ⓘ Glasi, jeomorfoloji. Glasiler dağların etek kısımlarında görülen ve buradan çevreye doğru yayılan hafif eğimli düzlüklerdir. Bu düzlük, aslında semaya doğru iç ..

                                     

ⓘ Glasi (jeomorfoloji)

Glasiler dağların etek kısımlarında görülen ve buradan çevreye doğru yayılan hafif eğimli düzlüklerdir. Bu düzlük, aslında semaya doğru iç bükeydir. Enlemesine kesiti ise, birikinti yelpazelerinde olduğunun aksine bombeli değil düzlüktür halindedir. Tipik glasilerde ortalama eğim 2°.5’dir. Dağlık kısıma doğru bu, yavas artar ve bazen 10°’yi asar.Asağı kısıma doğru eğim, içerdiği deponun kalınlığı ile orantılı olarak gittikçe azalır ve hatta 1°’nin altına bile düsebilir. Büyük glasilerde bu eğim, az bir değisiklikle kilometrelerce takip edebilir. Genellikle "taslık" yani "asınım glasileri" nin eğimi, ince dentrik elemanlı glasilerin eğimlerinden daha fazladır. Yani, glasi örtüsünü olusturan elemanlar ne kadar küçük ise glasi eğimide o kadar az olur.

                                     

1. Yapı ve litolojik özellikleri

Glasiler, az dirençli veya dirençsiz kayalar içerisinde olusurlar. Iber yarımadasında en çok marnlar Portekizde marnlar ve ezilmis kalkerler, Türkiyenin Akdeniz kıyı kusağında ise, altere olmus killi sistler, kumlu ve bitümlü sistler, kum tasları içerisinde gerçeklesmislerdir.

Glasiler az dirençli kayaçlar içerisinde olustuklarına göre önce bölgenin böyle bir özellik göstermesi gerekir. Glasiler daha çok kil, marn, bol diaklazlı veya ezilmis kalker ile çimentolasmamıs konglomera, kum tası, ayrıca killisist ve derin bir sekilde fiziksel kimyasal parçalanmaya uğramıs diğer kayaçlar içerisinde gerçeklesmis olmalıdır. Glasilerin gerçeklesmelerindeki diğer bir sart ise,gerideki dağlık kütle ile glasi arasında bir seviye farkı olmasıdır.

                                     

2. Iklim özellikleri

Glasilerin olusumlarında rol oynayan önemli etkenlerden biri de yağısların düzensiz olması,kurak bir devrede bas gösteren ve sellenmeye neden olan ani sağanak yağısların var olmasıdır.

                                     

3. Türkiyede glasi terimi

Türkiyenin bazı yörelerinde, özellikle Afyonkarahisar çevresinde, "az eğimli bayır, inis dağ eteği" anlamına gelen senir sözcüğü ile glasi terimi yaklasık olarak ifade edilmektedir. Eğin sözcüğü ise simdiki Kemaliye ilçesinin eski adı yine aynı anlamda kullanılmaktadır.