ⓘ Akhisar Ovası, Türkiyenin batısında, Ege bölgesinin Ege bölümünde yer almakta ve bu bölümün, Marmara bölgesi sınırı ile Iç Batı Anadolu sınırına yakın kuzeydoğu ..

                                     

ⓘ Akhisar Ovası

Akhisar Ovası, Türkiyenin batısında, Ege bölgesinin Ege bölümünde yer almakta ve bu bölümün, Marmara bölgesi sınırı ile Iç Batı Anadolu sınırına yakın kuzeydoğu kösesine tekabül etmektedir

Selendi ovasının kuzeyinde yer almaktadır.En genis yeri, batıdaki Ballıca Köyü kuzeyiyle, doğudaki Delice Çayının ovaya girdiği yer arasında 15 km kadardır

                                     

1. Fiziki özellikler

Akhisar Ovası yaklasık olarak 124.5 km² kadar bir yüzölçümü vardır. Ortalama yükseltisi ise, 100-110 metre kadardır. Eğimi, kuzeyden güneye doğru % 0.3 kadardır Akhisar Ovası vadilerle fazla parçalanmamıstır. Vadiden yoksun kesimler ovanın yarısına yakın bir kısmını meydana getirirler. Vadilerin görüldüğü kesimlerde de vadi yoğunluğu değerleri düsüktür ve genellikle km² de 5 km nin altında bulunur. Vadi yoğunluğu değerlerinin nispeten yüksek olduğu kesim, ovanın güneybatısındaki Bekirler köyünün kuzeydoğusundaki kesimdir. Burada yoğunluk değerleri genellikle km² de 5–10 km arasında bulunur. Bu kesimin, Bekirler köyünün hemen doğu-kuzeydoğusundaki küçük bir parçasında yoğunluk değeri km² de 17.5 kmyi bulur. Akhisar Ovasının doğu kenarını, Akhisar doğusundan baslayan ve kuzeye doğru Gördük çayı boğazına kadar uzanan piedmont ovası meydana getirir. Birikinti konilerinin birlesmesiyle meydana gelen bu ovanın genisliği yer 1.5–2 kmyi bulur ve tasma ovasına nazaran biraz daha eğimlidir. Akhisar ovasının güneyinde yer alan Karahöyük dağının kuzey eteklerinde de çok daha küçük olmak üzere bir piedmont ovası yer alır. Ova kuzeyinden kristalize kalker, mermer ve volkanik tüflerden mütesekkil Kapıdağ kütlesi ile 587, doğusundan Görenez Dağı 1280 m ve Katırcı dağı 1027 m ile, bunların kenarındaki platolardan olusan yüksek kütlelerle, güneyinden Karacahöyük dağı 399 m, batısında ise, alçak bir plota sahası ile çevrilidir

                                     

2. Iklim

Akhisarda, yazları sıcak ve kurak, kısların ılık ve yağıslı olduğu, kar yağıslarının ve don olaylarının fazla görülmediği bir Akdeniz Iklimi hüküm sürer

                                     

3. Bitki örtüsü

Alçak ve az eğimli Neojen arazisinin büyük bir kısmında doğal bitki örtüsü ortadan kaldırılmıstır ve buraları tarım alanları olarak kullanılmaktadır. Doğal bitki örtüsünün görüldüğü alanlar ise nispeten yüksek ve eğimli alanlara tekabül eder. Akhisar Ovasının yüksek kesimlerinde kızılçam, karaçam, kermez mesesi, katran ardıcı, tespih ağacı, akçakesme, laden, ağaç fundası gibi bodur maki elemanlarıyla graminelerden olusur.

                                     

4. Hidrografyası

Akhisar Ovasının en önemli akarsuyu, Gördük Çayıdır. Bu akarsu kuzeydoğu kösesinden ovaya girer ve onu, NE-SW doğrultusunda katederek güney-güneybatısından terkeder. Genis ve örgülü bir yatak içinde akan Gördük Çayı, ovada, zaman taskınlara neden olmaktadır. Ovaya, bu akarsuyun dısında, çevre ve yüksek sahalardan doğup gelen Delice çay, Masantı Çayı, Kale dere gibi akarsular ovada taskın meydana getirirler ve zarara sebep olurlar.Çevre yüksek sahalardan akarsularla tasınmıs ve depo edilmis çakıl, kum, silt ve killerden mütesekkil olan Akhisar Ovası yeraltısuyu bakımından zengindir. Gerçekten Türkiye Hidrojeoloji haritasında ova yaygın ve zengin akiferler sınıfına sokulmustur; bu sahanın yeraltısuyu verimlilik derecesi iyidir ve özgül debi 2 litre/s/mdir. Medarda D.S.I tarafından açılan sondaj kuyusunda 14-52 metreler arasında yer alan çakıllı seviyelerin yeraltısuyu bakımından zengin oldukları ve artezyen yaptıkları tespit edilmistir

                                     

4.1. Hidrografyası Taskınlar

Akhisar ovasında taskınlara sebep olan akarsular Gördük çayı, Delice çay, Masantı deresi, Kale dere, Kanlı dere ve Sakızcı deresidir. Bunlardan Gördük çayı, ovanın kuzeyindeki, Medar ile Gördük çayı boğazı aranda kalan kısmında, Selçikli ovasında olduğu gibi genis ve örgülü bir yatak içerisinde akar ve her yıl, genellikle kıs mevsiminde, kenar asındırmasıyla yatağını genisleterek tarım alanlarını tahrip eder. Gördük çayı, bu tür zararlarının yanı sıra hemen her sene yatağından tasar ve iki tarafında yer alan sahalarda bataklıkların olusmasına neden olur. Gördük çayı akımının yüksek olduğu zamanlarda Akhisar sehrinin batı kenarındaki mahallelerini tehdit eder