ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 507

Peter Chen

Peter Pin-Shan Chen 1947 yılında doğmus Tayvanlı bir Amerikan bilgisayar bilimcisidir. 1976da varlık-iliski modelinin gelistirilmesiyle tanınan Carnegie Mellon Üniversitesinde seçkin bir kariyer bilimcisi ve öğretim üyesidir.

Veri sözlüğü

IBM Bilisim Sözlüğü ne göre veri sözlüğü, "veriyi anlamı, farklı veri türleriyle olan iliskisi, kökeni, kullanımı ve biçimine göre sınıflandırmaya yarayan bir gösterimdir." Terim, veritabanları ve veritabanı yönetim sistemleri bağlamında farklı a ...

Üçüncü normal form

Üçüncü normal form, verilerin tekrarlanmasını azaltmak, veri anormalliklerini önlemek, bilgi bütünlüğünü sağlamak ve veri yönetimini basitlestirmek için normallestirme ilkelerini kullanan iliskisel veritabanları için bir veritabanı seması tasarım ...

Diseksiyon

Diseksiyon, seçici fonksiyonların ve bilesenlerin iliskilerinin gözlemlenmesi için sökme ve iç yapının belirlenmesi amacıyla yapılan yardımcı bir islemdir. Bu terim aynı zamanda mekanizmalar, bilgisayar programları, yazılı malzemeler ve benzerler ...

Eratosten kalburu

Matematikte, Eratosthenes kalburu belirli bir tam sayıya kadar yer alan asal sayıların bulunması için kullanılan bir yöntemdir. Daha hızlı ve karmasık olan Atkin kalburunun atası sayılır. Antik Yunanistanda Eratosten tarafından gelistirilmistir.

Bikinkoninik asit tahlili

Bikinkoninik asit tahlili, Smith tahlili olarak da bilinir. Tahlil ismini yaratıcısı Pierce Kimyasal Sirketi ndeki Paul K. Smith den alır. Bu biyokimyasal metod, Lowry, Bradford ve Biüret metodlarında olduğu gibi bir solusyondaki total protein ko ...

Fehling çözeltisi

Fehling çözeltisi suda çözünen karbonhidrat ve keton fonksiyonel grupları arasında ayrım yapmak için kullanılan bir ayıraçtır. Aynı zamanda indirgeyici ve indirgeyici olmayan sekerleri ayırt etmek için kullanılan Tollens ayıraçına tamamlayıcı ola ...

Grignard reaktifi

Bir Grignard reaktifi veya Grignard bilesiği, Xin bir halojen ve Rnin normalde bir alkil veya aril olduğu organik bir grup olduğu genel formül R−Mg−X e sahip kimyasal bir bilesiktir. Iki tipik örnek, metilmagnezyum klorür Cl−Mg−CH 3 ve fenilmagne ...

Lowry protein tahlili

Lowry protein tahlil solusyondaki total protein konsantrasyonunu belirlemek için uygulanan biyokimyasal tahlil. Total protein konsantrasyonu numune solusyonundaki renk değisikliği ile gözlemlenir. Bu renk değisimi protein konsantrasyonuna oranla ...

Nükleer silah denemesi

Nükleer deneme, nükleer silahların etkinliğini, verimini ve patlayıcı özelliklerini belirlemek için yapılan denemelerdir. 20. yüzyılda, nükleer silah gelistiren birçok ülke tarafından denemeler gerçeklestirilmistir. Nükleer silahların test edilme ...

GAD-7

General Anxiety Disorder 7, yaygın anksiyete bozukluğunun taranması ve siddetinin ölçülmesi için kullanılan bir testtir. GAD-7, sorulara göre belirtilen puanlara sahip bildirilmis yanıt kategorilerine göre çesitli yaygın anksiyete bozukluğu belir ...

Zekâ

Zekâ ya da ruh biliminde anlak, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Baska bir deyisle anlak, zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalısması sonucu ortaya çıkan bir yetenekl ...

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi veya Ekokardiyogram, ultrasonik ses dalgalarıyla, kalbin değisik yapılarını inceleme imkânı veren bir teshis ve arastırma metodudur. Ultrason, frekansı saniyede 20.000in üzerinde olan seslerdir ve kulağın isitebileceği sınırın üst ...

Kalp kateterizasyonu

Kardiyak kateterizasyon, kalp bosluklarına veya kalp damarları içine kateter yerlestirilmesi islemidir. Bu islem hem tanısal hem de girisimsel amaçlı yapılır. En sık bu tekniğin altkümelerinden olan kalp odacıklarının ve kapaklarının ya da korone ...

Kveim testi

Kveim testi, Sarkoidoz ve Berillioz hastalıklarının klinik tanısı için kullanılan bir deri testidir. Sarkoidoz hastasının dalağından alınmıs ve teste uygun duruma getirilmis örneklerin, test yapılacak kisinin deri altına injekte edilmesidir. Pozi ...

Lomber ponksiyon

Lomber ponksiyon bir tıbbi teshis ve bazen tedavi yöntemidir. Beyin omurilik sıvısı örneği alınarak biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik inceleme yapılabilmesi için bir tıbbi prosedürdür. Bazen de artmıs kafa içi basıncı düsürmek için yapılır.

Pap smear

Papanikolaou testi, Papanicolaou testi, Pap smear, Pap test, servikal smear veya smear testi, jinekolojide kullanılan bir tarama testidir. Test, onu kesfeden Georgios Papanikolaounun adıyla anılmaktadır, bununla beraber Aurel Babes de bağımsız ol ...

Devir hızı oranları

Devir hızı oranları, firmaların stok ve alacak verileri kullanılarak yapılan bir finansal tablo analizidir. Firma etkinliği ve yoğunluğu hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Firma ve ya isletmenin pazarlama faaliyeti ve tahsilat faaliyetleri planl ...

Is zekası

Is zekası veya kısaca: BI, is amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanıslı bilgiye dönüstüren teorilerin, yöntemlerin, süreçlerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesidir. BI yeni fırsatlar tanımlamak ve gelistirmeye yardım etmek için büyük ...

Pandas

pandas, veri islemesi ve analizi için Python programlama dilinde yazılmıs olan bir yazılım kütüphanesidir. Bu kütüphane temel olarak zaman etiketli serileri ve sayısal tabloları islemek için bir veri yapısı olusturur ve bu sekilde çesitli islemle ...

Uzamsal değiskenlik

Uzamsal değiskenlik farklı uzaysal yerlerde ölçülür olduğunda bir miktar konumlar arasında farklılık değerleri sergiler. Uzamsal değiskenlik aralığı gibi mekansal tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilebilir.

Varyans analizi

Varyans Analizi istatistik bilim dalında, grup ortalamaları ve bunlara bağlı olan islemleri analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel modeller koleksiyonudur. Varyans Analizi kullanılmaktayken belirlenmis bir değiskenin gözlemlenen varyansı ...

F-dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, F -dağılımı bir sürekli olasılık dağılımdır. Bu dağılımı ilk bulan istatistikçiler olan R.A. Fisher veGeorge W. Snedecor adlarına bağlı olarak Snedecorun F dağılımı veya Fisher-Snedecor dağılımı ola ...

Kruskal-Wallis sıralamalı tek-yönlü varyans analizi

Istatistik bilim dalında Kruskal-Wallis sıralamalı tek-yönlü varyans analizi, bağımsız gruplar arası anakütle medyanlarının esitliğini sınamak amacı ile kullanılan bir parametrik olmayan istatistik sınamasıdır. Adı bu yöntemi ilk defa ortaya koya ...

GNU Octave

GNU Octave ya da kısaca Octave, öncelikli olarak sayısal hesaplamalar için tasarlanmıs yüksek seviyeli bir dildir. Octave, özgür ve ücretsiz bir yazılımdır. Ticari karsılığı olan MATLAB ile çoğunlukla uyumlu bir dil kullanır. Doğrusal ve doğrusal ...

MATLAB

MATLAB, çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil programlama dilidir. Sahipli bir programlama dili olan MATLAB, MathWorks tarafından gelistirilmektedir. MATLAB kullanıcıya, matris isleme, fonksiyon ve veri çizme, algoritma uyg ...

SmartPLS

SmartPLS, kısmi en küçük kareler yol modelleme yöntemini kullanarak varyans tabanlı yapısal esitlik modellemesi için grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir yazılımdır. PLS-SEM algoritması kullanılarak gizli değiskenlerle yolu modeller tahmin yan ...

Otoregresif hareketli ortalamalar modeli

Otoregresif hareketli ortalamalar modelleri models"), istatistik biliminde George Box ve Gwilym Jenkinse ithafen Box-Jenkins modelleri olarak da bilinen zaman serisi kestirimi ve öngörme yöntemi olup esit zaman aralıklarında gözlenen zaman serisi ...

Deprem mühendisliği

Deprem mühendisliği, depremlerin karakteristiklerini inceleyen bir mühendislik dalıdır. Deprem riskinin belirlenmesi ve depreme dayanıklı yapı yapılmasını amaçlayan çok disiplinli mühendislik dalıdır.

Akarsu morfolojisi

Akarsu morfolojisi ya da diğer adıyla nehir morfolojisi, nehir kanallarının sekillerini ve zaman içerisinde nehir kanallarının yönlerinin ve sekillerinin nasıl değistiğini göstermek için kullanılan terimlerdir.

Chesapeake Körfezi Köprü-Tüneli

Chesapeake Körfezi Köprü-Tüneli veya özgün adıyla Chesapeake Bay Bridge-Tunnel Amerika Birlesik Devletlerinde, Maryland eyaleti ile Virginia eyaletlerini Atlas Okyanusu kıyısında birbirine bağlayan 37 km uzunluğunda bir köprü. Atlas Okyanusu üzer ...

Disli dösemeler

Dislerin boyutlandırmasına baslamadan önce kalıp planının çizilmesi önemlidir. Bu hesaplarda alınacak değerler hakkında bir önfikir kazanılmasına yardımcı olur. Disleri tasıyan kirisler, dislerdeki kirisçiklerden yatay yük ve deprem etkisi altınd ...

Duvar

Duvar, doğal ya da yapay yapı materyallerini üst üste koymak suretiyle elde edilen bir yapıdır. Duvarlar, parçaları birlestirici bir madde kullanarak yapılabildiği gibi doğrudan doğruya parçaları üst üste yığarak da elde edilir. Doğal yapı malzem ...

Ekskavatör

Ekskavatör, toprak islerinde kullanılan bir is makinesidir. Vinç, klemsel, savul ekskavatörler, çekme kepçe ekskavatörler, ters kepçeli ekskavatör gibi kollarına göre çesitleri vardır. Güç aktarımına göre zincirli ya da hidrolik olabilirler. Küçü ...

GAP Insaat

Gap Insaat, Çalık Holdinge bağlı ve insaat sektöründe faaliyet gösteren sirket. Aktif olarak Türkmenistanda faaliyet gösteren sirket, Türkmenistan Turizm Bakanlığının binasını, Türkmenistan Gıda Bakanlığının binasını, Türkmenistan Sağlık Bakanlığ ...

Giydirme cephe

Giydirme cephe, perde duvar veya takma cephe çok katlı binanın dıs cephesinin ağırlıklı camdan olusan bir dıs kaplama duvar ile kapatılmasıdır. Genelde dösemelere veya kolonlara asılan giydirme cephenin statik olarak tasıyıcı özelliği yoktur. Ins ...

Granülometri

Granülometri, karısım olusturacak malzemelerin, karısıma hangi oranlarda katılacağını belirleyen ifadedir. Örneğin bir beton numunesi üretilmesi için tane çapı 0.25mm ile 63mm arasında olan tanelerden belli miktarlarda alınarak bir karısım hazırl ...

Güvenlik ağı

Özellikle 2015 yılında kullanımı artan sistem yerden yükselmeye baslayan insaatlarda, üst katlardan asağıya malzeme düsmelerini önleyerek asağıda bulunan çalısanları koruduğu gibi, personel düsmelerinde de can kurtaran ağlardır. Insaat dıs cephel ...

Kendin yap

Kendin yap uzmanların ve profesyonellerin yardımı olmaksızın gerçeklestirilen, bir seylerin insaat, tadilat ve tamiratına verilen isimdir. Kendin yap terimi ilk olarak 1950lerde insanların bireysel olarak uygulamayı seçtikleri ev gelistirme proje ...

Kiremit

Kiremit, pismis topraktan yapılmıs çatı kaplaması. Ayrıca kiremit ile örtülü çatılarda, kiremitlerin düzenlenmesi, eksiklerin tamamlanması ve çürük olan kiremitlerin ayıklanması islemine kiremit aktarma islemi adı verilmektedir.

Kolon

Kolon veya sütun, tasıyıcı sistemde düsey yapı elemanlarına verilen isimdir. Yapıda dıs ve iç etkilerden olusan kuvvetleri temellere, dolayısı ile zemine aktarırlar. Boyutlandırılmaları gelen kuvvetlere göre yapılan hesaplamaların dısında; yönetm ...

Koruge boru

Koruge boru, yüksek yoğunluklu polietilenin hammadde olarak kullanıldığı, dısı kaburgalı, zaman spiral sarım ve içine çelik takviye konularak da üretilen borulardır.

Kulübe

Kulübe ya da baraka, genellikle barınma için yapılmıs basit ve küçük yapılara denir. Günümüzde tuvalet, güvenlik vb. amaçlarla yapılan daha düzenli yapılar için de kulübe deyimi kullanılmaktadır. Bölgede bulunan materyallerin izin verdiği ölçüde ...

Monolitik kolon

Monolitik kolon ya da Tek-parça kolon, geleneksel olarak gövdesi çok parçalı üretilen değil de tek parça olarak üretilen kolon tipleri için kullanılan bir terimdir. Monolitik bir sütun veya tek parçalı bir sütun, saftı dikey bölümler yerine tek p ...

Müteahhit

Müteahhit veya Yüklenici veya Üstenci sözlesme ve kontrat ile yüklenilen isi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı tahahhüt eden özel veya tüzel kisiye verilen addır. Ancak müteahhit kavramı daha çok insaatı yapan özel veya tüzel kis ...

Polimeks

Polimeks, üç girisimci ortak Erol Tabanca, Cem Siyahi ve Abdullah Gözener tarafından 1995 yılında kurulmustur. Üç kurucu ortağın mimari, mühendislik ve kurumsal yönetimdeki yetenekleriyle doğru ve nitelikli projeler üstlenen Polimeks, kurulusunda ...

Rijitlik merkezi

Rijitlik merkezi düsey tasıyıcı elemanlarda, yatay yüklerden dolayı olusan kesme kuvvetlerinin bileskesinin etkisdiği nokta olarak tanımlanır. Rijitlik merkezinin x R {\displaystyle x_{R}} ve y R {\displaystyle y_{R}} koordinatları asağıdaki bağı ...

Sandviç panel

Sandviç panel, çatı ve cephelerde izolasyon sağlayan kompozit bir malzemedir. Bu kompozit sistemin yalıtım esasını basta Poliüretan ve Poliizosiyonurat olmak üzere Polistren, Tasyünü ve Camyünü olusturmaktadır.

Tersane

Tersane gemilerin insa ve tamir edildiği tesise verilen addır. Tersane kelimesinin kökeni Italyancada tersanà kelimesinden gelmektedir. Ürünleri yatlar, ticaret gemileri, endüstriyel gemiler ve savas gemileri olabilir. Verdiği hizmette kolaylık s ...

Toprak ıslahı

Murray, N.J.; Clemens, R.S.; Phinn, S.R.; Possingham, H.P.; Fuller, R.A. 2014, "Tracking the rapid loss of tidal wetlands in the Yellow Sea", Frontiers in Ecology and the Environment, 12 5, ss. 267-272, doi:10.1890/130260, 24 Haziran 2014 tarihin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →