ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 539

Islamda teslis

Hıristiyanlıkta teslis, Tanrının Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç farklı ilahi varlıktan olusan bir birliktelik olarak aynı anda ve ebedi olarak var olan tek bir varlık olduğunu belirten birlik öğretisidir. Bununla birlikte, Islam içinde, ...

Islam ve Yahudilik

Tarihte Yahudilik ile Islam arasındaki etkilesimin tarihi, Islamın Arap Yarımadasında doğup buradan yayılmaya basladığı 7. yüzyıla kadar uzanır. Gerek Yahudiliğin gerekse Islamın kökenleri Ortadoğuda, Ibrahime dayandığından, her ikisi de Ibrahimi ...

6. yüzyıl Islam tarihinin zaman çizelgesi

600: Muhammed ve Haticenin ikinci çocukları ve ilk kızları Zeyneb doğdu. 578: Muhammedin büyükbabası Abdülmuttalib bin Hasimin ölümü 595: Muhammed, Hatice bint Hüveylid ile evlendi. 600: Ilk çocuğu Kasımın ölümü 570: Muhammedin babası Abdullah bi ...

Muhammira

Muhammira, Kızıllar Mezhebî ya da Kızıl-Giyinenler Fırkası ;" Muhammira Mezhebi”, El-Mukannaʿîyye, Hûrremdîn’îyye ve Kûl’îyye gibi aslen" Mazdekçî” olan fırkalar tarafından olusturulan mezheplerin mensuplarını tanımlamada kullanılan bir ortak üst ...

Fatih Sultan Mehmed Camii

Aziz Stefen Kilise Camii veya Fatih Sultan Mehmet Câmii veya Fatih Câmii Arnavutluk Cumhuriyetinin Iskodra liman kentinin Rozafa Kalesindeki tarihi bir dinî yapıdır. Kilise olasılıkla Stefene adanmıstı. Osmanlı döneminde kilise 1479 yılından sonr ...

Selimiye Camii (Les)

Selimiye Camiî veya Aziz Nikolas Kilisesi Arnavutluk Cumhuriyetindeki Leç liman kentinin tarihi bir dinî yapıdır. Kilise olasılıkla Aziz Nikolaose adanmıstı ve Iskender Beyin ceset kalıntılarını korunmustu. Osmanlı Imparatorluğu döneminde Aziz Ni ...

Yüzler ve Adımlar

Yüzler ve Adımlar, 2019 yılında, Diyanet Isleri Baskanlığı bünyesinde hazırlanan TRT Diyanet yapımı belgesel. Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Salih ÖZDERYA yapmıs, özgün müziklerini Cengiz Onural ve Bora Ebeoğlu bestelemistir. Oyuncu ve sin ...

Hak Dini Kuran Dili

Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, muasırlasmanın bir gereği olarak medreseler kapatılmıs, yeni eğitim sisteminde din ve Arapça eğitimine son verilmisti. Fakat Islâm kültürünün asırlar önce yerlestiği Türkiyede dinî ihtiyaçları karsılayacak oku ...

Kuran Mesajı

Kuran Mesajı, Avusturya asıllı Müslüman yazar Muhammed Esedin yazdığı Kuran mealidir. Ilk olarak 1980 yılında yayınlanmıstır. Ilk Türkçe baskısı ise 1996 yılında Isaret Yayınları tarafından yapılmıstır. Esed, kitabının önsözünde belirttiği gibi K ...

Mecmaul-Beyan

Mecmeu’l-Beyan Tefsiri, Iranlı din bilgini Seyh Tabersi’nin yazmıs olduğu tefsiridir. Bu eserin asıl nüshası Arapça diliyle yazılmıs, on ciltten olusmaktadır. Sii ve Sünni alimler tarafından övülen bu tefsir, Kuranı Kerim tefsirleri arasında Kur’ ...

Goauld karakterleri listesi

Bu baslıkta, Yıldız Geçidi mitolojisinde; egomanyak, kendilerini "tanrı" kabul eden, insan ve unas gibi bir takım canlıların vücuduna yerlesip, vücudun kontrolünü ele geçiren Goauld adlı asalak ırka mensup karakterler listelenmistir. Galaksideki ...

Yehuda (Beni Israil)

Yehuda, Yehuda kabilesinin ve ardılı olan Yehuda Krallığının kurcusu olmus Ibrani ata ve liderdi. Yehuda hakkında ilk defa Tanakhın Yaratılıs Kitabında bahsedilirken, Gelecek asırlarda Yehuda ve Israil Krallığını yönetecek Davud ve Süleyman da, M ...

Koruyucu aziz

Koruyucu aziz, Katolik, Anglikan ve Doğu Ortodoks inancında bir ulusun, yerin, zanaatın, aktivitenin, sınıfın, klanın, ailenin ya da kisinin ilahi savunucusu kabul edilen azizdir.

Pietizm

Pietizm, erken modern dönemde Avrupada kiliseye, otoriteye farklı tavırlarla biçimlenen bir akımdır. Devlet kiliseleri ile yolunu tümüyle ayırmamıstır. Pietizm sözcüğü önceleri bir asağılama olarak kullanılmasına rağmen, kendileri tarafından olum ...

Arı Ülke Budizmi

Arı Ülke Budizmi, ya da Amidizm, Mahayana Budizminde belli baslı okullardan biridir. Günümüzde Zen Budizmi ile birlikte Doğu Asyada oldukça popülerdir; ve özellikle de Çin Budizmine bağlı kesisler tarafından Chan ve diğer uygulamalarla birlikte k ...

Niçiren Budizmi

Niçiren Budizmi Japon rahip Niçirenin öğretilerine dayanan bir Budist okuldur. Niçiren okulunun tarih boyunca Japonyada Ortaçağdaki Kyoto tüccarları, 2. Dünya Savası öncesi dönemdeki ultra-milliyetçiler gibi farklı gruplar üzerinde büyük etkisi o ...

Soka Gakkai

Sōka Gakkai Budizmin Niçiren okuluna bağlı bir harekettir. Sōka Gakkai International in dünya çapında 192 ülkede 12 milyon takipçisi vardır. 1930da eğitimci Tsunesaburo Makiguchi tarafından kurulan organizasyon, Ikinci Dünya Savası sırasında devl ...

Theravada

Theravada ; kelime anlamı olarak, "Yaslıların öğretisi", ya da "Eski öğreti") günümüze ulasan en eski Budist okuldur. Kökeni, Buda’nın ilk mensubu olan kesisler topluluğuna dayanmaktadır. Mahayana geleneğinden gelen Budistler tarafından küçük tas ...

Platform Sutra

Altıncı Pirin Platform Sutrası, Çinde yazılmıs Budist bir metindir. Chan/Zen okullarında yeni bir çığır açmıs önemli metinlerden biridir. Geleneksel olarak Shao Zhou manastırında altıncı Chan piri Huinengın yaptığı konusmalara dayandığı kabul edi ...

Aramatyalı Yusuf

Aramatyalı Yusuf, Kanonik Incillere göre Isanın gizli bir öğrencisi ve takipçisi. Kendisi için hazırlattığı kaya mezara Isayı koymustur. Aramatyalı Yusufun, yaklasık olarak MS 30 yılında çarmıha gerilen Isanın damlayan kanını Kutsal Kâseye koyduğ ...

Azize Nino

Azize Nino, Gürcistan’da 323 yılından itibaren Hristiyanlığı yayan azize. Gürcü Ortodoks Kilisesi’nin azizelerinden biridir ve Havariler’e es kabul edilir. Yılda iki kez Azize Nino Günü kutlanır.

Mauritius (aziz)

Maritius, Romalı komutan ve 286 yılında ölen Hristiyan Teb Lejyonunun lideridir. Hem Katolik hem Ortodoks kilisesi tarafından büyük saygı duyulur. Maritius, 250 yılında Eski Mısırın Teb sehrinde Luksor bölgesi doğmustur. Daha sonra Roma ordusuna ...

Simeon Stylites

Simeon Stylites Hristiyan Süryani asketik aziz. Halep yakınlarında bir manastırda sütunun üzerinde 37 yıl yasaması ile bilinir. Kendisine benzeyen takipçilerinden ayırmak için Yaslı Simeon Stylites olarak adlandırılır. Simeon çoban bir babanın oğ ...

Kesis

Kesis sözcüğünün kökü Arapça ve Farsçaya dayanır. Kesisler Hristiyanlığı içlerinde en yoğun sekliyle yasamaya gayret eden, bunun için inzivaya çekilip günlerce Tanrısal meditasyon yapan, manastırda yasayıp hayatını Hristiyanlığa göre sekillendire ...

Filip Incili

Filip Incili, Nag Hammadide bulunan kodekslerden ikincisinin 56. ve 86. sayfaları arasında bulunan muhtemelen valentinian gnostisizmi etkisi altında yazılmıs içinde farklı özdeyislerin toplandığı bir metindir. Literatürde incil adı altında tanına ...

Sinoptik Inciller

Sinoptik tanıklıklar,Yeni Antlasmada yer alan ve doğru kabul edilen Matta, Markos ve Lukanın tanıklıklarıdır. Sinoptik, Yunanca "es görünümlü" demektir. Bu üç tanıklık,konu ve üslup olarak birbirine benzediği, hatta önemli miktarda ortak metin iç ...

Yakup Incili

Yakup Incili, Nasıralı Isanın çocukluğuna ve annesi Meryemin doğumu ve çocukluğuna dair bilgiler rivâyet eden bir incildir. Bu incil, Isanın doğumundan önce, doğumu döneminde ve sonrasında, kısaca bütün ömrü zarfında Meryem Ananın hep bâkire olar ...

Brunstad Hristiyan Kilisesi

Brunstad Hristiyan Kilisesi, dünya çapında bir mezhebe bağlı olmayan evanjelik bir Hristiyan kilisesidir. 20. yüzyılın baslarında Norveçte kuruldu. 54 ülkede 220den fazla kilise ile temsil edilmektedir. 2016da toplam 20.000 üyesi bulunmaktadır. Ü ...

Anglikanizm

Anglikanizm, Ingilterenin resmî kilisesi olan Ingiltere Kilisesine has ilke, doktrin ve kurumlar. Ingiltere Kralı VIII. Henrynin kurduğu bir Hristiyan mezhebidir. Ingiliz Reformu, Katoliklik ve Protestanlık arasında bir orta yol olarak görüldüğü ...

Katolik

Katolik sözcüğü, Yunanca katholikos evrensel kelimesinden türetilmistir. Katolikler, Roma Katolik Kilisesi Mensubu olup, Hristiyan dünyasının en yaygın mezhebini meydana getirirler. Katolikler, bu akımın Isanın ilk havarilerinden Petrus tarafında ...

Hasimoğulları

Hâsimoğulları veya Hâsimîler, Beni Hasim kabilesine bağlı bir Kureys boyu. Ayrıca kan bağı ve kabile birlikteliği yoluyla Kızıl Deniz boyunca kurulan hanedanların sahibi olan boy. Sülale ismini Islam peygamberi Muhammedin büyük-büyükbabası Hasim ...

Ashab-ı Karye

Ashab-ı Karye, Islami kaynaklarda, geçmiste yasamıs, kendisine elçiler gönderilmis olduğu anlatılan bir sehrin halkıdır. Ashab-ı Karye," sehir halkı” demektir.

Kârûn

Lidya kralı Krezüsün zenginliği mitolojilere konu olmustur. Antik çağın bilinen en zengin kralı olan Krezüs mitolojiye göre her tuttuğunun altın olması için ilâhlara yalvarır; bu dileği kabul edilince mutluluğa eriseceğini sanır. Ancak çok zengin ...

Sâmirî

Samiri, Islam dininin kutsal kitabı Kuranda ve Yahudilikin kutsal kitabı Tevratta adı geçen bir sahıs. Kuranda adı 4 ayrı surede geçer fakat hakkında mevcut bir hadis yoktur. Tevratta da bu konuda bazı bilgiler bulunsa da Müslüman din bilimciler ...

Islami bankacılık

Islami bankacılık sistemi olarak bilinen bankacılık sistemi aktivitelerini Seriatla belirlemektedir. Seriat ödünç verilen paradan para kazanmayı yasaklamaktadır. Faiz yasak olduğu için mevduat olarak toplanan para reel ekonomiye yatırılır. Sabit ...

Al Baraka Bankacılık Grubu

Al Baraka Bankacılık Grubu 2002de Bahreynin baskenti Manamada kuruldu. Sirket, Bahreyn Menkul Kıymetler Borsasında ve NASDAQ Dubaide islem görmektedir. Grup 12 ülkede seriat ilkelerine kesinlikle uygun olarak perakende, kurumsal ve yatırım bankac ...

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Türkiyede Bankacılık Kanunu gereğince katılım bankalarını bünyesinde barındırmak amacıyla 04 Ekim 2001 tarihinde Özel Finans Kurumları adına kurulmustur. 01 Kasım 2005 tarihinde kurumun adı Türkiye Katılım Bankal ...

Cehmilik

Cebriyye, kader ve irade konusunda Kaderiyye fırkasının tam aksi görüsler ileri sürmüstür. Islâm âleminde kader konusunu tartısma gündemine getiren ilk sahsın Mabed bin Hâlid el-Cühenî olduğu nakledilir. Onu Geylân el-Dimaskî takip etmis ve kader ...

Esarilik

Esârîyye veya Esârîlik, Islâm içinde bir teoloji okulu ve Sünnî itikadi mezheplerinden birisidir. Kurucusu Ebül Hasan Esarîdir. Sünnî Müslümanlar arasında Mâtûrîdîlik ve Selefîlik gibi yaygındır. Aklı Mutezile kadar önemsememekle birlikte, Selefî ...

Selefilik

Selefîlik, temelleri Ibn-i Teymiye tarafından atılan bir Islâm inanç hareketidir. Selef, "önde olan" anlamına gelir ve geleneksel olarak Islâm Peygamberi, sahabeler ve onları görerek tâbî olanlardan tâbiîn ve tebeut tâbiîn olusan gruba verilen is ...

Türkistan Aleviliği

Pamir Alevîliği ya da Türkistan Alevîliği ; Çin, Pakistan, Afganistan ile Kırgızistan sınırındaki bölgede yer alan Pamir Dağlarının etrafında yasayanlar arasında yaygın olan Imâmet ve Imâmet kökenli Nizârî Ismâilîlerin nüfus çoğunluğu teskil etti ...

Islamda siyasi mezhepler

Islamda siyasi mezhepler, Islam tarihi boyunca, siyasi tartısmalar ve görüs farklılıkları sonucu ortaya çıkan mezheplerdir. Islamda Sünnilik, Siilik ve Haricilik olmak üzere üç ana mezhep vardır. Bu mezhepler de çesitli açılarından kendi içinde a ...

Hâricîler

Hâricîlik, Hâriciyye ya da Havâric Islam dininde bir siyasi mezhep olarak Hicri ilk yüzyılda ortaya çıkmıs ve asırlardır kendini değisik sekillerde sergileyen bir hareket. Islâm dünyası içerisinde %2lik bir kısmı olusturmaktadır. Tarihte Hâricîle ...

8. Ana Jet Üs Komutanlığı

8. Ana Jet Üs Komutanlığı Türkiye hava sahasını koruyan kuvvetin karargâhı Diyarbakırdadır. Diyarbakır Havalimanının hemen yanındadır. Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına bağlıdır. Görevi terörle mücadele için kara birliklerin ...

Oni Sinagogu

Oni Sinagogu Gürcistanın Oni sehrindeki VI. Vakhtang Caddesi 53 numarada yer alan bir sinagogdur. Sinagog, Gürcistanın Raça bölgesinde yer almaktadır. Oni sinagogu, Gürcistan cumhuriyetindeki hala faal olan en eski sinagogdur.

Zülfaris Sinagogu

Zülfaris Sinagogu, Istanbulda Beyoğlu ilçesinin Galata semtinde bulunan bir sinagog. 1671 tarihinde mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak bugünkü bina eski temeller üzerinde, muhtemelen 19. yüzyıl basında, tekrar insa edilmisti. Çesitli zamanlarda y ...

Rahip Timothy Lovejoy

Rahip Timothy Lovejoy, Simpsonlar televizyon dizisinde, Springfield kilisesinin ilk rahibidir. Harry Shearer tarafından seslendirilmektedir. Ilk olarak "The Telltale Head" bölümünde görülmüstür. Dizide çoğunlukla kilise içinde görülür ve çok nadi ...

Jair oğlu Elhanan

Jair-Oregim oğlu Beytüllahimli Elhananın 2. Samuel 21:19 da Câlûtu öldürmesinden bahsedilir.Ancak bu 1.Samuel 17. ayet ile çelisir.Bu ayette Câlûtu Davudun öldürdüğünden bahsedilir.M.Ö 4. yüzyıl Tarihler Kitabı Ikinci Câlût olayını su sekilde açı ...

Simon (Beni Israil)

Toranın Tekvin kitabına göre Simon Yakupla Leanın ikinci oğlu ve Simon kabilesinin kurucusudur. Bazı dinbilimcilerce Simon sembolik bir kisiliktir. Bu tezi savunanlara göre Lea ve Rahelden gelenler orijinal Israiloğullarını ve hizmetçilerden gele ...

On Iki Küçük Peygamber

Küçük peygamberler Tanahın bir kitabı olup adını, peygambersi kehanet çalısmalarının kısalığından alır. Hristiyanlıkta ise bu kitaplar teker ele alınır. Tanah ve çoğu Protestan ve Katoliklerin "Oniki" sıralaması söyledir: Yona Yunus Yoel Hosea Se ...