★ Fergana Vadisi - kırgızistandaki vadiler ..

                                     

★ Fergana Vadisi

Fergana Vadisi, Orta Asyada Özbekistanın doğusunu, Kırgızistanın güneyini ve Tacikistanın kuzeyini kapsayan vadi.

                                     

1. Coğrafya

Doğuda Fergana dağları ve kuzeye doğru nehrin akıs yönünde ilk keskin kıvrımı arasında ortalama 300 km uzanan Seyhun Jaxartes nehir vadisidir. Yaklasık 70 km genisliğinde, kuzeyinde Çatkal dizini ve güneyinde Alay dağları ile çevrilidir. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan devletlerinin bulunduğu havzayı içine alan, 800.000 km 2 genislikte ve deniz seviyesinden 900 m yüksekliktedir.

                                     

2.1. Tarih Tarih öncesi

Bugünkü adı altında, Fergana ilk yazılı kaynaklarda sadece MÖ 5. yüzyılda görülür. Ancak, Kalkolitik dönemden burada birçok yerlesim yerleri ortaya çıkarılmıstır. Ayrıca, bazen Erken ve Orta Tunç Çağından rastlantı buluntular olsa bile, bu dönemden kalma hiçbir mezar ya da yerlesim yerleri tespit edilmemistir. Geç Tunç-Erken Demir Çağında, Fergananın susuz bozkırları hayvan yetistiricileri ve tarım kabileleri tarafından yurt edinilmistir. Böylece, Ferganada iki farklı kültür kalıpları ortaya çıkmıstır. Tarımla uğrasan nüfus, Fergana vahalarında, hayvan yetistiricileri bazıları yavas göçebe olmalı ki ise, dağlarla çevrili vadinin orta kesimlerindeki bozkırlarda yasamıslardır. Tunç Çağında vadide tarımcılık gelismis, vadiye akan dağ dere kolları sulama kanallarına dönüstürülmüstür. Batı Ferganadaki Kayrak Kum Qayraq Kum kültürü, MÖ ikinci bin yılın ikinci yarısında "Bozkır Tunç" kültürü ile ilgili gibi görünür.

                                     

2.2. Tarih Islam öncesi dönem

Ilk bin yılın üçüncül ikinci yarısında, Orta Asyanın batı bölümünde MÖ 6. yüzyılda Ahamenis Imparatorluğu ile ve bağımsız doğu toprakları arasındaki fark daha belirgin olmustur. 6 7. yüzyılda batı topraklarında, bir ya da daha az ortak uygarlık gelismis, buna karsın doğu topraklarındakiler Sas, Taskent vahası ve Fergana ise eski geleneksel yollarında kalmıstır. Çust kültür mirası, bazı değisikliklerle tabi Fergana içinde MÖ 2. yüzyıla kadar devam etmistir Ejlatan veya Ejlatan-Aktam kültürü. O zaman, kerpiç yapılarından çok odalı zemin barınaklar ile birlikte çark yapılmıs ve çömlekçilik yanı sıra el yapımı esyalar üretilmistir. Fergana göçebe kültürünü, o dönemde farklı bir Saka kültürü temsil eder. Bu çok dikkat çekicidir ki göçebeler, yerlesik nüfus tarafından üretilen çömlek kullanmıslardır.

MÖ 329 yılında Makedonya hükümdarı Iskender, Fergana Vadisinin güney sınırında, günümüzde Tacikistanın Hucend sehri olan Iskenderiye Eskhate adlı bir sehir kurmustur. Bu sehir daha sonra Seleukos Imparatorluğu tarafından, sonrasında ise Grek-Baktriya Krallığı tarafından yönetilmistir.

Hem yazılı kaynaklar hem de Kuvada bulunmus sikkeler, en azından MS 3 4. yüzyıldan beri Ferganada birkaç bölünmüs hükümdarın olduğu kanıtlar, bunlardan bazıları "Fergana Kralı" gibi unvanlı üstün hükümdardı, Mug Mōḡ Dağı üzerindeki kalede bulunmus olan Soğdca bir belgede ve bunun yanı sıra Arap fetih kroniklerinde belirtilir.

5 6. yüzyılda, Ferganada yerlesimlerin sayısı azalmıstır. 6 7. yüzyılda birçok Orta Asya toprakları gibi Fergana nüfusu da Türk Kağanlığı içine dahil edilmis, o zaman doğu Irana, çoğunlukla pek çok Türkler yerlesmistir. 8. yüzyılda bazı Fergana hükümdarları Türk kökenlidir.                                     

2.3. Tarih Islam sonrası dönem

Erken 8. yüzyılda, tarihi Maveraünnehir bölgesinin Arap fetihleri sırasında, Fergana eḵšīḏ ve dehqān unvanı ile bir Soğdlu hükümdar altında bağımsız prenslik idi. Onun baskenti Aḵsīkaṯ kenti idi. Arastırmalar, Fergana ilinin 712-13 yılı içinde Kuteybe bin Müslimin gelisinden önce müslüman olmadıkları sonucuna varmıstır. Orada üç yıl sonra öldürülmüs, sonrasında Emevi halifesi Süleyman s. 715-17a karsı bir ayaklanma baslamıstır, yerel söylentilere göre mezar yeri Andican yakınında saptanmıstır. Fergana üzerinde, Arap askeri denetimi ve bölgede Islamın tam genislemesi çok yavas olmustur. 721-22 yılında Soğdlu prens geri dönmüs. 739 yılında vilayete Arap valisi Muhammed b. Haled Azdi tekrar bastırmak için gönderilmis, ancak Orta Asyada Gao-Xian-Zhi 高仙芝, Gāo Xiānzhī komutası altındaki Çin Imparatorluk ordusunun 751 yılında ortaya çıkması ile bölgenin sürekli Arap denetimi geçikmistir. Bir yerel prens, halife el-Mansur 754-75 ve el-Mehdi 775-85, Harun el-Resid 786-809 ve el-Maʾmun 813-33 döneminde, tüm Arap egemenliğine karsı muhalefeti bastırmak ve özellikle Fergana bölgesinde Islamın yaygınlasması için asker gönderildiğini belirtmistir.

Kasgarlı Mahmudun, Türk Dilinin en eski sözlüklerinden Divân-ı Lügatit-Türkte,

". Bu sehirleri Türkler yaparak adlarını kendileri koymuslardır. Bu adlar olduğu gibi simdiye kadar gelmistir. Bu yerlerde Farslılar çoğaldıktan sonra Acem sehirleri gibi olmus. Bugün Türk ülkesinin sınırı Abisgûn Hazar denizi ile çevrili olarak Rûm diyarından ve Özçentten Çine kadar uzanır. Uzunluğu besbin fersah, eni üçbin fersahtır, hepsi sekizbin fersah eder. ve Oğuzlarla Oğuzlara uyanlara göre "köy", Türklerin büyük bir kısmına göre "sehir" demektir. Bundan alınarak "Fergana" kasabasına "Özkend" adı verilmistir, "kendimizin sehri" demektir. bu bölgeden bahsedilir.

                                     

3. Ekonomi

Tarım

Fergana Vadisi zengin yer altı kaynakları ve tarımsal verimi ile ekonomik açıdan önemli bir bölgedir.

Ticaret

Tarihsel Fergana Vadisi, Çinden Orta Doğu ve Avrupaya uzanan Ipek Yolu üzerinde, gelen-giden yük kervanları ve seyahat kervanları için önemli bir durak-konak yeridir. 19. yüzyılda önemli bir ticaret Rusya ile sürdürülmektedir, ham pamuk, ham ipek, tütün, koyun, meyve, pamuk deri ve deri ürünleri satılmakta ve mamul mallar, dokuma ürünler, çay ve seker alınmaktadır.

                                     
 • 20 Temmuz 2011 Fergana Vadisi depremi çarsamba günü yerel saat ile sabaha karsı 01.35 te 6.1 büyüklüğünde meydana gelen Fergana Vadisi merkezli depremdir
 • Fergana olayları, Özbekistan ın Fergana vadisi bölgesinde 1 - 5 Haziran 1989 tarihleri arasında çıkan ve yaklasık 100 bin Ahıska Türkünün Özbekistan dan
 • 71.34 Fergana Eyaleti Özbekçe: Farg ona viloyati Özbekistan ın 12 ilinden birisidir. Ülkenin doğusundaki yer alan vilayet, Fergana Vadisi nin güneyinde
 • Ala dağları ile çevrelenmis bir ovadır. Batısında Celal - Abad Ili ve Fergana vadisi ile sınırdır. Bu yöre, basta Çuy nehri olmak üzere, irili ufaklı çok
 • Fergana Kıpçakçası, aynı zamanda Kıpçak Özbekçesi olarak da bilinir, Orta Asya da Fergana Vadisi nde konusulmus olan ölü bir Türk Dili dir. Doğu Kıpçakçası ndan
 • ve vilayet bağımsızlığını böylece korumustur. 1141 yılı içinde, tüm Fergana Vadisi de dahil, Özçent, Karahıtayların egemenliğinin altına girmistir. Büyük
 • Geçiti Torugart Geçiti Ak - Say Vadisi Ala Arça Vadisi Ak Suu Vadisi Alamedin Vadisi Çuy Vadisi Fergana Vadisi Koçkor Vadisi CIA - The World Factbook Kyrgyzstan
 • 430 km uzaklıkda, Andıcan ın 65 km batısında ve Fergana sehrinin 75 km kuzeyınde yer alır. Fergana vadisi nin en güzel sehirlerinden biridir. Özbekistan ı
 • alan çesitli sıradağlarını kapsayan bir dağ sistemi. Kuzeyinde Seyhun Fergana Vadisi ve güneyinde Vahs Nehri uzanmaktadır. En yüksek zirvesi, Türkistan
 • Qaradaryo Kırgızca: Кaрa Дaрйa Rusça: Kapaдарья Orta Asya da bulunan Fergana Vadisi nde bir nehir. Narin Nehri ile birlesip Seyhun nehrini olusturur. Nehrin
 • Batken Ili nin merkezidir. Batken sehri yaklasık 12.000 nüfusu ile Kırgızistan ın güneybatısında küçük bir sehirdir. Fergana Vadisi nin güney kenarındadır.


                                     
 • Os Kırgızca: Ош Fergana Vadisi nin güneyinde bulunan ve güneyin baskenti olarak adlandırılan, Kırgızistan ın en büyük ikinci sehridir. Os Ili nin
 • Müslüman ve Müslüman öncesi hacılar için önemli bir yerdi. Kayalılar, Fergana Vadisi ni çevreleyen ovaların ortasında aniden yükselmekte ve turistler için
 • bulunan bir sehirdir. Sehir Özbekistan ın Kırgızistan sınırındaki Fergana Vadisi nin güneydoğu ucunda Andican ın 22 km güneybatısında yer almaktadır. Sehrin
 • verilen isimleri Uzgen, Ozgon ve Özgön. olan günümüzdeki Uzkend, Fergana Vadisi nin en doğusunda yerlesir ve Kara Derya ırmağının kıyısındadır. Ortaçağ da
 • gerçeklesmistir. Emevi ordusu, Müslim bin Said el Kilabi komutasında Fergana Vadisindeki seferine devam ederken ani bir Türges hücumuyla karsılastı. Acilen
 • evlendi ve daha sonra Babur un Fergana vadisinin hükümdarı olarak babasının ölümü üzerine basarılı olduğu Fergana ya katıldı. Genç kraliçe, kocasını
 • Özbekçe Orta Asya genelinde en çok konusulan Türk dilidir. Özbekistan ın Fergana vadisi Taskent ve etrafı ile Semerkant, Buhara, Karsı, Sehrisebz ve Termez
 • Yahudilerin çoğu Askenazdır. Fergana Yahudi cemaatinin basında Semyon Abdurahmanov bulunmaktadır. Vadide 6 sinagog vardır. Fergana Namangan ve Kokand da birkaç
 • nehridir. Narın Nehri Kırgızistan ın en büyük ve en uzun nehridir, batıya Fergana Vadisi üzerinden Özbekistan a doğru akan Narın nehri Kara derya ile özbekistan da
 • 1918 de Hokand ı ele geçirip Hokand Millî Hükümeti ne son verince Fergana Vadisi nde Ergas Bey öncülüğünde bir ayaklanma basladı. Bu ayaklanma ile beraber
 • sarkıcı, söz yazarı, müzisyen. Özbekistan ın Andijan Andican sehrinde Fergana Vadisi nde 1978 yılında doğdu. Orta Asya ya özgü bir çalgı olan dutar ı kullanmaktadır
 • Özbekistan ın Andican kentinde yasanan kanlı olaylardır. Andican Özbekistan da, Fergana Vadisi bölgesinde yer alan bir sehrin adıdır. 23 yerel isadamının Ekremiler


                                     
 • metre yüksekliğe sahiptir. Batı Tanrı dağlarının güney kısmında uzanan Fergana vadisi ile yine Taskent in güneyinde yer alan Mirzaçöl önemli coğrafi elemanlardan
 • vadilere kaymıstır, olusan çökel birikimleri vadileri doldurmustur, Fergana Vadisi bunlardan biridir ve pek çok vadide ufak göller olusmus olup zamanla
 • kentlerde Seyhun nehri havzasında yer aldığından söz eder. Kent sonraları Fergana Vadisi de dahil önemini yitirmis, 1876 yılında Rusların egemenliğine girmistir
 • tamamen Karluklar ın hakimiyetine girdiler. Son olarak tarihi yazıtlar Fergana vadisi ile Koçkor ovasında bulunmustur. Özellikle Koçkor da tespit edilen runik
 • ve batıdan Chatkal sırtı ve mahmuzları ile sınırlıdır ve güneyde Fergana Vadisi ne bitisiktir. Koruma alanının merkezi Arkit köyünde, Kerben sehri ilçe
 • Dedehan Hasan, 15 Kasım 1941, Fergana Sovyet Özbek sair, gazeteci, sanatçı, ozan, besteci, kanaat önderi ve siyasetçi. Dedehan Hasan 1941 yılının Kasım
 • ile UNESCO nun Geçici Listesi nde listelenmistir. Petroglif alanı, Fergana Vadisi nde alçak bir dağ sırtıyla ayrılmıs iki yüksek vadide yaklasık 3.200

Users also searched:

fergana vadisi, kırgızistandaki vadiler. fergana vadisi,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →