★ Sakarya Ovası - türkiyedeki ovalar ..

                                     

★ Sakarya Ovası

Adapazarı Ovası, Sakarya ilinin en büyük ovasıdır. Sakarya Irmağının tektonik çöküntüyü alüvyonlarla doldurması ile olusmus tektonik bir ovadır. Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinin bir kısmını kapsamaktadır. Bir diğer adı da Akovadır. Asağı Sakarya havzasında Sapanca Gölü ile Adapazarının doğusunda yer alır. Doğuda Keremali Dağının eteklerine dek uzanan Akova, Marmara Bölgesinin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi sınırı içerisinde yer almaktadır. Coğrafi konumuyla Karadeniz Bölgesinin ve Iç Anadolu Bölgesinin Marmara Bölgesine açılan kapısı durumunda bulunan ova, gelismis karayolu bağlantıları ve demiryolu ile önemli bir ulasım ağı üzerindedir.

Kuzey Anadolu fayı üzerinde yer alan Sakarya ovası, elips seklindedir. Sapanca Gölünün yer aldığı düzlüğü de kapsayan ova, Izmitin doğusundaki ovalara kadar uzanır. Ova, bir körfez misali güneydoğu ve doğu yönünde genisler. Pamukovadan güneye yönelen Sakarya Irmağı Geyve boğazını geçtikten sonra Sakarya ovasına ulasır.

Genis bir alanı isgal eden bu ova, güneyden kuzeye doğru alçalmaktadır. Ovaya çevredeki dağlardan sırtlar sokulmakta, bazı alanlarda tepecikler olusturmaktadır. Bunlardan baslıcaları Adapazarı ilçe merkezinin güneyinde yer alan Erenler Tepesi, Alibey Tepesi ve Güney doğusundaki Tersiye Tepesi’dir.

Alpin Orojenezi sırasında meydana gelen ovanın genel karakteri Graben olup, kuzeyi ve güneyi faylarla sınırlı bir çukur alandır. Ovanın denizden yüksekliği 33 metredir. Yakın zamana kadar ovada yeraltı suyu üste çıkmakta, bataklık ve göller genis alanlar kaplamaktaydı. Ovanın yerlesime açılması, ekim alanlarının genislemesi, doğal bitki örtüsünün tahribi, taban suyunun nispeten alçalmasına sebep olmustur. Daha önceleri bataklık olduğu bilinen bölgenin kurutulması ile yerlesim birimi haline getirilmistir. Bu nedenle bölgede hemen her sey yetismektedir. Adapazarı Ovasında yetisen önemli ürünler ise patates ile seker pancarıdır. Ancak ovada yerlesim alanlarının artması, tarım amaçlı kullanılan arazilerin azalmasına neden olmaktadır. Bölge verimli olmasına rağmen yerlesim birimleri genislediği için verim alınamamaktadır. Ekilmesi gereken araziler üzerinde su anda binalar ve sanayi bulunmaktadır. Buna karsın ovanın 15–20 km kuzeyindeki sağlam tepelik bölge kullanılmamaktaydı. Simdi ise yeni yerlesim birimi olarak hazırlanıyor ve sehir yavas Karaman ve Korucuk bölgesine tasınmaya çalısılıyor.

Nüfusun büyük kısmı Akova ve Pamukova gibi düzlük alanlarda toplanmıstır. Ovalık kesimde kurulu bulunan yerlesmeler genellikle toplu yerlesme özelliği gösterir. Sık yasanan su baskınları, taskınlar veya depremler nedeniyle bu yerlesmeler ovanın rakım olarak daha yüksek kesimlerinde ya da ovanın kıyılarında kurulmustur. Adapazarı Ovası, Sakarya ili nüfusunun büyük kısmını barındırmakla kalmayıp aynı zamanda sanayi tesislerinin de yoğunlastığı alandır.

Ovayı güneyden kuzeye doğru akan Sakarya Irmağı ve doğudan güneye doğru akan Mudurnu Çayı sulamaktadır. Sakarya Irmağı, ovada birçok kıvrımlar yaparak akmakta, sağanak yağısların olduğu ve karların eridiği Mart ve Nisan aylarında tasarak ovayı basmaktadır. Ovada taban suyu yüksek olduğundan tasan sular çekildikten sonra su birikintileri ve bataklıklar uzun zaman kalmaktadır.

                                     

1. Adapazarı Ovasının Akova Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikleri

Adapazarı ovası ve çevresi birbirinden kolayca ayırt edilebilen büyük morfolojik sekillerden olusmustur. Bu morfolojik sekiller iklim, bitki örtüsü, toprak yapısı, beseri faaliyetler gibi özellikler üzerinde farklılıklara neden olmaktadır. Kuzeybatıdaki Çatalca-Kocaeli platosu, güneydeki Keremali Dağı ve Karadağ ile kuzey ve kuzeydoğudaki Çam Dağı yükseltileri arızalı bir yapıya sahip olmaları, sık orman örtüsüyle kaplı olmaları nedeniyle seyrek yerlesmeye sahiptirler.

Adapazarı Ovası’nda derin ve verimli alüvyal toprakların bulunması nedeniyle tarım faaliyetleri gelismis, su kaynaklarının fazla olması ve Türkiyenin en önemli kara yollarından D-100 ve TEM otoyolunun geçmesi nedeniyle sanayi faaliyetleri yoğunluk kazanmaya baslamıstır. Hendek’ten baslayıp Sapanca Gölü’ne kadar uzanan ve Doğu Marmara’nın en genis ve verimli düzlüğünü olusturan ova 450 km² alana sahiptir.

Adapazarı Ovası akarsu karakterli alüvyon topraklarla doludur. Bu ova Asağı Sakarya Vadisinde, Sapanca Gölü ile Adapazarı merkez ve doğusunda yer alır. Yükseltisi yaklasık 30 metre olan ovaya çevredeki dağlardan sırtlar sokulmakta ve bazı alanlarda tepecikler olusturmaktadır.

Yapılan çalısmalar sonucunda ova kenarlarında düsük olan alüvyon kalınlığının, ova ortalarında 150 metre kalınlığa kadar ulastığı tespit edilmistir.

                                     

2. Adapazarı Ovasının Depremselliği

Depremin etkilediği bölge jeolojik açıdan Kuzey Anadolu Fay Zonunun batı kesiminde yer almaktadır. Bölgenin Paleozoyik, Mezozoik ve Senozoyik yaslı çok çesitli litolojik birimlerden olusmaktadır. Özellikle Senozoyik döneme ait birimlerden Pliyosen ve Kuvaterner yaslı olusumlar üzerinde depremin hasar açısından daha etkili olduğu gözlenmistir. Bölgedeki yapı hasarları incelendiğinde jeolojik zemin özelliklerinin belirleyici olduğu ortaya konmustur. Ölümle sonuçlanan hasarlar fay boyunca 20-200 metre genisliğindeki fiziksel deformasyon zonu yüzey kırığı ile bataklık ve dayanımsız zeminler olan pekismemis çakıl-kum-milden olusan yeni alüvyon zeminler üzerinde gerçeklesmistir.

Bina tabanındaki zeminin jeolojik yapısı ve özellikleri, deprem esnasında bina yıkılmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Deprem sırasında deprem dalgalarının sert ve kaya zeminlerden geçisiyle gevsek zeminlerden geçisi ve yıkım etkisi çok farklıdır. Deprem sırasında gevsek ve sıkısmamıs zeminler, zemin hakim titresim periyodunu büyüterek depremin yıkıcı etkisini arttırmaktadır.

Adapazarı ilçe merkezi 1. derece deprem bölgesinde alüvyon karakterli Akova üzerinde kurulmustur. Adapazarı zeminleri 3. zamanın sonlarıyla 4. zamanın baslarında olusmustur. Dolayısıyla Adapazarı zeminlerinin üzerinden uzun zaman geçmemis, henüz sıkılasmamıs ve genellikle birbirleriyle gevsek tutturulmus genç sedimentlerdir.

1999 yılında meydana gelen Marmara depremi tüm bilimsel çalısmaların Kuzey Anadolu Fayı’nın KAF nüfus ve endüstrisinin yoğun olduğu batı kısmına çevirmistir. Deprem odağının Gölcük ilçesi olmasına rağmen bu yer hareketi genç kuvaterner alüvyon birikintilerinden olusan Adapazarı bölgesinde birçok can ve mal kaybına neden olmustur. Bu kayıpların nedeni mühendislik hataları yanında deprem dalgası altındaki zemin davranısıdır.

                                     
 • olusturamamıstır. Oysa Karadeniz e dökülen Kızılırmak ve Yesilırmak Bafra Ovası ve Çarsamba Ovası ile önemli çıkıntı yapan deltalar olusturmustur. Diğer bir görüs
 • Adapazarı ovası düzlüğü, 3. Güneyde engebeli dağlık alanlar. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzeyinde olmak üzere, batıdan Kocaeli platosu Sakarya nehrine kadar
 • Sakarya deltası, Sakarya nehrinin tasıdığı çökellerle Karadenize döküldüğü alanda olusan delta ovası Sakarya deltası aynı denize dökülen Kızılırmak ve
 • Otago Bafra Ovası Çarsamba Ovası Sakarya Ovası Niksar Ovası Adapazarı Ovası Malatya Ovası Usak Ovası Çukurova Konya Ovası Bursa Ovası Rood, Stewart
 • 25 i ise nadasa bırakılır. Sakarya Havzası nda kus gözlemciliği yapılabilecek alanlar sunlardır: Çavusçu Gölü, Altıntas Ovası Türkmenbaba Dağı, Aliken
 • Pamukova, Sakarya iline bağlı ilçedir. Marmara Bölgesi nin doğusunda, Sakarya ilinin güneyinde yer alır. Doğusunda Geyve, batısında Kocaeli, kuzeyinde
 • Inegöl Ovası Marmara Bölgesi, Bursa ilinde, merkezinde Inegöl ilçesinin yerlestiği ova. Bölgede ılıman Marmara Iklimi görülür. Yaz ayları daha çok Akdeniz
 • Dağlık ve ormanlık Kuzey Anadolu ile kurak Konya Ovası arasında yer alan Ankara, Kızılırmak ve Sakarya nehri ve havzaları ile çevrilmis olup, kuzey ve
 • daha büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan, Idari olarak Sakarya iline bağlı bir ilçedir. 1907 yılında belediye olan Hendek, 1926 yılında


                                     
 • Kahraman, Sakarya ilinin Hendek ilçesine bağlı bir mahalledir. Kazimiye Mahallesinin doğusunda yer alan Kapancık Mahallesi, önceleri Kazimiye Köyü ne
 • Gazi Osmanlılar a katmıstır. Sakarya nehrinin sürekli yatağını değistirmek ve bataklık sahalarla çevrili Söğütlü ovası yerlesmeyi güçlestirmis ve günümüze
 • Konya Ovası Sulama Projesi KOP birkaç değisik kaynaktan Konya Ovası nın sulanmasını sağlayacak büyük sulama projesidir. Konya Ovasına ilk su getirme
 • Koordinatlar: 40 56 K 30 29 D 40.933 K 30.483 D 40.933 30.483 Ferizli, Sakarya nın 16 ilçesinden biridir. Adını, yörede eski çağlardan itibaren çıkarıldığı
 • 9658556 D 40.377639 29.9658556 konumunda Sakarya ya karısır. Uludağ dan inen Mezit Deresi, Inegöl Ovası nda Karadere, Çayırakça, Kocaköy ve Kalbuıt derelerinin
 • Sapanca, Sakarya iline bağlı ilin batı sınırında yer alan ilçe. Nüfusu 2020 itibarıyla 43.018 dir. Bilinen yazılı belgelere göre MÖ 1200 yılında Frigyalıların
 • Deltası, diğer adıyla Bafra Ovası Kızılırmak ın Karadeniz e döküldüğü yerde, tasıdığı alüvyonlarla olusturduğu, delta ovası ve sulak alanlar kompleksidir
 • Suyu nun birlesmesiyle doğan Porsuk Çayı, Sakarya Irmağı nın en uzun 448 km koludur. Kütahya Ovası ndan geçip Eskisehir kentinin güneybatısında yer
 • Keremali Elmacık Dağı, Köroğlu Dağlarının batıda bölümünü olusturan, Sakarya ilinin en yüksek dağı. 1543 m yüksekliğindeki dağ Hendek ilçesinin güneyi
 • karayolu ve demiryolu Sakarya Nehrinin her iki yanından kıvrılarak Geyve Boğazı nı geçerler. Böylece boğaz Geyve Ovası ile Sakarya Ovasını en kısa yoldan
 • Dağları yla kaplıdır. Doğuda Sakarya Vadisine kadar sokulan Sündiken Dağları, Sündiken Doruğunda 1, 770 m. ye yükselir. Eskisehir Ovası Iç Anadolu Bölgesi nin
                                     
 • Iç Anadolu Bölgesinin sınırını olusturur. Güneyinde Eskisehir Ovası kuzeyinde Sakarya Nehri bulunur. Doğu - batı doğrultusunda uzanan dağların uzunluğu
 • yer genisleyip daralan dağlar arasına ovalar sokulur Düzce Ovası Bolu Ovası Kastamonu Ovası Çalı kusağı: Kıyıda 250 m yüksekliğe kadar Akdeniz çalı türlerinin
 • alüvyonlar Sakarya havzası boyunca kalın formasyonlar olusturup, bölgedeki hidrojeolojik karakteri belirlemislerdir. Karasu Kıyı Ovası Sakarya nehri ve
 • m. yükseltideki Bolu Ovası ve 1300 m. yükseltideki Gerede Ovaları en genisleridir. Diğer ovalar ise Yeniçağa Ovası Mudurnu Ovası ve Göynük ilçesinin güneyinde
 • Boğazı ile ikiye bölünür. Doğudaki kısım Kocaeli Yarımadası ve Adapazarı Ovası batıdaki kısım ise Çatalca Yarımadası dır. Bölüm akarsular ile parçalanmıs
 • Rize - Rize ili merkez ilçesine bağlı köy Karasu - Sakarya ili ilçesi Karasu, Karasu - Sakarya ili Karasu ilçesine bağlı mahalle Karasu, Tonya - Trabzon
 • güneydoğudan Seyhan, güneybatı ve güneyden Konya kapalı havzası, batıdan Sakarya Nehri havzası, kuzeybatıdan Yenice Batı Karadeniz akarsuları havzaları
 • Cihanbeyli Platosu yer alır. Kurumus eski göl tabanlarından olusan Konya Ovası ve Ereğli Ovası havzanın en genis ovalarıdır. Havzadaki diğer ovalar Çumra, Karapınar
 • Çorum Ovası arazi 375 km², yükseklik 800 m Bozboğa Ovası arazi 70 km², yükseklik 820 m Ovasaray Ovası arazi 75 km², yükseklik 700 800 m Hüseyin Ovası arazi
 • arasında yol büyük ölçüde ovalardan geçer. Sivrihisar Dağları ndan sonra Sakarya Nehri ile kesisir. Bursa ve Ankara nın sehir içinden geçen ve önceden devlet

Users also searched:

sakarya ovası, türkiyedeki ovalar. sakarya ovası,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →