ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 659

2018 Kıs Olimpiyatlarında snowboard - Erkekler paralel büyük slalom

2018 Kıs Olimpiyatlarında erkekler paralel büyük slalom yarısması 24 Subat 2018de Güney Korenin Pyeongchang kentindeki Bogwang Phoenix Parkta düzenlenmistir.

2018 Kıs Olimpiyatlarında snowboard - Erkekler slopestyle

2018 Kıs Olimpiyatlarında erkekler slopestyle yarısması 10 ve 11 Subat 2018de Güney Korenin Pyeongchang kentindeki Bogwang Phoenix Parkta düzenlenmistir.

2018 Kıs Olimpiyatlarında snowboard - Kadınlar halfpipe

2018 Kıs Olimpiyatlarında kadınlar halfpipe yarısması 12 ve 13 Subat 2018de Güney Korenin Pyeongchang kentindeki Bogwang Phoenix Parkta düzenlenmistir. Final müsabakasındaki üçüncü ve son denemesinde 98.25lik derece elde eden Amerikalı sporcu Chl ...

2018 Kıs Olimpiyatlarında snowboard - Kadınlar paralel büyük slalom

2018 Kıs Olimpiyatlarında kadınlar paralel büyük slalom yarısması 24 Subat 2018de Güney Korenin Pyeongchang kentindeki Bogwang Phoenix Parkta düzenlenmistir. Çek Ester Ledecká, altın madalyanın sahibi olarak önemli bir basarıya imza attı. Alp dis ...

2018 Kıs Olimpiyatlarında snowboard - Kadınlar slopestyle

2018 Kıs Olimpiyatlarında kadınlar slopestyle yarısması 12 Subat 2018de Güney Korenin Pyeongchang kentindeki Bogwang Phoenix Parkta düzenlenmistir.

Disülfit

Disülfit tuzlarının sudaki çözeltileri asitlerle bozunur: S 2 O 5 −2 + H + → HSO 3 − + SO 2

Aerostatik

Aerostatik, hareket halinde olmayan gazları inceleyen bilim dalıdır. Aerostatik biliminin çalısma alanına giren konular söyledir: Gaz yoğunluğu Atmosfer Gaz basıncı Gaz yayılımı Difüzyon Basınç ölçümü Kinetik gaz teorisi

Peroksit

Peroksitler, R−O−O−R yapısına sahip bir grup bilesiktir. Bir peroksit içindeki O−O fonksiyonel grubu, peroksit grubu veya perokso grubu olarak adlandırılır. Oksit iyonlarının aksine, peroksit iyonundaki oksijen atomları -1 yükseltgenme seviyesine ...

Akridin

Akridin, C 13 H 9 N, heterosiklik bir organik bilesiktir. Akridin terimi ayrıca, C 13 N üçlü halkasını içeren bilesiklere değinmek için kullanılır. Akridin yapısal olarak antrasen ile iliskilidir, o bilesiğin ortasındaki CH gruplarından biri yeri ...

Favipiravir

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menseili sirket Toyama Chemical tarafından bir RNA virüsü olan influenzaya karsı gelistirilmis bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sı ...

Per floro kimyasalları

Per floro kimyasalları veya Perflorlu bilesikler, temizlik ve kisisel bakım ürünleri üretiminde; su, kir ve yağa dayanıklı tekstil ürünleri üretiminde ve su, kir ve yağa dayanıklı deri ürünleri üretiminde kullanılan bir madde. PFC kalıcı organik ...

Organoklorür

Bir organoklorür bilesiği, klorlu hidrokarbon ya da klorokarbon, en az bir adet kovalent bağlanmıs klor atomuna sahip organik bilesiktir. En basit örnekleri kloroalkanlar dır. Organoklorürlerin grnis bir yapısal çesitliliğe sahip olması onların f ...

Fenilendiamin

Fenilendiamin, C₆Hy 8 formülüne sahip bir organik bilesiktir. Bu anilin türevi beyaz bir katıdır, ancak numuneler hava oksidasyonu nedeniyle koyulasabilir. Esas olarak kevlar gibi mühendislik polimerleri ve kompozitlerinin bir bileseni olarak kul ...

Metil format

Metil metanoat olarak da bilinen metil format, formik asitin metil esteridir. Renskiz bir sıvıdır. En basit esterdir. Yüksek buhar basıncına sahiptir. Donma noktası -100 °Cdir, kaynama noktası 32 °Cdir.

Palitoksin

Palitoksin, PTX veya PLTX yoğun bir vazokonstriktör, ve bilinen en zehirli olmayan - protein maddelerden biri olarak kabul edilir, ikinci farelerde toksisite bakımından sadece maitotoksin e. Palitoksin, uzun bir karbon zinciri olan bir polihidrok ...

Alkan

Alkanlar sadece karbon ve Hidrojen elementlerinin bulunduğu ve bu elementlerin birbirleriyle tekli bağ yaptığı organik bilesiklerin genel ismidir. Alkanlar birbirlerini 1 karbon ve 2 hidrojen ile takip eden bir homolog seri olustururlar. Örneğin ...

2-Metilhekzan

2-metilhekzan bir heptan izomeridir. Yapısal olarak ikinci karbon atomuna bağlı bir metil grubu olan bir hekzan molekülüdür. Ticari olarak temin edilebilen heptan ürünlerinde safsızlık olarak bulunur, ancak n-heptan ile karsılastırıldığında çok b ...

2-Metilpentan

2-metilpentan ya da izoheksan, C 6 H 14 moleküler formülüne sahip dallanmıs zincirli bir alkandır. Pentan zincirinde ikinci karbon atomuna bağlı bir metil grubundan olusan bir hekzan yapısal izomeridir.

3-Metilpentan

3-metilpentan, moleküler formülü C 6 H 14 olan dallanmıs zincirli bir alkandır. Pentan zincirinde üçüncü karbon atomuna bağlı bir metil grubundan olusan bir hekzan yapısal izomeridir. Pentan zincirinin ikinci karbonu üzerinde yer alan metil grubu ...

Izopentan

Izopentan, metilbütan ya da 2-metilbütan, bes karbon atomuna sahip bir dallanmıs zincirli alkandır. Izopentan, oda sıcaklığında ve basıncında asırı uçucu ve asırı yanıcı bir sıvıdır. Aynı zamanda standart sıcaklık ve basınçta en az yoğun olan sıv ...

Neopentan

2.2-dimetilpropan olarak da adlandırılan neopentan, bes karbon atomlu çift dallı zincirli bir alkandır. Neopentan, oda sıcaklığında ve basıncında yanıcı bir gazdır, soğuk bir günde, bir buz banyosunda veya daha yüksek bir basınca sıkıstırıldığınd ...

Alken

Alkenler yapılarında en az bir tane karbon-karbon çift bağı içeren organik bilesiklerdir. Alkenlerin yapısında karbon-karbon çift bağı bulunduğundan ve bu karbonların yapabileceği en fazla hidrojenle bağ yapmamıs olduğundan Alkenler doymamıs bile ...

Deken

Deken, C 10 H 20 formülüne sahip bir alkendir. Deken, bir çift bağı olan on karbon atomlu bir zincir içerir. Çift bağın konumuna ve geometrisine bağlı olarak birçok deken izomeri vardır. Dek-1-en, endüstriyel öneme sahip tek izomerdir. Bir alfa o ...

Hepten

Hepten bir yüksek olefin veya C 7 H 14 formülü ile gösterilen bir alkendir. Ticari olarak, izomerlerin bir karısımı olan bir sıvı kullanılır. Yağlama maddelerinde katkı maddesi, katalizör ve yüzey aktif madde olarak kullanılır. Bu kimyasal aynı z ...

Nonen

Nonen bir alkendir ve C 9 H 18 moleküler formülüne sahiptir. C = C çift bağının konumuna ve molekülün diğer bölümlerinin dallanmasına bağlı olarak birçok yapısal izomeri mümkündür. Endüstriyel olarak, en önemli nonenler propen trimerleridir: Trip ...

Aromatik hidrokarbon

Aromatik hidrokarbonlar veya aren yapılarında halka formunda karbon atomları ve bunların arasında birbirini izleyen çift ve tek bağ içeren hidrokarbonlardır. Düzlemsel benzen halkalarından olusurlar. "Aromatik" terimi aromatiklik belirleyen fizik ...

Glutamat

Glutamat, glutamik asidin anyonudur ve sinirbilimde nörotransmitter olarak görev alır; bir sinir hücresinin baska hücrelere sinyal olarak gönderdiği kimyasallardan biridir. Omurgalı sinir sistemi içerisinde genis farkla en fazla bulunan nörotrans ...

Hekzanon

Hekzanon, altı karbon atomu içeren asağıdaki ketonları ifade edebilir: 2-Hekzanon Metil bütil keton, MBK 3-Metil-2-pentanon Metil sec-bütil keton 4-Metil-2-pentanon Metil izobütil keton, MIBK 3.3-Dimetil-2-bütanon Metil tert-bütil keton, Pinakolo ...

Heptanon

Heptanon, formülü C 7 H 14 O olan yedi karbon atomu içerikli asağıdaki ketonları ifade edebilir: 2-Heptanon Metil amil keton 3-Metil-2-hekzanon Metil 1-metilbütil keton 5-Metil-2-hekzanon Metil izoamil keton 4.4-Dimetil-2-pentanon Metil neopentil ...

3-Oktanon

3-Oktanon, bitkiler, otlar, ve meyveler gibi çesitli kaynaklarda bulunan doğal bir ketondur. Lezzet ve koku maddesi olarak kullanılır. 3-Oktanon, 2-oktanon ve 4-oktanon’un pozisyon izomerisidir. Bilesiğin, schizonepeta tenuifolia adlı tıbbi bir b ...

Pentanon

Pentanon, bes karbon atomu içeren asağıdaki ketonları ifade edebilir: 2-Pentanon Metil propil keton, MPK 3-Metil-2-bütanon Metil izopropil keton, MIPK 3-Pentanon Dietil keton, DEK

Sikloalkan

Sikloalkan ; karbon atomları arasında bir ya da daha fazla sayıda halka bulunduran molekülleri kapsayan hidrokarbon bilesiklerinin genel adıdır. Alkanlar gibi moleküldeki her bir atom arasında yalnızca birer tane kimyasal bağ bulunmaktadır. Siklo ...

Metilsiklopentan

Metilsiklopentan, CH 3 C 5 H 9 kimyasal formülüne sahip bir organik bilesiktir. Soluk bir kokuya sahip, renksiz, yanıcı bir sıvıdır. Petrolün naften fraksiyonunun bir bilesenidir. Genellikle siklohekzan ile bir karısım halinde elde edilir. Esas o ...

Metilsiklopropan

Metilsiklopropan, diğer birçok siklopropan gibi, halka açma reaksiyonlarına girer. Bazı reaksiyonlarda bağlanma bölünmesi, metilensiklopropan gruplarının, aminler için koruyucu gruplar olarak kullanılmasıyla bağlantılı olarak da rapor edilir.

Siklookten

Siklookten, sekiz üyeli halkaya sahip bir sikloalkendir. Kayda değerdir, çünkü cis - veya trans- izomeri olarak var olabilecek en küçük sikloalkendir. En kararlı cis stereoizomeri, çesitli sekillere sahip olabilir, en sağlam olanı bir serit sekli ...

Silikat

Silikat, mineral grupları arasında en genis gruptur. Her bir silikat minerali, yer kabuğunda en çok bulunan oksijen ve silisyum elementlerini içerir. Bunların çoğu bir veya birden fazla diğer elementleri içinde barındırır. Bu elementler birlikte ...

Tektosilikatlar

Tektosilikat, SiO ile temel bir üç-boyutlu silikat tetrahedra olan bir temel bir silikat olup 2 ya da 1:2 oranında. Bu yerkabuğunun yaklasık% 75ini olusturan minerallerin büyük grubudur. kuvars - SiO 2 Kuvars grup kristobalit - SiO 2 Tridmit - Si ...

Koloidal silika

Koloidal silikalar genellikle alkali-silikat çözeltisinin kısmen nötralize edilmesi sonucu silika çekirdeklerinin olustuğu birçok adımı içeren bir süreç ile olusturulurlar. Koloidal silika parçacıkları genellikle 1 ile 5 nm aralığındadır. Bu parç ...

Hidrolaz

Biyokimyada, hidrolaz, bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen bir enzimdir. Örneğin, asağıdaki tip bir reaksiyonu katalizleyen enzim bir hidrolazdır. Hücre içerisinde en çok lizozom içerisinde bulunur ve Golgi Aygıtında sentezlenir. A–B + H ...

Ligaz

Biyokimyada, ligaz, iki büyük molekül arasında bir kimyasal bağ olusturarak onları birlestiren bir enzimdir; genelde reaksiyonu sırasında bu büyük moleküllerden birine ait küçük bir kimyasal grup hidroliz olur. Genelde ligazlar asağıdaki tip reak ...

Liyaz

Biyokimyada, liyaz, hidroliz ve yükseltgenme harici yollarla çesitli kimyasal bağları kırabilen, çoğu zaman bunu yeni bir çift bağ veya halka yapısı olusturarak gerçeklestiren bir enzimdir. Örneğin bu reaksiyonu katalizleyen enzim bir liyazdır. A ...

Oksidoredüktaz

Biyokimyada, oksidoredüktaz, bir elektronun bir molekülden bir diğerine aktarılmasını katalizleyen enzimdir. Indirgen için elektron veya hidrojen vericisi olarak da değinilir. Yükseltgen için hidrojen veya elektron alıcısı olarak da değinilir.

Transferaz

Biyokimyada, transferaz, verici bir molekülden alıcı bir moleküle bir fonksiyonel grubu aktaran bir enzimdir. Örneğin, asağıdaki tip bir reaksiyonu katalizleyen enzim bir transferazdır. A–X + B → A + B–X Bu örnekte A, verici, B de alıcıdır. Veric ...

Steroid hormon

Steroid hormonlar hormon olarak is gören steroidlerdir. Memelilerde steroid hormonlar bağlandıkları reseptörlere göre bes gruba ayrılırlar: glukokortikoidler, mineralokortikoidler, androjenler, estrojenler ve projestajenler. D vitamini türevleri ...

Dehidroepiandrosteron

Dehidroepiandrosteron veya Dhea, böbreküstü bezlerinde salgılanan bir hormondur ve hipofiz bezinde salgılanan ACTHun kontrolündedir. Zayıf bir erkeklik hormonudur fakat erkeklerde salgılandığı zaman erkeklik hormonlarına dönüsmektedir. Kadınlarda ...

Nötron

Nötron, proton ile birlikte, atomun çekirdeğini meydana getirir. Bir yukarı ve iki asağı kuarktan olusur. Ayrıca nötron ve proton sayılarının toplamı, bize kütle numarasını verir. Nötron ve proton kütleleri, birbirine oldukça yakındır. Nötronlar ...

Çanlı Köprü

Çanlı Köprü, Usak sehri içinden kuzey-güney istikametinde akan ve güneyde Banaz Çayına dökülen Dokuzsele Deresinin üzerindeki tarihi köprü. Çanlı Köprü Usak-Denizli yoluna geçit vermektedir. Tek gözlüdür ve ampir üslupta kemerlidir. Selçuklu Devl ...