int _{0}^{ ...

Simetri

Simetri, ilki belirsiz bir mükemmellik veya güzelliği yansıtan bir muntazamlık veya estetik olarak hosa giden bir orantılılık ve denge duygusu olarak; ikincisi kesin ve iyi tanımlanmıs biçemsel sistemin kurallarına göre gösterilebilen veya ispat ...

Açı korur simetri

Teorik fizikte, açıkorur simetri genisleme ve özel açıkorur dönüsümler altında bir simetridir. Bununla birlikte Poincaré grubu açıkorur simetri grubu üretir.

Dönel simetri

Dönel simetrisi olan bir cisim, belli bir dönmeden sonra aynı görünür. Bir cismin birden çok dönel simetriği olabilir; örneğin, yansıma ve ters çevrilmeyi saymazsak, Man Adası bayrağında görünen triskelion seklinin üç adet dönel simetriği vardır, ...

Dönüsüm geometrisi

Matematikte, dönüsüm geometrisi veya dönüsümsel geometri, geometrik dönüsüm gruplarına ve bunların içindeki değismez özelliklere odaklanarak geometri çalısmalarına verilen matematiksel ve pedagojik yaklasımın adıdır. Teoremleri ispatlamaya odakla ...

Ölçek değismezi

Fizik, matematik, istatistik ve ekonomide, ölçek değismezliği uzunluk, enerji, ya da diğer değiskenlerin ölçülerinin, bir ortak faktör ile çarpılır olup olmadığı değismez nesneler veya yasaların bir özelliğidir. Bu dönüsüm için teknik terim bir g ...

Pauli matrisleri

Pauli matrisleri 2 × 2 lik, karmasık sayılar içeren Hermisyen ve üniter matrislerden olusan bir settir. Genellikle Yunan alfabesindeki sigma, harfiyle sembolize edilirler. Bu matrisler: σ 1 = σ x = 0 1 0 {\displaystyle \sigma _{1}=\sigma _{x}={\b ...

Tesselasyon

Matematikte bir döseme, aralarında bosluk bırakmadan veya örtüsmeden bir düzlemi kaplayan düzlemsel sekiller kümesidir. Bu kavram daha yüksek boyutlar için de genellenebilir, bu genisletilmis anlamı için döseme yerine tesselasyon terimi kullanılı ...

Vücut simetrileri

Vücut simetrileri, hayvanların dıs görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır. Canlı vücudunda; Bilateral simetri: Vücudun tam ortasından geçen bir düzlemin, vücudu iki es yarıya sağ ve sol ayırdığı simetri tipi. Örneğin; halkalı ...

Tensör

Matematikte, tensör, çok boyutlu verinin simgelenebildiği geometrik bir nesnedir. Skaler denilen yönsüz nicel büyüklükler, vektör denilen yönlü büyüklükler ve matris denilen iki boyutlu nesneler birer tensördür. Tensör, tüm bu nesnelerin genelles ...

Stres-enerji tensörü

Stres-enerji tensörü, fizikte uzayzaman içerisinde enerji ve momentumun özkütle ve akısını açıklayan, Newton fiziğindeki stres tensörünü genelleyen bir tensördür. Bu, maddedinin, radyasyonun ve yerçekimsel olmayan kuvvet alanının bir özelliğidir. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →