ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 571

Tocilizumab

Atlizumab olarak da bilinen ve Actemra adı altında pazarlanan Tocilizumab, çocuklarda ciddi bir artrit türü olan romatoid artrit ve sistemik juvenil idiyopatik artrit tedavisi için kullanılan immünosüpresif bir ilaçtır. Interlökin-6 reseptörüne k ...

Antihistaminik

Antihistaminik, histaminin etkisini önleyen maddelerdir. Histamin, kisinin alerjik olduğu madde ile karsılastığında veya iltihap durumlarında ortaya çıkan önemli bir kimyasal ajandır. En iyi sonuç için bu ilaçlar alerji sikayetleri ortaya çıkmada ...

Opipramol

Opipramol Potent sigma reseptör ligandı olup antidepresan etkisi azdır. Antiiskemik etkisi olduğu düsünülmektedir. 50–300 mg/gün doz aralığında etkindir. Uyusukluk haline/sedasyona yol açabilir,bu da zihinsel uyanıklık gerektiren islerin yapılmas ...

Safra fistülü

Biliyer fistül, safranın safra kanallarından, yakındaki içi bos yapılara anormal bir bağlantı sonucu sızdığı bir fistül türüdür. Safra fistülü türleri arasında, ince bağırsağa anormal bir akıntının olduğu bilioenterik fistül ile nadir olan, plevr ...

Safra yolu yaralanması

Safra yolu yaralanmaları, safra yollarında genellikle laparoskopik kolesistektomi sonucu meydana gelen iyatrojenik yaralanmalardır. Ana safra kanalı, sistik kanal ve ortak hepatik kanalı kapsayan ekstrahepatik safra yollarında gerçeklesen yaralan ...

Barrett özofagusu

Barrett özofagusu, yemek borusunun alt bölümünü kaplayan mukozal hücrelerde meydana gelen anormal metaplazik değisim ile karakterize edilen bir durumdur. Hastalıkta, normal, çok katlı yassı epitel hücreleri, aralarda goblet hücreleri de yer alaca ...

H2 antagonisti

H 2 -reseptör antagonistleri, mide paryetal hücresinde histaminin etkisini bloke ederek bu hücrelerdeki asit salınımını azaltan moleküllerdir. Bu ilaçlar dispepsi tedavisinde kullanılır. Ancak proton pompa inhibitörlerine göre daha az etkili kald ...

Famotidin

Hem asit konsantrasyonunu hem de gastrik sekresyon hacmini azaltır. Famotidin bazal ve nokturnal gastrik sekresyonu inhibe ettiği gibi gıdalarla ve pentagastrin ile uyarılmıs asit sekresyonunu da inhibe eder. Famotidin açlık veya tokluk serum gas ...

Lansoprazol

Lansoprazol, mide asidi salgılanmasını spesifik olarak inhibe eden proton pompası inhibitörleri grubundan bir antiülser ilaçtır. Ticari adlarının bazıları ABD ve Kanadada Prevacid, Ingilterede Lansoprazole, Italyada Limpidex, Japonyada Takepron, ...

Pantoprazol

Pantoprazol, bir sübstitüye benzimidazol olup, selektif proton pompası inhibitörüdür. Pariyetal hücrelerin proton pompalarına spesifik etkisi ile midede hidroklorik asit salgılanmasını inhibe eder. Ilaçlarda pantoprazol sodyum halinde kullanılır.

Rabeprazol

Rabeprazol, proton pompası inhibitörleri grubundan bir antiülser ilaçtır. Ticari adlarının bazıları Genveon Ilaç tarafından üretilen Razogen, Bilim Ilaç tarafından üretilen Raneks, ABDde üretilen Aciphex, Johnson&Johnson tarafından üretilen P ...

Makat kanseri

Makat kanseri, makat kanalından kaynaklanan ve bağırsak kanserinden farklı bir kanser türüdür. Makat kanseri makat derisinden kaynaklanan yassı epitel hücreli bir kanser türüdür. Ancak, yine makattan kaynaklanan adenokanser, lenfoma, sarkom ve me ...

Safra asidi

Safra asitleri, memeli hayvanların safrasında bulunan steroit asitlerdir. Karaciğerde kolesterolun oksidasyonu sonucu olusurlar, safra kesesinde depolanıp ince bağırsağa salgılanırlar. Surfaktan olarak etki ederler, lipitleri çözüp onların emilme ...

Ursodeoksikolik asit

Asit, kolesistektomi için uygun olmayan safra tası olan hastalarda veya safra tası olusumunu önlemek için hızlı kilo kaybı geçiren obez hastalarda, safra tası olusumunda azalma sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca asit, birincil biliyer kolanjit ...

Alerjik konjonktivit

Alerjik konjonktivit aslında bir grup hastalığı tanımlayan genel bir terimdir. Temelde tip I asırı duyarlılık reaksiyonu ile birlikte görülmekte birlikte, süreğen -kronik- tiplerinde hücresel bağısık yanıt da -tip IV reaksiyon- rol oynamaktadır. ...

Konjonktivit

Konjonktivit, konjonktiva adı verilen gözün en dıs tabakası ve/veya göz kapaklarının iç yüzeyini saran zar tabakanın iltihaplanmasından ileri gelen tıbbi bir durum, bir hastalıktır. Genellikle en yaygın olarak bir enfeksiyona özellikle viral, baz ...

Hemofili

Hemofili çoğunlukla genetik geçis gösteren, vücutta kanın pıhtılasma sisteminde rol alan ve pıhtılasma faktörleri olarak adlandırılan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan, pıhtılasma bozukluğu yaratan ve X kromozomundaki çek ...

Akciğer kanserinde evrelendirme

Akciğer kanserinde evrelendirme primer tümörün büyüklüğü ve yayımına, bölgesel lenf bezi tutulumuna, uzak metastaz varlığına dayanan TNM evrelendirmesi kullanılır. Küçük hücreli akciğer kanserinde TNM sınıflaması kullanılabilmekle beraber, bu has ...

Patojenik bakteri

Patojenik bakteri enfeksiyöz hastalıklara neden olan bakterilerdir. Bu madde insanlardaki patojenik bakterilerle ilgilidir. Bakterilerin çoğunluğu zararsız veya yararlıyken, oldukça az sayıda bakteri patoejeniktir. En sık rastlanılan bakteri hast ...

Mycoplasma fermentans

Mycoplasma fermentans, Mollicutes sınıfından çok küçük bir bakteridir. Diğer mikoplazmalar gibi M. fermentans, bir peptidoglikan yapılı hücre duvarının bulunmaması ve birçok antibakteriyel maddeye karsı direnç göstermesi özelliklerine sahiptir. S ...

Staphylococcus

Stafilokoklar Bacillales takımı içindeki Staphylococcaceae familyasına ait Gram-pozitif bakteri cinsidir. Mikroskop altında yuvarlak üzüm taneleri gibi görünürler. Staphylococcus türleri fakültatif anaerobik organizmalardır. Bu cins, çoğu insanla ...

Anaplastik karsinom

Anaplastik karsinom, Anaplastic carcinoma veya Anaplastik Tiroid Kanseri organizmada görülen en kötü huylu kanserlerden birisidir. Hastaların bir kısmı, tanıdan sonra bir yıl içerisinde ölmektedir. Tiroidin anaplastik karsinomları, insanda görüle ...

Melanom

Melanom, melanositlerden kaynaklanan malign bir kanser türüdür. Melanositler koyu renkli bir pigment olan melanin üreten hücrelerdir ve cilt renginden sorumludurlar. Genellikle deride bulunurlar ancak bağırsaklar ve göz gibi vücudun diğer bölgele ...

Pankreas kanseri

Pankreas kanseri, pankreastaki sağlıklı hücrelerin kontrolden çıkıp hızla çoğalmaları sonucu ortaya çıkan hastalık. Pankreasın normalde yağ ve proteinlerin sindirilmesine yardımcı olan enzimlerin üretilmesi ve aralarında insülinin de bulunduğu ho ...

Yemek borusu kanseri

Yemek borusu kanseri, boğaz ile mide arasında uzanan ve özafagus olarak da bilinen yemek borusundan kaynaklanan bir kanser türüdür. Sık görülen belirtiler arasında yutma güçlüğü ve kilo verme sayılabilir. Diğer belirtilere örnek olarak yutma sıra ...

Artrit

Artrit, eklemlerde vücut tarafından üretilen bir iltihaptır. Bu iltihap mikrobik değildir, vücut tarafından üretilir. Artrit tek bir hastalık değildir, 100’den fazla farklı hastalık artrit ile iliskilidir. Bazı formları çok ağır seyreder, bazılar ...

Osteoartrit

Osteoartrit düsük seviyeli enflamasyon sonucu eklemlerde ağrıya yol açan, eklemlerde bir tür tampon gibi islev gören kıkırdağın anormal bir ölçüde yıpranması veya yok olması veya bu eklemleri kayganlastıran sinoviyal sıvının azalması sonucu olusa ...

Protrüzyo Asetabuli

Protrusio asetabuli, asetabulumun nadir bir bozukluğudur. Asetabulum, femur basını içine alan ve küre-soket seklindeki kalça ekleminin soket bölümünü olusturan yapıdır. Pelvis, üç kemik, ilium, ischium ve pubisden olusur. Protrusio deformitesinde ...

Agranülosit

Agranulosit ler, beyaz kan hücrelerinin, sitoplazmalarının granül içermemesiyle karakterize alt birimleridir. Agranülositlerin iki tipi vardır. Lenfositler Monositler Lenfositler, lenf sisteminde sıkça yer alan ve doğal öldürücü T hücreleri ni iç ...

Granülosit

Granülosit, lökositlerin bir bölümünü olusturan çesitli hücre tiplerine verilen isimdir. Bu ismi almalarının nedeni granülosit hücre tiplerinin sitoplazmalarında bulunan farklı boyama özelliklerine sahip granüllerdir. Bu hücrelere farklı sekiller ...

Nötrofil polimorflar

Nötrofil polimorflar, bakterilerin ve yabancı cisimlerin ortadan kaldırılmasında etkili akyuvarlardır. Insan vücudunda 100 milyar nötrofil polimorf vardır. Kemik iliğinin yarısı nötrofil polimorflardan olusur; kırmızı kemik iliğindeki ana hücrele ...

Getirici arteriyol

Getirici arteriyoller, çok sayıda bosaltım sisteminde nefronları besleyen bir grup kan damarıdır. Bu damarlar, tubuloglomerüler geribildirim mekanizmasının bir parçası olarak kan basıncının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Getirici arteriyol ...

Peritübüler kılcallar

Peritübüler kılcallar, bosaltım sisteminde götürücü arteriyol tarafından beslenen çok küçük kan damarlarıdır; bu damarlar, nefronlar boyunca ilerleyerek nefronun iç bosluğu ile kan arasında geri emilim ve salgılama yapılmasını sağlar. Peritübüler ...

Diyalize bağlı kistik böbrek hastalığı

Diyalize bağlı kistik böbrek hastalığı, uzun süre diyalizde kalan ilerlemis kronik böbrek hastalarının böbreklerinin korteks ve medullasında kistlerin olusmasıyla karakterize bir diyaliz komplikasyonudur. Kistler 0.5–1 cm çaplarında, içyüzleri ep ...

Intersitisyel Nefrit

Intersitisyel nefrit böbrek tübüllerini çevreleyen intersitisyumunu etkileyen bir nefrit türüdür. Bu hastalık akut, yani aniden, veya kronik, yani yavas seyirli olarak gelisip devam eden ve böbrek yetmezliğiyle sonuçlanan tablolar halinde ortaya ...

Medüller sünger böbrek

Böbrek medullasının kistik hastalığı, böbrek korteksinden çok medulla katmanını etkileyen bir kistik hastalıktır. Iki tür medüller kistik hastalık vardır: Nefronoftizi-medüller kistik hastalık kompleksi Medüller sünger böbrek Medüller sünger böbr ...

Nefronoftizi

Böbrek medullasının kistik hastalığı, böbrek korteksinden çok medulla katmanını etkileyen bir kistik hastalıktır. Iki tür medüller kistik hastalık vardır: Nefronoftizi nefronoftizi-medüller kistik hastalık kompleksi Medüller sünger böbrek Nefrono ...

Balgam

Balgam, alt solunum yolundan dısarı öksürülen mukustur. Tıpta balgam örnekleri, çıplak gözle incelemelerde, solunum yolları enfeksiyonlarına yönelik mikrobiyolojik taramalarda ve solunum sisteminin sitolojik incelemelerinde kullanılır. Bu tarz in ...

Diazepam

Diazepam, benzodiazepin türevi bir ilaç etken maddesidir. Diapam, Diazem gibi ticari isimlerle pazarlanır. Anksiyolitik, antikonvülsan, sedatif, kas gevsetici ve hafıza zayıflatıcı etkilere sahiptir. Anksiyete, uyuyamama, nöbetler, alkol yoksunlu ...

Hipnotik

Hipnotik, merkezî sinir sisteminin çalısmasının yavaslatıcı madde. Farmakolojik olarak uygun dozda kullanıldığı zaman uyku sağlayan ilaçlardır. Hipnotik etki sedatif etkiden daha güçlüdür. Birçok hipnotik ilaç yüksek dozda anestezik etki gösterir ...

Modafinil

Modafinil, Provigil ve Modiwake adı altında satılan, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi gibi hastalıkların yol açtığı gün içi uykulu hali tedavi etmek için kullanılan ilaç. Bilissel faliyetleri artırıcı etki gösterdiği düsünülse de yapılan çalı ...

Sergileme ve tepki önleme

Sergileme ve tepki önleme ; özellikle obsesif kompulsif bozukluk ve fobiler gibi birçok kaygı bozukluğu için oldukça etkili davranıssal bir tedavi yöntemidir. Sergileme tedavisinin bir alt dalıdır. Bu yöntem kisinin korkusuyla yüzlestiği ve kaçıs ...

Agave

Agave, Orta ve Güney Amerikada yayılıs gösteren sabırgiller familasından etli bitki cinsidir. Türleri Türkçede sabır otu ya da kısaca sabır olarak bilinir. Görünüsü benzer olan Aloe vera sarısabır ile karıstırılmamalıdır. Aynı familyadan avize ağ ...

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2010 yılında üniversitenin merkez kampüsünde kurulmustur. 2011-2012 yılında 51 öğrenci ile öğretime baslamıstır. 2019 yılı sonunda yeni binasına tasınmıstır. Yeni binasında idari birim, öğretim elemanı ...

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayserida bulunan bir veteriner fakültesidir. Hayvan hastanesine sahip olan fakülte Erciyes Üniversitesine bağlıdır. Ulusal akreditasyonunu sağlamstır.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ; Türk tarihinin ikinci, Cumhuriyet tarihinde ise ilk kurulan veteriner fakültesidir. 1970 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak öğretime açılmıstır. 11 Nisan 1975te Fırat Üniversitesinin kurulması ile ...

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdurda bulunan bir veteriner fakültesidir. Hayvan hastanesine sahip olan fakülte Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlıdır.

Uzatmalı COVID

Uzatmalı COVID, uzun COVID veya kronik COVID sendromu, COVID-19un atlatılmasına rağmen semptomlarının devam etmesine verilen gayriresmî bir addır. Kalıcı olan semptomların basında halsizlik, bas ağrısı, nefes darlığı, anozomi, kas zayıflaması ve ...

Aspergillus

Aspergillus, dünyanın her yerine yayılmıs yaklasık 200 mantar türünden olusmus bir cinstir. Yuvarlak hücrelerden olusmus mayalardan farklı olarak, Aspergillus lar hif olarak adlandırılan hücre zincirlerinden olusan ipliksi mantar türleridir. Doğa ...

2018 Avrupa Atletizm Sampiyonası - Erkekler 100 metre

Sezon boyunca sampiyonaya katılan ilk sekiz sıradaki sporculara yarı finallere doğrudan katılım verildi. Ilk tur 6 Ağustos Pazartesi günü yapıldı. Yarı finaller bir gün sonra, final ise iki saat sonra gerçeklestirildi.