ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 657

Loop I kabarcığı

Loop I Kabarcığı Samanyolunun Orion kolunda bulunan yıldızlararası maddedir. Günesin bakıs açısıyla, Samanyolu gökadasının merkezine doğru uzanır. Iki dikkat çekici tünel, Yerel kabarcık ile Loop I kabarcığını bir ilmek gibi birbirine bağlar.

Yerel Yıldızlararası Bulut

Yerel Yıldızlararası Bulut, Günes Sistemimizin hareket ettiği yaklasık 30 ısık yılı genisliğinde yıldızlararası bulut. Yerel Yıldızlararası Bulut, ılık ve kısmen iyonize olmustur. Bulutu olusturan madde, gaz ve tozdan olusmus olup tozun buluta kü ...

Cüce nova

Cüce novalar veya U Geminorum yıldızları, birbirini etkileyen çift yıldız sistemleridir. Bunlar ani ve siddetli değisen yıldızların önemli bir alt grubunu temsil eder. Bu sistemler bir beyaz cüce ve yoldas yıldız olarak bir kırmızı anakol yıldızı ...

Parıltılı yıldızlar

Parıltılı yıldızlar, birkaç dakika veya saatliğine beklenmedik ve olağanüstü miktarlarda aydınlık artısına gidebilen değisken yıldızlardır. Aydınlık artısı tüm elektromıknatıssal izgeyi kapsayarak, X ısınlarından radyo dalgalarına kadar uzanır. P ...

R Coronae Borealis değiseni

R Coronae Borealis değiseni ani olarak 9 kadire ulasan parlaklık azalmaları gösteren patlayan değisen yıldız. En parlak üyesi R Coronae Borealisin adı ile anılan bu gruptaki yıldızlar sayıca çok az olup, iyi bilinen örneklerinin sayısı 30u geçmem ...

Beta Cephei değisenleri

Beta Cephei değisenleri kısa dönemli ısık ve dikine hız değisimi gösteren, erken B türü dev ve altdevlerden olusma bir gruptur. 2-7 saat arasında değerlere sahip dönemleri, dönme ve/veya çift sistem hareketleri ile açıklanamayacak derecede kısadı ...

Tansık değiskeni

Tansık değiseni, adını Tansık yıldızından alıp, ileri derecede al renge, 100 günden uzun atma süresine ve 1den yüksek mutlak parlaklığa sahip, zonklayan değisen yıldızlar sınıfıdır. Mira en parlak iken görünen kadiri 3 ile 5 arasında Çıplak gözle ...

RV Tauri değiseni

RV Tauri değisenleri, maksimum ısıkta, tayflarında F ve G türü, minimum ısıkta ise G ve K türü yıldızların tipik çizgilerini gösteren parlak, sarı üstdevlerdir. Görsel bölge ısık eğrileri benzer minimumlar arası 30 – 150 günlük dönemlerle ardısık ...

Yarıdüzenli değisenler

Yarıdüzenli değisen yıldızlar yüksek ısınım gücüne sahip soğuk yıldızların hemen tamamı değiskenlik gösterir. Bu onların temel karakteristiklerinden biridir. Bu nedenle geç tür yıldızlar arasından fotometrik standartlar bulmak oldukça güçtür. GCV ...

Insan iskeleti

Insan iskeleti, kemiklerden olusur ve bağlar, kirisler, kaslar, kıkırdaklar ve diğer organlar tarafından desteklenir. Iskelet sabit ve değismez değildir; kompozisyonu yasam boyunca değisir. Gebeliğin erken dönemlerinde, fetüs sert bir iskelete sa ...

Eklem

Synovial eklemler vücuttaki eklemlerin büyük bir bölümünü olusturan ve fonksiyonel olarak en önemli olan tam hareketli eklemlerdir. Omuz ekleminde olduğu gibi sadece basitçe karsı karsıya gelen iki kemikten olusan synovial eklemlere art. simplex ...

Insan kas-iskelet sistemi

Insan kas-iskelet sistemi, insanlara kas ve iskelet sistemlerini kullanarak hareket etme yeteneği veren bir organ sistemi. Kas-iskelet sistemi vücuda sekil, destek, denge ve hareket sağlar. Iskelet kemikleri, kaslar, kıkırdak, tendonlar, bağlar, ...

Intervertebral diskler

Intervertebral diskler veya diğer adıyla intervertebral fibrokartilaj, vertebral kolondaki iki komsu vertebra arasında bulunur. Diskler vertebralar arasında fibrokartilajinöz eklem gibi davranırlar. Merkezindeki yumusak yapısı nedeniyle kısmen ha ...

Kol

Kol, çesitli hareketlerin ve islerin yapılmasında kullanılan uzuv. Anatomide omuz mafsalından, dirsek mafsalına kadar olan kısma kol, dirsek mafsalından el bileği mafsalına kadar olan kısma da ön kol denmektedir. Fakat genel kullanımda kol denili ...

Sterol O-asiltransferaz

Sterol O-asiltransferaz SOAT veya asil-KoA kolesteril asil transferaz Ingilizce Acyl-CoA cholesteryl acyl transferase ın kısaltması ACAT olarak değinilir, EC 2.3.1.26 asil transferaz sınıfı bir enzimdir. Insanda iki tip ACAT enzimi vardır, ACAT1 ...

Ameloblastin

Amelin olarak da bilinen Ameloblastin, dis minesinde bulunan gene özgü bir proteindir. Minenin %5inden azı proteinden olusmasına rağmen, ameloblastinler tüm mine proteinlerinin %5-10unu olusturur. Bu protein, amelogenezin erken sekretuar evresind ...

HMG-KoA redüktaz

HMG-KoA redüktaz kolesterol ve benzeri moleküllerin sentezlendiği reaksiyon zincirinin ilk adımının enzimidir. Statin diye adlandırılan HMG-KoA redüktaz ketleyicileri kan kolesterol seviyelerini düsürerek kalp hastalığı riskini azaltmak için kull ...

NOX3

NOX3 gibi NADPH oksidazlar, birçok hücre tipinde bulunurlar ve plazma membranı ile iliskili enzimlerdir. Elektron bağıslayıcısı olarak NADPH kullanarak, oksijenin 1 elektron indirgemesiyle süperoksit üretimini katalize ederler.

Pankreatik lipaz

Pankreatik lipaz, pankreasın duktal hücreleri tarafından salgılanan, trigliserit moleküllerini hidroliz eden, lipaz türü bir enzimdir. Kofaktör olarak kolipaz ve safra asitleri kullanır. Hidroliz reaksiyonu sonucu açığa monoasilgliserol ve yağ as ...

Pankreatik lipaz iliskili protein 2

Pankreatik lipaz iliskili protein 2, insanda PNLIPRP2 geni tarafından kodlanan bir enzimdir. PLRP2, pankreatik lipaz enzimine olan benzerliğinden dolayı adlandırılmıs bir lipazdır. Trigliserit, fosfolipit ve galaktolipitleri hidrolizler.

AASDHPPT

L-aminoadipat-semialdehit dehidrojenaz-fosfopanteteinil transferaz, insanlarda AASDHPPT geni tarafından kodlanan bir enzimdir. Bu gen tarafından kodlanan protein, lizin biyosentetik yolağında alfa-aminoadipat dehidrojenazın etkinlesmesi için gere ...

ANO1

Anoktamin 1, transmembran üyesi 16A olarak da bilinen, insanlarda ANO1 geni tarafından kodlanan bir proteindir. Anoktamin 1, klorür kanalı ve bikarbonat kanalı olarak davranıs sergileyen voltaj bağımlı kalsiyumla aktiflesen bir anyon kanalıdır. D ...

ARFIP2

DSouza-Schorey C, Boshans RL, McDonough M, Stahl PD, Van Aelst L Eylül 1997. "A role for POR1, a Rac1-interacting protein, in ARF6-mediated cytoskeletal rearrangements". The EMBO Journal. 16 17. ss. 5445-54. doi:10.1093/emboj/16.17.5445. PMC 1170 ...

ARHGAP1

Human ARHGAP1 30 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi. genome location and ARHGAP1 gene details page in the UCSC Genome Browser.

Arkain 1

Bu gen, çesitli hastalıklarla iliskili kromozom translokasyonlarının meydana geldiği akut lenfoblastik lösemi ve Friend lösemi virüsü entegrasyonu 1 genlerini içeren bir bölgede eslesir. Hücre içi bir proteindir. Arkain dizileri, ökaryotlar arası ...

ARL2

ADP-ribozillenme faktörü ARF genleri, RAS süper ailesinin küçük GTP bağlayıcı proteinleridir. ARL2, ARF benzeri genlerin islevsel olarak farklı bir grubunun bir üyesidir.

Arrestin beta 1

Arrestin/beta arrestin proteini ailesinin üyelerinin, G proteini kenetli reseptörlerin agonist aracılı duyarsızlasmasına katıldıkları ve hormonlar, nörotransmitterler veya duyusal sinyaller gibi uyaranlara hücresel yanıtların özgül olarak azaltıl ...

ASRGL1

ASRGL1 proteini, 308 amino asitten olusmaktadır ve bir heterodimer içine dimerlesmis olabilen bir alfa ve bir beta zinciri olusturmak için 168 numaralı amino asitte otomatik yarılma otoklivaj yoluyla etkinlestirilir. ASRGL1 enzimi hem L-asparajin ...

B3GAT3

Galaktozilgalaktozilksilozilprotein 3-beta-glukuronoziltransferaz 3, insanlarda B3GAT3 geni tarafından kodlanan bir enzimdir. Protein, glukuroniltransferaz gen ailesinin üyesi olan bu gen tarafından kodlanmıstır; sıkı alıcı özgüllüğü sergileyen e ...

CHKA

Kolin kinaz alfa, insanlarda CHKA geni tarafından kodlanan bir enzimdir. Fosfatidilkolin biyosentezi için ana yol, CDP-kolin yolu üzerinden gerçeklesir. Bu gen tarafından kodlanan protein, dizideki ilk enzimdir ve düzenleyici bir rol oynayabilir. ...

CHST1

Karbonhidrat sülfotransferaz 1, insanlarda 11. kromozomun kısa kolunda bulunan CHST1 geni tarafından kodlanan bir proteindir. Proteinin polipeptit zincirinin uzunluğu 411 amino asittir ve molekül ağırlığı 46715tir. Proteinin kodlandığı gen, islev ...

CKAP5

Hücre iskeletine bağlı protein 5, insanlarda CKAP5 geni tarafından kodlanan mikrotübüle bağlı bir proteindir. Xenopusun XMAP215 proteininin homologudur ve ch-Tog olarak da bilinir. Bunun, en az iki farklı rollere sahiptir iğ ipliği olusumunda en ...

NOX4

Oksijen algılama, tüm aerobik organizmalarda homeostaz için gereklidir. Nötrofil granülositlerdeki büyük miktarlarda reaktif oksijen türlerinin ROS üretiminden sorumlu olana benzer bir fagosit tipi oksidazın böbrekte, böbrek korteksindeki eritrop ...

NOX5

NOX5, süperoksit üreten yeni bir NADPH oksidazdır. Nox5, c-abl ile etkilesime girer, süperoksit üretimi c- ablnin fosforilasyonuna neden olur. Eğer c-abl kinaz aktivitesi engellenirse, Nox5 süperoksit üretimi de engellenir.

SLC24A5

SLC24A5 veya NCKX5, insanların doğal cilt rengini büyük ölçüde etkileyen SLC24A5 geni tarafından kodlanan proteindir. NCKX5 proteini, potasyuma bağımlı sodyum/kalsiyum değistirici ailesinin bir üyesidir. SLC24A5 genindeki 111. amino asitte gerçek ...

Deoksiroboznükleaz I

Deoksiribonükleaz I, insanı geni DNAZ1 tarafından kodlanan bir endonükleazdır. DNaz I, DNAyı tercihen bir pirimidin nükleotidine bitisik fosfodiester bağlarında bölen bir nükleazdır. Tek sarmallı DNA, çift sarmallı DNA ve kromatin üzerinde etki e ...

GLUT4

Glukoz tasıyıcı tip 4, kısaca GLUT4, insanlarda GLUT4 geni tarafından kodlanan bir protein. Insülin ile düzenlenen bir glukoz tasıyıcı olan GLUT4 öncelikle, adipoz ve çizgili kas dokularında bulunur. Farklı glukoz tasıyıcı proteinlerin bulunduğu ...

Apolipoprotein C-II

Apolipoprotein C-II ya da ApoC-II, plazmada silomikron, VLDL, LDL ve HDL bileseni olarak görev yapan apolipoproteindir. Lipoprotein lipaz aktivatörü olarak lipoprotein metabolizmasında önemli rol oynar. Normolipidemik bireylerde, esas olarak HDLd ...

Enterokinaz

Enteropeptidazın diğer adı olan ve 12 parmak bağırsağından salgılanan bu enzim duedonum mikrovilluslarında bulunur. Pankreastan salgılanan bir zimojen olan tripsinojenin protein peptid zincirini kısaltarak aktif formu olan tripsine çevirir. Trips ...

LARGE

Insan genomunun en büyüklerinden biri olan bu gen, N-asetilglukozaminiltransferaz gen ailesinin bir üyesini kodlamaktadır. Bir golgi proteini olan LARGEnin kesin islevi belirsizliğini korumaktadır. Alfa-distroglikanın glikozillenmesine katılan ve ...

Anjiyotensin dönüstürücü enzim 2

Anjiyotensin dönüstürücü enzim 2 veya kısaca ACE2 ; akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dıs yüzeyine bağlı bir enzimdir. ACE2, damar daraltıcı olan anjiyotensin II hormonunun anjiyotensin ye hidrolizini hızlandırar ...

NOX1

NADPH oksidaz 1, insanlarda NOX1 geni tarafından kodlanan bir enzimdir. NOX1, fagositlerin süperoksit üreten NADPH oksidazının katalitik alt biriminin, gp91phox, bir homologudur. Bu gen için farklı izoformları kodlayan iki transkript varyantı bul ...

NOX2

NADPH oksidaz 2 veya sitokrom b alt-birimi beta veya Sitokrom B-245 ağır zincir, insanlarda NOX2 geni tarafından kodlanan bir proteindir. Bu protein, reaktif oksijen türlerini olusturan süper oksiti üreten bir enzimdir.

Mayıs sineği

Mayıs sineği veya birgün sineği, Ephemeroptera takımına ait kısa yasamlı böceklerin ortak adı. Gerçek sinekler Diptera ile karıstırılmamalıdır. Kız böcekleri ve Yusufçukları kapsayan eski bir grubun içerisinde yer alırlar. Sucul böceklerdir ve ol ...

Ağaçkakansılar

Ağaçkakansılar veya Ağaçkakanlar, kuslar sınıfının, karinalılar bölümünün, gökkuzgunumsular takımına giren ağaçsıl kusların olusturduğu bir alt takım. Bu kuslar içinde en bilineni ağaçkakangillerdir. Ağaçkakansılar yaklasık olarak 52 cins ve 350’ ...

Gökkuzgunumsular

Çobanaldatanlar Caprimulgiformes, Caprimulgi Fare kusları Coliiformes, Colii Gökkuzgunlar Coraciae Kemirgen gagalılar Trogoniformes, Trogones Sağanlar veya Ebabiller Apodiformes, Cypseli Ağaçkakanlar Piciformes, Pici Gece yırtıcıları Strigiformes ...

Gündüz yırtıcı kusları

Gündüz yırtıcı kusları veya kartalsılar, kuslar sınıfının karinalılar bölümüne ait bit takım. Yaklasık 290 türü kapsar. Sınıflandırılması tam kesinlesmemis bir gruptur. Gagalarının ucu asağı doğru kıvrık, ayakları güçlü ve yakalamaya uygun olan k ...

Dönek

Dönek, yapay seçilimle üretilmis bir süs güvercini türüdür. Cins, diğer evcil güvercin türleri gibi kaya güvercininin soyundan gelmektedir. Dönek, havada yaptığı akrobatik hareketlerle tanınmaktadır. Bu yüzden sadece süs güvercini değil, aynı zam ...

Leyleksiler

Bu takım içinde bir araya getirilen kus familyaları arasında daima yakın bir akrabalık olduğu farzedilmistir. Ancak Yeni Dünya akbabasıgillerin Cathartidae leylekgiller Ciconiidae ile görece yakın akraba olduğu da henüz moleküler biyoloji arastır ...

Papağansılar

Papağansılar, kuslar sınıfına ait bir takımdır. Güney yarımkürede, ılıman kesimlerde, genellikle ağaçlarda bulunan kuslardır. Basları büyük, üst gaga alın kemiği ile bağlıdır. Yakalayıcı tırnaklar tasırlar. Besine özellesmislerdir. Çekirdek yiyen ...