ⓘ Pasinler Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde yer alan tektonik ova. Kuzey ve güney Anadolu dağlarının, Doğu Anadolu’da birbirlerine en çok ya ..

                                     

ⓘ Pasinler Ovası

Pasinler Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde yer alan tektonik ova. Kuzey ve güney Anadolu dağlarının, Doğu Anadolu’da birbirlerine en çok yaklastıkları mevkide bulunur. Batıda, Erzurum Ovasından volkanik Deveboynu Esiği ile ayrılır. Doğuda, Çobandede köprüsü yakınlarında Bingöl ve Hasankale çaylarının birlestiği yere kadar uzanır.

Batı-Doğu yönlü uzanıs gösteren ova, etrafı yüksek dağlarla çevreli olup tektonik kökenli bir havza özelliğindedir.

Ovanın güneyinde Alibaba, Sahveled, Nalbant, Sakaltutan, Akbaba dağ dizileri bulunmaktadır. Kuzeyinde ise, Kargapazarı, Ziyaret tepesi, Yeniköy düzü, Çilligül dağları ovayı çevrelemektedir. Pasinler Ovası; Kuzeyi ve güneyindeki dağlar arasında kalan tektonik çöküntü alanın alüvyonla dolması sonucu olusmustur. Ova verimli alüvyon topraklara sahip olduğundan, ziraat açısından önemlidir. Yukarı ve Asağı Pasin ovalarını genis vadi tabanları ile birbirine bağlanır. Bu durumda ikisine birlikte Pasinler Ovası denir. Ovaların toplam yüz ölçümü 700 km² civarındadır. Uzunluğu 40 km, genisliği 16 km olan ovanın, yüksekliği 1650 metredir.

Ova ve çevresi genellikle bütün mevsimlerde güneybatı ve güneyden, ikinci derecede de kuzey yönlerden sokulan hava kütlelerinin etkisi altında bulunmaktadır. Pasinler Ovası ve çevresi arasındaki yer sekilleri farklılığı sıcaklık, rüzgâr, yağıs, basınç vb. iklim elemanları açısından büyük farklılıklar olusturmaktadır. Bölgede Doğu Anadolu karasal iklimi yoğun bir sekilde etkilidir.

Ovayı Masat Deresi ve Posi Deresi sulamaktadır. Ovada kıs mevsimi, Erzuruma göre daha hafif geçer. Ovanın büyük bölümü tarla ve otlaktır. Pasinler Ovasında daha çok tahıl ekimi yapılır. Iyi kaliteli buğday yetistirilir. Kıs sebzelerinin tamamı, yaz sebzelerinin ise bir kısmı yetistirilebilmektedir. Genis alanlara pancar ve patates ekimi yapılır. Ovadaki genis otlaklarda çoğunlukla sığır ve koyun, az miktarda keçi beslenir. Ovadan Karsa giden demir yolu ile Erzurum-Ağrı-Iran kara yolu ve Erzurum-Kars karayolu geçer.