ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 717

Murasaki Shikibu

Murasaki Sikibu, 10-11. yüzyıllarda yasamıs Japon sair ve romancı. Heian dönemi Japonyasında imparatorluk sarayındaki nedimelerden biriydi. Gerçek adı bilinmez. Ancak 1007 tarihli bir saray günlüğünde bahsi geçen basnedime Fujiwara no Kaoruko nun ...

Asık Mevlüde Günbulut

Mevlüde Günbulut Sivasın Sarkısla ilçesinde doğmustur. babasının adı Ali, annesinin adı Gülbahar dır. Ilkokul eğitimini 1933 yılında tamamlayıp ardından Talas Kolejine gitmistir. Fakat buradaki eğitimi çok kısa sürmüs yarım dönem okuyup sonra oku ...

Âsık Sefâî

Akyüz, 1956 yılında Trabzonun Yomra ilçesine bağlı Tepeköyde doğdu. Kul Mustafadan Meydanîye, Murat Çobanoğlundan Seref Taslıovaya, Sefil Selimîye birçok âsıktan etkilendi. Usta çırak geleneğini sürdüren Akyüzün öğrencileri arasında Serdar Sönmez ...

Gülsehrî

Gülsehrî, 14. yüzyıl Türk sairi. Döneminin en önemli sairlerinden biri olan Gülsehrînin hakkında bugün pek fazla bir sey bilinemese de mutasavvıf olduğu bilinmektedir. Naklî ilimlerde bilgili olmasının yanı sıra matematik ve felsefe gibi aklî ili ...

Haydar Harezmi

Haydar Harezmi Çağatayca yazan önemli bir Türk sairidir.14.yüzyılın sonlarında ve 15.yüzyılın birinci yarısında yasamıstır.Yasamı hakkında fazla bir bilgi yoktur.Mahlasından Harizm Türklerinden olduğu anlasılmaktadır. Büyük Timur Imparatorluğu nu ...

Sedat Sanver Öğe

Sedat Sanver Öğe, sair. Edebiyat elestirileriyle basladığı yazıyı siirle sürdürdü. Ilk ve ortaöğrenimini Urfada, yüksek öğrenimini Izmirde Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tamamladı. Özellikle politika ve sanatla ilgili çalı ...

Virani

Virani, 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın baslarında yasadı. Eğriboz adasında doğduğu kabul edilmektedir. Iyi bir eğitim aldı. Türkçe ve Osmanlıcanın dısında Arapça ve Farsça öğrendi. Hurufiliği benimsemis bir Bektasi asığı olan Virani, Yedi ...

Olağandısı Öyküler

Tales of the Grotesque and Arabesque, Edgar Allan Poenun yapıtı. 1982de Olağandısı Öyküler adıyla Türkçeye çevrilmistir.

Çağrılmadan Gelen

Çağrılmadan Gelen, Belçikalı yazar Maurice Maeterlinck tarafından 1891 yılında yazılmıs bir tiyatro oyunu. Maeterlinck, insanın bilinmeyen güç karsısındaki tragedyasını özellikle Çağrılmadan Gelen oyunundan itibaren islemeye baslamıstır.

Reading Zindanı Baladı

Reading Zindanı Baladı, Irlandalı yazar ve sair Oscar Wildeın son eseridir. Balad formunda yazılan ve altısar dizelik 109 bentten olusan siir ilk kez Subat 1898de yayımlanmıstır. Wildeın 1895-97 yılları arasında mahkûm edildiği hapis cezası sıras ...

Mary Norton

Mary Norton, née Pearson, Ingiliz çocuk edebiyatı yazarıdır. Asırıcılar isimli kitap serisiyle ünlüdür. Doğum adı Alice Mary Norton olan Amerikalı yazar Andre Norton ile karıstırılmamalıdır.

Wilfrid Scawen Blunt

Wilfrid Scawen Blunt Ingiliz sair ve yazar. Sussex, Ingilterede doğdu ve 1858-1869 yılları arası Ingiliz Dısisleri Bakanlığında bulundu. Annesinin dönmüs Katolik dininde yetistirildi. Ingilterede siirleri ve birkaç politik makale ve polemikleri i ...

Renaudot Ödülü

Renaudot Ödülü, 1926 yılından bu yana her yıl verilen Fransız edebiyat ödülüdür. Ödül, 1631 yılında Fransada ilk gazeteyi kuran Théophraste Renaudotun adına verilmektedir.

Ilk Öğretmen

Ilk Öğretmenim, Cengiz Aytmatovun yazdığı bir kitap. Bir öğretmen adayıyım ve bende büyük bir etki bıraktı. Hayatın zorlukları içinde hayatı unutmayan bir öğretmen, akıllı çalıskan bir öğrenci ve diğerleri. Öğretmen eğitimin her seyi değistirebil ...

Anna Karenina (film, 1997)

Anna Karenina, 1997 yapımı Ingiliz dram filmi. Bernard Rose tarafından yazılmıs ve yönetilmistir. Filmin senaryosu Leo Tolstoyun 1887 yılında yayınlanan romanından uyarlanmıstır. Filmde Sophie Marceau, Sean Bean, Alfred Molina, Mia Kirshner ve Ja ...

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde eğitim amacıyla Avrupaya, özellikle Fransaya giden gençler oradaki edebiyatta gördükleri yenilikleri ülkeye dönüslerinde Türk edebiyatında uygulamaya baslamıslardır. Bu sekilde belli dönemler halinde günümüze k ...

Servet-i Fünûn edebiyatı

Servet-i Fünûn edebiyatı veya topluluğun kendini anarken kullandığı adıyla Edebiyat-ı Cedîde, II. Abdülhamid döneminde, Servet-i Fünûn adlı derginin çevresinde toplanan sanatçıların Batı etkisinde gelistirdikleri bir edebiyat hareketidir. Servet- ...

Tanzimat edebiyatı

Tanzimat edebiyatı, Tanzimat döneminin kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmıs edebiyat akımı. 3 Kasım 1839da Mustafa Resid Pasa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenilesme beratının yürürlüğe konmus o ...

Siir ve Insâ

Siir ve Insâ, Tanzimat edebiyatı kisilerinden Ziya Pasanın 1868 yılında Londrada yayımlanan makalesi. Ziya Pasa beraberindekilerle birlikte Yeni Osmanlılar Cemiyetinin toplantılarına katılım gösteriyordu ve bu haber alınca Namık Kemâl ile birlikt ...

Ahmet Poyrazoğlu

Ahmet Poyrazoğlu, öğretmen, asık, halk ozanı. Asıklık geleneğini sürdüren kendini Karakoyunlu Türkmeni olarak nitelendiren bir aileden olan Enver Beyin ile Güllü Hanımın oğlu olarak dünyaya gelmistir. Coskun olan soyadını Poyrazoğlu mahlasını alı ...

Ali Izzet Özkan

Ali Izzet Özkan, saz sairi - âsık. Belirli bir öğrenim görmedi. Çıraklık geleneğine göre Sivaslı Âsık Sabri’den ders almıstır. 1924 yılında Hacı Bektas dergâhına girerek burada "Izzetî" mahlasını almıstır.

Bozlak

Bozlak, Türk Halk edebiyatında bir uzun hava türüdür. Konusunu asiret kavgalarından, kan davalarından, ask maceralarından alır. Iç Anadolu bölgelerinde söylenir. Avsar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Ankara, Kırıkkale, Kırsehir, Yozgat ...

Duvaz

Duvaz, bir halk edebiyatı nazım seklidir. Düvaz imam, düvaze veya imam olarak da adlandırılır. Alevi ve Bektasi siirinde görülür. Farsçada oniki anlamına gelen düvazdeh kelimesinin kısaltılmıs söylenisidir. Duvazlar On Iki Imam’ı öven nefeslerdir.

Hoyrat

Hoyrat, halk edebiyatında maninin bir türüdür." Kesik Mani, Cinaslı mani” adlarıyla geleneksel halk edebiyatımızda yer almaktadır. Bu tür manilere, Azerbaycan Türkleri," Bayatî”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Irak Türkleri" Hoyrat” demektedir.

Kalenderî

Handan Sultan zafer Kalenderî, Halk sairleri tarafından aruzun mef’ûlü mefâ’îlü kalıbıyla gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen siire denir. Özel bir ezgiyle okunur. Ezgisi bakımından düz kalenderî, Acem kalenderisi, Emrah kalende ...

Mâni (edebiyat)

Mânî, basta ask olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım biçimdir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk kültüründe gosa olarak da bilinir. Gosa kelimesi Türkçede çiftlenmis demektir ve mânînin kafiye yapısından dolayı bu ad ...

Saha edebiyatı

Saha Bölgesinin 1632de Ruslar tarafından isgaline kadar Sahaların yazılı bir edebiyatı yoktu ancak oldukça zengin bir halk edebiyatı literatürüne sahiplerdi. Bu halk edebiyatı malzemelerinin basında Olonho Destanı ve ona bağlı manzum halk edebiya ...

Sathiye

Sathiye, Dini ve tasavvufi halk siirinde mizahi manzumelerdir. Sathiyeler, mutasavvıf sairlerce söylenmis ya da yazılmıs, tasavvufi inançları dile getiren, anlasılması yorumlanmasına bağlı siirlerdir. Tasavvufi konuları isleyenleri sathiyat-ı sûf ...

Maximum Ride

Maximum Ride bir bilimkurgu/fantastik serisidir. Amerikalı ödül kazanmıs bir yazar olan James Patterson tarafından yazılmıstır.Ilk defa 19 Nisan 2005 yılında çıkmıstır ve seri halen devam etmektedir. Seri sadece Ingilizce yayınlanmıstır; bundan d ...

Maximum Ride: Melek Deneyi

Maximum Ride: Melek Deneyi Maximum Ride serisinin ilk kitabıdır. Kitap Amerikada 11 Nisan 2005 ve Ingilterede 4 Temmuz 2005 tarihlerinde satısa sunulmustur. Türkiyede ise Inkılap Yayınevi tarafından satısa sunulmustur. Kitabın konusu yakın tariht ...

Maximum Ride: Sonsuza Dek Okul Kapandı

Maximum Ride: Sonsuza Dek Okul Kapandı Maximum Ride bilimkurgu serisinin ikinci kitabıdır. Sadece Ingilizce basımı mevcuttur. Seri yakın tarihte geçmektedir.

Ölüm Kapısı Serisi

Ölüm Kapısı Serisi, Margaret Weis ve Tracy Hickman tarafından yazılan ve Türkçe’ye Niran Elçi tarafından çevrilen yedi ciltli bir fantastik roman serisidir. Ana çatısma, soyları insanlardan gelen iki güçlü ırk - Sartanlar ve Patrynler - arasındad ...

Aydaki Kadın

Aydaki Kadın, Ahmet Hamdi Tanpınarın tamamlanamamıs ve öldükten sonra da notları içerisinden toparlanarak yayına hazırlanmıs olan romanıdır. 1987 yılında Adam Yayınları tarafından basılmıstır. Tanpınarın, ölümüyle yarım kalmıs bu son romanı için ...

Basucumda Müzik

Basucumda Müzik, Kürsat Basarın efsanevi bir ask hikâyesini anlattığı romanı. eksik olan diğer kalbini evli bir adamda bulan küçük kız ve hayatı onsuz eksik yasadığını anlayan beyefendi.hayatın ask üzerine yorumu. söylemek istenen ama açılmayan d ...

Dördüncü Tekil Sahıs

Dördüncü Tekil Sahıs, Güray Süngünün 504 sayfalık ağır romanıdır. Romanın kahramanı, zengin ve parçalanmıs bir ailesi olan Mustafa Nihattır. Romanda ailesiyle, arkadaslarıyla, çevresindeki herkesle arasına mesafe sartı kosan Mustafa Nihatın ölüm ...

Dune Rahibeler Meclisi

Dune Rahibeler Meclisi, Frank Herbertın yazdığı Dune adlı bilimkurgu edebiyat serisinin altıncı kitabı. 1985 yılında yayınlanan kitap yazarın son eseridir. Herbert 1986 yılında öldükten sonra, kendisinin yedinci kitap için hazırladığı notlardan y ...

Dune Sapkınları

2. Letonun hükümdarlığı biteli 1500 yıl olmustur. Insanlık halen Altın Yolu izlemektedir. Letonun 3500 yıl süren baskıcı rejiminin yol açtığı Büyük Saçılma ile evrenin uzak köselerine gidenler, 1500 yıl sonra büyük bir fethetme arzusu içerisinde ...

Elurianın Küçük Hemsireleri

Elurianın Küçük Hemsireleri, Stephen King tarafından Legend adlı fantezi öyküleri koleksiyonu için yazılmıstır. Daha sonradan Karanlık Öyküler adlı kısa hikâyeler kitabında da yayınlanmıstır.

Kara Kule V: Callanın Kurtları

Calla, doğunun bereketli topraklarında görünüste kendi halinde yasayan bir yerdir. Ama kasaba tarihinde yasanan korkunç tekrarlardan biri yine gelip çatmıstır. Yakında Kurtlar gelecek ve her sey yeniden baslayacaktır. Bu sırada Kara Kule’yi araya ...

Kara Kule VII: Kule

Herkes bir yana dağıldığı halde Rolandın kateti henüz bir bütün halindedir. Susannah-Mia 1999 yazında, Dixie Pigden Fedic doğum odasına -aslında burası bir dehsetler odasıdır- tasınır. Jake ve Peder Callahan, Oy ile birlikte ellerinde silahlarla ...

Ölümsüz Antikite

Ölümsüz Antikite, romancı Hikmet Temel Akarsunun 2000 yılından itibaren kaleme almaya basladığı serinin adıdır. Sırasıyla Antiope, Iphigeneia, Helena, Cassandra, Penthesilea ve Electra adlı romanlardan olusacak olan Ölümsüz Antikite serisinin ilk ...

Pasaklı Tanrıça

Pasaklı Tanrıça, Sophie Kinsella tarafından yazılmıs bir romandır. Romanda, Londradaki en iyi hukuk sirketlerinden birinde üst düzey avukat olan Samantha Sweetingin maceraları anlatılmaktadır.

Timsah (öykü)

Hikâyenin ana karakteri Ivan Matveichtir. Ivan Matveich, karısı Elena Ivanovna ve anlatıcı bir timsahı görmeye giderler. Hikâye Ivan Matveichin orada basına gelenlerle ilgilidir. Matveich timsahla oynarken timsah tarafından canlı olarak yutulur. ...

Waverley (roman)

Waverley, Iskoçyalı tarihi roman yazarı ve sair olan Walter Scottın, 1814 yılında yayınladığı, Batı edebiyatındaki ilk tarihi roman olarak kabul edilen eserdir. Roman, 1745 yılında Iskoçyadaki Jakobenlerin ayaklanmalarını konu edinir. Iskoç efsan ...

Yolların Baslangıcı

Yolların Baslangıcı, Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maaloufun yazdığı roman. Kitapta Amin Maaloufun kendi ailesinin yakın geçmisini isleniyor. Yazar annesinin kendisine verdiği aile arsivine ait bir bavuldan yola çıkarak ailesinin hikâyesini ya ...

Parçalı Ham Manifesto

Parçalı Ham Manifesto, sair Ahmet Güntanın Parçalı, Ham, Tasıyıcı Monolog baslığıyla 134 madde altında topladığı kısa yazılarından sonra yazdığı yazılar. Manifesto, Yapı Kredi Yayınlarına ait Kitap-lık dergisinde Eylül 2005ten itibaren 3 sayı boy ...

Somut Siir Manifestosu

Somut siir manifestosu Augusto de Campos tarafından kaleme alınmıstır. Somut siir; görsel siir ve deneysel siir olarak da bilinen siir türüdür. Türk Edebiyatındaki baslıca temsilcileri: Serkan Isın ve Tarık Günerseldir. Sözcüklerin bir ziyafettek ...

Kafiye

Kafiye ya da uyak, siirde mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Siirde uyak, dize sonlarında bulunan farklı görevlerdeki ekler veya anlamları ayrı sözcükler arasında görülür. Dize sonlarında yinelenen ayn ...

Nazım sekilleri

Nazım sekilleri ; Gazel, Rubai, Kaside, Tuyuğ, Mesnevi, Murabba, Kıta, Sarkı, Müstezat, Terkib-i Bent, Terci-i Bent, Musammat olmak üzere 12 türe ayrılır.

Necatigil Siir Ödülü

Necatigil Siir Ödülü, sair Behçet Necatigil anısına ailesinin düzenlediği ve 1980den beri her yıl sairin doğum günü olan 16 Nisan da verilmekte olan siir ödülü.