ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 511

Jeoloji mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin baslangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değismeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerlesim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalısmalarının yürütü ...

Sondaj

Sondaj ; dünya yüzeyinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen isimdir. Kayaları parçalamak ya da delikte kesikler açmak gibi prensiplerle yürütülen islemlerdir.

Kimya mühendisliği

Kimya mühendisliği, kimya, matematik, fizik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya,ve ekonomi bilimlerini, ham maddelerin ya da kimyasalların daha kullanıslı ve değerli biçimlere dönüstürüldüğü proseslere uygulayan mühendislik dalıdır. Kimya mühendi ...

Akıskan yatak

Akıskan yatak, belli boyutlardaki katı taneciklerin sıvı gibi davrandıkları duruma verilen isimdir. Bu durum, basınçlı bir gazın, ortamı olusturan katı tanecikler arasından geçmesiyle olusur. Bu durumda katılar sıvı karakteristiği göstermeye basl ...

Ayırma islemleri

Ayırma islemi veya ayırma prosesi, bir kimyasal madde karısımını iki veya daha fazla ürüne dönüstürmek için kullanılan yönteme verilen addır. Ayırma islemi sonucunda olusan ürünlerden en az biri, kaynaktaki bilesenlerden en az biri ya da birden f ...

Birim islem

Kimya mühendisliğinde ve ilgili alanlarında, ünite operasyonu bir prosesin her bir temel adımına verilen isimdir. Ünite operasyonları ayırma, kristallendirme, buharlastırma, polimerizasyon, izomerizasyon gibi birçok fiziksel veya kimyasal dönüsüm ...

Karbondioksitin jeolojik depolanması

Iklim değisikliğine etkisi olan sera gazlarından CO 2 ’nin atmosferdeki derisimi, antropojenik etki ile her geçen gün artmaktadır. Bu etki ilk buhar makinesinin kullanımı ile 200ü askın yıldır devam etmektedir. 1958 yılından günümüze kadar, dünya ...

Kimya Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası, 27 Ocak 1954 tarihinde 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmustur. TMMOBun 23 odasından biridir. Türkiye’de mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra etmek isteyen her kisi uygun bir odaya kaydolmak ve üyeliğini korum ...

Kimya mühendisliğinin özeti

Asağıdaki özet, kimya mühendisliğine konu bağlamında genel bir bakıs açısı kazandırmak için verilmistir: Kimya mühendisliği, fiziksel bilimlerin örneğin kimya ve fizik ve yasam bilimlerinin örneğin biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya matematik v ...

Kimyasal reaksiyon mühendisliği

Kimyasal reaksiyon mühendisliği, kimya mühendisliği ve endüstriyel kimya alanında kullanılan kimyasal reaktörler ve tepkime kinetiği ile ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Tepkime kinetiği ve reaktör tasarımını birlestiren kimyasal reaksiyon mühend ...

Kimyasal tesisi

Kimyasal tesisi, genellikle büyük ölçekte kimyasallar üreten bir endüstriyel proses tesisidir. Bir kimyasal tesisinin genel amacı, maddelerin kimyasal veya biyolojik dönüsümü ve birbirlerinden ayrılması yoluyla maddi zenginlik yaratmaktır. Kimyas ...

Malzeme bilimi

Malzeme bilimi, yeni materyallerin tasarımı ve kesfi ile ilgilenen bilimler arası alandır. Paradigmalarıyla malzemeleri incelemeyi içeren yeni bir bilim alanı olmasına rağmen, asıl fikir Aydınlanma Dönemindeki kimya, mineroloji ve mühendislik ala ...

Proses tasarımı

Kimya mühendisliğinde maddelerin istenilen fiziksel ve kimyasal dönüsümü için ünitelerin seçimi ve sıralanmasına proses tasarımı veya süreç tasarımı adı verilir. Proses tasarımı kimya mühendisliğinin esasını olusturan merkezidir. Bu alanın tüm un ...

Reaksiyon hızı

Tepkime hızı, bir kimyasal tepkimenin gerçeklesme hızıdır. Belirli zaman aralığında, ürünlerin derisimindeki artma veya reaktantların derisimindeki azalma ile saptanır. Örneğin bir demir parçasının havadaki oksijenin etkisiyle paslanması yıllar a ...

Reynolds transport teoremi

Diferansiyel kalkülüste, Reynolds transport teoremi, Leibniz–Reynolds transport teoremi veya kısaca Reynolds teoremi, integralin türevi olarak da bilinen Leibniz integral kuralının genellestirilmis üç boyutlu hâli. Teorem ismini Osborne Reynoldsd ...

Termik santral

Termik santral, ana isletici makinesi buhar gücüyle çalısan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüstürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey y ...

Ünite prosesi

Bir ünite prosesi, bir üretim sisteminde tanımlanabilen ve diğerlerinden ayrılabilen bir veya birden fazla gruplandırılmıs isleme verilen addır. Kimyasal tesislerinde gerçeklestirilen islemlerdeki kimyasal değisimlerin her birine ünite prosesi ad ...

Makine mühendisliği

Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalısmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere ...

Ali Erten

Ali Erten Türk is insanı, Makine mühendisi, Spor adamı Makina ustası bir babanın 5 oğlundan biri olarak dünyaya geldi. Ilk, Orta ve Lise öğrenimini ilçesinde tamamladı. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun ...

Borulu ısı değistiricisi

Borulu ısı değistiricisi veya esanjörü, ısı değistiricilerinin bir tipidir. Daha doğru bir ifade ile ısı esanjörü tasarlarken kullanılan sınıflamalardan biridir. Bu tip esanjörler, petrol rafinerileri ve diğer büyük kimyasal prosesler içeren tesi ...

Fotoelastisite

Fotoelastisite madde üzerindeki gerilim dağılımlarını tespit etmek için deneysel bir metottur. Metot çoğunlukla metotların çok karmasıklasıp kullanılması zorlastığında tercih edilmektedir. Diğer analitik gerilim tespit metotlarına nazaran, fotoel ...

Gemi makineleri

Gemi makineleri, bir geminin ilerlemesini sağlayan gücü ve ihtiyaç duyulan elektriği, suyu, buharı üreten; kullanılan, ihtiyaç duyulan ya da atık olan her türlü akıskanın dolasımını, ısı değisimini, arıtılmasını ve bertarafını sağlayan; yüklerin ...

KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü

Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü içinde yer alan bölüm. En eski üçüncü makina mühendisliği bölümü olma özelliğine sahiptir. Kendi bölüm binasındaki derslik ve laboratuvarları ile her yıl 120 civarında lisans öğrencisine hizmet ...

Otomotiv mühendisliği

Çağdas otomotiv mühendisliği tasıt mühendisliğinin bir parçasıdır, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Güvenlik Mühendisliği dallarının tasarımda ve üretimde ortak olarak çalısmasıyla yapıl ...

Sapma (mühendislik)

Mühendislikte sapma yapısal bir elementin bir yük altında açılı bir yerdeğisimine uğramasıdır. Bir açıyı veya mesafeyi tanımlanayabilir. Yansıma mesafesi yansıyan seklin açısıyla doğrudan alakalıdır ve eğimin matematiksel fonksiyonunun integrali ...

Vida teorisi

Vida teorisi vektör çiftlerini ilgilendiren cebir ve hesaplama teorisidir. Genellikle katı cisimlerin kinematik ve dinamik hesaplamalarında kullanılan doğrusal ve açısal hız, kuvvet ve tork vektör çiftlerini inceler. Matematiksel kuramı Robert St ...

Meteoroloji mühendisliği

Meteoroloji mühendisliği nin temel konusu atmosfer olayları ve atmosferdeki olayların yeryüzündeki etkileri üzerine arastırma ve eğitim yapmaktır. Meteoroloji mühendisleri çalıstığı kurumlarda genis coğrafi alanlarda sıcaklık, yağıs, basınç, nem, ...

Orman mühendisliği

Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, isletilmesi ve gelistirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kisidir. Orman fakültelerinden 4 yıllık bir eğitim sonucu lisans alan kisiler "Orman Mühendisi" olarak tanımlanır. Orman mühend ...

Orman endüstrisi mühendisliği

Orman endüstrisi mühendisliği. 1971 yılında ilk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesinde kurulan Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programı orman endüstrisinin beklentilerini karsılamakta ve orman endüstri sektörlerine iliskin teme ...

Patlama hızı

Patlayıcı hız, olarak da bilinen patlama hızı, sok dalgası cephesinin patlatılmıs bir patlayıcıdan geçtiği hızdır. Pratikte ölçülmesi zor olduğu için, spesifik bir madde için listenen veriler genellikle gaz yasalarına dayanan kaba bir tahmindir. ...

Petrol Mühendisleri Derneği

Petrol Mühendisleri Derneği veya Ingilizce resmî adıyla Society of Petroleum Engineers, petrol ve doğal gaz kaynaklarının üretimi ile ilgili teknolojiler konusunda teknik bilgi alısverisinin sağlanması için kamu yararına arastırma, gelistirme, to ...

Rezervuar mühendisliği

Rezervuar mühendisliği veya rezervuar mühendisi, petrol ve doğalgaz rezervlerinin gelistirilmesi ve üretim esnasında ortaya çıkan drenaj problemlerinin çözülmesinin yanı sıra islemlerde yüksek ekonomik canlanma elde edebilmek için bilimsel prensi ...

Sondaj mühendisliği

Sondaj mühendisliği veya sondaj mühendisi, petrol mühendisliğinin bir alt kolu ve türüdür. Prosedür olarak sondaj mühendisleri, sondaj kuyularının tasarımını mümkün olduğunca güvenli ve ekonomik sekilde uygulamakla görevlidirler. Bu personel jeol ...

Yeraltı mühendisliği

Yeraltı mühendisliği veya yeraltı mühendisi, petrol mühendisliğinin bir alt koludur ve sondaj mühendislerinin görevlerine yakın bir çalısma alanları bulunmaktadır. Bir yeraltı mühendisinin en etkili olduğu is kolu, en iyi hidrokarbon rezervinin ü ...

Peyzaj mimarlığı

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yasam ortamı olusturan, biyoçesitliliği destekleyen arazi p ...

Anıt

Anıt ya da Abide, önemli bir olayın veya büyük bir kisinin gelecek kusaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, olarak tanımlanmaktadır. Anıtlar, genellikle heykel ya da çesitli biçimlerdeki y ...

Çocuk parkı

Çocuk parkı, çocuk bahçesi, oyun parkı, oyun bahçesi veya oyun alanı ; çocukların oynaması için tasarlanmıs bir parktır. Genellikle açık alanda bulunmakla birlikte kapalı alanda da bulunabilir. Çocuk bahçelerinde en çok bulunan oyuncaklar; kaydır ...

Gloriette

Gloriette, bir bahçedeki yüksek bir bölgede yer alan binaların genel adı. Yapısal düzenleme ve sekil itibarıyla bir pavyona veya küçük bir tapınağa benzeyebilir. Viyanadaki Schönbrunn Sarayının bahçesindeki Gloriette buna örnektir.

Iran bahçeleri

Iran bahçeleri veya Fars bahçeleri, tarafından ortaya çıkarılmıs olan bahçe tasarımı geleneği ve tarzı Endülüsten Hindistana ve ötesine kadar bahçelerin tasarımını etkilemistir. Elhamra bahçeleri, Ispanyadaki Endülüs devrinden itibaren bir Moro s ...

Peyzaj karakteri

Peyzaj karakteri, daha iyi ve daha kötü olan bir yeri diğer alanlardan farklı kılan peyzaj elemanlarının kalıcı, tanınabilir, belirgin, istikrarlı desenidir. Jeolojiye özgü kombinasyonlar, arazi formu sekli, toprak, bitki örtüsü, arazi kullanımı, ...

Merdiven

Merdiven, birbirinden farklı yükseklikte bulunan iki yüzeyi eğimli, ya da dik basamaklar yardımıyla birbirine bağlayan mimari yapı. Iki katı birbirine bağlayan bu yapılar yatay, dikey ya da dairesel biçimlerde olabilirler. Kullandıkları teknoloji ...

Peyzaj Mimarları Odası

Peyzaj Mimarlığı Örgütü süreci, ilk kez 1966 yılında Ankarada kurulan "Peyzaj Mimarisi Derneği" ile baslamıs; 13 Mayıs 1994 yılı TMMOB 33. Genel Kurulunda odalasma kararının çıkması ile Peyzaj Mimarları Odası kurulmustur. Izleyen süreçte; Adana, ...

Orman

Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki çesitli ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, böcekler ve hayvanlar bütününü içeren, topraklı alanda genellikle doğal yollardan olusmus bir kara ekosistemidir. 2000 yılı itibar ...

Peyzaj mimarlığı bölümü olan yüksekokullar listesi

Cape Town Üniversitesi, Güney Afrika yalnızca yüksek lisans programı Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika BSc + MLA link Dschang Üniversitesi Nairobi Üniversitesi, Kenya

Peyzaj mühendisliği

Peyzaj mühendisliği, ekolojik ölçütler doğrultusunda araziyi ve suyu sekillendirmek için matematik ve bilimin uygulamasıdır. Ayrıca yesil mühendislik diye tariflenebilir ama peyzaj mühendisliği için bilinen en iyi tasarım profesyonelleri peyzaj m ...

Peyzaj teknikerliği

Peyzaj teknikerliği, park, bahçe ve çevrenin düzenlemesinin yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetisecek süs bitkilerinin yetistirilmesi, korunması, pazarlanması islerini yapan meslektir. Peyzaj teknikeri, peyzaj mimarı ile uygulama sürec ...

Veranda

Veranda, taraça veya teras yapıların zemin katında, yer ile aynı hizada ya da yükseltilmis, üzeri bir çatıyla örtülü, yanları açık ya da camlı, büyükçe sundurma ya da balkondur. Hindistanda konusulan pek çok yerel dilde karsılığı olmasından yola ...

Yesil yol

Yesil yol, Ingilizce greenway olarak kullanılan terim. Green kelimesi ormanlar, nehir kenarları, vahsi yasam gibi doğallığı çağrıstırmakta; way kelimesi ise bir rota veya bir aksı belirtmektedir. Iki kelime birlikte peyzajla bütünlesen koridor ve ...

Tekstil mühendisliği

Tekstil mühendisliği, Mühendislik Fakültesine bağlı bir yükseköğretim bölümüdür. Tekstil mühendisliği bölümleri 4 yıllık lisans programlarına bağlı olarak özel sektöre yönelik Tekstil mühendisi yetistirmektedir. tekstil hammaddelerini değisik tek ...

Howard Wolowitz

Howard Wolowitz, CBS televizyon dizisi The Big Bang Theory deki kurgusal karakterlerden birdir. Simon Helberg tarafından canlandırılmıstır. Chuck Lorre ve Bill Prady tarafından yaratılmıstır. Tam adı ile Howard Joel Wolowitz dir. Diğer karakterle ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →