★ Konya Ovası - türkiyedeki ovalar ..

                                     

★ Konya Ovası

Konya Ovası, Iç Anadolu Bölgesinin orta ve güney kesiminde yer alıp, büyük bölümü Konya ili içinde yer alan çanak biçimli ovadır.

Ovanın kuzey-kuzeybatı tarafında, Bozdağ ile Obruk Platosu bulunmaktadır. Güneyde ise, Sultan Dağları’ndan baslayarak Karamanın güneyine kadar devam eden Toros Dağları çevrelemektedir. Kuzey-güney yönünde 80 km ve batı-doğu yönünde 50 km kadar uzanıp 151.000 km²lik bir alanı kaplamaktadır.

                                     

1. Özellikleri

Konya Ovası Türkiyenin en büyük ovasıdır. Bu ova ülkenin tarım alanlarının yüzde 17sini karsılar. Konya - Karapınar arasında kuzeybatı - güneydoğu, Karapınar - Bor arasında güneybatı - kuzeydoğu doğrultusundadır. Bu iki kesim kısmen volkanik bir esikle ayrılır. Ovanın alçak kesimleri, yeni alüvyonlar arasında yazın kuruyan bataklıklarla kaplıdır. Yer içinde tatlı su gölü kavkıları olan eski alüvyonlara rastlanır. Bunlara göre Dördüncü Zaman ın simdikine göre daha nemli ve serin bir devresinde Konya Ovasının genis bir tatlı su gölüyle kaplı olduğu anlasılır. Volkanizma etkinlikleri üçüncü zamanda baslar ve hemen günümüze kadar ulasır. Ancak son yıllarda Konya Ovası kurumaya baslamıstır.

Konya Ovası, KOP Projesi sayesinde tekrar canlandırılmaya çalısılmaktadır. ETInin sponsor olduğu bu kampanyada ova, %30luk bir oranla geri kazanılmıstır. Böylece küresel ısınma sebebiyle olusan kuraklık, Türkiyenin verimli toprakları üzerinde etkisini azaltma hedeflenmistir.

                                     

2. Ekonomi

Ovada geçim gevsek bir tahıl ekimine ve küçükbas hayvancılığa koyun dayanır. Konya, Çumra, Karaman, Ereğli, Bor ve Karapınar gibi baslıca yerlesim merkezleri ovanın kenarında sıralanır.

Ovada yetisen baslıca tarım ürünleri: Seker pancarı, patates, tahıl ürünleri ve baklagiller.

                                     

3.1. Jeolojik sorunlar Erozyon

Su ve rüzgar erozyonları, ovanın en önemli problemlerindendir. Ilkbahar aylarında düsen yağıslar bölgedeki su erozyonunun tetikleyicisi niteliğindedir. Özellikle sağanak seklindeki yağıslar, ova topraklarını etkilemektedir. Bitki örtüsünün insan eliyle tahrip edilmesi de bölgedeki su erozyonunu hızlandırmaktadır.

Ovada rüzgâr erozyonu da su erozyonu kadar etkilidir. Türkiye’nin en az yağıs alan ve rüzgâr erozyonuna uğrayan sahaların %22.1’ini olusturan Karapınar ilçesi de bu bölgede yer almaktadır. Sıcaklık değerlerinin kurak geçen yaz aylarında yükselmesiyle, yağıs sartları ve nem miktarının azlığı da erozyonu güçlendiren faktörler arasındadır. Alandaki toprakların kumul yapıda olusu erozyon açısından olumsuz bir durum ortaya koymaktadır. Karapınar ve çevresi bitki örtüsü bakımından fakirdir. Bunun yanı sıra bozkırdaki bitkilerin yakacak ve hayvan otlatmak maksadıyla ortadan kaldırılması erozyonunun beseri yönden de yörede aktif hale geçmesinde en önemli unsurlarındandır.                                     

3.2. Jeolojik sorunlar Obruk olusumu

Ovadaki obrukların olusumunda ana sebep, yeraltındaki mağara yapısındaki boslukların tavanlarının çökmesidir. Bu çökmeler yer altı suyu seviyesindeki değisimlerden kaynaklanmaktadır. Su seviyesindeki değisimlerde de iklim, jeolojik ve jeomorfolojik faktörler etkili olmaktadır. Değisimler yılın belli dönemlerinde gerçeklesmektedir. Bunlar kurak yaz dönemine denk gelen Haziran-Eylül ayların alçalma, yağıslı döneme denk gelen Ocak-Mayıs ayları arasındaki dönemde ise artıs olarak görülmektedir. Havzada mevcut rezervin üstündeki su talebi, her yıl su seviyelerinin bir önceki yıla göre düsmesinin yanı sıra bilinçsiz tarımsal sulama ve içme suyu tüketimi de bu değisimlerdeki beseri faktörlerdir.

                                     
 • Konya Ovası Sulama Projesi KOP birkaç değisik kaynaktan Konya Ovası nın sulanmasını sağlayacak büyük sulama projesidir. Konya Ovasına ilk su getirme
 • Karaman, Konya Önemli Merkezler: Aksaray, Aksehir, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karaman ve Konya Dağlar: Toros Dağları Ova: Konya Ovası Göller: Aksehir
 • Cihanbeyli Platosu yer alır. Kurumus eski göl tabanlarından olusan Konya Ovası ve Ereğli Ovası havzanın en genis ovalarıdır. Havzadaki diğer ovalar Çumra
 • merkeze 15 km mesafede yer alan ve Konya nın bugünkü merkez Harmancık mahallesinde yer alan Karahöyük ve Konya Ovası üzerinde, bulunmus en eski ve en gelismis
 • Ilıcapınar Deresi üzerinde, Konya nın Afsar, Taskent köyü yakınında kurulmakta olan baraj. KOP projesi kapsamında Konya Ovası sulamasında kullanılmak üzere
 • Kayseri ö. 4 Ekim, 1943 Türk siyasetçidir. Konya Hukuk Mektebi mezunudur. Serbest Avukatlık, Konya Ovası Sulama Idaresi görevliliği, Anadolu - Bağdat Demiryolları
 • Çumra, Konya iline bağlı Konya Ovası nda yer alan bir ilçedir. M. Kemal Atatürk trenle Adana ya giderken Çumra da verdiği mola esnasında Çumra istasyonundan
 • akarsu yağıslı mevsimde akıs göstermektedir. Havzasının önemli kısmı Konya Ovası tabanında, geri kalanı ovayı sınırlayan plato ve dağlık alandadır. Anadolu nun
 • Bozkır, Konya ilinin bir ilçesi. Bozkır, Konya Ovası yla Toros Dağları arasında engebeli bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Orta Torosların eteğinde kurulan
 • Kop albüm - Mustafa Sandal ın 2002 tarihinde çıkan albümü Kop, Liverpool - Liverpool FC nin ünlü taraftar grubu K.O.P. - Konya Ovası Sulama Projesi
                                     
 • Karatay Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü 2009 - 2012 Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi KOP Bölge Kalkınma Idaresi Kurucu Baskanlığı 2012 - 2015 görevlerini
 • Otago Bafra Ovası Çarsamba Ovası Sakarya Ovası Niksar Ovası Adapazarı Ovası Malatya Ovası Usak Ovası Çukurova Konya Ovası Bursa Ovası Rood, Stewart
 • Ilgın, Konya ilinin bir ilçesidir. Tarih boyunca pek çok savas gören bu nahiye, merkezinde Tataran - ı Muğal Moğol kökenli halkları barındırır. Ilçe etnik
 • itibaren, Hatunsaray nahiyesine bağlıdır. Hatunsaray nahiyesi toprakları, Konya Ovası yla Toros Dağları arasında bulunan Psidia bölgesinin kenarı boyunca uzanan
 • 6 K 34 2 52.8 D 36.296 K 34.048 D 36.296 34.048 Göksu Antalya, Konya Karaman ve Mersin illerinden akan ve Mersin ili Silifke ilçesi güneyinde
 • 32 55 41 D 38.65806 K 32.92806 D 38.65806 32.92806 Cihanbeyli, Konya ilinin bir ilçesidir. Bölgeye yerlesen bir Kürt asireti olan Canbeg asiretinin
 • Mavi Tünel, Göksu Nehri nin suyunu Konya Ovası na aktarılmasını sağlayan tüneldir. Ilk etüt çalısmaları 1960 yılında yapılan tünelin insaatına 2009 yılında
 • Basmühendisliği, Bayındırlık Vekâleti Bayındırlık Umum Müdür Yardımcılığı, Konya Ovası Irva ve Iska Isletme Müdürlüğü, Bayındırlık Umum Müdürlüğü, Ankara Sehreminiliği
 • araziler olusturmaktadır. Dağlık ve ormanlık Kuzey Anadolu ile kurak Konya Ovası arasında yer alan Ankara, Kızılırmak ve Sakarya nehri ve havzaları ile


                                     
 • 37.67639 K 31.72611 D 37.67639 31.72611 Beysehir, Konya ilinin bir ilçesidir. Konya nın merkez ilçeler dahil besinci büyük ilçesidir. Coğrafi konum
 • biçimli ok uçlarıdır. Benzerleri Konya Çukurkent ve Ilıcapınar yerlesmelerinde de ele geçmistir. Konya Ovası nın bilinen Neolitik Çağ yerlesmelerindekine
 • Seydisehir, Akdeniz Bölgesi nin Göller Yöresi nde Konya nın güneybatısında Konya iline bağlı bir ilçedir. Seydisehir in tarihi MÖ 5500 yıllarına kadar
 • ilçesinde bulunan bir baraj Çubuk Çayı, Aydos Dağı ndan doğan akarsu Çubuk Ovası Ankara ili Çubuk ilçesinde bulunan ova Çubuk, balede stüdyo duvarları boyunca
 • Kıreli, Konya nın Hüyük ilçesinin mahallesidir. Konya - Izmir karayolunun 120 nci kilometresinde konuslanmıstır. Kuzeyinde Sarkikaraağaç 19 km doğusunda
 • bir araya gelir. Tuz Gölü havzası ile Konya ovası arasında Obruk platosu esik durumundadır. Daha yüksek olan Konya yeraltı suyu platonun altından Tuz gölü
 • Konya Muharebesi, Mısır Hidivliği ile Osmanlılar arasında yapılan bugünkü Konya yakınlarında yapılan bir savastır. Resid Mehmed Pasa esir düstü. Böylece
 • Aksehir, kuzey - güney doğrultusunda Ankara - Konya - Karaman arasında kalan Konya ovası diğer bir ifade ile Konya bozkırları ve çevresidir. Bir kısmı Osmanlı
 • taskınlardan etkilenmistir. Taskınların sebebi bu zamanda yapımına baslanan Konya Ovası Sulama projesinin uygulama hatalarıdır. Ölümün olmadığı köylerde evler
 • kuzeye doğru kıvrımlanarak sokuldukları alan ile batısı ise Konya ovası ile birlesik Emen ovası sınırlanır. Matematiksel olarak 37 derece 25 dakika güney
 • morfometrik incelenmesi, Tübitak Çalısması BOZYIĞIT, R. ve TAPUR, T., 2009, Konya Ovası ve Çevresinde Yeraltı Sularının Obruk Olusumlarına Etkisi, Selçuk Üniversitesi

Users also searched:

konya ovası, türkiyedeki ovalar. konya ovası,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →