★ Free online encyclopedia. Did you know? page 92

Speti Kurtarıcı Isa Kilisesi

Speti Kurtarıcı Isa Kilisesi, Batı Gürcistanın Imereti bölgesindeki bir 11. yüzyıl Gürcü Ortodoks kilisesidir. En bilinen özelliği, kaymak tası ve ustukadan yapılmıs süslü ikonostasisi olan yapı, Orta Çağda yapılmıs tek nefli bir salon kilisesidi ...

Zeda Tmogvi

Zeda Tmogvi Güney Gürcistanın tarihi Cavaheti bölgesindeki bir Orta Çağ Hristiyan kilisesidir. Mevcut yapı, IV. Bagrat döneminde daha önceki bir kilisenin yerine yapılmıs üç nefli bir bazilikadır. Kilisenin dıs cephelerinde, zamanın tarihi insanl ...

San Marco Bazilikası

San Marco Bazilikası, San Marco Meydanında yer alan Bizans mimarisi sanatının en iyi bilinen örneklerinden biri olarak sehrin en meshur kilise yapılarından biri olan bir katedraldir. Yapı Dükanın Sarayına bitisik ve bağlantılıdır. Orijinal olarak ...

Diyarbakır Ulu Camii

Anadolunun en eski camisidir. 639 yılında Diyarbakıra egemen olan müslüman Araplar tarafından sehrin merkezindeki en büyük mabedin Martoma Kilisesi camiye çevrilmesiyle olusturulmustur. Daha sonra 1091 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Meliksahın ...

Ali Tigin

Ali Tigin, Karahanlı devletinin Maveraünnehir bölgesi hükümdarı, Ilig Hanlar hanedanından. Türk idare teskilâtına göre iç siyasette serbest, fakat önemli dıs islerde Büyük Hana bağlıydı. Hâkimiyeti elinden alınınca, Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadi ...

Ikorta Kilisesi

Ikorta Basmelek Kilisesi, ayrıca bilinen adıyla Ikorta Doğu Gürcistanın Sida Kartli bölgesindeki aynı isimli köyün sınırlarında bulunan, 12. yüzyıldan kalma bir Gürcü Ortodoks Kilisesidir.

Panayia tis Asinu

Panagia tis Asinou ya da Panagia Forviotissa Kıbrısta Kıbrıs Kilisesine bağlı hizmet veren kilisedir. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Trodos Bölgesindeki Boyalı Kiliselerinden birisidir. Nikitarinin 5 kilometre güneyinde, ...

Abelya Kilisesi

Abelya Teslis Kilisesi Güney Gürcistanın Kvemo Kartli bölgesindeki Ağbulak Belediyesinde yer alan bir 13. yüzyıl Gürcü Ortodoks kilisesidir. Tek nefli sade bir tasarımı olan kilise, günümüzde Abeliani olarak bilinen tarihi Abelya köyünün etekleri ...

Gudarehi Manastırı

Gudarehi Manastırı Güney Gürcistandaki bir 13. yüzyıl Gürcü Ortodoks manastırıdır. Kvemo Kartli bölgesine bağlı Tetritskaro belediyesindeki Gudarehi köyünün batısında konumlanmıstır. Manastır kompleksi, ana salon kilisesi, bağımsız çan kulesi, sa ...

Hobi Manastırı

Hobi Manastırı, veya resmi adıyla Nocihevi Meryemin Ölümü Manastırı, Batı Gürcistandaki Hobi sehrinin yakınlarında konumlanmıs bir Gürcü Ortodoks manastırıdır. Kilise binasının tarihi 13. yüzyıla dayanmaktadır. Dıs kısmı tas oymalarla, iç kısmı i ...

Mğvimevi Manastırı

Mğvimevi Manastırı, Batı Gürcistanın Imereti bölgesindeki Çiatura kentinin yakınlarında konumlanmıs, kısmen kayaya oyulmus bir Gürcü Ortodoks manastırıdır. Meryemin doğusunu adanmıs olan kilise, 13. yüzyılda kalma iki nefli bir bazilikadır. Kompl ...

Pirğebuli Manastırı

Pirğebuli Manastırı Gürcistanın Kvemo Kartli bölgesindeki Hrami nehri vadisinde bulunan bir Orta Çağ Gürcü Ortodoks manastırıdır. 12. yüzyılın sonlarına veya 13. yüzyılın baslarına tarihlenen manastır, farklı koruma durumlarındaki çesitli yapılar ...

Tiri Manastırı

Tiri Manastırı, günümüzde tartısmalı Güney Osetya bölgesinde bulunan, Tshinvalinin yanında konumlanmıs bir 13. yüzyıl kilisesidir. Salon kilise planında Gürcü Ortodoks manastırı olarak insa edilen kilise, Orta Çağ freskleri ve Gürcüce yazıtlar iç ...

Léonin

Léonin bilinen ilk önemli orta çağ bestekârıdır. Çok yüksek ihtimalle Fransızdı, belki Pariste Notre Dame Kilisesinde yasamıs ve çalısmıstı. Notre Dame okuluna gidip çok sesli müzik okudu belki de. Ismi olan Léonin, "Leoninus" kelimesinden türeti ...

Izmir Liman Kalesi

Izmir Liman Kalesi, 12. yüzyılda Bizanslılar tarafından günümüze ulasmayan iç limanın girisinde insa edildi. 13. yüzyılda Cenevizlilerin, 14. yüzyılda da Aydınoğulları Beyliği kontrolüne geçti. Izmir Haçlı Seferi sonrasında Hospitalier Sövalyeler ...

Kerek Kalesi

Kerek Kalesi Ürdün, Kerekde yer alan büyük bir Haçlı kalesidir. Levantta bulunan en büyük Haçlı kalelerinden biridir. 1140larda Pagan ve Kudüs kralı Foulques tarafından yapına baslanmıstır. Halk arasında Çölün Kereki olarak adlandırılır.

En-Nuri Ulu Camii

En-Nuri Ulu Camii ya da en-Nuri Camii, Humus, Suriyede, es-Süheyda Meydanında, sehrin tarihi çatılı geleneksel pazarlarına yakın konumda bulunan bir camidir. Önceleri tapınak olup, daha sonra kilise olan ve en son olarak Halid bin Velid önderliği ...

Sultan Alaeddin Camii

Sultan Alâeddin Camii, 12. yüzyılda Ankara’da Iç Kale’nin girisinde, Selçuklu meliki Muhyiddin Mesud tarafından yaptırılmıs camidir. Ankara’nın en eski camisidir. II. Alaeddin Keykubad döneminde onarılmıstır ve bu yüzden" Alâeddin Camii ” olarak ...

II. Muhammed (Kirman Selçuklu meliki)

Bahram-Sahın oğlu olan Muhammed Sah, 1183te amcası Turan Sahın yerine Kirman tahtına geçti. Yükselisi sırasında Kirman sehri, Oğuz Türkleri tarafından istila edilmisti. Oğuz saldırıları Berdsir sehrini neredeyse yasanmaz hale getirmisti, bu yüzde ...

II. Muhammedsah

Bahram-Sahın oğlu Muhammed-Sah 1183te amcası TuranSahın yerine Kirman tahtına geçtikten sonra Kirman,Oğuz Türkleri grupları tarafından saldırıya uğradı. Eyaleti yıkmaları Bardasir sehrini neredeyse yasanmaz hale getirdi, bu yüzden Muhammed-Sah Ba ...

Mardi ibni Ali el-Tarsusi

Mardi ibni Ali el-Tarsusi, 12. yüzyıl Eyyûbî dönemi yazarı ve Askeriye üzerine uzmanı. Içlerinde 1187 yılında Selahaddin Eyyubi için yazılmıs askeri talimatname de bulunan birçok bilimsel eser kaleme almıstır. Yazdıkları, orta çağ ve askerlik tar ...

Baudolino

Baudolino, Umberto Eco tarafından kaleme alınan, Italyanca orijinali 2000 yılında basılan roman. Yazar, Baudolino adlı genç bir Italyanın ilginç yükselisini, Imparator Friedrich Barbarossanın yakın adamı olup, onu Haçlı Seferine ikna edisini, Biz ...

Ilk Vakayiname

Geçmis Yılların Hikâyesi yahut Ilk Vakayiname ya da Nestor Kroniği yaklasık 850 ile 1110 arasında Kiev Knezliğinin tarihidir, baslangıçta 1113 yılında Kievde bir araya getirilmistir. Çalısma, Doğu Slavlarının tarihinin yorumlanmasında temel kayna ...

Cadı Kulesi (Fulda)

Cadı Kulesi Almanyanın Fulda sehrinde bulunan 14 metre uzunluğundaki, sehrin Orta Çağ surlarından arda kalan bir kuledir. 12. yüzyılda insa edilen kule sehrin kuzey yönüne açılan kapısının bir parçasıydı ve bu kapı ile birlikte surları manastır b ...

Notre-Dame-de-la-Mer Kilisesi

Notre-Dame-de-la-Mer kilisesi, Fransanın güneyinde Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinin Bouches-du-Rhône departmanında aynı isimle anılan Saintes-Maries-de-la-Mer sehrinde bulunan bir katolik kilisesidir. Geç antik çağ Arles baspiskoposu Cesariu ...

Moskova Knezliği

Moskova Knezliği ya da Moskova Dükalığı, Rusya toprakları içerisinde kurulmus Moskova merkezli devlettir. Baslangıçta Altın Orda Devletine bağlı olan Moskova Prensliği Vladimir-Suzdal Knezliğinin halefi olup, 1340-1547 yılları arasında hüküm sürm ...

Bizans-Osmanlı savasları

Bizans-Osmanlı Savasları, bir dizi karmasık savaslardan ibarettir. Savaslar sonucunda Osmanlı Imparatorluğu yükselmeye devam etmis, Bizans Imparatorluğu ise düsmüstür. 1204 yılında IV. Haçlı Seferi sonucu isgal edilen Istanbul ve daha sonrasında ...

Aziz Mikâil Kilisesi (Viyana)

Aziz Mikâil Kilisesi, Viyana, Avusturyada bulunan en eski kiliselerden ve geriye kalan az sayıdaki Romanesk yapıdan biridir. Mikâile adanan kilise, Innere Stadt ilçesindeki Michaelerplatz meydanında ve Hofburg Imparatorluk Sarayının Aziz Mikâil K ...

Limburg Katedrali

Limburg Katedrali, Limburg an der Lahnda sehir kalesinin yanında bulunan Aziz Georga adanmıs Limburg Piskoposluğuna bağlı bir katedraldir. Insa edildiği mevki nedeniyle sehrin her yanından görülebilmektedir. Romanesk mimarinin önemli örneklerinde ...

Aziz Kırk Sehitler Kilisesi (Veliko Tırnovo)

Aziz Kırk Sehitler Kilisesi Ikinci Bulgar Imparatorluğunun eski baskenti olan Bulgaristanın Veliko Tırnovo kasabasında 1230 yılında insa edilmis bir ortaçağ Doğu Ortodoks Kilisesidir. Uzatılmıs altı sütunlu bir bazilika olan Aziz Kırk Sehitler Ki ...

Baçman

Baçman Asağı Idilli bir Kıpçak lideriydi. Olberlik boyundandır. 1229da isgalci Moğollarla savastı. Kıpçaklar Moğollara karsı isyan etti. Möngke Han Kıpçak liderleri Baçman ve Kaçırülükeyi ele geçirdi. Birkaç Tatar ve Nogay efsanesinde bahsedilir, ...

Çarh-nâme

Çarhnâme-i Ahmed Fakıh der Bîvefâî-i Rûzigâr, 13. yüzyılın ilk yarısında Ahmed Fakih in yazmıs olduğu kaside seklinde 83 beyitlik tasavvuf manzumesidir. Günümüze kadar gelmis en eski Anadolu Türkçesi örneği olması bakımından büyük önem tasır. Tek ...

Envarut Tenzîl ve Esrarut Tevil

Envarut Tenzîl ve Esrarut Tevil, Beydavi Tefsiri, Beydavinin "Kadı Tefsiri" diye de bilinen tefsir kitabı. Yazar, eserini 1252 yılında Tebriz sehrinde yazmaya baslamıstır. Tefsirin yazılmasında, Zemahserinin el Kessâf adlı tefsiri, Fahruddin er R ...

Ruhul Meani

Ruhul Meani, Iraklı âlim Alûsînin meshur Kuran tefsiri kitabıdır. Alûsî, bu tefsirini h. 1252 yılında yazmaya baslamıs, h. 1267 yılında da tamamlamıstır. Yazar, 13 cilt olan eserinin yedi cildini devrin Osmanlı Sultanı Abdülmecide sunmustur. Bu o ...

Rheinfels Kalesi

Rheinfels Kalesi, Ren nehri kıyısında St. Goar mevkiinde bulunan bir kale harabesidir. Orta Ren Vadisinde Koblenz ve Bingen arasındaki en büyük kaledir. 2002 yılından bu yana UNESCO listesine dahil edilen Ren Vadisinin bir parçasıdır.

Martino Zaccaria

Martino Zaccaria 1314 - 1329 Sakız Adası Dükü, çesitli Ege adalarında yönetici, Achaea Prensliğinde Veligosti–Damala ve Kalandritsa baronu. Ege Denizinde Türklere karsı yaptığı mücadele kendini gösterdi. Istanbul Latin Kralı II. Philip kendisine ...

Hacı Ilbey

Karesioğulları beyliğinde vezirlik yaptığı biliniyor. Beylik, Osmanlı himayesine girdiği zaman Osmanlı hizmetine girdiği de nakledilir. Karesi sancak beyi olan Süleyman Pasayı Rumeliye geçmeye ikna etmis ve Gelibolu ardında Trakyanın fethinde bas ...

Çulevi Manastırı

Aziz Giorgi Çulevi Manastırı, Gürcistanın güneybatısındaki Samtshe-Cavaheti bölgesinde bulunan 14. yüzyıldan kalma bir Gürcü Ortodoks manastır kilisesidir. Çulevi Manastırı, Kvabliani nehrinin sol kıyısında yer almaktadır. Tarihi Mesheti bölgesin ...

Aziz Vitus Katedrali

Aziz Vitus Katedrali, Prag Baspiskoposluğunun merkezi olan Roma Katolik katedralidir. Prag Kalesi içindedir. Binanın yapımı 1344 yılında baslamıs, 1929’da tamamlanmıstır. Pek çok kral ve kraliçenin taç giyme törenine ev sahipliği yapan gotik yapı ...

Bieti Kilisesi

Bieti Meryem Ana Kilisesi, Güney Gürcistanın Samtshe-Cavaheti bölgesindeki Ahaltsihe Belediyesinde, Gurkeli ve Tsinubani köyleri yakınında yer alan harabe bir Gürcü Ortodoks kilisesidir. 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Bieti kilisesi, kub ...

Ienasi Kilisesi

Ienasi Peygamber Yunus Kilisesi ya da ayrıca bilinen adıyla Ianın Kilisesi, Kuzeybatı Gürcistanın dağlık Yukarı Svaneti bölgesinde yer alan bir Orta Çağ Gürcü Ortodoks kilisesidir. Günümüzde ise Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesine bağlı Mestia beled ...

Tsalenciha Katedrali

Tsalenciha Baskalasım Katedrali Gürcistanın Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesindeki Tsalenciha kentinde yer alan bir Orta Çağ Gürcü Ortodoks katedralidir. Katedral, Gürcü Ortodoks Kilisesine bağlı Zugdidi ve Tsaisi Piskoposluğu tarafından yönetilmekt ...

Zarzma Manastırı

Zarzma Baskalasım Manastırı, zarzmis peristsvalebis monasteri) güneybatı Gürcistanın Samtshe-Cavaheti bölgesinde yer alan Zarzma köyündeki bir Orta Çağ Ortodoks Gürcü manastırıdır.

Boyacı Camii

Boyacı Camii, diğer adıyla Boyacıoğlu Camii, Gaziantepte bulunan tarihi bir camidir. Gaziantep ilinin Sahinbey ilçesinde yer alan cami. Sehirdeki en eski yapılardandır. 13. yüzyılın baslarında insa edilmeye baslanan cami 1357 yılında tamamlanmıst ...

Firuzbey Camii

Firuzbey Camii, Muğlanın Milas ilçesinde 14. yüzyıl Osmanlı dönemine ait cami. 21 Aralık 1394de Osmanlı Devletinin Mentese Sancağı mutasarrıfı Firuz Bey tarafından yaptırılan caminin mimarı Hasan bin Abdullahtır. Cami Milasta Mentese Beyliği ile ...

Iznik Yesil Cami

Iznik Yesil Camii, Bursa ili, Iznik ilçesinde bulunan Osmanlı mimarisinin ilk örneklerindedir. I. Muratın sadrazamı Çandarlı Halil Pasa tarafından yaptırılmıstır. Pasanın 1387de ölmesi üzerine cami oğlu Çandarlı Ali Pasa tarafından bitirilmistir. ...

Istasyon Köprüsü

Istasyon Köprüsü, Amasyada yer alan tarihi bir köprüdür. Eskiden Meydan Köprüsü de denmekteydi. Köprü Yesilırmak Nehri üzerinde 40°39′08″K 35°49′23″D koordinatlarında yer almaktadır. Yönü kuzeyden güneye doğrudur.

Kuslat Camii

Kuslat Camii Bosna Hersekin kuzeydoğusunda, Zvornik sehri yakınlarında bulunan bir camidir. 1460-1480 yılları arasında Bosnaya gelen Osmanlı askerleri tarafından insa edilmistir. Konjevic Polje ile Zvornik arasında bir tepenin zirvesinde yer alma ...

Caldas da Rainha

Caldas da Rainha belediyesi, Portekizin Centro bölgesine bağlı Oeste altbölgesinin belediyelerinden biridir. Lizbona olan uzaklığı 80 km kadardır. Isminin anlamı "Kraliçenin Kaplıcaları" anlamına gelmektedir. Sehirde Kraliçeyi temsil eden bir de ...

Habsburg Hanedanı

Iç Avusturya neslinin en kıdemli üyesi V. Frederick 1440ta Alman Kralı oldu ve 1452de Kutsal Roma Imparatoru olarak Romada taç giydi ki Frederick Romada taç giyen son imparatordur. Böylece Habsburglar Batı dünyasının en prestijli seküler unvanına ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →